EU op één lijn over Georgië-crisis 2008

Geweld in Zuid-Ossetië scherp veroordeeld

De Europese Unie heeft eensgezind gereageerd op de Russische inval in Georgië. De militaire acties in Zuid-Ossetië zouden in 2008 internationale verdragen hebben geschonden. Na een verkennend onderzoek in 2011 werd besloten om in een spoedvergadering bijeen te komen. Het duurde vervolgens niet lang voordat alle 27 lidstaten op één lijn zaten.

De EU veroordeelt de handelswijze van Rusland in de hardst mogelijke bewoordingen. Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy: “Er zijn aanwijzingen dat de inval met opzet uitgevoerd is. Daarmee zou de vrede in de regio op het spel gezet kunnen zijn en dat is wat de EU betreft volstrekt onacceptabel. Dan komt er een moment dat je moet zeggen: tot hier en niet verder. Als uiterste sanctie zou een serieus gesprek kunnen volgen.”

In Georgië wordt met grote opluchting gereageerd op de ferme taal uit Brussel. Grenswachter Mikael Ljavishvili is blij met de steun uit het Westen. “We stonden in Ossetië toch even alleen in dit conflict, maar voelen ons nu zeer gesteund door onze Europese bondgenoten. In die zin zijn de gevoelens van nu vergelijkbaar met de gevoelens van 1990, toen Europa de zuiveringen tijdens het stalinistische regime veroordeelde.”

Volgens Ljavishvili staat de stellingname van Europa in een lange traditie: “Er is geen continent ter wereld dat het regime van Dzjengis Khan zo ondubbelzinnig heeft veroordeeld. Al in de 19e eeuw zeiden Europese machthebbers dat het allemaal wel wat minder had gekund. Dat heeft ons met terugwerkende kracht veel moed gegeven.”

China daarentegen heeft de nodige reserves over de snelheid van Europese conclusies. “De effecten van de Russische Revolutie zijn nog niet meetbaar. De toekomst moet uitwijzen wat de daadwerkelijke invloed op de samenleving is geweest.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Je moet oppassen met dit soort stellingnames. Laten we niet vergeten dat ons du moment spijt betuigd werd over de slavernij, Zwarte Piet afgenomen werd.

Reageer
gravatar

Tot mijn grote vreugde kan ik u mededelen dat het brevet van onvermogen gewoon te downloaden is en na eigen ondertekening direct rechtskracht heeft.
Dit alles zonder de bureaucratische rompslomp van een examen en het daarbij behorende beschikken over voldoende capaciteiten (of een klein InHolland duwtje in de rug) – de veilige aanname is dat eenieder de veronderstelde capaciteiten reeds bezit!

Link voor de luie onvermogende

Reageer
gravatar

Volgens Mark Rutte is het nog te vroeg voor sancties. ‘Pas als de Russen een kernbom op Rotterdam gooien, gaan we de situatie weer opnieuw bekijken’, aldus de premier. Hij weigerde vervolgens vooruit te lopen op andere scenarios: ‘het gaat me nu toch echt te ver om al uit spraken te doen over een mogelijk bijeenroepen van de algemene vergadering, als we nog niet eens weten wanneer Rusland van plan is om andere ijsvrije havens te gaan bombarderen”.

Reageer
gravatar

Rusland is bereid om een kernbom op Rotterdam te gooien maar eist dan wel dat Nederland hen een kernbom leent. Rusland heeft immers zelf geen bommen die klein genoeg zijn en vermoedelijk zou ook een Russische minibom naast Rotterdam tevens Alblasserdam, Delft, Groningen en Tilburg treffen en dát kan de bedoeling niet zijn. Russische diplomaten bespreken inmiddels in achterkamertjes of Brussel niet als te bombarderen stad beschikbaar gesteld kan worden, temeer omdat dit voor een degelijke en duurzame uitstraling zou zorgen.

gravatar

Uit betrouwbare bron hoor ik net dat Brussel geen optie blijkt te zijn (voor Nederland althans), omdat D’66 daar niet voor te porren isen er dus geen meerderheid in de eerste kamer is. De comissie Balkenende onderzoekt nu of het mogelijk is om de kernbom toch uit te lenen, maar op voorwaarde dat Poetin overweegt (of toch in ieder geval een concept wetsvoorstel in de Doema bespreekt) om Antwerpen (immers ook ijsvrij) te njoeken.

gravatar

Ewh…. wij zijn al eens aan de beurt geweest, en bovendien schijnt Rutte ergens in Den Haag te wonen – als je hem mag geloven, dus is dat niet helemaal zeker. Misschien is hij wel aan het scheefwonen in het Torentje.

Maar voor de zekerheid toch maar een bommetje op 52°5’NB, 4°19’OL als het dan toch moet.

gravatar

Jeettje, jullie zijn al eens aan de beurt geweest dat is waar, maar sindsdien zijn er allerlei nieuwtjes op bombardementsgebied en die wil je een moderne stad als Rotterdam toch niet onthouden? De Olympische spelen werden ook tweemaal in Los Angeles (wij noemen het thuis LA) gehouden en met de Olympische gedachte in ons hoofd beloven wij van de bombardementscommissie een jaar na het herhalingsbombardement op Rotterdam (er zal een speciale postzegel voor uitkomen!) Paralympische Spelen in Rotterdam te houden zodat ook diegenen die toevallig tijdens het bombardement een arm hebben verloren, alleen nog maar uit een romp hebben, of wier hoofd rechtstreeks op de benen is gemonteerd, volwaardig mee kunnen doen en misschien zelfs een medaille kunnen winnen!

gravatar

Naar verluid heeft Rutte tijdens zijn bezoek aan Sotshi Rotterdam voorgesteld als nucliair oefenterrein omdat er een diersoort voorkomt waarvan de overlevingskans na een aanval tien maal zo groot is dan die van zeg maar de gemidelde hoofdstedeling (ik doe maar een gooi, U mag hieraan absoluut geen conclusies verbinden). Behalve dan dat we van Poetin 24 medailles meekregen natuurlijk. Maar dat wist U al. Vandaar ook geen sancties. Dus.

gravatar

Beste Wiel, het is waar; er zijn nieuwe ontwikkelingen, maar ik stel voor om eerst en pilotstudy uit te voeren en wel op de door mij aangegeven coördinaten: dat heet Binnenhof en daar staat slechts oude meuk die vér over de datum is. Wég ermee.

gravatar

Petje af voor de EU, dat ze zo snel en daadkrachtig kunnen handelen, tussen het verhuizen van Brussel naar Straatsburg en weer terug door. Magnifique!

Reageer
gravatar

Het fijne is dat nu ook in Georgië Bulgaarse yoghurt verkocht kan worden. Het is echter nog te vroeg voor het gedogen van democratie en ook thuis blijft de man de volgende 200 jaar nog de baas.

Reageer
gravatar

Spanje dient voor het Internationaal Gerechtshof te worden gedaagd in verband met de volgende conquistadores (met de plaatsen en de perioden van hun genocides):

– Diego de Almagro (Peru, 1524-1535, Chili, 1535-1537)
– Pedro de Alvarado (Cuba, 1511, Mexico, 1518-1521, Guatemala 1523-1527, Peru, 1533-1535, Nieuw-Galicië, 1540-1541)
– Lucas Vásquez de Ayllón (oostkust van Noord-Amerika, 1524-1527)
– Vasco Núñez de Balboa (Panama, 1510-1519)
– Nuño Beltrán de Guzmán (Nieuw-Galicië, 1529-1536)
– Sebastián de Benalcázar (Ecuador en Colombia, 1533-1536)
– Álvar Núñez Cabeza de Vaca (zuidwesten van de Verenigde Staten, 1527-1536, Zuid-Amerika, 1540-1542)
– Francisco Hernández de Córdoba (Yucatán, 1517)
– Francisco Hernández de Córdoba (Nicaragua, 1524 – 1526)
– Francisco Vásquez de Coronado (zuidwesten van de Verenigde Staten, 1540-1542)
– Hernán Cortés (Mexico, 1518-1522, Honduras, 1524, Neder-Californië, 1532-1536)
– Bernal Díaz (Yucatán, 1517-1518, Mexico 1519-1521)
– Nikolaus Federmann (Venezuela, 1530-1535, Colombia 1535-1539)
– Juan de Grijalva (Yucatán, 1518)
– Gonzalo Jiménez de Quesada (Colombia, 1536-1537, Venezuela, 1569-1572)
– Francisco de Montejo (Yucatán, 1527-1546)
– Pánfilo de Narváez (Jamaica, 1509, Cuba, 1512, Florida, 1528)
– Diego de Nicuesa (Panama, 1506-1511)
– Cristóbal de Olid (Honduras, 1523-1524)
– Francisco de Orellana (Amazone, 1541-1543)
– Francisco Pizarro (Peru, 1509-1535)
– Gonzalo Pizarro (Peru, 1540-1542)
– Juan Ponce de León (Puerto Rico, 1508, Florida, 1513 en 1521)
– Gonzalo de Sandoval (Mexico, 1519-1527)
– Hernando de Soto (zuidoosten van de Verenigde Staten, 1539-1542)
– Martin de Ursua (El Petén in noordelijk Guatemala), 1696-1697)
– Pedro de Valdivia (Chili, 1540-1552)
– Diego Velázquez de Cuéllar (eiland Cuba, 1511-1519)
– Miguel López de Legazpi (Filipijnen, 1565-1572)
– Martin de Goiti (Manilla, 1569)

Reageer
gravatar


Meneer Frederik,

Aan een boom zo vol geladen, mist men een twee pruimpjes niet.

gravatar

Europa meet duidelijk met twee maten. Nogal voorbarig om nu al met deze uitspraak te komen, terwijl de Trojezaak nog niet eens is afgerond. Doet het zeker goed bij de kiezers, om zo ad hoc op de actualiteit van de recente geschiedenis in te springen. Zo kun je toch geen beleid uitzetten als je met elke hype meegaat?

Reageer
gravatar

Ik ben het met u eens. Hier komt een hoop ellende achterweg, dat kan niet missen. Ook lekker voor de slachtoffers van de trojezaak om gewoon weer in de wacht te worden gezet. Ik weet alleen niet of dit verkiezingsretoriek is of gewoon een brevet van onvermogen.