Nederlanders gebukt onder gelijkwaardigheidscomplex

Schrikbarende stijging moderne geestesziekten

De psychiatrie ziet zich geconfronteerd met nieuwe ziektebeelden. Volgens de Stichting voor Hedendaagse Psychiatrische Aandoeningen (SHPA) krijgt één op de vijf Nederlanders te maken met Compulsief Realistische Stoornis of een gelijkwaardigheidscomplex.

Menno van Boxtel (32) heeft een stabiele relatie, een vaste baan bij de ABN-Amro en staat op het punt een hypotheek af te sluiten. Na voor de zoveelste keer te zijn geslaagd in zijn leven, zocht hij hulp bij een psychiater. Deze stelde een Compulsief Realistische Stoornis (CRS) vast. Voor Menno viel alles op zijn plaats.

Mensen met CRS vertonen een chronisch functioneren, zowel op werk als in relatie en vrije tijd. Voor een buitenstaander lijken zij hele normale mensen. CRS’ers stuiten daarom vaak op onbegrip. Van Boxtel: “Feesten en borrels zijn een opgave voor mij. Ik moet me in allerlei bochten wringen om uit te leggen dat alles goed met me gaat.”

CRS is niet de enige moderne geestesziekte. Bij Anne Terschaag (31) werd een jaar geleden een gelijkwaardigheidscomplex vastgesteld. Daaraan vooraf gingen jaren van hechte vriendschappen. “Ik streef naar harmonie in het contact en zie mezelf en anderen daarin als gelijkwaardig. Daardoor rol ik van het ene succes in het andere. Door mijn diagnose kan ik eindelijk mijn chronische gebrek aan zelfhaat onder ogen zien en een plekje geven.”

Tjeerd Damstra, hoogleraar futuristische psychiatrie en voorzitter van de SHPA, ziet de nieuwe ziekten als een symptoom van de tijd. “Tegenwoordig kunnen de meesten studeren wat ze willen en zelf hun partner uitzoeken. Dit zorgt ervoor dat steeds meer mensen slagen in het leven, wat natuurlijk zijn weerslag heeft op het psychisch functioneren. Achter de onzekere houding die iemand zich aanmeet, schuilt vaak een zeer geslaagd mens.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Therapie: Twee maal daags een ongelijkheids situatie slikken – niet kauwen liefst op nuchtere maag – u kunt deze situatie slikken met een krat bier of een paar flessen goedkope wijn. U voelt zich daarna weer helemaal als iederander maar dan anders als voorheen.
Heeft u last van bijverschijningen dan kunnen we u doorverbinden met
afdeling bijzientheid van enige beteekenis (est anno 1894)

Reageer
gravatar

Helemaal mee eens. De enige manier om ‘nachtbraken’ succesvol in te passen is een strakke agenda in te stellen aan de hand van een prioriteitenlijst. Veel kostwinners prioriteren de warme hap, tot 18.30, daarna korte tijd spreekuur voor de kinderen (max. 2 per keer) en snelle suggesties hoe zij hun problemen zelf de baas kunnen worden. Om 19.00 uur het journaal en aansluitend Studio Sport, om 20.00 u. koffie, gebak en roddels over familie en buren. Om 22.30 een stief kwartiertje om naar problemen van moeder de vrouw te luisteren en sociaal met haar te interacteren, eventueel gevolgd door een kort overleg over de huishoudkas. Om 23.00 u. de post, e-mails en bedelbrieven doornemen. Om dan tenslotte om 24.00 uur nog geconcentreerd iets leuks gaan doen: bier, chips, porno. En dan hooguit om 01.45 taptoe en oververmoeid waterpas in de echtelijke sponde. Zulks eindeloos herhaald tot aan ontslag-of pensioendatum. Strakke agendering: een probaat middel tot echtscheiding.

Reageer
gravatar

Beste Amateur S. Het chronisch vermoeidheids syndroom (CVS) waaraan u zijdelings refereert wordt niet slechts veroorzaakt door nachtenlang d.m.v. computergames te trachten de onverteerbare werkelijkheid te ontwijken. Nocturnale uren bieden de afwezigheid van veel knellende sociale verplichtingen, zoals bezoek waarvan men niet gediend is, tv-programma’s die men gezien moet hebben, echtgenotes die hun overgangsverschijnselen erkend, benoemd en besproken willen hebben en min- of meerderjarige kinderen die hun zieleroerselen rond budgettaire problemen discreet poneren in afwachting van financieel toeschielijke gestes van vader. Het kleine beetje privacy dat een man nog rest concentreert zich onvermijdelijk in de uren na middernacht; het claimen van die kleine vrije ruimte leidt weliswaar tot chronische vermoeidheid, maar het alternatief is dat een man volledig samenvalt met het imago van de verzorgende man en vader, die op tijd naar bed gaat en aldus niet méér is dan de anonieme en vervangbare (in)vulling van een stereotype. Chronisch vermoeid of chronisch onvervuld en gefrustreerd, kiest u maar.

Reageer
gravatar

Ook veel mensen schijnen aan cyclische moeheid te lijden: minstens 7 keer per week worden ze hartstikke moe, en moeten ze 6 uur rusten voor ze weer wat kunnen doen.
De oorzaak is onbekend, maar het schijnt te helpen om veel computergames te spelen, vooral `s nachts.

Reageer
gravatar

Het gelijkwaardigheidscomplex leidde al in de 19e eeuw tot het briljante (not) idee om de slavernij ‘af te schaffen’.

Reageer
gravatar

Het grote probleem is dat juist mensen die dus wel gelijkwaardig zijn, maar juist als meerwaardig aangezien zijn, dat dus zelf weer gek vinden en dan dus weer naar een andere omgeving zoeken waar je dat kunt laten zien. Het probleem dan is dat als je goed gek bent je vervolgens te snel geld verdient of beroemd wordt, waardoor je omgeving je niet meer laat nadenken omdat ze je willen zien of omdat je zelf te snel afgeleid wordt. Het is zeer terecht dat de Psychiatrie zich hier mee bezighoudt. Op deze wijze kunnen er therapieën verzonnen worden waarmee je bezig blijft. Zelf probeer ik juist op sommige punten minderwaardig te zijn om mijn meerwaardigheid op andere punten weer te compenseren. Zo wek ik in ieder geval de schijn van evenwicht op een onbekend vlak. Volgens mij moeten we gewoon doen, waar we goed in zijn. Ik heb in ieder geval besloten om dat te doen, dan is er in ieder geval een rechtvaardiging om van de rest een grote puinhoop van te maken. Zo ontstaat er tenminste een gemiddelde waarde die men vervolgens weer als gelijkwaardig kan beschouwen, ondanks het feit dat je juist van een heel andere waarde geworden bent. Dat dit gebeurt is omdat je voor meerwaardig aangezien bent, is gewoon logisch. Je gaat gewoon een heel ander leven leiden, dan andere mensen..

Reageer
gravatar

Aan elkaar, daar kan ik in komen, maar gelukkig niet aan mannen.

gravatar

Mijn vrouw en mijn schoonmoeder zeker niet tov elkaar.

gravatar

In het geheel niet Frederik. Enne, aannames zijn de oorzaak van alle inschattingsfouten. Blijkbaar heeft uw therapeut u dat nog niet verteld.

gravatar

Dus ook de emancipatie nadert het punt van voltooiing. Dat is prachtig. Vanaf volgend jaar de bètablokkers terug in het basispakket en we zijn met z’n allen in één klap uit de crisis. Kortom, iedereen geslaagd, iedereen gestoord.
Hulde!

Reageer
gravatar

Gelukkig hadden wij in de Gastronomische wereld dit probleem reeds lang geleden onderkend. Voedsel is de ideale zelfhulp voor het ontwikkeling van een gezonde stoornis naar keuze. Psychiatrie van de koude grond, zal ik maar zeggen.

Middels geavanceerde voedingsstoffen als levertraan, spruitjes en broccoli zijn wij er in de Gastronomie in geslaagd om welhaast elke Nederlander van kinds af aan een compulsieve eetstoornis danwel allergie of antipathie mee te geven. Daar zijn wij van de Gastronomie trots op.

Maar de ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. De resultaten met supplementen, ook wel E-nummers genoemd, zijn veelbelovend.

Voor elk wat wils. Het middel ís de kwaal. Daarbij is de dosering, de wijze van inname danwel uitstorting van de medicatie geheel naar eigen inzicht te bepalen; culinaire medicatie is alom aanwezig.

Reageer
gravatar

Laat ons niet teveel schamperen; want ook in onze gelederen schuilt -minimaal- één slachtoffer van Obsessief Compulsief Gedrag; een man (?) die als zelfverklaard Algerijn, Westerse filosofie een duidelijk sof acht. Hij brengt daarom zó vele malen zijn bijdragen in herhaling dat velen onzer, na het integraal lezen zijn erupties, spontaan gaan dissociëren. De prijs voor zijn exponentieel verbeterde beheersing van de Nederlandse taal is dat hij nu onbeheerst deze kolommen vult met dwangmatig herhaalde citaten uit o.a. Wikipedia. OCD kan ook duiden op onderliggende minderwaardigheidscomplexen die dwangmatig worden gecompenseerd. Zoals sommige Westerse midlife-mannen middels hun auto ‘een statement’ menen te maken, om hun afgenomen sexuele scores optisch en viagratisch te compenseren. Daartoe verleid door sluwe marketeers die stellen dat tekorten aan sociale intelligentie en empathie kunnen worden gecompenseerd door lengte, cylinderinhoud, pk’s en automobiel merkensnobisme: “Dames, die van mij is groter, écht waar”. Ecce homo.

Reageer
gravatar

Kijk, dáárom is de Solex nu zo’n eerlijk vervoermiddel: you get what you see, alles is open en bloot zichtbaar -qua mechaniek dan-, stoere man voorop gentlemanlike de dame uit de wind houdend, dewelke zich knus aan haar held kan vastklampen: zoiets geeft houvast in een hechte relatie.

Alleen het ontkolen blijft een probleempje: vrouwen associëren kolen nu eenmaal met kolenkitten, asladen leegkieperen en smerige handen die afgeveegd worden aan haar schone keukendoeken, tja …..
Toch maar eens een warm waterboilertje in het schuurtje aanleggen.

gravatar

Ah, dank voor dit artikel Heer Tom. Hoewel de genoemde redenen meest doordrenkt zijn van zieligheid en verkeerde aanleidingen: de man laat zich uit huis verdrijven om als een Walter de Rochebrune zijn leven in eenzaamheid te slijten in het schuurtje.

Men vraagt zich af of dit wel échte mannen zijn; échte mannen hadden voor hun vrouw wel een schuurtje gebouwd en het huis teruggeclaimd:
http://tinyurl.com/mmvwcsh

gravatar

De ergste patiënten zijn de lieden die denken geen last te hebben van de Compulsief Realistische Stoornis. Zijn lijken op verslaafden aan alcohol, roken en andere stimulerende middelen. Sterker nog, zij zijn verslaafd aan de meest gevaarlijk vorm van afhankelijkheid: gelijkwaardigheid.

gravatar

Helaas, mejuffrouw Hersenkraker, ben ik het niet mee u eens. Net als Marg00tje heb ik er geen last van. En dat zonder CRS, gelijkwaardigheden of aanverwante verslavingen: ik ben gewoon beter!

gravatar

Joling heeft toch een hopolaire storing? Nooit geweten dat hij het ook met vriendinnen deed.

gravatar

heeft de farmacie weer een winstgevend pilletje gemaakt waarbij een weer verzonnen ziekte om de hoek komt kijken?

Reageer
gravatar

Volgens mij worden sommige ziekten er echt met de haren bijgesleept. Straks is bij voorbeeld zelfs kaalheid misschien een issue.

Reageer
gravatar

Een ernstig psychisch complex dat, in tegenstelling tot psychiatrische leken, helaas nog door veel van mijn collegae wordt miskend, is het Politieke-correctheidsyndroom (Political Correctness Syndrome oftewel PCS).

Dit is te constateren aan de vele publicaties in de populaire media, waarin dit fenomeen vaker met praktijkvoorbeelden wordt toegelicht dan in onze vakpers.

Reageer
gravatar

Vertel mij wat, mejuffrouw Hersenkraker,

Dit syndroom is mij wel bekend.

Ik weet niet of het PCS het hele jaar door in uw land heerst, want mijn verblijf als buitenlander wordt een zekere Bosma, knecht van een zekere Wilders, hier slechts korte wijle gedoogd en alleen omdat ik miljoenen geschenken verdeel.

Maar tijdens mijn verblijf in uw land heerst dat syndroom hier in ieder geval onder brede lagen van de bevolking.

gravatar

Heilige Nico Laas,

Het PCS heerst hier ten lande het gehele jaar door, maar kent in bepaalde seizoenen een duidelijke toename van ernstige gevallen.

Zo worden de burgers van Nederland elk jaar vanaf begin november tot en met de eerste week van december er in hoge mate mee geconfronteerd. Het syndroom wordt dan ook wel het Zwarte-slavencomplex (Black Slaves Complex oftewel BSC) genoemd.

Ik heb er mijn handen vol aan.

gravatar

Hier in Paramaribo hebben we er zelfs een speciale opvang voor: Het PCS aan de Letitia Vriesdelaan, waar zelfs, of misschien wel met name, dhr Wilders bijzonder welkom is.

gravatar

Klopt, echter ook in beslotenheid is er wel eens PCS, Ik heb er ook last van gehad. Zo heb ik zelfs een keer per e-mail een aantal 2e Kamerleden met Parlement Ariërs aangeschreven omdat ik gewoon vond dat ze 2 hoofdletters waard waren.

gravatar

hypochondrie zou een oplossing voor dit nieuwe syndroom kunnen zijn.

Reageer
gravatar

Ik proef hier enige kinnesinne?

Geen nood: als het niet lukt om als gelijkwaardige van uw psychiater aan de bak te komen, kunt u nog altijd de politiek in en net doen alsof.

gravatar

Als je een declaratiecode hebt, heb je geen probleem.

gravatar

Niks nieuws aan. Vroeger heette dit gewoon het ‘Saaie Lul-Syndroom’.

Reageer