Leger blijft achter kabinet staan

Strijdkrachten garanderen vrije verkiezingen in 2017

De Nederlandse legertop blijft voorlopig achter het kabinet staan. Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp maakte dat vandaag tijdens de demonstraties tegen het kabinet bekend. Hij steunt het plan van premier Rutte om aan te blijven tot de parlementsverkiezingen van 2017.

“Het leger steunt de bezuinigingen van het kabinet en staat pal voor de veiligheid van de premier en zijn ministers”, zo verklaarde Middendorp. De generaal geeft Rutte echter geen vrijbrief om onbeperkt aan te blijven. Hij belooft dat het leger erop zal toezien dat er in 2017 vrije verkiezingen komen. In dat jaar loopt de officiële ambtstermijn van de premier af.

Tijdens de demonstraties in Den Haag en Amsterdam was er onduidelijkheid ontstaan over de positie van het leger. Veel demonstranten durfden een bestorming van het Torentje niet aan, uit angst voor een confrontatie met de strijdkrachten. Generaal Middendorp heeft nu bezworen dat hij ondanks de loyaliteit aan het kabinet ‘absoluut geen geweld tegen onschuldige burgers zal gebruiken’.

De oppositie reageert teleurgesteld. Organisator van de Haagse demonstratie Geert Wilders had op de steun van de legertop gerekend. “Rutte maakt ons mooie land kapot. Daarom is de bevolking massaal in opstand gekomen. Het is tijd dat het leger de kant van het volk kiest.” Alexander Pechtold, voorman van een andere oppositiegroepering, roept het leger op ‘aan de juiste kant van de geschiedenis te staan’.

Waarnemer Frits Wester begrijpt de stellingname van de strijdkrachten echter wel. “Binnen het leger bestaat er echt wel sympathie voor de demonstranten. Het probleem is echter dat de oppositie zelf hopeloos verdeeld is. Pechtold en Wilders hebben nu in Rutte een gezamenlijke vijand, maar als hij wordt afgezet, gaan zij echt niet samenwerken. Dat is precies het machtsvacuüm waar het leger voor vreest.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

En het kalf verdronken? VVD’ers die de eer ‘aan’ zichzelf houden, hebben in verreweg de meeste gevallen ook van de oorzakelijke remuneraties voldoende ‘voor’ zichzelf gehouden. Ik begrijp uw statement niet helemaal over “het kapitaal aanspreken ten behoeve van de vrije tijd van hen die niets te doen hebben”, dit klinkt als een weerstand tegen het instandhouden van een vangnet voor onvrijwillig werklozen. Het geeft volkomen correct het denken in VVD-kringen over sociale voorzieningen weer, maar is dat ook wat u bedoelt? Of is dit een ironische benadering van de inherent ongelijke verdeling van welvaart en welzijn in onze prestatie/participatiemaatschappij? Kunt u nog even kort expliciteren? Bij voorbaat dank.

Reageer
gravatar

Geachte heer van Heeden,

Vaak is het inderdaad wat laat voor dat men weg gaat wegens onzorgvuldigheden, daar heeft u gelijk in. Echter wat te denken van een VVD Kamerlid, die per ongeluk een paar onschuldige dingen zei, die hij even daarvoor gehoord had ? Hij nam dezelfde avond nog zijn verantwoordelijkheid, alhoewel velen dat niet nodig vonden. Het overige is niet zoals ik het bedoel. Er zijn bijvoorbeeld ook gehandicapten,die meer te doen zouden kunnen hebben. Waar het om gaat is een andere benadering van de tijd die mensen over hebben, als dat deels leuker en zinvoller kan, staat men minder buitenspel en kan men meer werken aan zichzelf om een terugkeer in de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Hier is kapitaal voor nodig.
Mijn excuses dat ik hier nu niet al te zeer over kan uitweiden, daar zijn mijn concepten te uitgebreid voor. Echter ik hoop dat u begrijpt dat dit dus absoluut niet ironisch bedoeld was.

gravatar

Gezien het aantal lieden dat zich (moreel gehandicapt doch zonder enkelband) in politieke kringen beweegt, vraag ik mij af of er niet sprake is van een predispositie tot ‘het kwaad’, hetzij aangeboren of aangeleerd. Bijvoorbeeld: de gestage reeks zelfverrijkings’incidenten’ binnen de VVD die onmiskenbaar een structureel karakter draagt. Daarbij vraagt men zich af of dit slechts een serie ongelukkige ‘bedrijfsongevallen’ betreft, of louter genetische en dus milieugebonden geboortefouten. Niet vermijdbaar en dus niet verwijtbaar. En is zulks besmettelijk? Vice MP Asscher toont tekenen van conversie richting VVD/VOC-mentaliteit, hij verklaarde het langdurig en structureel inschakelen van stagiaires en vrijwilligers als onbetaalde werkkrachten als passend “in het traject van ervaringsleren en inpassen in (re) integratie van werkzoekenden”. Deze stap terug richting lagelonenland en feodaliteit moet hem onvermijdelijk knuffels, kussen en schouderklopjes hebben opgeleverd van Hans Wiegel en Bernhard Wientjes. En bijgevolg ook een plaatsreservering voor ‘vlezig’ gehonoreerde commissariaten bij o.a. Stork, DSM, ING, NS, ABN/Amro en AirFrance/KLM. Nature, nurture of gewoon old-boys-network?

Reageer
gravatar

Hierbij dient echter wel vermeldt te worden, dat in een aantal in het licht gekomen gebeurtenissen bij de VVD, de mensen de eer aan zichzelf gehouden hebben of dat het bestuur al dan niet terecht ingegrepen heeft. Indien het Old Boys network nog een keer wil laten zien, dat ze iets waard zijn in deze donkere tijden, dan dient het kapitaal aangesproken te worden ten behoeve van de vrije tijd van hen die niets te doen hebben.
Verveling is de oorzaak van onrust, doch,niets laten doen in een maatschappij is de bron van de oorzaak. Dit gebeurt als de bron dreigt op te drogen of de put leeg is..

gravatar

Eikeltjesland en Jeettje, ik verschil met jullie van mening over de noodzaak tot empirisch bewijs van de leeghoofdigheid van jongeheer Rutte. Het is niet louter semantisch, evenmin metaforisch dat ik een leeghoofd een leeg hoofd noem. Het is evident en onweerlegbaar dat in voornoemd leeg hoofd slechts een minimale hoeveelheid hersencellen en synapsen schuilt; net genoeg om naar buiten toe te suggereren dat men de functie van MP aankan. Veel meer is au fond ook niet nodig, de touwtjes worden in Brussel aangetrokken in de vorm van het wurgkoord der 3 %. In vroeger dagen kwam men met een dergelijk invers IQ in een sociale werkplaats terecht onder een regime van sociaal-maatschappelijk werkers; thans krijgt men vrije uitloop in de politiek, een vertraagd uitvloeisel van de anti-psychiatrie uit de jaren ’70. Ook hier weer retardatie.

Reageer
gravatar

Beste Outsider, Ik hoop dat je begrijpt, dat meningsvorming met gebrek aan gegevensopbouw voor de buitenwereld, leidt tot tijdelijke misvattingen, die te vroeg naar buiten komen. Het probleem aan de buitenzijde bevindt zich in het inschattingsvermogen. Onze premier jongeheer Rutte, drukt zich vaagziende uit omdat hij ogenschijnlijk komt met een visie over de maatschappij die met onvoldoende argumenten onderbouwd wordt en de middelen er toe niet aangereikt worden. Dat is juist net niet of wel genoeg om te kunnen zien wat er van komt. Feitelijk kan men dit als politieke moed bestempelen aangezien hij het aandurft om te zien wat er van boven naar beneden komt. Welnu er zijn aankondigingen gedaan, zonder onderbouwing, waarbij men er vanuit kon gaan dat deze er was.helaas is dat voor outsiders nog onzichtbaarderder dan voor insiders. Dus is de onderbouwing er reeds. Waar het nu omgaat is de behulpzaamheid aan de psychiatrie om te laten zien, dat men niet alleen vanuit de geest maar ook vanuit de ziel moet werken, dat is weliswaar jammer, maar toch helaas. Zij die dat laatste niet willen mogen dat ook voor hun kinderen doen. De Psychiatrie is nu nog te oppervlakkig omdat men te eenzijdig en te kort communiceert om zich een inzicht te verschaffen, juist daar waar veel meer disciplines om de hoek komen kijken. Een volledige uitloop uit de politiek, zal er niet komen, maar wel een inzicht omtrent datgene wat men uit de maatschappij zelf of vanuit het centrale rijk moet laten komen. Want een maatschappij blijft er altijd, maar waar het omgaat zijn de juiste samenstellingen van inspraak op diverse terreinen. Hierin moet een onderscheid gemaakt worden tussen datgene wat men via belastingen of juist vrijwillig voor elkaar krijgt.
Feitelijk dienen de beloningen en de inspraak hierop afgestemd te worden. Wat men in eerste instantie vrijwillig doet verdient namelijk ook zijn echte beloning. Daarvoor is het nog niet te laat, want het feest is nog niet begonnen. Hierbij geef ik u dan ook het advies om het tijdelijk oordeel te laten aan hen die in en op de hemelen geen risico lopen.
De mogelijkheden omtrent wat we kunnen doen gaan zich in aandienen, zichtbaar of onzichtbaar.

Met vriendelijke groet,

Lodewijk van Eikeltjesland

gravatar

Och, Heer Outsider: voor mij hoeft het niet zonodig, dat onderzoek. Men hoeft het overduidelijk zichtbare niet aan onderzoek te onderwerpen, dat is hooguit een aardige en leerzame tijdspassering voor stagiaires in opleiding en afstudeerscripties van leerlingetjes van Windesheim.

Natuurlijk zal er ergens een zenuwknoop verborgen liggen die de hoogstnoodzakelijke functies automatiserend uitvoert: het is slechts de vraag of uit deze zenuwknoop nog kloonbare cellen gewonnen kunnen worden van een oer-hominide van vóór de Neanderthaler welke eventueel onderzoek interessant maakt.

gravatar

Deze hele diversiteit van meningen (de meeste anti-regering) roept toch vragenm op. Als zovelen zowel het leger wordende leger én het door haar proforma beschermde rariteitenkabinet ter discussie stellen, hoe kan dat dan worden gerijmd met “democratie”? De wens van de meerderheid is in die constructie toch maatstaf voor beleid? Oh nee, shit, ik snap het al; we hebben een vertegenwoordigende democratie, waarin wijze mannen (en vrouwen?) en hun spindoctors bepalen welke zeepbellen namens ons worden geblazen. Wijze mannen dus. Vandaag is er weer een heilige van zijn pilaar gevallen, een emeriteute VU-professor heeft jarenlang overwegend zijn duim, onderbuik en Fingerspitzengefühl als leidende informatiebronnen gebruikt, het schijnt dat Diederik Stapel nog (old skool) bij hem is afgestudeerd. Een zorgwekkende situatie; de wetenschap ontmaskert zich als geleerde leegte, het leger bloedt leeg, het hoofd van Rutte is nog leger en het IQ van Tweede Kamerleden is het allerleegst. In leegheid vindt de duivel zijn oorkussen. We zijn verder heen dan in de rampjaren 1672 en 1973: de bevolking is radeloos, de regering redeloos, de Euro-economie reddeloos en de Slochterense gasbel leeg als de hersenpan van Mark Rutte.

Reageer
gravatar

Ik vindt dat dit laatste eerst wetenschappelijk vastgesteld moet worden om het als zekerheid aan te kunnen nemen. In dit verband kunnen we de 2e Kamer om een motie verzoeken waarin dit medisch of wetenschappelijk vastgesteld kan worden.. Hierbij kunnen zij middels een motie onze Premier vragen om een hersenoperatie ter controle van dit gerucht, zodra Hij en zijn familie het er over eens zijn dat dit inderdaad wenselijk is. Mocht deze mogelijkheid als te ingrijpend beschouwd worden, dan is een MRI scan waarschijnlijk ook voldoende om te zien of er wat en zo ja, hoeveel er in zijn hersenpan zit. Uiteraard dient dit door de overheid betaald te worden, voor zover zijn zorgverzekeraar dit niet automatisch vergoed. Dit soort geruchten dienen uitgezocht te worden in het belang van onze veiligheid en welvarendheid. Mocht het loos alarm zijn, dan zijn de kosten hiervan uiteraard voor degene die dit gerucht voor het eerst in de wereld gebracht heeft, dat lijkt me logisch.

gravatar

Men mag zich terecht zorgen maken over de teloorgang van het leger: immers kent Nederland veel dijken, laaggelegen gebieden en onderwater staand vastgoed, terwijl het zeewaterpeil stijgt; iemand moet toch die zandzakjes vullen?

Tsja de hersenpan van de heer Rutte -en aanverwante geesten- lijkt een semantische kwestie: kan bij het ontbreken van grijze massa nog wel van hersenpan gesproken worden?
Meer lijkt het een semi-poreus schaliegaswinningsgesteente toe bij deze lieden. Zonder schaliegas vrees ik, zodat proefboringen zullen uit moeten wijzen of het hier inderdaad monsters zonder waarde betreft.

gravatar

Kanonne, ben ik traag zeg. Het resultaat van een wijle abstinentie van alcoholische versnaperingen; een inhaalactie is geboden.

Jawel, een geweldige tactische zet van het Leger -zo kennen wij ze weer- om áchter het kabinet te blijven staan: laat het kabinet de eerste aanvalsgolf van rotte eieren en groenten, drijfmest, gier, koeievlaaien, straatklinkers en waxinelichtjes maar opvangen: ze hebben er om gevraagd. Die oogst moet men het kabinet niet onthouden: zij hebben daar recht op, en die vlekken zijn trouwens lastig uit het uniform te verwijderen.

Pas als de gebroeders De Witt-methode wordt gehanteerd kan men overwegen alsnog op te treden, zij het met gepaste voorzichtigheid: soms is het beter een brandje gecontroleerd te laten uitwoeden dan liters en kilo’s blusmiddelen te verspillen.

Reageer
gravatar

Het is gewoon wachten tot ze de legertop wegbezuinigen. Hier is het ook boel over die vliegers. Er zijn hier vliegtuigen genoeg. Komen ze gehandicapten hun pree afpakken om er vliegers mee te gaan kopen? Leg dat maar ergens uit hé.

Reageer
gravatar

H.J. van Staeckerfven m/v,

Na al uw geringschattende berichten te hebben gelezen kan ik u officieel mededelen, dat ik op grond van de instructie 354 sub B uit de verzegelde grijsgroene envelop (zie # 18, sub c) gerechtigd ben om u te schieten.

Het is dan wel niet uit de heup dat ik zulks zal gebeuren, maar uit mijn hoofd, dat volgens u niet juist op mijn romp is geplaatst (zie # 18 sub a).

Ik schiet van uw banaliteiten in de lach.

U zijt gewaarschuwd,

Drs M. Rutte
Geschiedkundige

Reageer
gravatar

Ik hoop toch dat er tanks en pantserwagens op Schiphol staan als ik halverwege november van vakantie terugkom. Staatsgreep in NL? Ja, graag.

Reageer
gravatar

Beste Piet,

Geen zorgen, en helaas. Die staan er. Voor luchttransport naar Indonesië, waar ze stiekum aan verkocht zijn. Dat dan weer wel.

En daarbij, twee maanden op vakantie? Wat hebt u eigenlijk te klagen?

gravatar

Je schat het helemaal verkeerd in Moosje, burgers zijn altijd schuldig.! Zij zijn soldaten verkleed in burgerkleren, dan weer dragen zij een rokje en een hoela-hoep, dan zuigen zij weer op een gummi kunstspeen of rijden op rolschaatsen met ovale of vierkante wielen en in andere gevallen zitten zij op een rijwiel of wandelen hand en hand met een samenzweerster of sturen kinderen naar bed.

Reageer
gravatar

1) Oftewel, zoals onze opperkrijgsheer altijd beweert: “Een burger is schuldig totdat zijn schuld bewezen wordt, en daarna ook!”

2) Als speenzuiger vermomde kindsoldaten zijn het gevaarlijkste van allemaal, daar kan onze speciaal-gezant Kwame Mpufu van meespreken!

NB,
Qua inschattingen heb ik het uiteraard nooit bij het verkeerde eind, ik ben namelijk ‘van Clingendael’, weet u wel!

gravatar

Typisch het Nederlandse leger, zich verschuilen achter iemand anders. En, zoals ze zelf al zeggen; Voor zolang het duurt, want als het ook maar even fout dreigt te gaan zijn die angsthazen ‘m natuurlijk als eerste gepeert.
En dan een beetje lopen pochen over ‘geen geweld tegen onschuldige burgers’. Terwijl het algemeen bekend is dat in de ogen van een militair een burger altijd wel ergens aan schuldig, maar zelden bewapend is. En dan durven ze wel!

Reageer
gravatar

Moosje, wat leuk dat je nu ook voor Clingendael werkt.!!
Ik heb eens een appartementje deels verkocht aan iemand die daar toen al werkte en dat nog steeds doet, maar ik heb hem daarna 23 jaar (of zo )niet gezien. Doe hem de groeten, als je hem weet te vinden.

gravatar

Gewaardeerde heer van Eikeltjesland,

U mag de hartelijke groeten terug hebben.

En of u die boekjes (u schijnt wel te weten welk soort boekjes er bedoeld worden) die u heimelijk achter de kachel had verstopt nog terug wil hebben?

gravatar

In Apelfoort hebben we ons eigen leger maar opgericht. Zo, dan kunnen we ons tenminste tegen onze landgenoten verdedigen als ze hier naar schaliegas willen boren. Want reken maar dat die ministers overal willen boren behalve in hun eigen achtertuin. En als ze dan het Nederlandse leger tegen ons in willen zetten hebben wij een mooi legertje drones klaar staan om die allemaal bij ons weg te houden. Maar het leger leger en uit de buurt van de burgers, om te beginnen uit Apelfoort!

Reageer
gravatar

En dan nog even dit: indachtig de breedgerespecteerde uitspraak dat één beeld meer zegt dan duizend woorden: wat wil het ons zeggen dat de premier het hoofd hier zo’n 83 graden naar rechts heeft gedraaid?
Toegegeven, dat zijn er nog geen 90, maar niettemin mag m.i. de vervolgvraag gesteld: vallen hier bepaalde toezeggingen te duiden, in algemene dan wel specifieke zin?

Reageer
gravatar

Hooggeprezen Heer van Staeckerfven,

Naar aanleiding van uw vraag, ontvangt u hierbij de volgende informantie:

Gezien het feit, dat dit feit, feitelijk een momentopname betreft is uw vraag een buitengewoon lastige, aangezien de specifieke toezegging bepaaldelijk niet te duiden valt. Nadere bestudering van dit beeld maakt echter wel duidelijk, dat hij ook na 5 minuten nog steeds zijn mond niet open doet, terwijl dit waarschijnlijk ter plekke vroeger of later wel het geval is geweest. Mijn conclusie van dit onderzoek is dan ook dat het beeld op zich dus een momentopname betreft.
Mogelijkerwijs heeft hij hierbij last van de ingebakken norm onder de Nederlandse bevolking om mensen aan te kijken als je iets tegen ze gaat zeggen of naar ze luistert.
Mocht u willen weten, wat er gezegd is dan maak u er op attent dat het mogelijk is om na 30.000 handtekeningen gebruik te maken van het recht op burgerinitiatief. Hierbij kunt u om een parlementair onderzoek vragen, met betrekking tot wat hier gezegd is. Er is namelijk een fotograaf of cameraman aanwezig geweest. Deze hoeft alleen maar omgekocht te worden om aan mogelijke gegevens te komen. In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, ondanks het feit dat ik hierbij onder de 1.000 woorden gebleven ben,

Met aardige groet,

Lodewijk van Eikeltjesland

gravatar

Grootberoemde heer Van Eikeltjesland,

Valt u dat ook op? Langweilige bestudering van het beeldmateriaal maakt duidelijk dat hij (dhr Rutte) niet van houding verandert. Het heeft er dan ook alles van weg dat hier sprake is van een zogenaamde ingenomen positie, mèt – u kent dat wel – alle vastleggingen van dien. Graag laat ik mij, met de inzichten en opties die u zo genereus aanreikt, overtuigen dat het anders is, maar wellicht is de tijd gekomen om instructie 354 sub B uit de verzegelde grijsgroene envelop te halen.

Met warm( )bezorgde groet U toegediend,
Staeckerfven, H.J. van

gravatar

Hartverwarmende H.J. van Staeckerfven,

Het viel me inderdaad op ja, inderdaad. Het beeld is echter niet het grootste probleem, de burger begrijpt het nieuw uitgedragen gedachtegoed nog niet omdat ze de mogelijkheden nog niet onder ogen gekregen hebben. Oorzaak hiervan is omdat deze nog niet openbaar gemaakt zijn. Hoofdoorzaak is omdat deze mogelijkheden nog niet publiekelijk uit mijn hoofd gekomen zijn.Om deze reden ziet men nu dan ook dat de heer Mark Rutte nu beschermd wordt,doch dit is een tijdelijke zaak. Indien u goed kijkt dan ziet u namelijk dat de heren links en rechts van hem eerder met pensioen zullen gaan dan de Premier zelf.. Overigens moet ik hierbij melden dat ik niet op de hoogte ben gesteld van instructie 354 sub B. Echter wat niet weet, wat niet deert, dus ik ben erg benieuwd, naar de inhoud van deze enveloppe. Ik maak me echter vooral zorgen over het feit dat ik mogelijk een dame met heer heb aangeschreven en vraag me vertwijfeld af of dat ooit nog goed komt, aangezien ik nooit verbetert ben. Voor het overige hoeft u zich geen zorgen te maken,

Met alleraardigste groet,

Lodewijk van Eikeltjesland

gravatar

Hoogwaarheidstoegewijde heer Van Eikeltjesland,

Uw twijfel rond mijn sekse is ongegrond. Ik verblijf geheel aan de m-zijde van de m/v-polariteit. Ik vroeg me af wat u ter twijfel bracht, maar al snel daagde mij het vermoeden dat mijn dochter nu ook mijn Speldaccount heeft gehackt, mogelijk voor respectloos geldelijk gewin. Met dank voor uw impliciete waarschuwing ga ik dit uitzoeken, zal zonodig optreden en als de noodzaak mij ertoe dwingt wellicht enkele dagen onbereikbaar zijn.

Met onversterkte groet u toebelegen,
Staeckerfven, H.J. van

gravatar

Meganobelnoembare Heer van Staeckerfven,

Mijn twijfel had inderdaad betrekking op een link die ik elders op speld.nl zag, nu dit opgelost is, is de noodzaak om dit verder uit te zoeken gelukkig niet meer aanwezig. Overigens is het geven van een paar duizend euro zakgeld per maand vaak de oplossing om voor het voorkomen bij dochters van respectloos geldelijk gewin. Een voorzichtige inschatting van de Nederlandse samenleving doet mij echter vermoeden dat dit helaas (nog) niet bij iedereen mogelijk is. Daar moet absoluut wat aan gedaan,

Met vriendschappelijke groet,

Lodewijk Van Eikeltjesland

gravatar

Maar ze hebben toch allemaal trouw gezworen aan de grondwet waarin de koning verkankerd zit, dus die blijft dan toch de baas. En de top hoeft niet te hard te klagen want ze krijgen wat mooi nieuw speelgoed.

Reageer
gravatar

Gelukkig is het nog niet door de 2e kamer heen, die moet altijd nog goedkeuring geven, dus is het nog niet te laat. In verband met de loyaliteitsverklaring kunnen we via de Verenigde Naties altijd de N.A.V.O. en Rusland inschakelen. Overigens valt het te prijzen dat de Koning zijn morele plicht opgepakt heeft, Hij kan dingen tegenhouden zonder dat we het te zien krijgen en we moeten oppassen dat dit niet voor een vertekend beeld zorgt. Glazen huizen zijn er niet voor niets. Hij is ten slotte de enige die zijn eigen baan niet kon kiezen.

gravatar

Beste Lodewijk, u ziet denk ik even over het hoofd dat de koning zélf een fervent vlieger is. Vliegers willen vliegen; desnoods in een lekke badkuip met vleugels.
Het zou zo maar kunnen zijn dat hij niet kan wachten om in dat ding te stappen.

gravatar

Beste Jeettje, Je hebt gelijk hij kan inderdaad goed vliegen, feit blijft echter dat hij dan toch koning blijft en dus hooguit op vakantie gaat.
Het zijn de vogels die willen blijven vliegen, soms willen alleen ze heel eventjes naar beneden toe als ze wat gezien hebben, maar dan moet het wel de moeite waard zijn. Alles heeft nu eenmaal zijn prijs, ook zij stellen hun prioriteiten.

gravatar

Goed idee, het leger erachter, het kabinet naar Syrië.

Reageer
gravatar

Het is duidelijk een poppenkastpop er hangt niet voor niets een gordijntje juist achter zijn stoel en dat hoofd is ook duidelijk met een hand naar rechts gedraaid.

gravatar

Leger znw, het (o), -s
Gewapende, sterk gelaagde overheidsdienst van een land, meestal bedoeld om de overheid van een ander land op andere gedachten te brengen. Wordt hier en daar ook aangewend tegen inheemse opstanden en voor staatsgrepen. Voor het bereiken van bevelvoerende functie is autistische aanleg een pluspunt. Bekwaamste bevelvoerder aller tijden is Attila de Hun. bron: Handboek van den Soldaat 137e herdruk

Reageer
gravatar

Ik denk dat we voortaan meer met diplomatie conflicten op moeten lossen. Voor ca. €8 miljard moeten we een Vliegdekschip bouwen in Nederland, gefinancierd met Europees geld. Dat is goed voor onze Welvaart. En zo’n Vliegdekschip, dat is 90.000 ton Diplomatie.

Reageer
gravatar

En wat zetten we hier dan op? Die vier Nederlandse F-16’s die we maximaal willen gebruiken voor missies? Juist, er is hier een veel structureler probleem aan de orde.

gravatar

Dappere en slimme (tussen aanhalingstekens) strateeg is dat moedersventje Markie Rutte, maar niet heus!

Laat hij door Jeanine Hennis ons roemruchte leger en eens zo glorieuze marine kleineren. Door een vrouw! Kun je nagaan wat voor laffe burgertjes met bibberende knietjes in het kabinet zitten.

Zitten we over een paar jaar ook nog eens een keer met slechts een dertigtal JSF’s en dan moeten we nog van geluk spreken ook! Een waarom, vraag ik u? Omdat dat stelletje dolgedraaide burgerregeerders zo nodig op hun schatkist moeten gaan zitten duimen draaien. Dat kan allemaal zomaar in dit land.

En daarmee moeten we de oorlog winnen? Kom nou! Tom, ouwe rukker, dat moet beter kunnen.

Burger Rutte, ingerukt mars!

Reageer
gravatar

Generaal,

Ik ben als protesterend burger gek genoeg wel blij, dat gekozen is voor de Gezamenlijke Stakingbreker (JSF). Als de luchtmacht ons straks op het Malieveld wil bestoken, kunnen we het vliegtuig weliswaar niet zien aankomen vanwege zijn onzichtbaarheid, maar des te beter horen. Zelfs al als hij warm draait op het vliegveld in het Brabantse Volkel, zodat we ruim de tijd hebben om dekking te zoeken.

Beetje duur, maar voor de veiligheid van de binnenlandse demonstrant en de buitenlandse vijand een prima keuze.

gravatar

Het kabaret Rutte heeft weer eens niet na gedacht over de gevolgen van de aankoop van JSF voor de zorgkosten van vliegbasis Volkel en haar verre omgeving. In de driehoek van de steden Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen zal de algemene gehoorschade vele malen groter zijn dan die van Q-koorts in dat gebied, die Den Haag onder het tapijt dacht te kunnen vegen. Dat wil toch wat zeggen.

Maar dit keer zal dat mooi niet lukken. We zijn in de regio op ons hoede.

gravatar

Heel goed Paulus (en welkom weer), en let op hé: dit is een verkapte poging tot schaliegaswinning!
Die JSF heeft de neiging uit de lucht te vallen onder bepaalde omstandigheden -tegenwind, blaadjes in de lucht- en dan zit er een gat in de grond. Dan is het algauw “er zit toch al een gat in de grond, kunnen we net zo goed hier gaan boren’.
Je ziet het gebeuren – zoooo voorspelbaar…..

gravatar

@Paulus: Deze coalitie van de Partij van de Achteruitnivellering (PvdA) en de Partij van de Boekhouders (PvdB) is misschien wel het beste naoorlogse kabaret tot nu toe.
Visie Rutte 2: Kijk daar! Een grijze olifant in de Kamer! Ha ha, gefopt, het is een paarse krokodil met een blauwe envelop! Hi ha ho, burger, u werkt voor niets of u werkt niet!

gravatar

Die Middendorp is zelf het archetype van iemand die op de militaire academie alleen maar geleerd heeft hoe hij netjes met mes en vork moest eten.

Voorlopig beslist Jeanine Hennis waar onze soldaat ingezet moet worden, en heeft daarmee het juiste touwtje in handen. Meer touwtjes om aan te trekken zijn er ook niet meer bij defensie, overigens.

Reageer
gravatar

Meneer de Baron,

Om wille van bezuinigingen maakt Jeanine ons leger wel leger.

gravatar

Bovendien, de F16’s die ze nu nog hebben, daar kunnen ze de regering van Monaco nog niet mee omverwerpen. Nee, de JSF willen ze hebben, voor de staatsgreep van 2020.

Reageer
gravatar

Pechthold? Helaas, die kennen we niet in de nederlandse politiek. Bent u soms die onlangs hier besproken foutspeller?
Maar voor het overige, u slaagt er wel weer heel goed in de geur van uw bedorven maag in uw schrijven tot uitdrukking te brengen!

gravatar

Enerzijds kan ik dit wel billijken, dat van dat inblikken, maar om bedorven spul nu naar een land te sturen wat het al moeilijk genoeg heeft gaat mij dan toch weer te ver, heer Van Staeckerfven: dat gaat opboeren, wat u zegt.

gravatar

Je zou er helegaar Pechtoïde van worden.