Partij voor de Dieren eist verbreding ecoduct A12

Edelherten vast op knelpunt in ecologische hoofdstructuur

Voor wie regelmatig over de A12 ter hoogte van Ede rijdt, is het een bekend gezicht: een file van edelherten boven de snelweg. Ecopassage ‘Jac. P Thijsse’ is niet berekend op de grote aantallen dieren die vanuit natuurgebied Planken Wambuis het gebied Reijerscamp proberen te bereiken – en vice versa.

Volgens Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, is de ecopassage één van de belangrijkste knelpunten in de ecologische hoofdstructuur. “Rijkswaterstaat heeft geen rekening gehouden met de spitsvorming die optreedt rond fourageertijd. Bovendien moeten herten uit twee richtingen nu nog hetzelfde pad delen. Dat is vragen om ongelukken. Alsof je verkeer van en naar Amsterdam op één rijstrook probeert te persen.”

Waar de PvdD een verbreding van het ecoduct eist, wil Rijkswaterstaat de resultaten van een proef met ‘Het Nieuwe Grazen’ afwachten en eventueel rekeningoversteken invoeren. Thieme noemt dat schandalig. Ze verwacht een storm van protest onder boommarters en slangen, die ook van de passage gebruikmaken. “Die dieren worden al stelselmatig als melkkoe gebruikt. Het houdt een keer op.”

Woordvoerder Remco Kneijber van Rijkswaterstaat is het niet eens met de kritiek van Thieme. “De verkeersdeelnemers mogen gerust ook eens in de spiegel kijken. Als ze niet onnodig links zouden lopen en bij het invoegen meer rekening hielden met elkaar, zou de doorstroming al een stuk minder chaotisch verlopen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik sprak laatst met dhr Vanzessenthuis, woordvoerder van de Nederlandse Jagersvereniging en hij was niet gediend van de plannen van Thieme. De opstoppingen op het ecoduct hebben hem binnen de Jagersscene al vier jaar op rij tot meest succesvolle jager gemaakt.

Reageer
gravatar

Een speldeprik veroorzaakt een hoop – soms grappig – tumult. Nu aan het werk.

Reageer
gravatar

Hoe staat het intussen met dat pooldieren-ijscoduct? Die beloofde diepvriesstrook van Noord- naar Zuidpool? 20 jaar verder en nog geen bulldozer gezien. Duizenden ijsberen, die nog nooit een pinquin hebben gezien, en omgekeerd. Alleen maar omdat de gematigde en tropische landen weigeren zo’n ijsbaan aan te leggen. Al die pooldieren, geïsoleerd van elkaar, of het Koreanen zijn. Daar draait je hart toch van om?

Reageer
gravatar

Nou nou, de laatste keer dat de noord en zuidpool elkaar bij de evenaar ontmoetten was niet een groot succes. Sneeuwbalaarde is dan ook erg omstreden en geen voorkeur van de huidige klimaatveranderingadepten.

gravatar

Ik behandel vogels met vliegangst. Dat ecoduct is inderdaad veel te smal. Mijn patienten durven er niet overheen te lopen, met name omdat het groot wild gevaar voor ze oplevert. En vliegen is geen optie voor ze, zeker in het begin van de behandeling. Die groep voelt zich behalve ingeperkt ook achtergesteld, omdat het overige wild die bewegingvrijheid wel heeft. Misschien is een luchtbrug over het ecoduct een optie?

Reageer
gravatar

Goed idee, Roerdomp! Het idee voor een tunnel was ook al geopperd. Dus misschien kunt ook dieren met tunnelvrees in uw praktijk opnemen?
En wat met watervrees? Dat bestaat ook, hoor. Dus naast het ecoduct een aquaduct aanleggen?
En zo ontstaan een aantal mogelijk leuke uitbreidingen van uw werkzaamheden. Ik voorzie al een maatschap met meerdere hulpverleners. Succes ermee!

gravatar

Je kunt van Zalmen zeggen wat je wil, echter, de vraag of deze dieren gezien hun levenswijze nog gedoopt moeten worden is maar zeer de vraag. Bovendien zijn dat dure expirimenten, zoveel kerken die in rivieren onder water staan zijn er nu ook weer niet en wat zo iets moet kosten is zelfs mij tot op heden volslagen onbekend. Op grond daarvan hoeft dit voor mij ook niet. Straks worden al die priester en Pastors zelf nat en het is maar de vraag wat de bevolking daar van moet vinden, volgeens mij.

Reageer
gravatar

Ik ken echter een Zalm (ooit Rood, nu blauw), met een inkomen van € 850.000,- per annum (exclusief bonussen en opties) die zijn schaapjes inmiddels ruimschoots op het droge heeft. De visachtigen in het Nederlands Polderlandschap doen het trouwens goed, de laatste tijd. Zo is er een vis die als bankier hom of kuit wilde, hij is nu vol Hommen. En laatst was er nog een Keulse SNS-forel die listiglijk Fiscus én Justitie ontzwom door met zijn hele familieschool naar de Seychellen te zwemmen, per vliegtuig, in businessclass aquaria.

gravatar

Binnenkort op het ecoduct :
– Flitspalen voor te hardhollende herten
– Betaald parkeren voor uitrustende herten
– Milieu zone voor verontreinigende herten
– Accijns op de brandstof voor alle herten.
– Rioolbelasting voor schijtende herten
– Ecoduct belasting (voor diesel/gas hert meer dan voor benzine) voor alle herten

Tja, die maatregelen waar de herten zelf niet om gevraagd hebben, moeten tenslotte wel door de herten betaald worden.

Reageer
gravatar

Geachte heer Z Alm,
Ook uw maatregelen zijn zeer helder en constructief. Ik begin vast na te denken hoe deze dieren geld moeten verdienen. Mogelijkerwijs kan de Partij voor de dieren haar eigen faunatische variant van Melkert banen gaan opstellen en ter goedkeuring aan greenpeace en Miliedefensie voorleggen

gravatar

Oorlof mijn arme schapen, dat ik me ermee bemoei. Het is toch godgeklaagd wat ze die herten aandoen. Het leidt tot stress, en stress leidt tot ongelukken. Mijn eigen hert werd op dat ecoduct vorige week nog doorwond. Het is je reinste tirannie, en die ga ik vrij onverveerd verdrijven. Al zal ik het leven erbij laten!

gravatar

Wilhelmus, kerel toch, wat een verdriet! En volgens mij meen je het ook nog. Maar je zit wel te rotzooien met mijn couplet. En met de spelling van je achternaam, we leven niet meer in de 16e eeuw. Jij zelfs helemaal niet meer. Grapje! Nou, aue rukker, hou je veilig!

gravatar

Goed zo. Er moet in NL nog veel meer natuur opgeofferd worden om dit soort natuurprojecten te realiseren.

Het blijkt maar eens weer duidelijk dat de natuur zelf niet snel genoeg evolueert, waardoor ze achterloopt op de huidige ontwikkelingen in de natuur. Het is dus voorlopig nog noodzakelijk dat de mens dit soort prachtige maatregelen moet nemen om de natuur van de natuur te redden.

Reageer
gravatar

Zeer goed gezien heer Ukkel.
Aangezien veel ezels te koppig zijn om over ezelbruggetjes te lopen is het misschien in dit soort gevallen misschien handig om een luchtbrug te bouwen, zodra alle hoefdieren die te zien krijgen, kunnen ze daar misschien wel overheen stappen, zonder dat het ons geld kost.

gravatar

Ik blijf het een merkwaardige zaak vinden om dit soort voorzieningen voor dieren veel te mooi te maken, ze betalen namelijk geen belasting, zelfs geen sociale premies om nog maar te zwijgen van accijns zoals wij die op benzine en diesel moeten tolereren.

Reageer
gravatar

U hebt gelijk heer Spaland, maar neemt u in overweging, dat daar waar teveel van het zelfde is een enclave ontstaat? Welnu, Inspecteur Wilders is onderweg, maar een uitdunning van het bestand middels een diervriendelijke afvloeiingsregeling lijkt mij gewenst.

gravatar

Evenwel ontduiken herten geen belasting, sjoemelen dassen niet met sociale premies, en verdrukken bevers niet de Nederlandse bouwvakkers van de arbeidsmarkt.

gravatar

Beste Wild, dat men die dieren nog niet op het genoemde heeft kunnen betrappen, betekent nog geenszins dat ze dit nooit doen of gedaan hebben.
Per slot van rekening: al die dassen in die dassenburchten hebben nog nimmer OZB betaald. Hun burchten hebben ze buiten het kadaster kunnen houden, dus zijn ze evenmin in het GBA bekend. Hiervoor zijn ze ook nog niet gepakt. Dus wat de overige fraudes betreft, daar steken wij niet gaarne onze hand voor in het vuur.

gravatar

Ze moeten gewoon het openbaar vervoer beter promoten. Als een flink deel van het wild met de trein of bus gaat, betekent dat veel minder opstoppingen op de reguliere routes.

Reageer
gravatar

In Den Haag wordt binnenkort ook een joekel van een ecoduct aangelegd over de hofvijver.

Dit omdat gebleken is dat er een hele horde ezels geïsoleerd en opgesloten zijn in de binnenstad aldaar.
Ze richten daar veel schade aan omdat het ecologisch evenwicht is verstoord. Er zijn op die plek namelijk bijna geen natuurlijke vijanden meer aanwezig. De ezels vernielen in groepsverband daardoor alles wat ze tegenkomen, waarbij de ene ezel de andere ezel dekt in het aanbrengen van de vernielingen.

De hoop is dat de ezels deze plek zullen verlaten en verspreiden naar gebieden waar ze minder schade aankunnen richten, als er geplaveide paden worden aangelegd naar betere oorden. Het omwonende volk hoopt dat met dat middel het evenwicht weer herstelt gaat worden en de situatie zich weer stabiliseert.

Reageer
gravatar

Een prima idee heer Zel. Echter met de aanleg van al deze ecoducten begint er zowaar een betonnen bio-industrie te ontstaan.

gravatar

Kijk, dat is nu nog eens een aardig idee, dit is meedenken optima forma. Maar aanleggen is niet nodig, die kunstwerken bestaan al.
Men kan volstaan met het afsluiten van het Prins Clausplein voor autoverkeer en het wegdek volstorten met tuinaarde.
Grasjes erop, wat struiken en bomen en klaar is het.
Hebben die ooievaars ook weer een reden om daar naartoe te gaan.

gravatar

Hoezo, meer ooievaars naar den Haag? Had men daar niet al een ooievaartje in het Stadswapen, of stokt het geboortencijfer daar achter de duinen? Het lijkt me dat het Schilderskwartier qua geboortenoverschot toch een immense prestatie levert, genoeg om zelfs teleurstellende achterstandswijken als Scheveningen en Madurodam te compenseren. Ideetje voor MargOOtje: een business redesign voor Madurodam, met Bulgaarse arbeidskrachten om wat leven in de brouwerij te brengen. Frans Weekers komt graag een heropeningslint doorknippen. Met muzikale medewerking van het VVD-Huisorkest o.l.v. André Rieux en buutenreedner Jos van Rey.

gravatar

Ik denk niet dat we moeten willen dat we dat toe moeten staan en zomaar moeten laten gebeuren en over ons heen moeten laten gaan.

Want laatst heb ik bij dat aquaduct nog een diverse zeer zeldzame objecten zoals een snoek en eend gespot en mogelijk ook nog een T-Ford.
Het was een prachtig en hemels gezicht om ze te spotten !

Dus er moet deugdelijk onderzoek naar de verspreiding van deze zeldzame objecten gedaan worden voordat hun habitat onherstelbaar beschadigd gaat worden. De directe omgeving zou minimaal tot een beschermd park omgebouwd moeten worden.
Het kan namelijk niet zo zijn dat dit allemaal opgeofferd moet worden voor de vooruitgang en megalomane prestigieuze natuurprojecten

Reageer
gravatar

Marianne T. doet al het nodige naast haar lijstrekkerschap van de Partij voor de Dieren en het aldaar activeren van Tweede Kamer-olifantjes. Drie dagen per week klaart zij het zwaardere klaar-overwerk bij het ecoduct tussen Best en Den Bosch. Zij draagt tweehoevig wild persoonlijk over de snelweg, wat toch een hoop energie kost. Maar ze moet op doktersadvies elanden op eigen benen laten oversteken. Elanden loeren vooral op de kans om Mercedes A-klasse en Smart City’s te tackelen om deze topzware voertuigen te testen op hun “eland-proof”heid. Staatsbosbeheer heeft nu tochtige elanden toestemming verleend om niet-drachtige Smart City’s af te schieten in het jachtseizoen.

Reageer
gravatar

Een hoop geschreeuw en weinig wol. En binnenkort nog minder want het schijnt dat de wolf al in de buurt is gesignaleerd.
Volgens goed ingelichte bronnen is Rijkswaterstaat van plan deze een functie aan te bieden als ecoduct-wachter. Twee vliegen in één klap: minder congestie op het ecoduct en geen bemoeienis meer van de PvdD. Per slot van rekening is het dan allemaal één beestenbende.

Reageer
gravatar

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het voorstel de wolf tot ecoduct-wachter te benoemen. U weet zeker niet wat ik al heb moeten meemaken met dat beest.

gravatar

Dieren zijn vaak eigenwijs, daar heeft de heer Kneijber zeker een punt. Vooral die boommarters, praat me er niet van!

Binnen de Partij voor de Dieren is het E-woord (spreken over Eigenwijze Dieren) echter nog steeds een groot taboe.

Reageer
gravatar

Andere Jaap zegt: ondertunnelen die hap! gelijk werkgelegenheid voor woelmuizen, mollen en ander beestenvolk wat het daglicht schuwt!

Reageer
gravatar

Oei, ik wil helemaal niet naar het enge ecoduct. Lowieke, wil jij nog wat ?

Hatsekiedee, geef mij maar een grenadine rood en een portie beukenootjes, dan ga ik die lekker opsmikkelen op een bankje bij het ecoviaduct.

Daar komt niets van in, Lowieke. Ramptoerisme wil ik niet hebben in ons Dierenbos. Wat denk je wel.

Nou geef mij dan maar un lekker segaartje.

Reageer
gravatar

Beste mededieren: voor Bor heb ik valeriaan meegenomen, dat viaduct is niet zo eng. Lowieke, drink je niet teveel? Op zo’n ecoduct moet je helder zijn. Juffrouw Ooievaar, dokter Roerdomp vraagt of u al weer eens gevlogen hebt. En Momfer, niet te diep graven bij het oversteken, want dan val je op de snelweg. “Mol stort door ecoduct en verongelukt”. Je mag best in de krant, maar liever niet zo. Dieren, ik groet u!

gravatar

Ik zeg schrikdraad spannen over de hele breedte met een flink hoog voltage. Dat zal die dieren leren onnodig viaducten over te steken. Al dat nomadengedoe slaat nergens op. Er is overal vreten genoeg voor die beesten op de plekken waar ze nu zitten.

Reageer
gravatar

Het zou goed zijn als er in Nederland meer ruimte kwam voor de natuur en dat de schadelijkste diersoort, de mens, voor een groot deel werd geruimd. Sars en Mexicaanse griep moeten de gelegenheid krijgen hun karwei af te maken.
En ja, mijn manometer staat goed.

Reageer
gravatar

Wellicht is het beter om eerst extra voorzieningen te realiseren. Een datingsite voor deze herten bijvoorbeeld zou onnodige passages kunnen voorkomen.

Reageer
gravatar

Door het wisselachtige weer tijdens het pinksterweekeinde worden in heel Fabeltjesland dierenopstoppingen gemeld. Want dieren zijn precies als mensen met dezelfde mensen-wensen en dezelfde mensen-streken.

Dat staan allemaal in de krant van Fabeltjesland.

gravatar

Ow ow; maar daar gaat het helemaal toch niet om, beste Jaap? U probeert het onderwerp van gesprek te veranderen door er een lachertje van te maken.

Waar het om gaat is de congestiekwestie, de afbeelding geeft een ecoduct weer, welke is niet va importantie: heeft men er één gezien, dan heeft men alle gezien.

Maar om nu gelijk te verbreden gaat te ver; het geld groeit niet aan de bomen. Gelukkig maar, want die beesten vreten alles kaal.
Wellicht eerst maar eens verkeerslichten en verkeersregelaars proberen?

gravatar

Idd, Jaap. Het ecoduct bij Ede is maar een kale bedoening. Valt me al mee dat de dieren zich er veilig genoeg voelen om er overheen te gaan. Ik rijd daar meerdere keren per week en heb er nog nooit een hert gezien.

gravatar

eh Erna, het is ook niet de bedoeling dat je daar rijdt, het is voor het overstekend wild gemaakt.

gravatar

Zeg Jaap, heb jij expres niet vermeld dat het ecoduct op de foto, dat over de A-50 tussen Arnhem en Apeldoorn is? Daar zul je dan wel een goede reden voor hebben, dus dan zal ik dat ook niet doen.