Gemengde reacties op proef met alfabetische afvalscheiding

'26 bakken maken afvalscheiding overzichtelijk'

Sinds enkele maanden staan er zesentwintig afvalbakken in huis bij de bewoners van Roelofarendsveen. Op iedere bak staat in vrolijke kleuren een grote letter, op iedere bak een andere. De gemeente Kaag En Braassem houdt in het dorp een pilot met alfabetische afvalscheiding.

“Ik moet er nog een beetje aan wennen,” zegt Roelofarendsveender Geert de Jong. “Voor veel afval is het wel duidelijk. Als ik een quiche weggooi, moet die bij de q. Maar moet een banaan nou bij de b van banaan of de f van fruit? Ik kan het in de handleiding niet vinden.” De Jong noemt het ook lastig dat er sinds kort in zijn keuken zestentwintig vuilnisemmers staan. “Ik woon gelukkig ruim, maar ik kan me voorstellen dat dit voor veel anderen een probleem is.”

Afvalscheidingsambtenaar Bert van Duijn onderschrijft dat het nieuwe systeem een aantal kinderziekten heeft. “De proef is een wisselend succes. Aan de ene kant trekken we een beleidslijn die op landelijk niveau jaren geleden is ingezet bij de invoering van gft-afval consequent door. Dat schept duidelijkheid. Aan de andere kant zien we dat vooral de oudere Roelofarendveenders wat aanpassingsproblemen kennen.”

De ambtenaar denkt dat de kinderziekten vanzelf zullen verdwijnen. “Er zijn altijd zaken die in het begin onduidelijk zijn maar die mensen snel genoeg oppakken. In veel opzichten is het systeem ook veel eenvoudiger, zo kunnen plastic en papier gewoon weer bij elkaar.”

Voor de afvalverwerkingsbedrijven is deze manier van scheiden geen probleem. Directeur van afvalverwerker Van Hadelkamp, Dirk Teggelaar: “Voor ons is er weinig veranderd, wij gooien gewoon alles op de grote hoop.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik ben erg blij dat papier en plastic weer gewoon in 1 bak kunnen!

Reageer
gravatar

Dit gaat mij niet ver genoeg. Ook apocriefe letters moeten niet vergeten worden, en cijfers plus lage ascii ‘lees’tekens zoals hippe producten steeds vaker hebben.

Ook pleit ik voor een matroesjka poppen opzet, waarbij de bakken nog wat sub-bakjes hebben, ivm plastic, papier, bio e.d. !

Half werk weer dit, zo NLs….

Reageer
gravatar

Niet te geeloven.
Dit onderwerp gaat over afvalbakken en niet over Zakken. hoewel dat ook best interessant kan zijn nu er ik zo over nadenk.
Het mag dus ook volkomen duidelijk zijn dat u hier geen recht van spreken hebt.
Bovendien lijkt dit erg op oude (Kleef)zakken uit het gescheiden afval halen
Ik gelooef ook wel dat u na mijn reactie wel in (kleef) zak en as zult zitten maar uw visie is allang achterhaald en niet terzake doend. Waanneer zich in de gescheiden afvalbakken was gedoken had u dit ook zel wel in kuunen zien. Uw duit in het (kleef)zakje is dus volstrekt overbodig en uit de tijd gezien het tijdstip waarop u nog reageert.
U dient zich in uw slaapzak terug te trekken

gravatar

Na wat rijpend beraad denkik dat `smakelijk` voortkomt uit `smaak lekker`. Dat werd als TOEWENSING geopperd en verbasterde tot smakelek/smakelik/smakeluk/smakelijk. Deze ij op het eind in veel woorden is officiële spellingscontrole die de aandacht afleidt van de herkomst vh woord. `Smakken en likken´ mag ook natuurleuk: het is een aloudgebezigde vreetstijl. Maar mist wellicht het toewensaspect vh woord. SMAKELEUK doet er een schupke bovenop. Mik je het restant wel in de juiste afvalbak?!

Taalvorming is een veelvormig proces!
Van verbastering (geldt voor de meeste woorden) via enorme kruisbestuiving (van Diets naar andere talen maar OOK vice versa, heen EN weer) naar gekunstel en geknutsel (Esperanto, merknamen). Vergeet ook niet dat er verschillende milieus ontstonden. De taal van het volk was direct, die van de religieuze en wetenschappelijke elite heeft inderdaad veel uit Latijn overgenomen!

De asociatie vrede – vreten is m.i. volkomen terecht. Later kwamen de spelen erbij om vrede te handhaven: brood en spelen, jeweetut. Of zoals in dialect: Leut, Broad en Speule:
http://www.juliusjoker.blogspot.nl/2013/02/carnavalverslag-leut-broad-ende-speule.html#more

BRINTA = pap in je hoofd, poeplepels vol. Zelfs het afval hoort in een B-bak volgens de geschriften hierboven.

Reageer
gravatar

Civic Zeeburg Datum 14-02-2013

Dossiernummer: AMS0911300473 Berend Willem Hietbrink

Medewerker: J. Krommer

————————————————————————————————————————————————————

Overzicht Memo’s

Datum: 13-02-2013

Medewerker: 016

Onderwerp: Toelichting

Bestand:

Inhoud:
Algemeen
De heer Hietbrink is een alleenstaande man van 69 jaar oud. Er woont iemand bij hem in. Dit betreft een kennis. Deze persoon heeft een eigen opgang en betaald geen kostgeld of huur. Deze persoon betaald zijn eigen rekeningen en boodschappen.

Oorzaak
In 2008 is meneer een boete opgelegd voor het reizen zonder geldig vervoersbewijs. Meneer heeft deze boete aangevochten. Uiteindelijk is hij door het gerechtshof veroordeeld voor een gevangenisstraf van 14 dagen. Meneer is tegen dit vonnis in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft besloten het vonnis van het hof te handhaven.

Reden van het hof om meneer te veroordelen tot een gevangenisstraf is het feit dat in het verleden meneer is veroordeeld voor soortgelijke vergrijpen.

Meneer is dialecticus van beroep. In maart 2012 is hij uitgenodigd door de universiteit van Tetouan in Marokko om daar lezingen te geven. Meneer is, niet wetende dat er geen procedure tegen de uitspraak in cassatie werd opgestart, afgereisd naar Marokko om daar tot 10 augustus 2012 lezingen te geven over zijn vakgebied. Bij terugkomst bleek meneer bestempeld te zijn als voortvluchtige. Meneer heeft bij zijn terugkomst zijn straf uitgezeten. Er staan geen zaken of boetes meer tegen hem open.

In de tussenliggende periode heeft de SVB de AOW met aanvulling vanaf 24 maart beëindigd. Over de periode van 24-03-2012 tot en met 31-05-2012 is een terugvordering AOW ontstaan. Met behulp van een advocaat vecht meneer deze beslissing aan.

De SVB betaalde altijd de vaste lasten door van de uitkering. Dit is ook per 6 juni 2012 beeindigd. Derhalve zijn er achterstanden ontstaan in alle vaste lasten en wordt meneer nu bedreigd met woningontruiming en afsluiting van gas en licht door Liander.

Aanpak Oorzaak
Op 13 februari 2013 is meneer aangemeld bij Plangroep Solutions voor budgetbeheer. Hiermee trachten we de betaling van de lopende huur, alsmede de overige vaste lasten te garanderen.

Meneer heeft sinds de zaak uit 2008 geen nieuwe boetes ontvangen of overtredingen begaan. Wij verwachten dan ook niet dat een soortgelijke situatie zich opnieuw voordoet.

Meneer heeft indien hij in het gelijk wordt gesteld in zijn zaak tegen de SVB recht op AOW vanaf 6 juni tot november 2012. Met dit bedrag is hij in staat een groot deel van de ontstane achterstanden te voldoen. Voor de restschuld dient beoordeeld te worden of dit door meneer in maandelijkse termijnen kan worden afgelost of dat alleen een schuldsanering uitkomst bied.

Indien meneer niet in het gelijk wordt gesteld in zijn zaak tegen de SVB wordt een saneringskrediet aangevraagd bij de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam. Er zijn nu geen belemmeringen om dit te doen, behalve de procedure die gestart is tegen de SVB.

Toekomstperspectief
Meneer zal niet meer afloscapaciteit kunnen genereren. Meneer heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zal niet meer betaald werk gaan verrichten.

Motivatie
Meneer is erg gemotiveerd om een oplossing voor zijn probleem te vinden en uit de schuldensituatie te komen.

Reageer
gravatar

Joëlle Kommer

Aan B.W. Hietbrink

Beste heer Hietbrink,

Ik heb zojuist van de rechtbank vernomen dat Stadgenoot u morgen niet mag ontruimen. De inhoudelijke zitting vindt plaats op woensdag 3 april om 9.45 uur bij de Rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg.

Wij zullen voor die tijd nog wel wat afspraken hebben. U hoort van mij.

Met vriendelijke groet,

Joëlle van Kommer
Schuldhulpverlener

gravatar

Hietbrink, het is niet ik die een dief is. Het is het simpele mechanisme van vraag en aanbod. U vraagt, ik bied aan. Zoals u zijn er anderen die zich willen inlezen in al dat u schrijft, er zijn maar weinigen die afstand willen doen van uw boekwerk. Veel vraag, weinig aanbod. Ik zou een dief zijn als ik minder zou vragen! Een dief van mijn eigen portefeuille! Ik heb u nog gematst door de prijs van E 950,– inclusief verzendkosten te maken. Toch staat het u vrij een tegenbod te doen.

Reageer
gravatar

P.S.

Hietbrink, u citerend: “Raad U daarom ten sterkste aan: om nog ooit mij, waarmede dan ook, lastig te vallen.”
Raadt u de Afrader aan u juist lastig te vallen, ongeacht waarmee? Een nogal curieus verzoek, temeer u hierboven ook al uw e-mailadres heeft gepost.
Ik zal mij niet laten verleiden tot zulk een aanraadsel, zijnde een Afrader, maar ik kan niet voor andere lezers dezes instaan.

gravatar

Hietbrink vind het een grove belediging dat zijn werk gecopiëerd wordt, want daar mede begint een wereldwijde vervalsing. Bovendien brengt u mensen op een idee, dat is geen vraag en aan bod, U schakelt het juist uit!!! … want vervalsen en copiéeren kan een iedereen… maar een goed boek schrijven slechts weinigen.

gravatar

Hietbrink, met ‘kopie van uw boek’ bedoelde ik niet letterlijk een gekopieerde versie, maar een deel, zo u wilt, uit de oplage van uw boek.
Een exemplaar, zogezegd.

gravatar

@ Afrader. “Kwispelen met taal” de 5e druk 100.000 stuks in samnewerking met Pim Brinkhorst; neem kontakt op met de erven Hietbrink. Echter eerst na zijn dood.

gravatar

Geachte heer Van Meersen, dank voor uw tip. Heeft u een indicatie wellicht van genoemd moment en tijdstip? Dan kan ik daar een planning op loslaten.

gravatar

Dit alles is uiterst voorbarig, heren. Er kunnen voor de erven Hietbrink gegronde redenen bestaan om de nalatenschap niet te aanvaarden. Zich wenden tot die erven en/of rechtverkrijgenden dient – in dat geval – geen enkel redelijk doel. Het verwordt dan tot een soort postuum belletje trekken. Komt tijd, komt raad.

gravatar

Ik zal de ter aarde bestelling van Hietbrink graag verzorgen.
Op de steen zal ik de volgende tekst laten graven: Doodgelukkig Voor de grapjassen onder u ik bedoel natuurlijk niet: dood……gelukkig. Die gedachte zij verre van mij

gravatar

Hietbrink, nu u dan toch van u laat horen, nogmaals mijn eerdere verklaring waaroverheen u klaarblijkelijk heeft gelezen:
met ‘kopie van uw boek’ bedoelde ik niet letterlijk een gekopieerde versie, maar een deel, zo u wilt, uit de oplage van uw boek.
Een exemplaar, zogezegd.

Wellicht dat u E 950,– inclusief verzendkosten een ietwat stief tarief vindt, zo maak ik tussen de regels van uw teksten op, u kunt mij te allen tijde verwittigen van uw tegenbod, die ik in alle coulance vanwege eerdere, nu helaas vergane, adoratie voor uw werken in overweging nemen zal.

gravatar

Het is voor Hietbrink nieuw om te moeten konstateren dat satire en oplichting ook samen kunnen gaan… omdat Hietbrink zelf een dief; doorziet hij alle andere dieven en bovendien is het van een dief moeilijk iets te stelen.
Raad U daarom ten sterkste aan: om nog ooit mij, waarmede dan ook, lastig te vallen. Als je iets doet doe het dan goed en overval een vliegtuig vol met diamanten… opbrengst deze morgen op zaventem 180 Miljoen Euro onder 8 man te verdelen en aangezien het om veel geld gaat, zullen deze zich onderelkaar ook nog wel beroven.
Bij jou voelt Hietbrink zich thans net of je een oude bejaarde zijn tasje onder de arm vandaan hebt gerukt. Je bent ook nog eens ontmaserd als een ordinaire nep-personage.

Ps. Hietbrink zal tevens de wereld er voor behoeden dat zijn werken in de klauwen van zogenaamde woeker kunstpausen komt; die prijzen tot het belachelijke opdrijven, daar eerlijke kunst en geld niet samen gaan.

Reageer
gravatar

P.S.

Hietbrink, u citerend: “Raad U daarom ten sterkste aan: om nog ooit mij, waarmede dan ook, lastig te vallen.”
Raadt u de Afrader aan u juist lastig te vallen, ongeacht waarmee? Een nogal curieus verzoek, temeer u hierboven ook al uw e-mailadres heeft gepost.
Ik zal mij niet laten verleiden tot zulk een aanraadsel, zijnde een Afrader, maar ik kan niet voor andere lezers dezes instaan.

gravatar


»49
berend willem hietbrink • 18 februari 2013, 23:13
@ ◦
»49
Jeettje – Rotterdammer z.h. • 18 februari 2013, 22:49
Nee Hietbrink: je mist de pointe: de vraag is: En wat nu?

Je hebt gelijk gekregen, je hebt het verspreid als mest over het land, en nu? Welke bloempjes gaan bloeien?
===============================
één klapperden klepperende bloeide klaproos éénzaam op jullie gore stinkende mestvaalt. de duizenddichter.

Reageer
gravatar

Hietbrink, u kunt voor E 950,– ex verzendkosten mijn kopie van uw boek overnemen. Gezien de schaarse beschikbaarheid en de getoonde vraag er naar een bijzonder beminnelijke prijs.

gravatar

hietbrink heeft het zeer makkelijk ten opzichte van de Nederlandse Taalunie standaardtaal. Dialekt-diets… dan kom je tot woorden uit alle delen van de wereld en van dialekten heeft WNT geen verstand omdat ze het zelf uitgeschakeld hebben !!!

daar gaan we weer!!! tot de volgend keer.

Spinnan=spinnen
Standdan=staande
Gastandan=ga-sta-da-an bevel.
Baurgs=burgs
Staiga=steeg
Stains=steen
Stilan=stelen
Stairno=sterren Stella=sterre L=R
Stiurs=stier
Stik=stok
Stols=stoel sedes=zet-us
Stams=stom-is
Stautan=stoten
Gangs=gang-is gangan=gangen catcomben=goten-kampen…
Striks=strikken
Strawjanstrooien gastrawjan=ga-strooien toekomende tijd!!
Steigan=stijgen
Tunthus=tand-is.
Du=te
Taikns=tekens dat is gruningss
Taiknjan/gataiknjan=tekenen-gaan en getekend.
Tainte=tenen
Andastaths=en-tegenstaand tegenpartij
Andsakan=en-de-zo-kan anders kunnend
Tamjan/gatamjan=temmen-getemd
Taihun=tien
Tekan=tikken
Timrjan/gatimrjan=timmer/getimmer
Tobringan=te-u-brengen toebrengen
Thanuh=toen of doen
Tungo=taal tong
Trudan=treden gatrudan=getreden
Thrafstjan=troosten=trouw-staan
Anatrimpan=aan-trammpelen aanstampen limb.
Trawan=trouwen
Twali/twalif=twaalf
Twa=twee duo.
Twaimtig=twintig viginti.
Uhtwo=ochtend
Izwar=us-uw-eer
Us=aus=uit
Ushulon=uithollen uithalen=uithollen Faran=varen navigarena-figuren volgens kaart varen.
Af=van fram=van
Fahan=vangen gafahan=gevangen capere=kapen
Fastan=vasten of vast staan
Fastan=vasthouden
Filu=vel=villen=vallen
Fidwortig=veertig
Fill=vel Pellis=velis p=v
Domjan/gadomjan=verdoemen is godverdommen de oudste vloek!!!
Fragiban=vergeven
Fragildan=vergelden
Fraletan=vrij-laten
Uslaubjan=uit-loven
Inniujitha=en-vernieuwen Renovatio.
Liusan=verliezen fraiusan hier de L weg!
Fairra=verre
Ataugjan=oogt-aan aankijken
Fairzna=ver-ziene
Idweitjaniets-verwijten
Sothjan/gasohtjan=zat-ja.
Faursigljan=verzegelen
Gasinthei=gasten-hebben Comit=kom-eet
Farswaran=verzwaren
Fugls=vleugel=vogel
Fula=veulen
Friks=vrek=voor-ik ikike ikke…
Frionds=vriend Amicus=aan-mij-kus
Frods=vroed = wijs
Faurhtan=verachten
Frije=vrije Liber.
Fuljan/gafuljan=vullen-ga-vullen
Fuls=vuinis
Fiands=vijand
Fimf=vijf= fries/zweeds
Funfhund=vijfhonderd
Fimftaihun=vijftien
Fimftig=vijftig
Wa=wat waiht=quid get-wat limb/fra
Wato=water Aqua=hak-water
Withra=weder
Widowo=weduwe Vidua.
Wai=wee=pijn Vae!
Wainon=wenen
Warjan=weren
Wigs=weegs=weg
Afthliuhan=auf-lucht-in…vliegen H=g
Wakjan=wekken=waken
Waila=wel
Wileiks=welk-is
Wan=waneer
Wandjan=wenden
Waurkjan=werk Gawaurkjan=ga-werken
Wairban=werven
Wairpan=werpen gawairpan=geworpen
Witoth=wet=weten
Witan=weten
Waitei=weit=witte tarwemeel
Wisan=wezen
Wiljan=willen
Wilja=wel-ja
Winds=wind-is Ventus=wind-is
Windan=winden
Wintrus=winter-is=wind-heer.
Weits=wit wit=wijd en open…
Weitjan=witten
Wulfs=wolf=wol-fijn
Wund=wond
Gawondon/
Waurd=woord
mots=mond in het frans mots=woorden die spreek je inderdaad met je mond.
Wairthan=worden
Waurms=worm Serpens=zeer=pijnt
Waurts=woord
Wrakja=wraake vendette=van-datte Wrikan=wreken gawrikan=gewroken
Weis=wij-us wij-ons
Weihan/gaweihan=wijden/gewijden
Weihwijk=waak Vicus=waak-us
Weilan=wijlen

Wein=wijn Vinum=fijn-heem
Weinabasja=wijn-bessen=druiven
Weinagards=wijngaard
Y in ‘t Gottisch EI.
Z=S
Saman/Samana=samen Simul=saam-al
Samaleiks=gesaamgelijk Similis=saam-alles
Saian=zaaien Saiso=zaai-zo-in=seizoen
Sad itan=zate
Sakkus=zak=zaken die zitten in die zakken…
Skal=schil
Salbon=zalven
Sigljan/gasigljan=zeilen-gezeild zeilen=zee-eilen
Silda=zelden rarò=raar
Silba=zelfde =silbe van de zelfde familie.
Sandjan=zenden
Zinaps=azijn-hap mosterssoort. Zennef h/d.
Saihs=zes
Sitls=zit-al=zetel
Satjan/gasatjan. zetten/gezet
Sibun=zeven
Sik=zich H/D
Sai=zie
Siuks=ziek-is
Siukei=zieke
Silubr=zilver
Sitan/gasitan=zitten gezeten
Sokjan=zoeken
Saun=zoen
Sulja=zool
Sunno=zon
Swa=zo-wat
Sunus=zoon-us
Saurjan=zorgen saurgan=sergant=zorgend
Salt=zout sal. T.
Sauhtei=zuchten H=G
Swaleiks=zulk-gelijk
Swistar=zuster H/D
Swaihra=zwagerin
Swamms=zwem
Swarts=zwart-is
Swaran=zweren
Swiglon=zwegelen=zwei-kei-hel… oer oer oertaal aller talen de uitvinding van het vuur vuur maken. Het 1e
zéér belangrijk gegeven… zeer!!!
Swein=zwijn
Sigan=zagen
Seins=zijn-is
Swibla=zwavel
Swinths=is-als de wind gezwind…
Gaswogjan=zwoegen=ga-zwoegen-gaan
Je kunt er van zeggen wat je wil doch… Dat ze een stanvastig spelling betrachten toen al is wel zeker ondanks de ons vreemd voorkomende spelling. Ze deden zich meer dan moeite ja, zelfs overdreven zou je kunnen zeggen… Het is een kwestie van wennen, als je er eenmaal in zit.
 
heel veel woorden zijn aanelkaar geschreven zinnen en daar door onlees baar voor de niet weters…
dus voeg woorden en werkwoorden aanelkaar. Van deze gotisch taal kunnen we een 10.000 woorden op rij terug brengen tot het nederdiets. Geen enkele taal ter wereld kan dat ook maar met zulk een aantallen benaderen. Dat komt omdat het Nederdiets al heel lang zelfs een soort van gramatika had. De woorden hier boven zijn allen uit de Gotische beibel Ulfiles=… Heil-vel-lees want… men schreef alles op dieren vellen en we zeggen trouwens nog een vel papier. en wat ook nog kan in dit geval op wolvenvellen=wulefila kijk! en van die naam hebben ze dus een Bischops naam verzonnen… Allemaaal groot en ongehoord nieuws van een heel klein ongeschoold mannetje…hietjebrink. Daar de geleerd zijn de verkeerden.

Reageer
gravatar

Lieve Annie,
Hoe verheugend klinken je woorden mij in de oren. Een echte Goten kenner en zoals een oud spreekwoord al zegt twee goten weten meer dan één.
Ik zal dit boek zeker kopen.
Wanneer ik weer in de buurt ben zal ik je graag eens opzoeken. Onder het genot van een glaasje wijn (om mee te beginnen)kunnen wij deze Gothische kwestie dan bespreken en zou ik het erg op prijs stellen dat jij het boek ook signeert.
Hierna kunnen wij dan het graf van de zo jammerlijk overleden Adriaan Bontenbal bezoeken.
Ik zou dan ook een stuk voor kunnen lezen uit mijn werk G. Raf Zerk – Liefde op het Kerkhof

Reageer
gravatar

En dat is nog maar het oude uitgestorven gotisch=goed-diets, Waarop alle alle ! Sandinavische talen woord voor woord terugaan in miljoenvoud.
Wie heeft er wel eens gehoord van het WNT dat is het woorden-boek-nederlanse taal. Daar is door taloze mensen hondervijftig jaren lang aan gewerkt met een miljoenen subsidie en betaat uit
43 delen en is de sensatie en het troetel kind van… de Nederlamdse taalunie. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal, kortweg WNT, is een historisch woordenboek dat de Nederlandse woorden vanaf 1500e eeuw beschrijft en is het grootste woordenboek ter wereld. De eerste aflevering werd in 1864 gepubliceerd, de laatste op 16 juni 1998. In 2001 verschenen nog drie delen met Aanvullingen. Het complete WNT bestaat dus uit 43 banden, die bij elkaar zo’n drie meter beslag op uwer boekenkast. 1.700.000 citaten, kan door Hietbrink aangevuld worden tot 3 miljoen doch hij is ongediplomeerd. En Hietbrink zegt thans: de grootste prullaria die ooit imcompleet gewrocht werd.
Daar de woorden worden niet verklaard… datering is niet te peilen omdat de spreektaal duizende jaren ouder dan de schrift… enz…
Geloof mij; het ongeloofelijkste is ook hier maar al te waar!
Yussen neus en lippen eventjes op de speld!!! Doet Hietbrink een plezier weg! met dat oud papier! Hier komt weer de volgend lading gotisch=goed diets die daar niet in staat>>> werkelijk een gillllller!!!

Naquaths=naakt
Nethla=naald needle
Namo=naam Nomen=namen
Naats=naad
Nahts=nachts Nox=nacht
Nahtamat=nacht-me-eet avondmaal
Natjan/ganatja=nat ga nat
Ne=nee Non.
Niun=negen Novem
Niman=nemen ganiman=genomen
Nati=net welk net ?
Hnaiwjan/hnaigjan=negen een Ha Taal!!!
Hneiwan=nygen=nee-gaan op kniën.
Nimanna=niemand Nemo.
Ni=niet niu nie nithau=niet-hoe ne no etc…
Niujis/Niuja=nieuws=nieuw Niujo/sp kind novus. Spaans gotisch.
Nithjo=nicht
Namnjan=namen=noemen-noemen-gaan…
Nauh=nog=genoeg nauhtan
Ni in aiwa=niet in eeuwen=nooit
Nu=nu
Neiths=neid
Alews=heil-uwes=olie=hollie=heilig Oleu=olim=joods.
Un=aan-an-een-on etc…
Unbrukjus=onbruik-is; let op hun voor voegsels
Undar=onder
Unmahteig=onmachtig
Unhrains=omreine impurus=en-niet-puur-is
Ungks=ons=onks=limb. Amongs eng.
Unsar=ons-heer van onze vader.filla bijbel bewijs
Andbindan=ontbinden
Andhuljan=onthullen
Andwasjan=en-te-wassen=douche…!!! in de was gaan…
Anamahtjan=onmachtig
Motjan=moet-gaan
Unmathei=onvermogen
Augo=ogen Oculus=oog-alles
Auk=ook
Iup=ja hup!
Andaugjo=ondeugend
Analagjan=aanleggen
Urreizan=herrijzen H.
Fadrein=ouderen voor vaderen.
Airisthah=eer-gister
Auhns=oven U=V let OP! Fornax=fornuis…
woordbeeldend vuur-in-huis.
Ufar/ufaro=oever=overkant.
Andall=en-de-al
Maurnan=muren duits en frans maur.
Reiks=rijks beambte
Paska=pasen Pascha joods en grieks een pot nat.
Pairabagms=perenboom palma in latijn
Paida=pij priester-rok
Stads=stad=stee
Praufetes=profeer=proef-eten. Propheta.
Praufeteis=proef-essen=eten. Prophetissa. Praufetjan=profiteren=proeven-teren op andermans zak. Prophetizare.
Pund=pond=bont
Rodjan=redenen bespreken
Paurpaura=purper Purpura heel veel kerktaal.
Male=melden=malen=schilderen…
Skuls=schuld-is
Skauron=schuren
Skeinan=schijnen
Saihstig=zestig Sexaginta.
Sibuntig=zeventig Septuaginta.
Slahan=slaan
Sintha=sint heilige
Slepan=slapen
Slaithts=slecht-is
Swumsl=zwemsel=zwembad
Lukan=loken=luiken=sluiten
Snaiws=sneeuw
Sneian=snijden
Sumaih=sommige Sums=soms
Spillon=spellen gaspillon=ga-spellen!!!
Sparwa=sperwer=speur-waar … want dat doet de sperwer… speuren net al Hietjebrink.

gravatar

Ik vind het een uitstekend idee!! Het voorlezen uit eigen werk, de wijn.. U weet toch dat ik wat verwend geraakt ben sinds ik iemand zwart wilde betalen met een kistje dure wijn? Luxe went snel, geen euroshopper rode huiswijn uit een pak meer voor mij, ik wil wijn uit een fles en om er voor u ook een leuke dag van te maken stel ik voor e.e.a. te combineren met mijn eigen begrafenis! Volgens de statistieken ergens in de komende 40 jaar, de precieze datum weet ik nog niet maar het lijkt me wel leuk als er iemand naar mijn begrafenis komt. Als u niet komt wordt het met recht een dooie boel vrees ik zo zonder familie en met mijn zwavelstokjes op zak.. U komt toch wel? Beloofd? Alleen is ook maar alleen, ook ná de dood. Dat blijft -denk ik- precies hetzelfde, geloven doe ik niks!

gravatar

Dit is wereld nieuws… en zelfs in de speld geen speld tussen te krijgen. graaf iets op en de media staat op zijn kop. Tover iets terug dat al lang bestond en springlevend is in de Oekranine terug op schrift en de domheid der geleerde kan het niet volgen. dat een ongediplomeerde rakker hen de les leest. Exclusief voor de speld… nog nimmer gepubliceerd hier te getuigen…

Frathjan=vreten Wardjan=warderobe=bewaren
Bai=bijde=baie zuidafrikaans
Wods=woede
Bisaiquan=bescheiden Q=sch
Bisaulnjan=besaulen h/d sou zwijnerij maken.
Beidan=beiden
Wagjan=weg-gaan. De J=G en in het Kerkraads dialekt nog het sterkst ja onvebiddelijk. God=jot. En dus van Joden=goten zeer denkbaar.Want ook de joden zijn in vele vele volkeren opgegaan…zeker niet meer jood willen zijn, van wegen de onuitroeibare fundamentele aanhang der Isralieten of Simieten.

Bidjan=bidden petere=bid-er=peter
Bidagwa=bijt-geef-wat=bedelen
Bindan/gabindan=gebonden
Bairtraba=bitter
Blinds=blind-is
Blinda=blinde
Blindjan/gablindjan=geblind-gaan
Bloth=bloed=bloot wonden open en bloot geeft bloed
Bloma=bloem
Bokos=blok…=boek
Botjan/gabotjan=boeten
Bagms=buig-om takken bedoeld
Baurd=bord
Brusts=borst
Bauan=bouwen gabauan=gebouw
Inbranjan=inbranden merkteken
Braids=breed
Brikan=breken gabrikan=gebreken
Bringan=brengen
Brothr=broeder brothar=brood-heerfrater=vreet-heer f=b. laat U zien de oorsprong van woordbeelden
Gabruko=brokken fragmenta=breek-mijn-eten B=f.
Brunna=bron
Bruths=borstel
Baurjans/baurgs burgers by ons Burg, burgt het Gottische komt af van bairgan/ barg/ baurgans/ condere=ga-ondere abscondere; en t’onze van Bergen, borg, geborgen, of geburgen, bourondiérs=berg-onder-is.
Uta=buiten utun B out aus etc…
Sundero=zonderling
Thar=daar
Dags=dag dies=days latijn en anglo/sax
Dalei=dal
Than=dan
That=dat thata,thatei,thatuh.
Thaursjan=dorsten
Drank=drank daarin is géén letter veranderd.
Drankjan=drenken gadrankjan=gedronken
Thrins=drie tres=drie-is
Thrijahunda=driehonderd
Dringkan=drink-kan
Dreiban=drijven
Thu=tu=te-uw
Thulan=talen
Thunkjan=dunken=denken
Gadaursta/=ga-daar-staan. bevel.
Dubo=duif taube duits.
Thusundtigter=duizenddichter
Theins=dein en mein. tuus=te-us
Dwala=dwalen
 
De by ons met E beginnende woorden in ‘t Gottische
met AE. dus griekse schrijfletter engelse uitspraak-
klinker aa=ee dat betekend dat ook het grieks vroeger en visa versa van het Goed/diets afgeleid….
Aiths=eed
Ains=eens
Ains=enige unica=een-ik
Ainshun=een-soms sing=ing-al anglsax
Ainfalths=eenvoudig einfalt H/D
Air=eer
Aiweina=eewig aeternus=het-ter-na-is
Aiwadage=eewige-dagen
Galaubjan=geloven
Leiks=gelijk galeiks similis=saam-al-is
Galeikon=gelijken assimulare=al-saam-aller
Leikan=likken like galeikan
Gatimith=gaat-met=getemt
Gamains=gemeente Communis=kom-een-us
Motjan/Gamotjan=gemoeten = ontmoeten
Nasjan/ganasjan=ga-naar-huize=genezen
Niutan/ganiutan=genieten=gaan-eten
Ganohan=genoeg (Zie engels)
Garaihtei garaihtitha=gerechtigd
Gatauhans=getogen
Gibla=geval=gevel.
Giban/fragiban=vrij-geven

Waldan=wel-gedaan gawaldan
Gatei=geit Hoedus=hoed-en-is
sagahts=gezegd
Giutan=gieten
Iainar/jaind=ginds… J=G
Iaindwarths=ginder-waarts…J=G
Goth=goed=god etc…goede=Guda.
Gudhus=godshuis
Gudafaurths=godsvruchtig
Gods=goed bonus=binnen-is bon=bont
handelswaar no1
Gaird=gaarde=tuin L
Gaw=gauw

Reageer
gravatar

Lust je nog peultjes=pelletjes=peulvruchten van pel vruchten en allerlei nootjes doorelkaar… Hietbrink was vorig jaar 4 maanden in de Oekraine en luisterde naar de woorden en tekende aan en alles op. In het spoor van Busbeke een verre voorganger van Hietbrink. Houd je bek! en wordt er maar heeel stil van. google…Krimgoten – Nederlands Heidendom http://www.nederlandsheidendom.nl/webstek/Krimgoten.htmIn cache
Ogier Gisleen van Busbeke … In die brief zijn 68 Krimgotische woorden een uitdrukkingen opgetekend, en daarnaast enkele getallen. De twee bladzijden uit het … Dat waren slechts een hondertal woorden let wel uit de 12e eeuw. Hietbrink vond er een paar 1000 meer in 2012… nog door niemand ooit gepubliceerd. Om U te laten zien dat de zognaamde taalgeleerd van ons geld helemaal maar dan ook haelmaa niet opmaken.

Gras=gras=graas
Graban=graven
Groba=groeven limb. gruppe
Gredags=gretigs
Grund=grond
Gasuljan=ga-zuilen
Greipan=grijp-aan fairgreipan=vergrijpen
Ius=gij-is Vos=uwes J=G

Haurja=haard=hoor-’t daart er ’s avonds het avond-uur verteld werd. Het avond-uur aan het avondvuur.
Haitan=heten=hieten benoemen
Hafjan=heffen
Gahaftjan=hechten gehecht
Halja=hel inferme=in-vuur-mee
Hilpan=helpen welpen=wij-helpen.
Ina inhe h/d hem of hen H/D
Himins=heem-en-is thuis
Saljan=zalen
Hairdeis=herder hairda=Grieks.
Hairto=herte=kudde

Ita=het (H)
Hups=heup en van huppelen.
Haithja=hutje dascha=’t huisje rus.
Haithna=heidene
Hails=heil-us hallo etc zeer belangrijk!
Harji=heer Legio=leger
Her=hier hic hiri ici=eens-hier
Hindar=hinder
Haldan=houden
Horin=hoereren
Hundos=honden
Hund=honderd
Hungrjan=hongeren
Haubith=hoofd
Hauhs=hoog-is
Hauheins=hoogheid
Haurn=hoorn Cornu=gehoorn
Hawi=hooi
Hauhhairtei=hooghartig
Hulths=hulde
Huljan=huilen Hita/hodiè=heden=huiden=hoite= etc…
Hus=huis domus=da-mi-hoes

Kiusan=kiezen eleigere=halen-geren. H
Kennjan=ken-jou-an = koning.
Klahus=klein-is Parvus=bar-voet
Skalks=zo-haal-ik=knegt-schalk
Quiman/gaquiman=komen
Kaupjan=kopen-gaan
Kaurno=koren granum=graan Volgens mij is het Gotisch voorloper van het Latijn.
Heito/brinno=heet=brandend koorts bibberen
Kniws/genu=kniën=ga-nee is beneden
Kalds/ calidus=koud
Krukjan=kruk-gaan
Uz-eta-uit=uit-eten/etan voerbak.
Greitan=krijten
Kuni=kunnen genus=ken-us van beiderlei kunnen.
dus gotisch is door de geleerde in de steek gelaten als taal omdat er geen volk zou zijn die het nog spreekt.
Ja EN DAN KUN JE HET OOK AAN NIEMAND MEER
VERKOPEN EN VALT ER NIETS AAN TE VERDIENEN!!!

slechts enkele woorden
beginnend met de L.
Luston=lusten
Leitil=luttel littel iel=mager.
Leithan=lijden
Munan=menen
Mawi=meisje
Midja=midden
Minniza=minder minor=minner
Minnists=minste minimus.
Missa=mis daar zijn dus de goten mede uitvinders…
Missadedins=misdienen…
Magan=mogen
Munths=mond
Maurthr=moorder
Maurthrjan=moorderijen
Maurgins=’s morgens
Mulda=molem=maal=meel etc..
Mik=mij-ik mich H/D
Meins=mijn-is meus=mi-is

gravatar

Hietbrink zingt sangt songt=tongt in alle talen…

Mag de taal dan met bijbehorend volk der oost en west goten zijn uitgestorven; toch is daarvan 100% in alle skandinavische taal en fries of duits terug te vinden en tevens de helft in het angl-sax. Maar dan met alle de bovengenoemde talen dialekt-diets gemikst. grieks ae = griekse klank en schrijfklinker en vooral de J klank hoofdzakelijk russisch. Krijgen we dadelijk al deze talen er bij op rij terug vertaald naar het nederdiets… zien we in een oogopslag dat het Nederlands al die eeuwen het zuiverste bij de oertaal is gebleven. Het hoogduits had in vorige eeuwen hun volledige boekdrukkunst in gotische letters staan…doch vanwege de moeilijke leesbaarheid der letteren begon niemand er meer aan. alles wat niet omgezet tot modern is zomaar weggemieterd. Ook door hietbrink, het zij zo. Achteraf bezien toch een heel vreemd verhaal. Heel erg vreemd, daar… waartoe diende dan dat gotischletterschrift dan als gotische volkeren al sinds de 6e eeuw nergens meer eigen land of pleisterplaatsen? Dan kan het niets anders zijn of de Gotische volkeren zijn in de duitse/dietse volkeren in west Europa geruisloos opgegaan. Doch… denken we vooral ook aan de werekelijk ontelbare gotische kerken, beeldhoudkunst in heel katholiek europa. Alles wat daarvan nog steeds bestaat tevens zo benoemd en ongeloofelijk beroemd. Raadselachtig ook der Nederlanden; omdat blijkt dat de gotisch woorden het dichtste in zuiveheid staan bij onze Nederdietse woorden. Bekijk volgende paar 1000 woorden maar eens en dan spreken we verder… (alleen dialekt-diets onduidelijke woorden of in synoniem door Hietbrink nog eens ektra verduidelijkt in door Hietbrink cursief, daar de spelling dus zogenaamd ouderwets maar wel een vast en uitgekiende gotische spelling, van welke tijd dan ook, voorloper van het Nederdiets en Hoogduits (onder) Ogier Gisleen van Busbeke als het juist is… een van de oudste bestaande diplomaten portretten die er bestaan…
Hier om alvast wat speels er in te komen 100% diallekt diets in geschreven taal voor alle dialekt-dietsers zeer herkenbaar… zoe niet hier en daar toegelicht of in synoniem nader verklaard.

Reageer
gravatar

@ HIETBRINK
Er staat in prediker geschreven: Ijdelheid der ijdelheden het is niets dan ijdelheid. Dit blijkt maar eens te meer uit uw zinloze betogen en oeverloos gezwets.
Wellicht dat er nog enige lichtgelovigen van uw verdwaasde kudde zijn overgebleven maar de meeste discipelen hebben inmiddels een hartgrondige hekel aan uw oeverloos gezwets. Ook maakt u gewag van de BEELD-HOUD-KUNST der Roomskatholieke gemeenschap het refereren hieraan geeft eens te meer aan dat vele van uw vezinsel zijn bedacht na het snuiven van een lijntje coke. Immers de protestanten hebben de Katholieke-Beeld- Houd kunst volledig naar de verdommenis geholpen. Lees is in de goot beland wellicht is dit dan de overeenkomst met de Gothen.

gravatar

Heer Spaland,
Wat is dit nu weer voor een onverwachte wending van het lot?
Is oma door Petrus aan de hemelpoort geweigerd en heeft zij als pleister op de wond (pleister op de wond welk een geniale vondst) een laptop mee gekregen

Reageer
gravatar

Oma oogt deemoedig, heer Zerk. Maar als haar ware aard u wordt onthuld, dan zult u zien dat Hietbrink snel is uitgezongen met zijn “Klap eens in de handjes”. Het is zoals u zegt: zelfs Petrus kiest eieren voor zijn geld.

gravatar

Heer Spaland
Ik hoop in godsnaam niet dat Hietbrink ook nog gaat zingen. De hemele beware ons. Hopelijk heeft oma hier een goed woordje voor ons gedaan.
Het is zo langzamerhand een zieletogend gereutel geworden waarbij het volgens mij ook voor een patholoog-anatoom een onmogelijke klus moet zijn om hem te kunnen ontleden.
Ik zal hem natuurlijk, zonder aanziens des persoons, graag persoonlijk ter aarde bestellen. Dit conform mijn werk en na het werk van de P-A deel2 van G. Raf Zerk – Botje bij Botje

gravatar

Hietbrink, ik heb nagedacht over uw aanbod gratis mij aan uw kennisbron te kunnen laven.
Ik heb dit afgezet tegenover de moeite, geduld en goede humeur die ik heb moeten betrachten om enigszins een antwoord te krijgen op mijn vraag.
Een vraag die geheel binnen uw vakgebied en stelling zou behoren te vallen. U heeft mij teleurgesteld, ik had wezensgraag van u een sluitende redenering ontvangen, maar helaas, u ontkent ten eersten male onderzoek te hebben gedaan, na de vraag te zijn ontdoken. Ten tweeden male heeft u het antwoord andermaal geschampt en nu in derde instantie ontkent u dat er sprake kan zijn van zoiets als kliktaal.
Uw onvermogen met enige samenhang bij één onderwerp te blijven en daarbij eloquent gebruik te maken van juist datgene waarin u zegt te excelleren: de taal. U spreekt waarlijk nonsens. Uw idee is interessant, en deels juist, want talen beinvloeden en inspireren en verrijken elkaar. Maar wat u ermee doet is nonsens.

Om niet met Multatuli te spreken: ik heb niet school gegaan, dus neen, ik ben niet geindoctrineerd door enige overheidsdogma aangaande taal. Maar ik ben geen morosoof.

U had in mij een aanhanger kunnen hebben, edoch, u heeft een Afrader gemaakt.

Reageer
gravatar

Streng rechtvaardig en jammerlijk te gelijk… Mag ik U dan verzoeken ook mijn boek “kwispelen met taal” aan mij terug te verkopen tegen schappelijke prijs en verzendkosten vergoeding. Al 10 jaar koopt Hietbrink alle exemplaren in aanbieding van internetjes… Laatst nog, een exemplaar dat aan Bert Schierbeek had toebehoort door den Familie Schierbeek, verstandig in de Herverkoop geworpen. Of minerva=mijn-erve: Daar mede doe ik ander dan een kosteloos plezier. Dump=dempen maar niet met mijner werken.

gravatar

Aha Spaland komt voor zijn oma op…
Klepperliedjes of klaplopen al dat klepperde vroeger er vrolijk op los en ook dat heeft men van en dieren afgeken.
De lepelaar van blijdschap bij thuiskomst, om wat dan ook weer uit te broeden op ons eibernest=ijvernest B=V het zich beijveren van vader en moederschap beiden in on-navolgebare ijver. Ooievaar=oude-vader en Den Haag in haar heraldiek denkt den vader der vaderlande te kunnen spelen, wij dragen er althans al onze centen aan af. Aan het smerigste bedrijf van de wereld namelijk de POLITIEK!

´der dieren diets´ zijn 400 diersoorten door Hietbrink op rijmspel gezet voor kinderen… wie ze allen wil hebben en uitgeven kan ze zo hebben.
Leerzaam uitbeeldend het doen en laten der beesten in oorsprong van hun gegeven namen. ´En het dier heeft den mens getekend Lucebert.´

Reageer
gravatar

En alles van waarde is weerloos, aldus de door u geciteerde Lucebert. Iedere Rotterdammer is daarvan wel doordrongen. Uw rijmspel voor kinderen kan beter in de kast blijven. Het Klepperlied van oma voldoet nog uitstekend.

gravatar

Net wat je zegt En alles van waarde is weerloos” Hietbrink is het ‘GROOTSTE MONSTER ZONDER WAARDE’ Zijn werk is onverkoopbaar… doch liefde is niet te koop! Amateur=om-‘t-eer!

gravatar

Laat mij vooropstellen dat de Bosjes negers en zo U wilt ook de hotentotten=hou-ten-doden=dood-slaan Nederlands, het diets en ook daar nog steeds de duytsche hervormde predikkers, voldoenden hebben, hadden kunnen leren. Klik taal is dus een bijkomstigheidspraakafleidngsmaneuvre.
Hoesten=hou-staan, hand voor de mond en tracht het in de kiem te smoren. daar ook ander niet te besmetten of te besmijten met u bacillen=bek-cellen.
Voel me zeer vereerd met het doorploegen van mijn werk, doch ken zelfs mensen die het geheel hebben overgeschreven. Geef me U mailadres en zal U nog ene verasing overzenden. Gratis! met vriendelijk groet BWH.
([email protected]) Emoele=elektrisch-mailen=moelen=praten=dialekt-diets.

Reageer
gravatar

Houd je klep! En ook het woord verklappen is er van afgeleid.
@afrader ik raad u aan dat spraak en binnensmonds geluid niet over de lippen komt. Dan is hoesten ook spraak die ons waarschuwt dat het ergens kriebelt.
Mag ik U allen aan raden om het boek “kwispelen met taal” dat in de biep is te krijgen; te lenen.
Daar zijn er 12.000 van in de omloop.
één man kocht de eerste 1000 ineens… advokaat Willem Haagmans uit rotterdam.
de 2e man kocht er 500 ineens… Willem Kars; thans hoofd van de reclame Phillips Eindhoven. Freddy Heiniken kocht ze met dozen tegelijk en er zijn 4 drukken van gerealiseerd. Leent u het boek uit, U krijgt het nooit meer terug.
Zelf heeft Hietbrink het al tien jaren niet meer in huis. Ook Het bedrag van Maasticht ‘oer hollandse geschied-en- is uitverkocht. Met of zonder spel fouten. Het gaat om den inhoud.

gravatar

Hietbrink, u onderschat me als u denkt dat ik niet al menig jaar uw magnum opus in mijn boekenkast heb staan! Ik heb het edele boekwerk thans driemaal hiernieuwd van kaft tot kaft gelezen, maar nergens vind ik referentie naar de Klikjestaal.

Uw simplificatie van klikjestaal naar hoesten is eentje waar ik met enig wurmen mij kan schikken, dank hiervoor.
Wellicht kunt u hierop elaboreren door mij te duiden hoe het woord hoesten, of de Dietse oorspronkelijke vorm hiervan, zich tot het door de Bosjesman gebezigde hoestgeluid laat vervoegen.
Andermaal in afwachting uwer wijsheid, alvast dankend.

gravatar

Klik-klak-taal is meer een dieren geluiden taal en om dat je er weinig variatie’s in kan maken ben je woordelijk snel uit geklikt… het zelfde geld voor de fluit-taal op de kanarisch eilanden die herders onderling bezigen. Ieder dialekt heeft een preventieve bedoeling… de eene stam den andere niet laten verstaan van jou planning, meestal aangaande het niet veraden van jou leeftocht of jachtgebieden. Hietbrink is met woorden bezig en niet met klik-klak of fluittaal… alhoewel Dick Advokaat zich ook van fluittaal bediend ben je snel uitgesproken… fluit=af-al-uit het spel ligt dan ook stil. politie fluit af-al-uit als stopteken van het zelfde. Het San volk leeft op zand gronden en in armoedige bosjes en san/zand ligt dan ook voor de hand.Ze spraken aan elkaar verwante kliktalen, maar kenden geen alfabet, dan heb je ook geen woordkeus. Het klikt wel; maar dat is dan wel zeer premitief. Keel-ik=klik=call-ik van uit de keel
in iedergeval kallen=praten bedoeld.

Reageer
gravatar

Ah, dus woorden zijn geen geluiden. Hoeveel dieren kent u eigenlijk die klik en/of klak zeggen?

En hoe zit het met volkeren die bepaalde klanken niet kunnen maken; flauw voor beeld , maar de chinees die de R niet kan laten rollen?

Zomaar een paar vraagjes hoor, want ik begrijp niet alles even goed. Helemaal al niet waarom u uw stelling tracht te onderbouwen met ‘vertalingen’ heen en weer waarbij de originele betekenis helemaal verloren gaat: er zit weinig systeem in.

gravatar

Jeetje mijn eetje… wil mee kletsen over zaken waar tot-taal géén benul=bij-nul van. Als je eens wist hoe vervelend sommige van jullie zelf wel niet zijn. De Panter=bont-dier maakt klik geluiden om zijn jongen te waarschuwen… en die zelfde panter is het jachttrofé der afrikaanders die dat geluid na kunnen doen om het dier te lokken of door de war te brengen. Het opperhoofd loopt met het pantervel rond als staatsymbool en dan heeft de jager een goede beurt gemaakt. Wie zelf zaken overdenkt komt het eerst tot logika.
En de mens klikt=kliekt en heult met de overheid om een witvoetje=weet-foutje van een ander te halen. dat is facisme.
R/L heb ik elders allemaal al uitgelegd in dien je er niet overheen lest=leest.

gravatar

het spel dat jullie in de dwang spelling speelt Hietbrink niet mee en… het gaat altijd om de inhoud en die is bij de meeste wel zoek!
Carotte vreet jij je wortels maar op dan houd je tenminste je bek!

gravatar

Hietbrink, dank voor uw proza, u hebt woord gehouden. Binnen 24 uur heeft u van repliek gediend.
Jammer genoeg buigt u andermaal net voor de kern van de zaak af door de kliktaal af te doen als een dierentaal. Ik probeer krampachtig in uw voordeel te denken en dus niet in een racistische, want u bedoelt toch zeker niet onverhoopt te zeggen dat de Bosjesmannen geen mens maar dier zijn?

Als ik de overbodige stelling mag poneren dat Bosjesmannen wel degelijk net zo mens zijn gelijk u en ik, dan moet ik vaststellen dat hun taal, de kliktaal, wel degelijk de taal is waarmee zijn spreken, gelijk in beginsel wij allen ook spreken, in een afgeleide vorm van Diets.

Nu vast is komen te staan dat zowel Bosjesmannen alsook wij mensen zijn en zij gelijk wij spreektaal hebben, en u in uw gelijk postuleert dat Diets aan de basis van alle taal staat (zeker spreektaal, u heeft eerder aangegeven dat de basis van het Diets al bestond nog voor deze werd geschreven en dus schrijftaal werd), dan zou ik nu van u mogen verwachten dat u een voorbeeld kunt geven hoe het Diets tot kliktaal is verworden.

Nog steeds in afwachting en nu met koortsachtige verwachting op een sluitend verhaal, vertrouwend en wetend dat u dit uw trouwe leerling wilt doen toekomen.

gravatar

In den beginne was er kleppertaal.
Hoor je wel m’n kleppers gaan
‘k Heb ‘t pas geleerd
‘k Kreeg het bijna niet gedaan
Al maar geprobeerd
Klepper-de-klepper-de klep-klep-klep
Klepper-de-klepper-de klep-klep-klep
‘k Ben zo blij dat ik,
‘k Ben zo blij dat ik,
‘k Ben zo blij dat ik ze he-heb
Klepper-de-klepper-de klep-klep-klep
Klepper-de-klepper-de klep-klep-klep
‘k Ben zo blij dat ik,
‘k Ben zo blij dat ik,
‘k Ben zo blij dat ik ze heb.

Maar dat gaat Hietbrink te hoog.

gravatar

Het staat er toch echt: zonder alfabet heb je geen woordkeus. In den beginne was er dus het geschreven woord? Is er dan niets te beginnen met (volgens oma) 5 klinkers, 56 ongeaffecteerde medeklinkers en niet minder dan 80 klikmedeklinkers? Dan heb je dus geen woordkeus?

gravatar

Uw visie op biologische zaken schijnt ook niet helemaal je dát te zijn: misschien moet u Richard Attenborough eens aanschrijven om hem te wijzen op de flauwekul -volgens u- die hij al decennia over de buis slingert …

Maar waarom toch is het ons niet gegeven een antwoord te krijgen op de meest simpele vragen, zonder schelden en uitweiden over trivia welke met de vraag niets van doen hebben?
Gewoon de simpele vraag wat eigenlijk het doel is dat u nastreeft met uw obsessie?

Gelijk krijgen? Dat is makkelijk: o.k. u heeft gelijk.
En nu?

gravatar

@-Jeettje dit is mijn doel: Verbreiding=verbreding van uitvindging ondervinding dat het diakekt-diets alle talen der oudheid en der moderniteit ten grondslag liggen; welk woord je ook verzint. Carpoolen=kar-op-halen ik kom je morgen met mijn kar ophalen en overmorgen kom je mij met de kar ophalen, benziene en reiskosten besparend. Of dit nu toekomstig welke taal dan ook op schrift of welke taal nog wordt opgegraven in puntjes of spijker schrift; alles zal zijn zo als hier onder volgt bij voorbeeld… niemand kan om dialekt-diets of Berend willem Hietbrink 9-8-1943 heen. In dit geval het Gotisch=goed-diets. 1.500 jaren oud Krim/Gotisch/Byzantijns.
Andanems=aangenaam
Anaquiman=aankomen
Andniman=aannemen a
Andanumfts=aanemen
is dus een uitgerangeerde schrift-taal. en opgenomen in de meeste westeuropeese spreektalen die er dus van afgleid. Vinden we de spelling niet lachwekkend…Neen zij is veel ouider dan de onze.. en de nederlandse taalunie knoeit en komt nog steeds met vernieuwde spellingen… louter om de commerce en dan de oude boeken niets meer waard… in de maagsplitsen van nieuwe koop waar…kassa!

Andstaurran=aan-te-sturen
Andsaiquan=aanschijn Q=sch
Airtha=aarde
Ahtau=acht octo.
Ahjan=achten hj=g of ch.
Af=af of ab H/D
Afdailjan=afdalen
Afgrundiths=afgrond
Afletan/aflaten Vraletan=verlaten=vrijlaten
Aflagjan=afleggen
Afstandan=afstaanden
Afstas=afstand lat: stadium
Afsteigan=afstijgen
Aftar=achter oud anglo en sax
Aftana=achteruit aftarna
Aftkumist=achter-kom-us-te. Aftiuhan=aftuigen=
Aihtron=aftroggelen
Afsatjan=afzetten omverre/amovere
Aurks=aker-kan = eik-er inhoudsmaat
Akrs=akker agger=akker=hak-er
Alls=alle
Allatharbs=al-laat-erven
Ambaht=ambacht
Anthars=anders
Andawaurdi=antwoorden
Arbaidjan=arbeiden laborare=laat-gebeuren.
Arka=ark van verbond op slede
Arms=arm brachium=breek-mee.
Azgo=asch aus brandt niet meer.
Andanahts=aan-de-nacht =avond
Agis=angst
Anafotuns=aanvat-ons
Bairan=baren=gabairan=geboren
Botjan=baten of boeten
Balsan=balsem=behald-saam
Bandi=bende of bond
Bandja=bindsel
Barmahairtei=barmachtig
Bi=bij
Badi=bed lectus=legt-ons
Gairnan=geren=graag limb.
Buginnan=beginnen Dus… allen vogelen hebben nestas etc… is gotisch!!! het zogenaamde oudste zinnetje is géén oudste Nederlandse zin, zoals daar boeken en hele verhandelingen overgeschreven zijn… maar gotisch/latijn… zet maar op de voorpagina van alle kranten. Als taalgeleerde een vermeende scheet laten… hebben ze al weer een hype! In hun arogante macht.
Gakannjan=gekend maken…
Bihlahjan=be-lachen
Biniman=benemen
Ganipnands=geknepen gniep=geknijp

gravatar

Oma ik sta er van te klepperen… het gaat mij niet te hoog… doch het kan zelfs nog lager… In uwe kindsheidouderdom komen die liedjes ook terug.
Klep eens in je handjes
blij blij blij
pruimpjes in de mandjes
eten wij ja allebei.

gravatar

@ ◦
»49
Jeettje – Rotterdammer z.h. • 18 februari 2013, 22:49
Nee Hietbrink: je mist de pointe: de vraag is: En wat nu?

Je hebt gelijk gekregen, je hebt het verspreid als mest over het land, en nu? Welke bloempjes gaan bloeien?
===================================
één klapperden klepperende bloeide klaproos éénzaam op jullie gore stinkend mestvaalt. de duizenddichter.

gravatar

Ja, dat is ook een manier om geen spelfouten te maken: gewoon mijn stukje kopiëren.
Maar het is nog steeds geen antwoord op mijn vraag: u heeft gelijk gekregen, alles loopt naar uw wens en wat dan?

U antwoord, wat weer aan het onbetamelijke grenst, is dat van een gekke geleerde die vast van plan is de wereld te vernietigen.
Dan zijn er twee scenario’s te bedenken: ofwel de gekke geleerde blaast zichzelf mee op, ofwel hij is de enige overlevende en gaat zitten genotteren van de door hem aangerichte puinhoop.
Vind u het erg dat ik er de lol niet van kan inzien?

Het enige nuttige wat daar uit voortkomt, is de oplossing van het afvalscheidingsprobleem.

gravatar

Dat gezeur van Hietbrink hier. Moet onderhand echt een eigen website (=webstek)beginnen. Hietbrink is volgens mij iemand die het heel erg met zichzelf getroffen heeft. Wel eens van narcisme gehoord heer Hietbrink?

Reageer
gravatar

Narcisme=naar-zich-is-mij. deze naam ook gegeven aan de bloem die naar zich zelf buigt of knikt geknakt. Website=web-zit het diertje dat midden in zijn web zit om prooien te vangen. Alstublieft=al-is-‘t-U-bij-lieft. Bij taal-liefde. Wens ik U prettige daaaaag!

gravatar

Neptunus=en-hept-U-neus… bij de neus dan… Want dit zijn grappen en grollen in dien men de Equator=eik-water-door paseert. Dank U voor deze taal voltreffer. Aan neptunis=en-hept-u-neus zeegod toegeschreven al van af de oudheid.
Hietbrink kwam op de speld door te surfen en zo is het gekomen…. 2 maanden geleden. Zie ook mijn voorstel aan de redaktie op hietbrink 43.

Reageer
gravatar

Neef Teunis of Neptunus dialekt-diets kan beiden. Neef teunis=en-heeft-u-neus en Neptunus=en-hebt-u-neus… heeft/hebt
slechts woordkeus dialekt-diets verschil.
Komt in mijn boeken met de vermelding de Heer Henk van Mathenesse Spaland •
als bron vermelding; en 18-2-2013 dus gedateerd. Bedankt. daar vele kunnen dit zelf, als met het spelletje doorziet. en in Neptunus is ook de asosiatie fantastisch korekt.

gravatar

Hietbrink, uw antwoord heeft twee zaken tot gevolg in mijn brein: enerzijds verheug ik mij te kunnen laven aan uw kennis en ben ik uiterst nieuwsgierig naar uw link tussen het Diets en de klikjestaal, met voorbeelden geduid.
Anderzijds moet ik bekennen dat als u, in uw stelligheid die u bezigt aangaande het Diets zijnde de bron aller talen, zegt nog geen onderzoek te hebben gedaan naar de klikjestaal, ik toch licht verbaasd ben. Hoe kunt u zo stellig zijn in iets, als u niet alles hebt onderzocht?
Voor nu laat ik mij niet door de kritische gedachten overmeesteren, ik tel de uren tot u met uw coherente en van duidelijke voorbeelden voorziene betoog komt.

gravatar

Gotisch=goed-diets….
Afgrund/afgrond
Aith/eed
Ain=aan
Alews/olie=al-uwe-is. daar olie eeuwen der eeuwen in kerkdiensten en heiligheid als eeuwige vlam, tot zelfs bij de Oly-lampische-spelen werd bewaard.
Ambaht/ambacht
Achto/acht
Alles/alles
After/achter, de F=ch. Daarin zijn we dus niet meer oorspronkelijk der woordbeeld sprekende betekenis… after=af-daar, gracht=graaft, zanft=zacht afgeleid van zand. En daarin het hoog-duits in oorspronkelijkheid een punt extra.
Airt/aarde
Akr/akkers
Fim/vijf (sch=schandinavisch)
gard/gaarde
Hoire=hoere
Bairg/berg
Brust/borst
Daur/deur
Fingrs/vingers
Fisks/vissen (sch.)
Fodr/voer
Fugls/vogels
Gadraus/gedruis
Gang/gang
hair=haar
Hails/Heil-us
Hals/hals
Himin/heem-in
Hund/hond
Hups/heup
Hlauts/lot
Kaizar/keizer
Katils/ketels
Kniw/knie
Mod/moed
Munth/mond
Nahtsnacht=na-nacht.
Neith/neid
nougs=genoeg
Raip/reep
Raid=rijd
Sitls/zetel
Skalks/schalks
Skat/schat
Skaut/schuit
Skeim/schim
Skoh/schoen
swift=zweeft
Snaiw/sneeuw
Stad/stad
Stain/steen
Stik/stok
Stiur/stier
Stol/stoel
Strik/strijk
Swam/zwem
Tain/teen
Thiub/dief
Thiws/te-uw-is
Wast/wast
Waurm/worm
Wig/weg
Wind/wind
Wulf/wolf

Reageer
gravatar

Hietbrink, nu ben ik telkens zo beleefd en geïnteresseerd naar u toe en telkens reageert u gelijk gestoken door een bij op alle andere scribenten edoch mijn vraagt raakt in de vergetelheid door uw moedwillige (of is het willekeur?) onwil deze te beantwoorden.
U bevecht uw tegenstanders, maar veronachtzaamt de medestanders! Nogmaals, doceer me hoe het Diets als oertaal gradueel vervormde tot het Bosjesmannen kliktaaltje.

gravatar

Heer Spaland
Ik begrijp volkomen dat u Hietbrink kunt missen als kiespijn. Maart een eigen website we = be= sides nee die zal geen hond bezoeken en zeker geen brutale hond. Ook een duitse herder genaamd Jozef zal geen enkele belangstelling tonen. Wellicht onze zgn ervaringsdeskundige om toch op enige ervaring te kunnen bogen maar ik ben bang dat zij vervolgens gillend door zal klikken. Ook kan ik mij niet voorstellen dat Haagse Annie hem zal willen stalken maar misschien spreek ik nu voor mijn beurt.
Hoe verheugend het idee ook moge zijn
deze website zal ten dode zijn opgeschreven gedachtig mijn werk Geen been om op te staan

gravatar

Werk voor g. raf zerk?
deze is om de wereld te bewijzen dat onze taal in spelling en schrift al 400 jaren na nul bestond. Zoals je vanzelf wel zult zien… hoort bij de geschiedenis van de ooste en west goden=joden=goten en andere idiooten… daar zit nog geen enkel latijns woord van tussen!!! zoals we zien!

Zo en dit is hier een voorloper van ons hedendaags dialekt-diets
namelijk het uitgestorven Gotisch van 400 na het jaar nul! Het is een dode taal… flikker ze maar op alfabet in de Roelofsvarensveense afvalbakken… of heeft G.Raf.zerk misschien nog een eerbiedwaardig plekje voor het gotisch over?

gravatar

In dien de redaktie van “de speld” een Item weid aan… Hietbrink, taal-wereld-wonder… bij-voor-beeld… “Autodidakt verklaard meer den één miljoen woorden naar het Nederdiets van uit het Hiettiets=diets”… dan kan iedereen (Want Hietbrink staat niet alleen) daar alles aangaande dit taal wereld wonder bewijsbaar dumpen. Dan zijn alle andere onderwerpen voortaam onverstoorbaar. En kan men vanuit de ganse wereld woorden doen toekomen waarvan men het Nederdiets in ontdekt. Bijvoorbeeld…
Bukieteria=keuken roemeens=bak-eeterije Nederdiets. Of mutigoetsoene=blanke in het Ugandanees=Moet-U-goed-zoenen in het Nederdiets. Daar de Negerinnen wisten met een blanke te vrijen… dat hun kostje gekocht… Half-bloed kinderen kregen=mulatte=mee-laten; wonen en leven met een blanke zodat ze nooit meer hoefde te werken dan voor de mulatte=mee-laten kinderen te zorgen. Deze laatste bracht bijvoorbeeld de wielrenner Flavio Pasquino tot mij…. vanuit Uganda via zijn mobieltje. De geleerde geen gezichtsverlies; daar men kan zeggen satire=zotterij. Maar ondertussen wordt de taal wereld eindelijk wakker en spreekt men straks van Hietiets/Hessisch=nederdiets/duits inplaats van… Indo/germaans.

gravatar

Misschien is het zelfs wel beter om een Hietbrink Genootschap op te richten voor Hietbrink, Heer Spaland?
Er bestaat al een Flat Earth Society en een Tea Party, dus deze kan er ook nog wel bij.

En het werkje heb ik reeds in de kliko doen belanden met de K van k..zooi. Stel je voor dat tere kinderzieltjes dit onder ogen krijgen en zo in staat van verwarring worden gebracht: de Zorgkosten rijzen al de pan uit en voor psychische hulp hoeft men niet op vergoeding meer te rekenen.

gravatar

Een genootschap zou een mogelijkheid kunnen zijn, Heer Jeettje. U merkt aan de voorzichtige formulering dat ik “ja” had kunnen zeggen, maar dit niet doe. Immers: met Hietbrink weet men het maar nooit omdat hij zelf nimmer een duidelijk antwoord geeft.

Nu begrijp ik dat het niet aangaat om u op Hietbrinksiaanse wijze tegemoet te treden. Ik zal mij daarom krachtiger uitdrukken: ik zie vooralsnog geen beletselen. U zult willen begrijpen dat ik thans niet verder kan gaan.

Er zijn praktische aspecten. Een website kan men runnen tussen de schuifdeuren, althans zolang de verhuurder die ter beschikking stelt danwel blijft stellen. Bij een prestigieus genootschap behoort een een gebouw met ontvangstruimten, vergaderzalen en niet te vergeten een dure stoep. Het ontstaan van een zogeheten “toestand opgehouden hebben te betalen” leidt in een dergelijke situatie tot meer verwikkelingen dan in de schuifdeurensituatie de verplaatsing van de activiteiten naar een kartonnen doos, al dan niet van het fabrikaat “Brinta”.

Dit zijn zaken om in het achterhoofd te houden.

Met genoegen nam ik kennis van uw depot in de correcte kliko. Met de zorg in het algemeen en die voor kinderzieltjes in het bijzonder dient men uiterst waakzaam om te gaan.

gravatar

Heer Hietbrink
de Gothen liggen mij na aan het hart. Reeds op jeudige leeftijd ben ik in de goot terecht gekomen.
Vervolgens heb ik mij weer opgericht en heb jaren mijn domicilie in de dakgoot gehad. Hieraan kleefde uiteraard wl een nadeel want af en toe regende het dat het goot.U zult dus kunnen begrijpen dat het Gotisch mij na aan het hart ligt.
Wel verzoek ik u vriendelijk het Gotisch waar u aan refereert iets te willen specificeren.
Bedoelt u hiermee het Gothisch van de Westgothen die uit het oosten kwamen of juist van de Oostgothen die uit het westen kwamen. Zoals juist u ongetwijfeld weet zit hier een significant verschil tussen. Dit zorgde ook ten tijde van Asterix en Obelix voor de nodige consternatie.

gravatar

@G.raf zerk: Ook al is er inderdaad een overkill aan B.W. Hietbrink en is stalken derhalve vrij zinloos, als ik vandaag wéér voor nop op Bram zit te wachten spreekt u wellicht inderdaad voor uw beurt. Een goede stalker steekt veel tijd in zijn werk, ik ben er niet voor in de wieg gelegd is gebleken dus waarom Dhr. Hietbrink niet stalken? Ik denk dat hij een gewillig en makkelijk slachtoffer is; misschien wel té makkelijk. Het is niet de bedoeling dat de gestalkte geniet van de aandacht, wat nu amice? Toch gewoon doen maar en kijken wat er van terecht komt?
Een eigen website lijkt me geen goed idee stalkmatig gezien, voor je het weet lig je na je eerste poging tot contact in een spam-bak te spartelen waar je niet meer uitkomt zonder hulp. Goede raad… ach ik verval in herhaling.. Yort K. met een J. schrijven is not done, excuses hiervoor en voor alle toekomstige en voormalige typo’s/wartaal btw maar goed, hij wilde de broek niet passen (jawel, ik heb hem gezien én gesproken!) omdat hij dacht dat een P&C uit de kringloopwinkel kwam; Peek bestond niet meer.. Die docu is geen overbodige luxe blijkt maar weer. Dat terzijde. Laat Yort maar lopen dan in die rare pantalons die hij zelf uitkiest. Als ik zijn moeder was zou ik hopen dat hij kennis kreeg aan een leuk jong meisje met verstand van mode en stijl maar ja, ik wil veel mensen stalken maar Yort nu net niet toevallig!

gravatar

Lieve Annie,
Ja het leven van een stalker gaat niet over rozen althans niet over rozen zonder dorens.
Je hebt gelijk wat heb je te veliezen behalve je verstand, want hij lult de oren van je kop ben ik bang. Direct vanaf het begin de mond snoeren zou ik als advies meegeven want de gestalkte mag inderdaad niet genieten van de aandacht die hij krijgt.
Niet in de spambak terecht komen kijk goed uit wat die deel je met velen.
Mocht je Yort K nogmaals tegen komen stel dan ook de meest essentiële vraag: Hoe Heurt het eigenlijk.

gravatar

Goten, daar weet ik toevallig veel, zo niet alles vanaf!! Mijn vorig jaar jammer genoeg overleden (dat wist Dhr. G. Raf Zerk natuurlijk als één van de eersten gezien zijn beroep) stadsgenoot/schrijver Adriaan Bontenbal heeft hier een leuk en makkelijk leesbaar boek over geschreven: ‘Een goot met uitzicht’. Een aanrader en u weet meteen ALLES over goten. Van iemand die er vandaan komt!!! Ik zeg: kopen dat boek!

gravatar

Potdorie, Heer Spaland, ik vrees de indruk bij u te hebben gewekt dat het initiatief van iemand anders dan van Hietbrink uit zou moeten gaan: ik probeerde slechts op subtiele wijze deze figuur een idee in zijn hoofd te planten.
Tegen beter weten in, dat is zo: het is nogal vol daar, gelijk een kliko met 26 andere kliko’s erin, maar men probeert wat.

Wat betreft het prestigieuze gebouw: het Paleis van Justitie zou die rol kunnen vervullen, lijkt mij: veel leden zal het Genootschap toch niet tellen en de toegang tot openbare zittingen is geheel gratis.

gravatar

Pollens, Heer Jeettje, een misverstand. Ik had mijn hoop op zelfwerkzaamheid reeds opgegeven terwijl die bij u nog aanwezig bleek te zijn. Wellicht is dit geen probleem omdat het min of meer in de lijn der verwachting ligt dat de praktische uitkomst dezelfde zal zijn.

De door u bedoelde lokalen aan het Wilhelminaplein lijken mij een uitstekende keuze. Er is een uitstekende verbinding met het openbaar vervoer, direct in de toegangshal is een uitstekende broodjeszaak, een rookwarenzaak voor uw sigaartje alsmede een bankfiliaal met pinautomaat. Die laatste buiten, dat dan weer wel. Een gelukkige bijkomstigheid is de nabijheid van de Maas voor noodgevallen aangezien heethoofden aldaar voldoende koelwater kunnen aantreffen.

De openbare zittingen kunnen worden bijgewoond. De zittingen achter gesloten deuren zijn echter levendiger, kan ik u verzekeren. Maar het is in ieder geval een begin.

Rest ons het probleem van de financiering.

Zoals bij een vrachtschip de winst uit het ruim komt, zo zal hier de winst uit de bezoekerstoiletten moeten komen.
Wij hebben dus iemand nodig die gekleed in een wit jasje achter een schoteltje de ontvangsten bewaakt.
Om de kosten in de hand te houden kunnen wij met oude kranten beginnen. Later kunnen wij de zaak dan op rolletjes laten lopen.

gravatar

Graaf=schrijf. de graaf was bevoegd om te schrijven en geloofd te worden. Sherff, scherff, schierff, skribente, foto-graaf=schrijven met licht, graffity=schrijf-vettig en zelfs heeeel vettig. grifier=schrijf-heer griffel=schrijf-veel en-zo-voorts allemaal varianten en voorlopers van het dialekt-diets rond om een thema, schreeuwen werd schrijven…. Engels is niet alleen spreektaal verbasterd van het dialekt-diets maar ook in schrijftaal.
de oersprong van schrijven=schreeuw-af. Let wel asosieren mijn dames en heren…
de luitenant schreeuwt een boodschap door aan zijn soldaten… soldaat=zo-al-doe-dat. Commando=kom-man-doe. Hij schreeuwt om zo veel mogelijk manschappen in eens te kunnen bereiken. schreeuw-af werd schrijven want ook dat gaat rond voor iedereen die lezen kan. Lus=las=lasso enz… wat dat doet iets binden en verbinden. zonder associatie lost de politie geen misdaden op. zo is het ook met woord verklaringen.
waar van je vanuit de spraak moet gaan om dat de oudste woorden nog nergens opgeschreven staan. en wie geen dialekten spreekt mijne hollanderen kan hietbrink niet volgen. wel-ter-rusten hietbrink is moe. oogjes dicht en snaveltjes toe. skrieve zegt de fries. Schreibe duits… skript. en door de schrijfvariatie van letters krijg je allerlei woorden definitie’s. scrabbel=blokkjes babbel.

Reageer
gravatar

JAHAP daar beniKOOK weer. ZAG dat m’n SUBpersoonlijke broers tog geplaatST zijn. Kan ze GEEN ongelijk geven.

ERG vermakeleuke filmpjes van de HIET. ME favoritus = http://www.youtube.com/watch?v=-uO0VBIMgGc
Smakelijk = Smakken en likken, maar kan net zo BEST SAMENgesteld benne uit: smaken en lekker. Wat een geklets, ikki ZEG liever SMAKELEUK, tegenwoordig een totemwoord van mij. Ik synchronizeer welwat met de HIET want mijn totemgeTAL is 26 en zijn fimpjes zijn telkENs 1.26 lang/kort.

Van Brinta krijg je papkindjes. Flink VOLgestouwd maar LOMP tot OP het BOT.

Reageer
gravatar

Maar monument, even geduld. GRAFFITY komt volgends de HIET van schrijf vettig. Maar graffity is een Engels woord dat in het Neederlans is overgenomen. Komt dan waarschijnlijker van graph fitting oid. Een plaatje dat ertussen/erbij past. JoOo Willem, je hep nie altijd glijk. Wel vaak overigens zeg ik er maar bij.

Is Pechtold niet die gapman die telkens slecht nieuws verteld? Tenminste voor degenen die de waanzin moeten betalen.

gravatar

Pechtold=pek-holt=hout… spekholzerheide in Heerlen daar werd steenkool gewonnen. Dat is versteend hout met fosiele resten er tussen door naar boven gehaald. Dus eens waren de voorouders van Alexander pek-hout handelaars.
Overschot = vaak uitschot. want die behoeven ze niet meer. De glimmer in de glij-emmer is bij ons een paling in een emmer snot.

gravatar

Waarde Hietbrink,
Ik zal u commentaar in het Kerkraads (de enige werkelijke oertaal) besparen, maar dat u Spekholzerheide toebedeelt aan Heerlen is het overtuigend bewijs dat uw geografische kennis van nog mindere kwaliteit is dan uw toch al gemankeerde kennis der etymologie.

gravatar

Kerkraads is een zwaar verbasterde dialekt-dietse spraak, Slimburgse land verrader onder de Joodse naam Moosje. Samen met het Vaals en het Helmonds horen ze feitelijk niet als spraak in hun omgeving thuis. Hietbrink weet dat ja zelfs jullie de Naam Kerkrade verkeerdelijk uitleggen.
Kerk-raad=waar de raad van de kerk zetelelde. Herzogenradt=Hertoghenraad. Vrouwenrade=vrouuwen-rade, Kloosterrade=klooster, Amstrade=heem-stede-raad. en heeft allemaal niets met het rooien van bossen te maken. De katolieken Kristenhonden hebben jullie taal helemaal verkwanseld. Rolduc=rol-duke dat is de rolles van de duke=hertoch te volgen. Hietbrink is ongeschoold en Moosje is vals geschoold daar in ligt ons verschil. Dus houd jij voortaan je bek! Anders vraag het maar eens even aan mijn grote vriend Matieu Schlijper. De G bij jullie wordt J. God=jod goed=joed. enz…
Hietbrink heeft geen enkel respekt voor valse en veinzende geleerdheid.

gravatar

Hietbrink, kom verklaar nog eens hoe het Diets ook alweer verbasterde tot het kliktaaltje van de Bosjesmannen.
U stelt immers terecht het Diets als begin en oorsprong van alle talen. Aangezien ik in de verste verte nog niet
Uw niveau van verlichting heb bereikt, zou ik u willen vragen uw uitleg te larderen met concrete voorbeelden
Van Diets naar kliktaal en/of terug. Alvast mijn dank.

Reageer
gravatar

Klik-klak met de tong. Klaxon=klak-tong daar de zweep er niet over heen ging maar de voer man=voor-man met zijn tong-klakte. Wat de boer niet kent vreet Bronxhorst niet en van al dat soort mensen heb ik last wegens ongeloof omdat zij het nu eenmaal anders geleerd hebben. De moord met ze Hietbrink heeft het eerste (oudste) en het laatste woord. De predikkertjes zijn voorbij en nu komt iedereen met zijn eigen vast geroeste mening. Eens hadden wij een Hollandse paus… Adrianus in zijn brieven
was liever proost geworden van de Abdij in Leuven… ik kan het geleuven. 14 dagen later was hij de kortste paus ooit geleefd.
Alle academici maken al 40 jaren ruzie met Hietbrink; na zijn dood; nog meer om zijn erfenis en dan weten ze het opeens allemaal tegelijk. Drink met mij… de gist=geest uit de fles… alcohol=al-ga-hollen… blijf thuis anders dreigt openbare dronkenschap. zal sterven met de twee middelste vingers om hoog geheven… U weet voor wie; het is slechts een gebaar!
Voor Jeettje, dé gebaren taal.

gravatar

Hietbrink, dit was een reactie dat niet direct op mijn vraag inging. Graag zou ik verzoeken uw onmin met anderen uit uw correspondentie met mij te houden. Hoe anders kan ik uw kennis tot mij nemen?
Nu dan, graag, in herhaling helaas, ontvang ik van u de chronologische verbastering van het Diets naar de kliktaal?

gravatar

Kijk, daar gaat het alweer fout: zoals u zich hier laat kennen is het precies andersom: u maakt ruzie met eenieder die het niet met u eens is – de rest van de wereld dus.
Maar wat u het meest steekt is dat die verrekte academici niet eens ruzie met u maken, maar u, terecht, straal negeren.

Uit uw poging tot antwoord kan ik destilleren dat u geen bal weet van andere talen dan de uwe, dus waarom die academici niet luisteren naar uw gebrabbel én de grofheden, verdachtmakingen, beledigingen: ik begrijp het ook niet.

Nu inderdaad graag een gedegen antwoord op de vragen?

gravatar

Maaknie uit joh: strakkies flikkeruh ze toch alles weer bij mekaar.

@ Hiet & de bende:
Fatsoensrukkers, maar ondertussen! Dat is het punt: die officielen presenteren zich nar buiten toe als smetteloos maar ondertussen staat de doofpot open. Juist door de ontkenning wordt gaat het van kwaad tot erger.

Hietbrink is geen morosoof maar gaat wel soms tever met zijn theorie. Dan wordt het knutselend gekunsteld. Echter als dit geplaatst wordt tegenover de officiele theorie die stelt dat vrijwel alles uit het Latijn komt dan zijn dat eerder morosofen. Maar taalontstaan is veelvormig dus er zijn OOK WEL woorden vanuit het Latijn binnengeslopen. EN andersom: dat Latijn woorden uit andere talen heeft verherverwerkt. Verder is taal op verschillende plekken tegelijkertijd ontstaan en dat verklaard waarom inheemse Afrikaanse/Indiaanse talen nauwelijks verwantschap vertonen met de onze. De theorie dat alles uit het Diets zou zijn ontstaan noem ik kolder.

Die aversie tegen Brinta kan ik best begrijpen: wat een bagger is dat. Op kamp kreeg ik ooit gekleurde versie te bikken. Maar toen had ik bees80 veel honger.

Reageer
gravatar

Maaknie uit joh: strakkies flikkeruh ze toch alles weer bij mekaar.

@ Hiet & de bende:
Fatsoensrukkers, maar ondertussen! Dat is het punt: die officielen presenteren zich nar buiten toe als smetteloos maar ondertussen staat de doofpot open. Juist door de ontkenning wordt gaat het van kwaad tot erger.

Hietbrink is geen morosoof maar gaat wel soms tever met zijn theorie. Dan wordt het knutselend gekunsteld. Echter als dit geplaatst wordt tegenover de officiele theorie die stelt dat vrijwel alles uit het Latijn komt dan zijn dat eerder morosofen. Maar taalontstaan is veelvormig dus er zijn OOK WEL woorden vanuit het Latijn binnengeslopen. EN andersom: dat Latijn woorden uit andere talen heeft verherverwerkt. Verder is taal op verschillende plekken tegelijkertijd ontstaan en dat verklaard waarom inheemse Afrikaanse/Indiaanse talen nauwelijks verwantschap vertonen met de onze. De theorie dat alles uit het Diets zou zijn ontstaan noem ik kolder.

Die aversie tegen Brinta kan ik best begrijpen: wat een bagger is dat. Op kamp kreeg ik ooit gekleurde versie te bikken. Maar toen had ik bees80 veel honger.

Reageer
gravatar

De speld vraagt niet om humor … doch om het aan de kaak stellen van jou belachelijke overheid. Belacherlijker als geen 2e land. Desnoods via een om weg de waarheid boven tafel. Dat is Hietbrink. ‘De speld is de omgedraaide wereld die de boel omgedraaid recht zet.
Horen jullie daar wel in thuis? Neen! want je bent on-ver-draagelijk. Het wordt tijd dat ‘de speld’ zich van heel veel lulkoek ontdoet. Flikker Paulusje er uit met zijn valse betraande oogjes.
etc……. Jeettje nog zo iets!

gravatar

Hm, vrije meningsuiting is ook niet aan u besteed, merk ik wel. Jammer. En dat alleen maar omdat men u geen gelijk geeft en op fouten wijst.

Eveneens benieuwd naar de verbinding met kliktaal, zoals Afrader hieronder, toevallig moest ik daar ook aan denken. En hoe moeten wij het ontstaan van taal bij onze oer-ouders bezien, zeg een Lucy? En hoe zit het met gebarentaal? Linguistisch gezien een uiterst boeiend verschijnsel: men kan zich met gebarentaal subtieler uitdrukken dan met gesproken taal.

Doe uw best, maar aangezien ik nu de stellige indruk heb dat u dingen ter plekke verzint en er geen consistentie in uw gedoe zit, en het morgen allemaal weer heel anders is dan overmorgen, heb ik mijn bedenkingen in het volslagen van de onderneming.

Maar qua topic: in huize Jeettje wordt gedaan aan hergebruik, wat inhoudt dat de AH- en andere grutterstassen gevuld worden en elders gedeponeerd in een ondergrondse opslag.
Ideale oplossing voor kleinbehuisden, of degenen met een gevoelige reukontwikkeling.

gravatar

[…] Systemen zijn leuke bedenksels, ook voor afvalinzameling. Zo leuk dat de uitvoering vaak wordt vergeten. Dat het uiteindelijk dus de burgers zijn die het doen moeten. Die burgers zien zich opgezadeld met nog meer kliko’s voor het huis, in het zijpad, of in de achtertuin. En als beloning voor al dit kleurrijks (elke kliko zijn eigen kleur nietwaar!) mag je de vuilniszak met restafval zelf naar de ondergrondse restcontainer sjouwen. Ja ho ho, hoor je nu de gemeenten a capella in koor zingen, het is voor de goede zaak, voor milieu én uw portemonnee. Dat zal best, riposteert de burger, maar heb ik hier dan om gevraagd? […]

Reageer
gravatar

Het ledigen van de bakken wordt uiteraard Europees aanbesteed. Op ieder van de 27 kavels kan apart worden ingetekend. Vooral kavel ‘R’ , waarin onder meer het restafval is vertegenwoordigd mag zich reeds in een grote populariteit verheugen.

Reageer
gravatar

Pim Bronkhorst leugenaar! Man hoe weet je dan dat het gezever is? Mijn Top-pik is gespannen en genoeg pijlen op mijn boog om raak te schieten… Door klikken is van andere slecht vertellen dat het niet waar is. Klikspaan=kliek-span… met de zelfde kliek samen-spannen der facistische Nederlanders die er altijd al zijn geweest. De Bronkhorsten op deze lijst. Geschiedkundig al heel erg lang. Van af de 14e eeuw de beruchte oorlogshitsers in het gelderskwartier. Bij ons in Meerssen de beruchte kampers van het Woonwagenkamp. Doch wel mijn vrienden.
Weet dat hietbrink meer vijanden dan vrienden in deze politiestaat. Betaal hem zijn geld, waar hij recht op heeft dan blijft Hietbrink voor goed weg!
Best mensen google even dan weet U dat Hietbrinkt nooit liegt!

De Heeckerens en Bronckhorsten waren twee partijen die hun naam hebben gegeven aan de onderlinge twisten in het hertogdom Gelre vanaf de veertiende eeuw. Dus pim=pummel houd je Bek!

Reageer
gravatar

De Bronckhorsten: Breek me de bek niet open. Hun burght was de beruchtste dwang-burght aller tijden in onze contreie. Martelwerktuig werd dáár uitgevonden. U kunt het bezichtigen in het Martel museum op de Singel\koningsplein te Amsterdam.

gravatar

Pim, dat is bij mij ook zo. Stomvervelend die ellenlange verhalen met onzinnige, niet leuke woordverklaringen. Maar af en toe kan hij wel eens aardig uit de hoek komen met een kort leesbaar bericht. Heel af en toe.

gravatar

Komaan, de Heeckerens en Bronckhorsten waren keurige famieljes. Het enige dat men deze lieden kan nadragen is, dat zij in hun standpunten uiterst standvastig waren en nimmer bereid waren een ander iets toe te geven.
Het lijkt mij niet gepast dat juist u, Hietbrink, hier in verwijtende zin het woord over voert.

gravatar

Wel alle spelden spellers nog aan toe!
Het blijft zitten in de gene: en het blijven al die genen en anders gene dan die gene dan de gene van die gene en in dit geval de gene der ruzie zoekers Familie Bronkhorst… Zelf komen de Hietbrinks uit de achterhoek Hengelo gelderland. (saxers) Zutphen onze hof en hoofdstad.

gravatar

Neen logisch dat ze niet voort vluchtig waren… ze sloten elkander op in hun wederzijdse dwang burghten. 2 eeuwen vechten de langste familie vete=vechten in al onze kronieken ooit. Met wereld geschiedenis diepte punten… daar later de jongste zoon zijn vader Hertogh van Gelderen notabene in zulk een dwangburg opsloot. De paus bemoeide er zich mee en Karel de Stoute kreeg weer die jongste zoon te pakken… wat een drama’s tientallen jaren sloten ze elkander op tot de dood er op volgde. Gelderland nog de grootste provincie van ons land; was toen al 1000 jaar met een kwart van Duits-Gelderland Köln hoofdstad een der machtigste gebieden van europa. Galen-land=gelderland en saxen daar door Anglo-sax thans engeland zó ontstaan. Over deze gemengde talen heeft Hietbrink aan het Meertens instituut in de jaren 80 een studie gemaakt. Dit omdat het engels-sax van oorsprong een 100% dialekt-diets. Niet geintreseerd dan slaat U het toch gewoon over… wikipeda is onbetrouwbaar. Omdat iedereen het per minuut kan wijzigen. Wel-is-niet-is doet Hietbrink niet aan mee.
En U dacht dat Den Haag ons alleen hun schoolse propaganda mocht vertellen via leerplicht dwang burghtdwang geschiedenis boekjes. Mooi niet… alle provincies zijn 1000 jaar ouder. Lees hietjebrink niet en blijf gewoon regerings-dom.

gravatar

Kort samengevat: Pollens! Uit uw overzicht blijkt wel dat te grote vasthoudendheid tot veel lawaai leidt. Pauselijke bemoeienis, brrrr. Zoiets moet men niet willen.

Verder komt men met enige toegeeflijkheid. Neem nu de ongelukkige Van Dijk. Zo gebrand was hij op de aanschaf van de Heerlijkheid Mathenesse dat hij uiteindelijk geheel uit vrije wil deze mocht kopen onder het beding dat hij de “h” zou laten vallen. Zo leverden wij hem een streek waarvoor hij bereid was een aanzienlijke bom duiten te betalen. Ach, wat is het toch schoon om mensen iets toe te willen geven.

Ach ja, die Van Dijk van Matenesse. Altijd maar zijn zin doordrijven en uiteindelijk roemloos afgegaan zoals ik eerder uit de doeken heb gedaan.

Neemt hier exempel an!

gravatar

@Prwlski
Dat dat bij u het geval is is niet meer dan logisch. Dat was bij uw voorvaderen reeds het geval. Dat deel van het edele dier waarzonder het gedoemd is uit te sterven heeft bij is de de Prwlski paarden nooit zo im Schwung geweest. Daarom was u soort ook met uitsterven bedreigd. Alleen door hulp van buitenaf gloort er voor uw soort weer enige hoop aan de horizon. M.i. volstrekt onnodig.

gravatar

Dat BWH de Wiki niet betrouwbaar vindt heeft natuurlijk helemaal niets te maken met het verschijnsel dat zijn ‘bijdragen en correcties’ nog sneller van uit de Wiki worden weggejorist dan hij ze er op kan zetten?
Werkelijk: dan wordt het nog wat met de Wiki.

En spaar me het gezeur over dialekt-diets, want het blijft mij nog steeds diets wat u eigenlijk wilt bereiken. Dat iedereen onleesbare stukken gaat schrijven? Liever niet: ik heb al zo geleden onder Battus met zijn Opperlands.

Hoewel deze aanmerkelijk minder aantijgingen en gescheld in zijn teksten verwerkte, als Battus dan.
Wat hij als Piet Grijs met Buikhuisen uithaalde lustten de honden geen brood van – hier ziet men in BWH een adept.

gravatar

Buikhuisen, een betreurenswaardige geschiedenis Heer Jeettje. Daar zegt u een waar woord; afgebrand al tijdens de oratie. Misschien was zijn verhaal niet zo heel erg welkom, maar er lag wel een serieuze onderzoeksvraag aan ten grondslag. Hoe men daar verder dan ook over moge denken.

Met de kanttekening dat het hier een gedoctoreerde schoelje betrof. Dat maakt het verwijt groter. Hij kon beter weten en wellicht wist hij zelfs beter.

gravatar

De paus van toen was niet de paus van thans. Maciavelli; de pausen voerde oorlogen. Deze paus de verstandigste paus aller tijden (duitser=dietser)sagt; Who mit bin ich am gang ? ab-houen. ich wil nicht sterben; las andern so veruckt sein. Holder de bolder kolder is dat wij al die talen niet willen verstaan; waar Autodidakt Hietbrink ze wél verstaat. Indianen spraak Umachkuma=U-Mag-komen=samen een pijpje rooken, vreede=vreete op aarde en is hun Indianen wel-koms groet… dat is 1000 jaar geleden en kom nu nog eens om ergens een pijpje te paffen in Holland? Alles moet sluiten ware het niet dat dat er te veel geld verdiend met wiet wieder-wieder-immer-wiedt neder-diets en anders niets. Jij bent toch geen dief van je eigen portemonny.

gravatar

Oma van toen is anders wel degelijk oma van thans. Onze hoop op verandering boort zij de grond in met een beslist: Sag mal, verehrtes Publikum: bist du wirklich so dumm?
Jawel, nog verstandiger dan de paus.

Dat u al die talen verstaat is mooi. Welnu, dat weten we dan. Dus zouden we het nu weer over iets anders kunnen gaan hebben.
Hoe gaat het met het vouwen van de verhuisdozen?

gravatar

Soms is er een latijnse vertaling der woorden; maar ook deze terug via het dialekt-diets… Moet U nog weten dat er pas sinds een honderd jaren wij een vast spelling der wooden hebben en deze wordt zelfs om de zoveel jaren veranderd…louter om de commercie.

Andanems=aangenaam
Anaquiman=aankomen
Andniman=aannemen a
Andanumfts=aanemen
is dus een uitgerangeerde schrift-taal. en opgenomen in de meeste westeuropeese spreektalen die er dus van afgleid. Vinden we de spelling niet lachwekkend…Neen zij is veel ouider dan de onze.. en de nederlandse taalunie knoeit en komt nog steeds met vernieuwde spellingen… louter om de commerce en dan de oude boeken niets meer waard… in de maagsplitsen van nieuwe koop waar…kassa!

Andstaurran=aan-te-sturen
Andsaiquan=aanschijn Q=sch
Airtha=aarde
Ahtau=acht octo.
Ahjan=achten hj=g of ch.
Af=af of ab H/D
Afdailjan=afdalen
Afgrundiths=afgrond
Afletan/aflaten Vraletan=verlaten=vrijlaten
Aflagjan=afleggen
Afstandan=afstaanden
Afstas=afstand lat: stadium
Afsteigan=afstijgen
Aftar=achter oud anglo en sax
Aftana=achteruit aftarna
Aftkumist=achter-kom-us-te. Aftiuhan=aftuigen=
Aihtron=aftroggelen
Afsatjan=afzetten omverre/amovere
Aurks=aker-kan = eik-er inhoudsmaat
Akrs=akker agger=akker=hak-er
Alls=alle
Allatharbs=al-laat-erven
Ambaht=ambacht
Anthars=anders
Andawaurdi=antwoorden
Arbaidjan=arbeiden laborare=laat-gebeuren.
Arka=ark van verbond op slede
Arms=arm brachium=breek-mee.
Azgo=asch aus brandt niet meer.
Andanahts=aan-de-nacht =avond
Agis=angst
Anafotuns=aanvat-ons
Bairan=baren=gabairan=geboren
Botjan=baten of boeten
Balsan=balsem=behald-saam
Bandi=bende of bond
Bandja=bindsel
Barmahairtei=barmachtig
Bi=bij
Badi=bed lectus=legt-ons
Gairnan=geren=graag limb.
Buginnan=beginnen Dus… allen vogelen hebben nestas etc… is gotisch!!! het zogenaamde oudste zinnetje is géén oudste Nederlandse zin, zoals daar boeken en hele verhandelingen overgeschreven zijn… maar gotisch/latijn… zet maar op de voorpagina van alle kranten. Als taalgeleerde een vermeende scheet laten… hebben ze al weer een hype! In hun arogante macht.
Gakannjan=gekend maken…
Bihlahjan=be-lachen
Biniman=benemen
Ganipnands=geknepen gniep=geknijp

Birinnan=branden
Bairgs=berg mons=om-ho-en-is
Bairgaheims=bergen-heims-is bourgondisch en zeer belangrijk te weten dat… de meeste Hollanders van den berg of berg heten maar waar zijn die bergen dan? Te weten dat wij inderdaad allen uit die bergenheimen afkomstig en terug te vinden in eigenamen en vooral ook plaatsnamen de woorden Burght burger die in de bergen woonde… dat is onze oudste plaatsnaam…volk-in-berg=valkenberg… dat we alleen nog als touristen oord bezoeken, maar wel een bezoek brengen aan onze al oudstewooneenheden… het gangen stelsel of stratenstelsel van onze eerste bergbewoners of holbewoners zo u wil. Van daar H O L -L A N D deze naam mede genomen…daar U verhuisd neemt u UWE naam en eigen geschiedenis mede…zo u geschiendenis begint in Limburg al waar de Leem-burghten opgetrokken eeuwen der eeuwen; van daar ook 90% van al onze dialekt dietse woorden in hun zuiverste betekenis.Zoals aansluitend op het Gotisch=goed-diets blijkt.

gravatar

De afvalsectie staat uiteraard in het personeelskwartier. Daar komen de leden van het prinselijk gezin nooit, behalve onze lekkere Lex. Het is dus maar gelukkig dat de toekomstige koningin niet weet wat poepen in het Vlaams betekent.

Maar ik heb daar wel begrip voor; prinsen en koningen van Oranje hebben immers een reputatie hoog te houden.

gravatar

Koninklijke Hoogheid,
wat fijn dat u zich weer onder het gewone volk begeeft.
Bedoelt u met de P de P van Poch gezien uw zinspeling op de automatische Piloot?

gravatar

Ach verstrooide Prins, u loopt op de zaken vooruit; voorlopig bent u nog lang geen koning.. Even geduld nog en zolang u uw Prinsenuitwerpselen dan onder de P deponeert doet u het wat dat betreft beter dan wat u verder ook allemaal doet of probeert te doen. Het grote wennen is na de kroning, dán is het zaak dat u uw Koninklijke Boodschappen in de bak K deponeert. U mag nog even oefenen; als u wilt verzin ik een ezelsbruggetje voor u een flater slaat. Prins Pils = P van Plassen (dat moet van al dat bier, I know..)en Koning Kater gebruikt een Kotsbak. U hoeft alleen maar te onthouden dat u Koning bent geworden tegen die tijd, dat moet lukken ook al zegt uw eigen mooie vrouwtjesprinses al jaaaaren dat u een ehmmm beetje DOM bent. Zij zal het wel beter weten, ik spreek haar niet tegen iig. Ik wil wel rustig over het Noordeinde kunnen blijven lopen en ze lijkt me best een pittige tante, liever geen ruzie mee… Laf? Jazeker maar als ik net een waxinelichtje heb gekocht bij de Hema en dat ding naar heur hoofd gooi kom ik met veel geluk pas in 2023 weer vrij en dat willen we niet, toch? Toch???

gravatar

Terwijl we(o.a)in België goedkoop Gronings gas ‘krijgen’ : moeten we sparen om de mensen hun huis ginderachter op te knappen. Voor sommigen is het al rijkelijk laat. Ook als ze stoppen : wat gaat dat op termijn geven? Een normale mens begint daar niet eens aan. Ga gewoon ergens anders wonen gelijk in Zeeland!

Reageer
gravatar

In Roelofarendsveen dumpt men het afval in de bak van de buren en die in de bak van hun buren en die in de bak van hun buren. Per slot van rekening heb je dan minder afvalbakken nodig. Het is een klein dorp met een grote saamhorigheid, vooral wanneer er kermis is.

Reageer
gravatar

Het probleem met recycling is dat mensen een lege fles cola durven volpissen en die dan een jaar of twee laten staan. Dan raakt de afwasmachine er niet meer klaar mee, sommigen kappen er zelfs verf in. Niet iedereen doet dat, het zijn vooral jongeren.

Reageer
gravatar

recycling = re-cirkel-in… Vol pissen kan in alle flessen. en in India drinken ze het ook nog op. De Belgen durven zo veel. Van mij mag je Detroux vrij laten… als je hem maar eerst castereert.

gravatar

Hietbrink heeft beslag kunnen leggen op de lijst van alfabetische afval-produkten. A=algemeen afval. B=broodresten we gooien ontelbaar weg. C=condooms en plastik. D=drek. E=eten algemeen. F.=Fantasie afval. G.=glas. H.=Huisafval.I=inkomende stukken. J=jaoert of yogurt. K=kattebak. L=lege dozen. M=mode (uit de) artikelen N=nieuws-bladen. O=openhaard asch. P=pillen.Q=qantumhallen,rotzooi,sex- bladen,troep,uitwerpselen,te vuile was,
xenos prullen,ijzer,zakken met… of zonder.

Reageer
gravatar

Rustig maar heer Jeettje,
Die kop van u trekt ook geen volle dierentuinen anders zouden zij de sponsering van Feyemoord wel achterwege kunnen laten.
Wellicht dat oude dametjes bevreesd van uw verschijning worden maar de heer Hietbrink zeker niet. Die heeft wel voor hetere vuren gestaan

gravatar

Soms, terwijl ik een nog halfvolle mayonnaisepot in dat flessengat kieper denk ik : de fingerprints zullen er wel al op staan, nu nog de film. Ik probeer wel altijd de groene flessen in het groene gat te smijten en de witte in het witte. Wellicht keilen heel wat mensen hun witte fles in het groene gat of omgekeerd?

Reageer
gravatar

Ik krijg de indruk dat in Belgie glas apart én op kleur gesorteerd ophalen, dat zou hier echt niet kunnen, niemand gaat hier zijn glas -gesorteerd op kleur- speciaal in bakken gooien om vervolgens ehmm mozaiek-spiegels, tegels of zoiets te gaan maken in hun vrije tijd. Nee, dát zie ik hier niet gebeuren. Glas is afval, klaar. Of ze zouden aparte glasbakken moeten maken maar dat zie ik echt niet gebeuren. Mijn buurman drinkt al wijn uit pakken om zijn alcoholverslaving afvalgewijs te verbergen tussen het oude papier. Daar heb ik ook heel veel van, oud papier. Kranten en folders vooral. Ik wacht wel op de oudpapierverzamelaars, ooit zullen ze terugkeren. Toch? Na 7 jaar word het wel wat vol hier en ik ben een slordige rookster.. slechte combi!

gravatar

Hier een flink stuk ten noorden van Des Graphenhaeghe zit ik ook met dat probleem. Wat moet ik met die groen-bruinige (of is het bruin-groenige?) wijnflessen?

gravatar

lieve Annie
Je bent er weer gezond en wel hoop ik. ik heb mij enorm veel zorgen gemaakt. Gelukkig heb je de afspraak met M overleefd.
Ben jij naar hem toegegaan? ik kan mij namelijk niet voorstellen dat jij er prijs op stelt dat hij jou bezoekt met zo’n buurman. Wat mag de man wel denken nietwaar en in het verleden heeft hij al aangetoond weinig respect te hebben voor afvalbakken. Ik herinner mij nog de uitgebreide documentaire op de TV waarin hij deze respectloos omver trapte.
Verder wil ik je aanraden c.q. vriendelijk verzoeken van ons afval probleem geen Europese aangelegheid te maken.
Ik begrijp ook niet waar die gebelgde belg zich mee bemoeit.
Wij hebben hem echt niet nodig om ons terecht te wijzen. Laat hij eerst maar eens de hand in eigen boezem steken voordat hij aan jouw boezem zit.
Dat zij daar de cola flessen vol pissen verbaast mij niets. Zeikerds zijn het altijd al geweest. Hiervoor is er in België zelfs een standbeeld opgericht:
Manneke Pis. Hier kun je de flessen ook laten vullen alwanneer gij hiertoe zelf niet meer in staat zijt zunne.
zo’n 200 jaar geleden moesten zij zo nodig op eigen benen staan maar de geschiedenis heeft geleerd dat zij het hierover onderling nog steeds niet eens zijn en dit ook niet kunnen. Het is wel de weg van de minste weerstand om dan bij de buren te gaan lopen zeiken. Ook in Eindhoven is men er inmiddels van overtuigd (over tuig gesproken) dat de Belgen beter in eigen land kunnen blijven. Maar wanneer zij vervolgens worden uitgenodigd om hun opluistering hier te komen maken laten zij het afweten.
Typisch Belgisch. Hoewel Typies dat zijn tenten waar de indianen in woonden en wat dat nu weer met Belgen te maken heeft begrijp ik ook niet goed.
Nee volgens mij zou het goedkope aardgas uit Groningen wel nuttiger besteed kunnen worden.
En ja fingerprints op de mayonaisepotten god mag weten wat wij daarin nog meer aan zullen treffen.
Wanneer deze azijnzeiker ook nog eens begint over tunnels wordt ik helemaal achterdochtig. Staat hij soms inj verbinding met Dutroux. Die verstopte ook het een en ander in tunnels en kelders.
Volgens mij zitten zij ook samen achter de illegale kinderopvang in Geleen.
Alles wat in die streken ondergronds gebeurt komt mij per definitie al verdacht voor.

gravatar

@ximaar: zie maar wat je doet,kweenie…

G RAF ZERK: Jaha, ik ben er weer, eindelijk thuis! Uiteraard heb ik voor de deur van mijn Bram gewacht tot de wijn op was en ben toen afgedropen.
Ik besef nu pas dat ik -net als Bram- óók een onschuldige vuilnisemmer mishandeld c.q. onheus bejegend heb moet ik bekennen, maar hij vroeg er zelf om, bij wijze van spreken natuurlijk. Een afvalbak kan niet praten tenslotte. Maar ik heb zo hard geschopt dat mijn nagellak van mijn teennagels afvloog; ik begrijp Bram nu nóg beter!! Soulmates zijn we, ik weet het zeker! Ik blijf hem nog even volgen.. Nu even thuis voor een soepje en paracetamol.
Ik ga inderdaad niet meer in op de verleiding alles op Europees niveau uit te vechten, wat je zegt, waar bemoeit die colaflesvervuiler zich mee?
Ze hebben wildplassen/kunst- en figuurplassen in België waarlijk tot kunst verheven, twijfelachtige eer in mijn simpele geblondeerde ogen.
Nu weer geviezel en gefruts aan mayonaisepotten en overschat de vlamingen niet, de Belgsche schoenmakers kunnen zich beter bij hun leesten houden; beter voor heel Europa (sorry.. toch weer Europa..) Ik bedoel maar: wie zou je liever als boekhouder willen als je iets te verbergen hebt: Dutroux of Joram vd Sloot… Ik ga voor de Hollander al is het wellicht een wat ongelukkige vergelijking. Maar aangezien de Belgen alleen het nieuws nog halen door psychopaten (kijken wat er gebeurt!) vrij te laten als ze nog fris en jong genoeg zijn om nieuwe slachtoffers te maken, of omdat ze het record zonder regering zitten hebben verbeterd. Wel knap, ere wie ere toekomt in deze.
De fascinatie voor urine maakt dat ik nooit meer naar België ga, uit principe.
Wat ik niet begrijp is je bezorgdheid; wat kan me gebeuren zittend op de stoep bij Bram op mijn kistje wijn en een nieuwe broek voor Jort mocht hij toevallig langskomen.
Wederom: pech voor Annie… lichtpuntje was toch wel het kistje wijn, na een fles of 4 begon ik de kwaliteit steeds meer te waarderen en de flessen gooide ik schaterend over mijn schouder als er weer een leeg was, geen idee wie dat op moest ruimen. Manneke Pis wellicht?
Ach.. die komt toch niet opdagen.. leer mij de Belgen kennen!! ps: Ik ben veilig gaan liften naar huis, no worries!
Ik had snel een lift van een aardige meneer met een Belgisch accent en was zó thuis. Ik had immers geen beltegoed meer, laat staan geld voor een treinkaartje.
Gelukkig zijn er altijd mannen alleen die gezelschap van een liftster wel kunnen waarderen! Je ziet: ik kan prima op mezelf passen en hou ook een oogje op Bram, Jort of/en wie er maar gestalkt wil worden!! Ik geef de hoop nog niet helemaal op…

gravatar

THAT’S THE SPIRIT MY DEAR WATSON IK BEDOEL ANNIE NATUURLIJK. THAT’S THE SPIRIT. Goede wijn behoeft geen kransen gelijk nuttigen zou ik zeggen.
Nee de keus tussen Dutroux en Joran is gauw gemaakt die loopt niet in zeven sloten tegelijk. hoewel nu ik er over na denk……
Dat je mijn bezorgheid niet begrijpt vindt ik weer vreemd nu de zorg al zo duur wordt betaald in dit land.
Je weet maar nooit wat je kan gebeuren tegenwoordig. Zelfs heel aardige jongens lopen al met pistolen rond. Althans aardig in de ogen van hun moeders en grootmoeders. Mocht er ooit een Golden Shower worden uitgedeeld dan zal deze ongetwijfeld in België terecht komen.
Liften met een belg kan absoluut geen kwaad die zijn met hun slechte gedachten uitsluitend bij jonge meisjes en niet bij tweertigers. Wel die paracetamol goed tussen je knieën klemmen je weet het maar nooit.
Over de lege flessen hoef je je geen zorgen te maken die worden wel opgeruimd door een flessentrekker.
Die zal ze uiteraard tegen een ruime vergoeding doorverkopen een een gebelgde belg die deze dan weer…..
nou ja je snapt het hopelijk wel, ook na het nuttigen van 6 flessen dure wijn.
Jammer dat je beltegoed op was anders kun je mij wel bellen ik geef je graag een lift.
Dat je goed op jezelf kunt passen geloof ik graag het zijn echter vaak anderen die dit in twijfel trekken en hier hun voordeel mee willen doen.

Nog een welgemeend advies; mocht Yort K wel verschijnen die broek meegeven en thuis laten passen zou ik adviseren.
hold your horses zou ik zeggen

gravatar

Fuck lieve Annie ik zat achter de verkeerde PC
Hier staat de Fan van Hietbrink volkomen buiten
Moet ik toch beter op letten zo komen se misverstanden de wereld in en kun je er geen touw meer aan vastknopen als het ware

gravatar

inderdaad heer Spaland hiervan heb ik al gewag gemaakt in mijn werk tussen leven en dood.
Een kwestie van de eindjes aan elkaar knopen

gravatar

En vooral voldoende eindjes knopen, heer Zerk.

Leken menen veelal te kunnen volstaan met een sprong van het keukentrappetje. Zij veronachtzamen daarbij dat een persoon van 80 kilo al snel een vrije valhoogte van ongeveer 2,20 meter nodig heeft om direct de dood te laten intreden.

Bij onvoldoende eindjes wordt het dus een redelijk langdurig hangen en wurgen, aan welk onderwerp u ongetwijfeld niet voorbij zult gaan. De formule voor de correcte berekening is mij bekend, zodat ik uw uitgave van dodelijk trefzeker tabellenwerk kan voor zien.

gravatar

Ach heer Spaland,Ik herken hierin direct de hand van een kenner.
Welk een verademing na alle gewouwel van Hietbrink die duidelijk te kennen geeft dat hij de klok wel heeft horen luiden
maar niet in de gaten heeft dat hij ondertussen zelf op de klepel zit.
Maar u heeft natuurlijk al het nodige graafwerk verricht gezien uw familiewapen waarin de spade zeer nadrukkelijk aanwezig is.
Het zal mij daarom ook een waar genoegen zijn om van uw buitengewoon gewaarderde tabellen kennis te nemen.
Baat het niet het schaadt zeker niet en twee weten meer dan één zoals oma u ongetwijfeld zal kunnen vertellen.Men moet, zeker in deze tijd, alle ontwikkeling volgen en je bent nooit te oud om te leren.
Natuurlijk heeft u volkomen gelijk dat het geen kwestie van hangen en wurgen moet worden. Een oud gezegde zegt niet voor niets: overdaad schaadt.
Hierop was in de oudheid slechts één uitzondering; Opgroeien voor galg en rad.
Nee de eindjes dienen zeker goed aan elkaar geknoopt te worden. Het risco van breuk dient te worden voorkomen
De gevolgen hiervan heb ik in mijn werkt Salto Mortale al beschreven.

A propos Oma. Mocht ik u een wederdienst kunnen bewijzen door oma een riem in het hart te steken dan zal ik deze graag bewijzen.

gravatar

@ Fan van Hietbrink: In zeven sloten lopen ze geen van beiden, alleen had J. Vandersloet zoals de Yankees zeggen wel veel meer succes met het verbergen van het bewijs van zijn misse daden. Hij zit nu ook in Peru te geiten omdat hij hebberig werd, steeds meer wilde, kortom een echte Hollander ook al woonde hij destijds op Aruba. Ben ik ook eens geweest, niemand maar dan ook niemand wilde mij vermoorden terwijl ik toch alleen over straat liep op de gekste tijden. Zelfs de stilste strandjes bleven stil of werden nog stiller zodra ik er ging zitten met mijn bammetjes pindakaas. Kan je daar gewoon kopen, net als hagelslag en conimex ketjap!!!
En als je jezelf voorstelt als Nathalie zoals ik deed kijken ze je toch wel even raar aan en belt men de politie die toch nooit komt. Volgende keer mijn haar -tegen Haagsche traditie in- maar een keer niet waterperoxideren voor vertrek en de neiging om mensen te foppen een beetje bij me te houden..
p.s. Ik WIST gewoon dat u Dhr. G. Raf Zerk was!!!!!!!! Griezelig gewoon! *gaat paranormale gaven finer-tunen*

gravatar

Lieve Annie
Dat niemand jou wilde vermoorden is uitaard logisch ook al zou je op je handen hebben gelopen.
Op Arude wonen wellicht niet de slimste mensen maar achterlijk zijn ze natuurlijk ook weer niet.
Jij bent een BN-er na je reclame spot van Calve Pindekaas waarbij je op de vraag wat wil je later worden antwoordde”: Stalker
Nee daar branden zij hun vingers niet aan die kijken wel foeilelijk uit. Die weten echt wel dat dit tot een politieke rel zou hebben geleid waarbij de Nederlandse vloot zou zijn opgestoomd om bloedig wraak te nemen.
Dan kun je je nog zo voordoen als Natte Alie daar kijken zij echt wel doorheen. Die gaan hun jaarlijkse bijdrage vanuit Den Haag
echt niet in de waagschaal stellen. Dat ze gek hebben aangekeken is niet meer dan logisch die hebben natuurlijk gedacht ja gekke gerritje daar trappen wij niet in.

gravatar

Conclusie: Wil je een goede stalker worden, of beter: een virtuoze stalker NOOIT pindakaas eten, laat staan in een reclamespotje alvast aan te kondigen dat je over tig jaar een fervent stalker M/V gaat worden.. Dan is het met een advocaat als Bram M. een inkoppertje om er ook nog ‘met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid met voorbedachte rade stalker M/V’ van te maken.
Ik zou dan toch liever gelegenheidsstalker V willen zijn. Als Bram dan nog aan de slag is, wie weet is hij party machen met andere advocaten van de duivel die zich trouwens nergens begeven zonder vuurwapen. Let dus op bij advocaten; als ze een wapen dragen en vaker ‘verduiveld’ dan ‘godverdegodver’ roepen bent u bij deze weer helemaal op de hoogte omtrent de gebruiken in die kringen dankzij mijn street-wise-heid. Zo, nu weer verder met mijn cursus Nederlands voor Nederlanders. Mijn Nederlands schijnt niet meer te zijn wat het nooit geweest is. Nou ja, beter dan een studie Advocatuur die bij gedetineerden zo in trek zijn. Ja, de studie kost minder dan een uur Bram M. zelluf, reken maar uit en trek je conclusies. Een niet afgemaakte MAVO opleiding is voldoende als vooropleiding kan ik u uit ervaring melden. Wie weet is Dhr. Holleeder inmiddels ook een collega van Bram, dat is er een van de duivel dan; zeker weten!!

gravatar

Ach, heer Zerk, vaklieden onderling hebben aan een enkel woord voldoende om tot boeiende resultaten te komen.

De door u gememoreerde plaatsing op de klepel is zo’n treffend voorbeeld van de fijne kneepjes waar het grote publiek geen weet van heeft. De keuze van de juiste klok en klepel, waarbij het beoogde resultaat ook nog eens moet worden bereikt op de juiste toonhoogte, is geen sinecure. Dit geldt zeker omdat door de eeuwen heen de enkelgestreepte “a” bepaald geen constante is geweest. Het zal u genoegzaam bekend zijn.

Met weemoed denk ik terug aan het door u genoemde galg en rad. Ik ben altijd een groot voorstander geweest van de toepassing hiervan in combinatie een demonstratie van de spijkerton. Dit bood altijd ruimte ten behoeve van het natuurkundig onderwijs omdat de op dit gebied deskundige magisters de eenparig versnelde beweging van een pakkende uitleg konden voorzien. Toegestroomde autodidacten konden aldus academisch verantwoord de zo grondig gewenste aanvulling op hun marginale en vaak eenzijdige kennis verkrijgen.

Wat betreft oma aanvaard ik uw aanbod in dankbaarheid. Haast heeft het echter niet omdat, zoals u weet, oma een entiteit is die er altijd al is geweest. Zoals te doen gebruikelijk is er in dergelijke gevallen geen BSN-nummer waardoor de overdracht van zekere registergoederen langs de u bekende omzichtige weg dient te geschieden. Zoals altijd in dit soort zaken: er is tijd nodig en de eeuwigheid beschikbaar. De uiteindelijke oplossing in dit concrete geval zie ik in de constructie van de occupatie van een res nullius. Het gebruikelijke dus.

gravatar

Is er een andere manier om van je huisvuil af te komen dan??? Alleen lastig als het hard waait; buren hebben hier balkons met zo’n randje. Klote om het dan naar beneden te vegen voor ze; snap ik best maar moet ik dat doen dan? Daggetnie dus ik hoop op die bakken! Alles bij de K. In ‘s Gravenhage noemt men vuilnis over het algemeen kkzooi dus ik hoef nooit lang na te denken welke bak, hier is 1 grote K bak ruim afdoende. Onder de balkons graag, dat wel. Anders word het zo’n zooitje.

gravatar

Aso
jij bent zeker van Italiaanse afkomst?
Verder heb je zeker met weinig succes de integratie cursus doorlopen.
In italie is het zeer gebruikelijk het afval op staat te gooien en vooral ook te laten liggen maar in ons land zijn wij hier niet van gediend. Je kunt binnenkort een bezoek van G.W. verwachten

gravatar

Gezien het aantal analfabeten dat Nederland de laatste tijd in snel tempo importeert omdat er door de vergrijzing te weinig uitkeringstrekkers zullen overblijven, is het alfabetisch scheiden van afval een enorme en ontoelaatbare discriminatie.

Welingelichte paleiskringen delen overigens mee dat Máxima het goede voornemen heeft om de dag na de inhuldiging, Willem-Alexander bij een van de afvalbakken neer te zetten. Zij twijfelt nog over de W. of wie weet de A. Het oranjecommitee uit Amstelveen pleit voor een speciale WA oranje scheidbak.

Reageer
gravatar

Beste Brinta,
Zo zout heb ik de pap nog nooit gegeten
en die wordt toch al niet zo heet gegeten als dat het wordt opgediend.
Maar in uw vurig betoog tot behoud
van de onvervalste waarden der Nederlandse Taal en het taalgebruik in het algemeen is een storende fout geslopen. Volgens mij is het woord scheidbak volstrekt onjuist.
Echter een fout is gauw gemaakt uiteraard kan daar zelf over meespreken.
Maar om orde op zaken te stellen en e.e.a goed te kunnen scheiden lijkt het mij toe dat het oranjecommittee zal pleiten voor een WA oranje schijtbak
U kunt hierover overigens ook de heer Hietbrink raadplegen

gravatar

@ G Raph Zerk,
Neen, neen, het oranjecommittee heeft weloverwogen voor het woord scheidbak (van (ge)scheiden) gekozen. Want als er scheitbak op wordt gezet denkt het kleine brein van W.A. natuurlijk dat hij er op moet gaan zitten en zijn behoeften doen, net zoals op zijn stoel thuis. Óf hij meent dat het een voorwerp is waarmee hij geacht wordt te gaan werpen.
@Henk Spaland, eens! Wie denkt dit geval wel dat hij is? Hoeveel kost het niet om een nationale datum te veranderen?

gravatar

Ook jeugdsentiment, Brinta. Mijn vader was op Koninginnedag jarig en had dus altijd een vrije dag. Dan was het thuis feest met gebak. Als klein jongetje dacht ik dat het in het hele dorp feest was omdat mijn vader jarig was. Dat liet hij natuurlijk zo…

gravatar

Ik heb gezworen toen ik 3 jaar oud was dat ik eenieder die het woord Brinta in mijn nabijheid ooit nog zou bezigen een langzame, pijnlijke en eenzame dood zou bezorgen.. de teller staat inmiddels op 39; drijf me niet tot het uiterste voor u de krant haalt met als kop: Brinta-killer slaat weer toe. U bent nu gewaarschuwd en telt derhalve voor twee.. (en de teller in één klap op 41 mocht u een eigenwijs mensch zijn!) Make my day Mr.B.!!

gravatar

Heer Zerk zal uw interventie zeer op prijs kunnen stellen, heer Labielo. Zeker indien de erfgenamen hierdoor een aanzienlijke verlichting van hun geldelijke beslommeringen tegemoet kunnen zien.

Wellicht zou hij kunnen overwegen om zijn werk over de dierbare nagedachtenis te voorzien van een Aanhangsel over de dankbare nagedachtenis.
Het is immers te doen gebruikelijk dat werken van enige importantie worden uitgegeven met een Aanhangsel, ook wel Supplement genoemd of Bijlage.

gravatar

Late we Brinta vatten onder de noemer “VLOEIBAAR KARTON” dan kunnen we het in de V bak of in de K bak kieperen.

Hoe eerder we dit vreselijke (vr)eten kwijt zijn hoe liever.

Mijn lieve ouders aten het vroeger ook. Nu zoveel jaren na hun overlijden kan ik dat nog steeds niet begrijpen.

gravatar

Inderdaad heer Spaland. Welk blij vooruitzicht dat mij streelt.
Het is niet nodig een supplement aan mijn beroemde naslag werk toe te voegen.
Ik adviseer de heer B (ik kreeg het woord mijn bek niet uit en vroeger het product er niet in) hiervoor
deel 24 Eeuwige pret te raadplegen.

Verder heeft u natuurlijk volkomen gelijk om Koninginnedag niet te verplaatsen. Niet dat ik uw vader heb gekend maar ik vier toch liever de dag van Maxima dan die van WA

gravatar

Lieve heren, laat u door de naam Brinta niet van de wijs brengen. Brinta komt van het paradijselijke eiland Brinta in de Middelandse zee (souvenir van mijn dromen) Dat op 288 januari (men kende toen nog geen twaalf maanden) 461 voor Christus plotsklaps in zee zakte. De lieftallige koningin Brinta kwam hierbij jammerlijk om. Koning Pechthold de Laatste overleefde echter helaas. U kunt het hele relaas terugvinden op de dode zee rollen. Dat een papfabrikant zich de naam Brinta heeft toegeëigend is betreurenswaardig, maar helaas was het toentertijd nog niet mogelijk er een octrooi op aan te vragen.
Maar goed. Sinds Brinta door de wrede Balkenendedictatuur van de markt werd gedwongen, eet ik ‘s morgens kartonsnippers met melk en heeeel veel suiker, en weet u wat? Het is héééérlijk! En als je geluk hebt komt je ontlasting nu ook in een doosje ter wereld. Zoals Bonifacius in 754 te Dokken nog snel zei: “elck naedeel haeb ze voerdeel”.

gravatar

Dat lijkt mij niet zo moeilijk. Die kunnen bij de afhaalchinees worden gestationeerd. Kom op een klein beetje fantasie mag toch wel worden verlangd voor deelname aan deze discussies. Wellicht kunt u ook uw licht eens opsteken bij de ervaringsdeskundige maar daar heb ik wel de nodige twijfels over

gravatar

Het is trouwens Kaag En Braassem !!
En niet Kaag Brassem .. en het zijn geen Roelofarendsveenders… maar gewoon Veenders 😛

Reageer
gravatar

Een sympathiek ogend voorstel, maar er is duidelijk niet goed over nagedacht. Afval wordt alleen op werkdagen opgehaald, en dan nog slechts één letter per keer. Je zult, als het schema net bij de ‘a’ zit, net een flinke portie zuurkoolafval hebben.Dat gaat enorm stinken na een week of vijf…

Reageer
gravatar

Zuurkool is ALTIJD afval! Ik zal het u verklaren: zelfs de meest viesbekkerige liefhebbers zijn het er over eens dat ‘de leekerste zuurkool’ die van het vat is. Wij allen weten, dat wat in een goed vat zit NIET verzuurt. De enige gerechtvaardigde conclusie is, dat zuurkool nooit goed, derhalve afval is. (In de bak Z is nog wel wat plaats over)

gravatar

Beste Bøs Showfør

Ik ben het volkomen met u eens.
Het spreekwoord bestaat al decenia lang en is nog nooit gelogenstraft.
De enige uitzondering hierop zijn die onverbetelijke groenteboeren en hun meelopers ( te denken valt hierbij aan de verdachte AH ook al bekend van het overbekende illegale paardenvlees) die ons deze rotzooi proberen aan te smeren en dit walgelijke product godzijdank niet meer in een vat produceren maar in ton aanbieden. Hierdoor kan ons eeuwenoude spreekwoord gelukkig weer opgang vinden.
Uiterst kwalijk hierbij is ook de rol van Unox die ons zijn “rookworst” bij dit wanproduct probeert te verkopenen om de aandacht af te leiden ons probeert te paaien met mutsen waarop staat vermeld KOUD HE. Alsof wij dat zelf al niet wisten.
Terwijl deze worst allang het predikaat ROOKWORST niet meer mag voeren omdat die uberhaupt niet meer wordt gerookt. Tegen deze misleidende reclame dient strafte worden opgetreden.
Waar wij echter van mening over verschillen is de bak waarin de zuurkool moet worden gedumpt.
Naar mij stellige overtuiging dient dit in bak C te worden gedeponeerd. De C van chemisch afval.
Ik stel voor, om toch tot een eensluidende conclusie te komen en verwarring onder de burgers te voorkomen, hiervoor een referendum te houden.

gravatar

Is het niet handiger om voor iedere dag van de maand een afvalbak te hanteren ?
Zodra een dag voorbij is kan de betreffende bak al buiten worden geplaatst om de laatste van de maand opgehaald te worden.
Wie meer dan 1 bak per dag nodig heeft kan er twee gebruiken, maar dan moet je wel meer dan 31 bakken hebben.

Reageer
gravatar

Jeettje-Rotterdammer ZH,

Wij herkennen jou wel, grote deugniet die je bent!

Onze enige echte onvervalste Jeettje maakt minder taalfouten. Hij heeft van meester Den Oetelaar destijds geleerd dat schrikkel en maand aan elkaar moet worden geschreven.

In de hoek met ezelsoren op jouw domme hoofd, druiloor.

Bovendien zet men gewoonlijk punten achter de beide letters van ZH en is dat streepje tussen naam en woonplaats zeer ongebruikelijk.

Dat wordt ook nog eens duizend strafregels. Let op, met de hand geschreven en niet vermenigvuldigd met de scanner, computer en printer van jouw vader, zoals de vorige keer.

gravatar

Heer Spaland
Welk een verheugende mededeling.
En de tijd heelt alle wonden zegt het spreekwoord maar hopelijk die van Oma niet.
Kan in Bak O van oma.
Het komt mij na alle problemen bijna onmogelijk voor maar mocht u na verloop van tijd troost willen zoeken dan verwijs ik u grag naar mijn werk:
G RAF Zerk – in dierbare nagedachtenis

gravatar

Oma Spaland, heer Zerk, heeft al vele generaties overleefd van vóór de Franse revolutie. Zij is er altijd al geweest. Raadpleging van de door u aanbevolen titel heeft, naar het zich laat aanzien, geen prioriteit.

gravatar

Hietbrink is slechts geintreseerd in den oersponkelijke naamsbetekenis van Roelofarendsveen. Hoe langer een naam te gemakkelijker te verklaren, zo ook bij deze. De klankkeuren van het dialekt-diets-splitsen en je bent er.
roel-of-varend-ze-veen= Rol-af-varend-zij-veen en dat is wat men daar vroeger deed ascocierend. Den veen gronden uit diepen, op rollend of varend matrieel laden en weg voeren=varen. Mogen ze er zo veel afval soorteer bakken plaatsen als ze willen… deze naam zal voortaan immer blijven bestaan als enige oerginale onvergankelijk… Dus zoude Hietbrink zeggen; een kwestie van naambord aan te passen. Geld trouwens voor 100.000de namen van over de ganse wereld. Een naam flikker je niet zo maar weg. Dus bij de letter N de naamborden afval bak… kan zo naar het oudijzer, dan heb je er nog wat aan.

Reageer
gravatar

Waarde Heer Hietbrink,
Reeds geruime tijd worstelde ik met de vraag waarom uw naam mij zo bekend voorkwam. Uw buitengewoon deskundige uitleg in de letteren en oorsprong ( u zult dit ongetwijfeld uitleggen als oor=sprong maar dat terzijde)van onze zo geliefde taal kwam mij uiterst bekend voor. Thans geloof ik echter dat ik het raadsel heb opgelost.
VOLGENS MIJ HEEFT U UW DESKUNDIGHEID DESTIJDS RUIMSCHOOTS KUNNEN DEMONSTREREN
IN HET PROGRAMMA MAN BIJT HOND.
Mijn oprechte bewondering

gravatar

Hietbrink is alles behalve een morosoof: zoals de een of andere geleerde pief beweerd. Deze zelfde man stoot de loftrompet over Hietbrinks onge-evenaarde taalkunstenaarschap.De Avonden (do) 04 sep 2003 uur 2 – Vpro http://www.vpro.nl/programma/deavonden/afleveringen/…/14049849/

Ontmoet echter in vele vele nederlanders een afzichtelijke jalouzie daar zij zelf niets kunnen. Hietbrink een taal koning in eigen spraak en land niet ge-eerd. Daar houden we het maar op.
Graf=ga-er-af en zerk=sier-rijk…
Doch de meeste worden nog steeds in een kuil gegooid…. zo lang er oorlog.

gravatar

Niet dat het veel oplevert, die link. Een overzichtspagina die niet voert naar het concrete item. Ik ga dit echt niet allemaal opzoeken. Als er de loftrompet over u wordt gestoken, ben ik best bereid daar kennis van te nemen. Maar het is dan wel aan u om de concrete, correcte en volledige vindplaats te presenteren. Het is niet zo dat u maar wat kan roepen en dat een ander het dan maar moet opzoeken. U behoort een link zodanig te presenteren dat de zoekende met één klik op de juiste plaats belandt.
Tot heden zijn uw stellingen beter dan uw bewijzen.

gravatar

DEN Heer Spaland, eerstens waar staat POLLENS VOOR? van die duizenden links en rechtse linken heeft Hietbrink er niet één zelf opgezet… dat doen anderen en daar weet ik niet de weg in.
Ook komt het voor dat sommige opgeheven edoch nog vermeld staan zonder inhoud.
Ook weet men niet altijd de juiste naam, belg, slimburger, brink, gemakzucht en slordigheid is ook mij zelve eigen… doch vind het allemaal best zo. Uit chaos schijnt de schepping te zijn ontstaan. probeert U onderstaande eens…uitmarkt boekenmarkt hietbrink opgepakt – YouTube ► 8:39► 8:39 http://www.youtube.com/watch?v=gwMNUWByOOM
10 apr. 2010 – Geüpload door WereldAutodidakt
Opde uitmarkt 2009 werd berend willem hietbrink opgepakt , hij wilde onschuldig zijn boekje het …

gravatar

Wel, Hietbrink. Gelukt deze keer. U maakt vorderingen. Ik heb de uitzending beluisterd. Dat ik nog niet overtuigd ben, moet u mij maar niet kwalijk nemen. Ik hoorde immers terug wat ik hier zelf al verkondigde: dat autodidacten wel begeleiding nodig hebben. U werd daarover maar wat kwaad en nu reikt u zelf mijn eigen argument aan in dit geluidsfragment. Is het dan werkelijk zo erg dat iedereen – zelfs u – niet alles op eigen kracht kan en een leermeester nodig heeft? Zelfs uw idool Bruckner zocht zijn leermeesters tot er in Europa niemand meer te vinden was die hem nog iets kon leren. Is het dan werkelijk zo erg om in zijn voetsporen te treden? Pollens!

Jawel, nu is het mijn beurt. Wat betekent nu toch in hemelsnaam dat “pollens”?

Het betekent eigenlijk helemaal niets. Het is gewoon een stopwoordje. Ik zou ook “waratje” kunnen zeggen, of “gossiemijne”. Maar dit doe ik niet. Ik zeg “pollens”.

gravatar

Vroeg niet wat het betekende, maar waar staat het voor stond. niets en niets is nulla est. Pollens=pal-is=paal-is=paal-langs=bollends-vollens-follens=foel-en-is=gek… in dialekt-diets heeft het allemaal zijn betekenis bij miljoenen mensen met miljoenen talen, want die zijn er evenveel als er plaatsnamen zijn. zoals Roelofsvarensveen=roel-af-varen-ze-veen en dat noemen we dus een matrialistische of handels naam… geografisch op de 2e plaats. Rotterdam=route-ter-dam, maastricht=maas-trekt men daar over de maas. Vlagtweide=vlucht-wijde om daar over de grens wijd weg te komen naar duitsland. Hietbrink is de enige die dit kan… doch het heeft geen waarden, daar de geleerde uitmaken waneer en waar iets van waarde… zoals de schilderijen toen in zijn tijd van van Gogh niets waard, maar ze waren er wel!!!. Alleen hun boeken vol met baarlijke nonsens mogen blijven bestaan.
1000 x diedericks die van stapel mogen lopen… de macht van geloofwaardigheid en gediplomeerd op leugens en profesoren fantasterij. In den beginnen was het woord en het woord is vals geworden en het heeft ons uitgewoond.
Warat=weer-huid van verweerde huid. Gosimijne=god-zie-mijne… nul en nul is nul dus flauwe kul. Zeg jij niets, ben jij niets. er is altijd iets. en dat zeg ik omdat de babbel begint met en er was niets. en god schiep… maar alles is er al en zal er eeuwig blijven… Hietbrink veranderd niets, enkel zijn gezicht wordt ouder. niets is dus onmogelijk en daarom is en was en blijft eewig alles bestaan in een eindeloze; ruimtelijke begrenzing bestaat niet eens! dus blijven we ouwe hoeren. Ook wij scheppen niets. Als je een zaadje plant of een eikeltje; dan schept zich uit deze vrucht een nieuwe eikenboom-plant met daar in miljarden eikels indien geplant en van het eikenbomenbos en daaruit de spoorailsbilzen aangelegd en al het antiek=aan-‘t-eiken=antiek omdat eikenhout is eik en houd=hout. Het aller duurzaamste hout. Dat zit allemaal in dat eene zaadje en vind het juiste gaatje… zo alles is er al geprogrameerd. Liefde is een zaadje.

de duizenddichter.

gravatar

Eekhoorentje=eik-hoog-rent-ja en begraaft zijn eikeltjes en worden ze niet terug gevonden…wel zie aan weer een eik in wording mits de boom drinkt louter water en niets zo stevig staat er.

gravatar

Heer Hietbrink

Uw betoog toont eens te meer overduidelijk aan dat elke grote eik vroeger ook een eikel is geweest.
In dat licht bezien is, gezien uw onmetelijke kennis- hoewel dat door sommige subversieve elementen weer in twijfel wordt getrokken, het mij een raadsel hoe u in hemelsnaam de vraag kunt stellen waar pollens voor staat.
Dat is algemeen bekend. Pollens staat VOOR wat een heisa is het hier (over woordspelingen gesproken). Dit is al decencia geleden bezongen door de onvergetelijke bard Barend Servet. Dat was in een tijd toen de lakens nog niet werden uitgeldeeld.
Ook uw uitleg over zaadjes is op z’n minst uiterst discutabel. Tenzij u hier gebruikt maakt van de dichterlijke vrijheid.
Niet voor niets wordt er al jaren een oplossingt gezocht voor de onstane zaadjes tijdens de liefde.
In vroeger tijden voor het zingen de kerk uitgaan. ik mag echter aannemen dat dit u niet aan zal spreken.
De pil niet te vergeten het condoom kan in bak C inclusief het chemisch afval loopt het met een sisser af enz enz.

gravatar

Ik merk dat bij mij vooral de g, p en z bakken te klein zijn. De meeste van de overige bakken krijg ik niet vol binnen de gestelde termijn van 3 maanden…
Moet ik nu derhalve papier als oud-papier bestempelen en plastic, grofvuil en zooi verder uitsplitsen?
De handleiding is helaas wat summier en geeft hierover geen uitsluitsel…

Reageer
gravatar

ZGN Ervaringsdeskundige.

Opnieuw slaat u de plank volkomen mis.
Wanner uw titel ook maar op enige ervaring zou berusten zou u allang weten dat de gemiddelde Nederlander niets beters te doen heeft. Daar heb je geen opleiding voor nodig of heeft u zich deze titel eigenmachtig toebedeeld.
In dat geval moet ik u ernstig waarschuwen omdat plagiaat tegenwoordig vrij snel wordt opgespoord en in sommige gevallen zelfs tot aftreden leidt. Dit zal ook ongetwijfeld Frau Merkel aus Berlin kunnen beamen.

gravatar

Waarde Paula, als ervaringsdeskundige hoort u te weten dat 26 vuilniswagens in de straat geen 27 vuilnisophaaldiensten betreft.
Feitelijk komt het hier op neer dat 1 der bakken hoogst waarschijnlijk nooit geleegd zal worden!
Hopelijk woont u niet 3 hoog zonder balkon.

gravatar

Eenvoudiger is een numeriek systeem. Bovendien scheelt dat al gauw zestien bakken. Bijvoorbeeld:

0 als u even zonder afval zit
1 voor één afval
2 voor twee afvallen
3 voor drie afvallen
4 voor vier afvallen
5 voor vijf afvallen
6 voor zes afvallen
7 voor zeven afvallen
8 voor acht afvallen
9 voor negen afvallen

Meer afvallen dient u zelf naar de stort te brengen.

Reageer
gravatar

Mejuffrouw Paula,

Zo’n numeriek systeem hebben wij ook, maar dan voor onze collectebussen.

000 € voor ongelovigen
100 € voor één aflaat
200 € voor twee aflaten
300 € voor drie aflaten
400 € voor vier aflaten
500 € voor vijf aflaten
600 € voor zes aflaten
700 € voor zeven aflaten
800 € voor acht aflaten
900 € voor negen aflaten

Voor meer aflaten hebben wij een banknummer beschikbaar.

gravatar

Weer een zgn ervaringsdeskundige die dit verzint. Met nadruk op verzint want er is zeker niet over nagedacht. Dat lijkt mij in eerste instantie een vereiste maar in de huidige tijd wordt hier volkomen aan voorbij gegaan.Ondertussen wel van de daken schreeuwen dat je ervaringsdeskuindige bent.
Des methode isa voor slechts een gedeelte van de bevolking te gebruiken. Ik heb nu onvoldoende tijd beschikbaar om veel voorbeelden aan te halen want ik moet ook het WK schaatsen in de gaten houden uiteraard.
Maar om toch maar alvast met een voorbeeld te beginnen. Hoe moet het met het gelovige deel der bevolking waar moet die hun afvalligen laten?
Hiervoor biedt het stort zeker geen oplossing.

gravatar

Zeer eerwaarde Heilige Vader,

Voor de duidelijkheid wil ik bij Uw Heilige Bericht nog een kleine aanvulling plaatsen, die U wellicht is ontgaan vanwege Uw vergevorderde Dementie.

Iemand die een legaat aan de kerk van minstens een ton in Euro’s in zijn testament laat opnemen, kan na zijn dood een gegarandeerde enkele reis eerste klasse naar de hemel verwachten. Daar krijgt hij van Petrus uiteraard voor eeuwig een vaste VIP-plaats aangewezen.

gravatar

Maar beste mensen, rechtstreeks betalen voor aflaten is zooo achterhaald !
Tegenwoordig komt u de hemel niet in zonder de “aflaat-chipkaart”, te verkrijgen bij praktisch iedere goede kerk.

Gewoon op de aarde uitboeken en bij de hemelpoort weer inboeken. Wie zonder de chipkaart bij Petrus komt, wordt resoluut weer teruggestuurd en zie dan maar eens aan de chipkaart te komen !
Dat wordt ronddolen in het duister en zo af en toe lelijk spoken. Brrr.

gravatar

Toch ben ik wel blij dat ik als lijk op de begraafplaats ben terecht gekomen en niet in de afvalcontainer onder de L.

gravatar

Beste Tjeempie,
Hier roert u een buitengewoon intereassant vraagstuk aan.
Ook ik kan u hiervoor zo snel geen definitieve oplossing bieden.
Wellicht kunt u hiervoor te rade gaan bij een paar potten. Die zullen u ongetwijfeld uit kunnen leggen wat hun lievelingsplekje is

gravatar

Dat weet ik: bak A. Het is tenslotte een Aardbeienjampotje. Als we nu gewoon de dingen bij hun naam noemen en de etiketten niet verwijderen scheelt dat een hoop getob bij de bakken waardoor het systeem snel zal wennen en men binnenkort massal zal verzuchten niet, nee NOOIT meer terug te willen naar de huidige situatie!

gravatar

In die bak K mag dan ook alle Kloetezooi, Kootwijkerbroek, karnemelkpakken, de knap irritante onderbuurman en de klootzak die mijn fiets heeft gejat. Het Klein Chemisch Afval mag daar zeker ook wel bij?

gravatar

Zolang het Klein chemisch afval betreft en geen batterijen mag dat. Anders gewoon de B van batterij. Man… tis zo simpel, de rest heb je ook goed hoewel nu ik er over nadenk; ik heb mijn partner (overleden hoor, geen zorgen!) bij de S van sukkel gegooid, had hij toch beter bij de E van ex of bij de M van man gemoeten. Volgende keer eerst kleinzagen en bij de M van menselijke resten me dunkt!?! Of toch de R van restant.. ingewikkelder dan je denkt! En zo oud ben ik niet; eet nog zonder bril zelfs, trots!!!

gravatar

Moet ik als Fries nu de Frysktalige betekenis volgen of moet ik me houden aan de Nederlandstalige handleiding.

Ik voel mij verscheurd !! Help mij.

Reageer
gravatar

Als Fries in Roelofarendsveen moet u het Nederlands gebruiken. Als deze proef ook in Friesland wordt gedaan dan komen er twee keer zoveel afvalbakken om alles tweetalig te maken…

gravatar

In de praktijk zal dit probleem wel meevallen. Bij vertaling van Nederlandse woorden in het Fries verandert eigenlijk nooit de beginletter, alleen de klinker wordt boers. Bv. groente – griente, etc. Spullen die in Friesland pas in de 20e eeuw in gebruik zijn geraakt hebben zelfs meestal onveranderde Nederlandse namen: papier, plastic, stoel, etc.

gravatar

De “overig” is mogelijk voor 8×4 deo, 24/7 halvarine en 3com netwerkkaarten. En anders voor mensen die niet kunnen lezen (of schrijven).

gravatar

Hoho; overig afval moet gewoon in de ‘o’ bak, anders haal je de fundamenten onder het systeem vandaan.

gravatar

Beste Frederik,
Het is vanzelfsprekend merg leuk wanneer dit symposium door veel deelnemers wordt bezocht en van commentaar lees adviezen wordt voorzien.
Het is echter niet de bedoeling dit zonder eenige voorkennis te becommentariëren.
Dit zorgt voor veel overwerk en vooral overuren van de verantwoordelijke deskundigen.
Iemand met een beetje kennis van zaken zou geweten dat u uw vraag voor kunt lewggen aan Bøs Showfør