NRA: ‘Verbied basisscholen’

Onderwijsdebat laait weer op in de VS

Na het bloedbad van afgelopen vrijdag staat in de Verenigde Staten de discussie over het verbieden van basisscholen weer bovenaan de agenda. De National Rifle Association (NRA) pleit voor een algeheel verbod op basisscholen om tragedies zoals in Connecticut te voorkomen.

Bij de schietpartij op een basisschool in Newton kwamen 28 mensen om, waarvan twintig kinderen. “Het is duidelijk dat als er geen basisscholen waren geweest, de schutter nooit een dergelijke ravage had kunnen aanrichten,” stelt Wayne LaPierre, hoofd van de NRA, in een persbericht. “Plekken waar groepen kinderen op regelmatige basis samenkomen zijn nu eenmaal uiterst kwetsbaar.”

Als het verbod op basisscholen eenmaal is ingevoerd, wil de organisatie dat ook andere drukke plaatsen verboden worden, zoals universiteiten, bioscopen en Columbine, Colorado. LaPierre: “Onze prioriteit ligt echter bij het beschermen van hen die het meest kwetsbaar zijn: onze kinderen.”

Oud-politicus Dick Cheney is mordicus tegen van de plannen van de NRA. Het verbod lost volgens hem niets op. “Het probleem is niet de basisschool, maar de beveiliging daarvan. Als alle docenten met een semi-automatisch wapen voor de klas staan, maakt zo’n schutter geen schijn van kans.”

Hij wijst er bovendien op dat scholing een onvervreemdbaar recht is, dat vastgelegd ligt in de grondwet. “De inwoners van de VS zijn niet zo vermogend dat ze hun eigen kind thuis kunnen laten onderwijzen. De openbare basisschool blijft dus gewoon hard nodig.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik weet ‘t niet hoor. Eerst de basisscholen en voor je het weet slaat het over naar de universiteiten. Ik vind wel dat ‘t hek maar weer eens op de dam teruggeplaatst mag worden, desnoods met vereende krachten als het echt niet anders gaat.

Reageer
gravatar

Touché Jeettje. Maar als het intellectuele peil van onderwijs en onderwijsgevenden daalt, door o.a. bezuinigingen op onderwijs, verminderde animo voor het vak, verlaagde ingangseisen, individueel en groepsgewijs disfunctioneren en een veranderend maatschappelijk klimaat*) kan dan de uitkomst zijn dat het intellectuele (cognitieve) peil der leerlingen stijgt? Kúnnen leerlingen verder springen dan de polsstok van hun tutors lang is? Is onderwijs -op z’n best- niet slechts het streven om mensen nieuwsgierig te maken om zich verder te ontwikkelen buiten de beperkingen van onderwijssystemen om? *Ooit kenden we de affaire “Drs.” Charles Schwietert, daarna kantelde een Duitse Graaf annex Minister van BuZa of Financiën) die zich via een geplagieerd proefschrift “Herr Doktor” noemde, hier kennen we (o.a.) het voormalige media-idool Prof. Dr. Diederik Stapel die over een onuitputtelijk creatieve dataduim bleek te beschikken. Ofschoon niet kerkelijk, schiet mij hier te binnen: “Wie zichzelve verhoogt, zal verlaagd (vernederd?) worden”. Ik bedoel te zeggen: vóór we besluiten dat onderwijs (gelijk ‘Melk’) goed is voor elk, is het zinnig te controleren of datgene wat we als zodanig aanbieden ook aan de basale eisen daartoe voldoet. Na de affaires bij InHolland en Windesheim heb ik in ieder geval weinig vertrouwen meer in de sociaal-pedagogische tak van ons HBO-onderwijs. Eens temeer nu ik hun lesstof onder ogen kreeg.

gravatar

Ach, hoe jammer nu, heer Outsider. Edoch hoewel ik uw klacht begrijp, herken ik mij niet in uw verkenning, niet-praktiserend sociaal-pedagoog zijnde.

Maar dat heeft te maken dat zowel InHolland als Windesheim daar ook niets mee uitstaande hebben: het zijn meer al dan niet geavanceerde sociale academies met roots in de 70-er jaren. Waar nogal eens van een misbegrepen ideaal wereldbeeld werd uitgegaan.

Tja, de polsstok: er wordt wel eens gezegd dat de dwerg op de schouders van de reus méér ziet.
Mijn repliek is dan dat de dwerg weliswaar iets meer zal zien, doch dat hij, gewend aan zijn lager gelegen uitzicht, niet precies kan duiden wát hij eigenlijk ziet.
De reus daarentegen, gewend aan zijn altoos weidse panorama, ziet makkelijk zaken over het hoofd.

Ergo, beiden hebben elkaar nodig, maar de verhoudingen moeten wel intact blijven: studenten die zelf hun studierooster opstellen zonder inzicht in de materie, is uitnodigingen voor rampen versturen.
Kortom: bij genoemde instellingen zijn de dwergen tot leermeesters benoemd zonder zélf duidelijk onderricht te hebben gekregen.
QED.

gravatar

De NRA als exponent van Republikeins Amerika is mordicus tegen elke vorm van wapenbeperking. Logisch; de buitenlandse markten worden overstroomd door goedkope AK-47’s en opgewerkte Stalin-orgels. De binnenlandse markt is nu nog de kurk waar de VS’ wapenhandel op drijft. Maar als de Amerikaanse bevolking zichzelf in dit tempo blijft decimeren, valt ook die markt binnenkort weg. Maar de NRA huldigt het principe “Après nous le déluge”. Om met Barry Stevens te spreken: Vooral zo dóórgaan, jongens en meisjes.

Reageer
gravatar

Het zou al een slok schelen als de Amerikanen begrepen wat ‘Après nous la deluge’ betekent. PS Speld: jullie ‘annuleren-knoppie’ doet ‘t niet.

gravatar

De beste oplossing blijft een vuursteunwaarnemer op elke school. In geval van een infanterie-aanval met klein kaliber kan deze de nodige vuursteun inroepen vanuit de lucht of de grond. Daartegen heeft de aanvallende partij geen schijn van kans.

Reageer
gravatar

Minster van defensie ziet geen heil in plan NRA. ”Een gewapend burger bij de entré van een schoolgebouw creëert niets dan schijn veiligheid. Laat de veiligheid van de natie over aan de professional, welke deze taak is toebedeelt.”
Geen burger voorzien van semi- automatisch wapen, maar een tweetal scherpschutters op het dak en een militair bij iedere toegang tot het schoolgebouw, allen voorzien van moderne communicatiemiddelen.

Reageer
gravatar

Eigenlijk vind ik dit voorstel heilig t.o.v. het laatste NRA-voorstel te weten een ongeremde wapenwedloop op scholen. Voor je het weet loopt elke leerkracht, scholier en ondersteunende ouder met een stinger op de schouder, of bedient een vader de drones via zijn smartfoon terwijl hij geen oog heeft voor medeweggebruikers.

Reageer
gravatar

Zijn wel dilemma’s. De spoorwegovergang verbieden of de trein? De wintersport of de besneeuwde berg? De sektarische moeder of de rauwkost? De bijbel-belt of een opperwezen? Alex of de monarchie? De mens of de aarde? De auto of de voetganger? De zorg of de verzekeraar? Vraag het allemaal aan Teeven, grote kans dat er in ieder geval iets verboden wordt. Dan is het duimen dat het goede lootje valt, of zullen we stemmen?

Reageer
gravatar

ze moeten het bij de bron aanpakken. Verbieden van het verwekken van kinderen lijkt me goed begin. Misschien moeten ze toch het verbod op de abortus herzien…

Reageer
gravatar

Bij deze wil ik me uitdrukkelijk distantiëren van deze uitlatingen van de NRA mede namens mr. Cohen (Sig Zuur). Niet alleen is het onnozel te denken dat het afschaffen van basisscholen een oplossing is, het draagt ook niet bij aan de, in deze crisistijd, broodnodige werkgelegenheid. Het is moreel ontoelaatbaar om volgende plannen niet uit te voeren. Daarom wil ik namens de wapenhandelaren voorstellen niet alleen training en bewapening van kinderen, ouders, leraren en niet onderwijzend personeel verplicht te stellen, maar dit ook uit te breiden naar de klaar-overs en schoolbusbestuurders, die weliswaar niet op het terrein van de school werken, maar toch veel met kinderen te maken hebben. Om te voorkomen dat zij een oneigenlijk voordeel bekomen, ben ik van mening dat alle bestuurders en andere deelnemers aan het verkeer verplicht van wapens worden voorzien. Verder geloof ik, dat niet alleen de ouders van schoolgaande kinderen bewapend moeten worden, maar tevens hun collega’s, concurenten, klanten en opdrachtgevers. Dit om een eenzijdige belasting van het wapenbezit te voorkomen. Want let wel, het is een morele plicht jezelf en je geliefden te beschermen! Juist door ons kunnen basisscholen blijven bestaan!

Kor Miniard, COO Freedumb Group

“We produce environmentally sound products and only act within the law. We will not compromise our moral or ethical principles.”

Reageer
gravatar

Werkgelegenheid als argument is zooooo flauw. Als die kids toch niet naar school gaan (waarom zou je ook: je mist de kans om staatssecretaris te worden) dan kunnen ze toch in de fabriek wapens in mekaar schroeven en kogels vullen met plofstof?
Zijn we gelijk van die klaarovers af die zo hinderlijk het verkeer ophouden.

Over die laatste zin: erg fijn dat jij jouw morele principes geen geweld aandoet, maar hoe zit het met de mijne? Die worden nu toch wel erg gebruskeerd.

gravatar

Hier valt de correlatie op tussen de VS en de landen van de Islam: offensief gebruik van (vuur)wapens geschiedt in beide culturen overwegend door viriele (jonge) mannen die hun territorium markeren door daarin een onuitwisbaar spoor van dood en verderf achter te laten. Rebels without a cause. Beide samenlevingen vertonen onmiskenbaar een dominante macho-cultuur die er op is gericht geestelijk onvolwassen holle vaten het hardst te doen klinken door explosies. Geen wonder dat zij keer op keer met elkaar in de clinch liggen.

Reageer
gravatar

Wat een democratische onzin, basisscholen moeten niet verboden worden, er moeten juist meer basisscholen komen. Als er meer basisscholen waren geweest dan waren er niet zoveel kinderen op deze basisschool geweest en dan waren er minder kinderen omgekomen.

Reageer
gravatar

Dat is een begrijpelijke denkfout van een leek, maar evolutionair wetenschappelijk bekeken onjuist. Kijk naar de zebra’s en wildebeesten die over de dodelijke savanna trekken: doen zij dat in kleine, individuele kuddes? Neen! Zij scholen samen in één enorme kudde. Aantrekkelijk voor roofdieren, zegt u, maar Henk en Ingrid Zebra weten dat ze midden in die massa beesten weinig kans lopen door een hongerige leeuw opgemerkt te worden. Kortom, wat we nodig hebben zijn enorme basisscholen waar elk individueel kind de kans krijgt veilig in de menigte op te gaan.

gravatar

Wie heeft dit verhaal uit zijn duim gezogen?

Reageer
gravatar

Lieve Sonja,

Juist het duimzuigen schiet menig schutter in het verkeerde keelgat. Dat is pijnlijk, daarom wordt het duimzuigen op basisscholen ten sterkste afgeraden.

Wist je dat dan niet?

gravatar

Die amerikanen toch. De werkelijkheid is nog erger dan deze cynische grap.
Zie http://www.wsj.com:

“Rep. Louie Gohmert (R., Texas), speaking on “Fox News Sunday,” said gun-control laws don’t prevent gun violence and that school personnel should have their own weapons to prevent attacks. He said he wished the principal at the Sandy Hook Elementary School in Connecticut had an assault rifle handy when she and her students faced the shooter Friday.”

Reageer
gravatar


Wie niet luistert moet op de blaren zitten. Ik kan het volgende niet genoeg zeggen.


Ga altijd achter de schutter staan en draag in scholen altijd een kogelwerend vest en helm.

Voor mannen wordt ook een stalen toque aanbevolen. Vrouwen hebben een ingebouwd mechanisme waardoor geen ongewenste zaken in het onderlijf kunnen komen.
Bidden tot de de god die speciaal Amerika zegent, helpt niet tijdens het schieten, maar alleen achteraf.


Paulus “shoot’m” Theunissen
Geëmigreerd en honourable member of the NRA

Reageer
gravatar

Ik zag; 1986 USA> Alle banken, ja zelfs twee gewapende beveiligheids bij de kassa van de supermarkt… De janky dollard wordt wel bewaakt. Bewaak alles en je hebt ook nog eens werkverschaffing… maar wie bewaakt de bewakers? Billy toke the kids.

Reageer
gravatar

Eigenlijk zouden ze nog een stuk verder moeten gaan. Verbied mensen maar gewoon, want zoals de wapenlobbyisten maar al te graag zeggen: “Guns don’t kill people, people kill people.”

Reageer
gravatar

Aktie=reaktie, doch eigelijk zo bij zulk een gebeuren zou niemand moeten reageren en deze rouwadvertentie blanco moeten blijven. Maar ja aan de basis van de verenigde staten ligt nu eenmaal dat zij het ganse land gewapenderhand heben genomen. Met de bijbel in de hand verovert men het ganse land. Het beloofde land is het beroofde land.
Ga zo maar door… dan spreekt men straks op afstand geschiedkundig van de duizend jarige oorlog der USA. Dat schiet al aardig op! Obama: ontwapen de wereld en begin bij je zelf. Trouwens twee atoombommen hebben ze nog te goed. Oog om oog tand om tand, staat ook al in de bijbel. Dus nog te goed! Van wie? van oog om oog van tand om tand.

gravatar

Dan moeten ze ook fabrieken en ziekenhuizen verbieden.

Ik heb een betere oplossing. Als ze elke moeder een semiautomatische wapen geven, kunnen de moeders hun kind stoppen voordat ze de leeftijd bereiken dat ze met een wapen kunnen schieten.

Reageer
gravatar

Kunnen we niet gewoon volstaan met een bordje “verboden voor schutters” bij scholen en winkelcentra?

Of tasten we daarmee de bewegingsvrijheid van deze bevolkingsgroep op ontoelaatbare wijze aan?

Verder ben ik van mening dat Nederland wel een ruimhartiger asielbeleid voor deze schutters mag hanteren. Tenslotte is het recht om bijvoorbeeld winkelend publiek te vermoorden, zoals in Alphen a/d Rijn, niet voorbehouden aan Nederlanders! Iedereen heeft evenveel recht op dit kleine stukje aarde.

Reageer
gravatar

De mooiste oplossing voor de wapenverkoop ziet de NRA echter over het hoofd! Rond iedere lagere school dient een cordon van ‘mothers with weapons’ zich te bevinden, in een verdedigingslinie van de 3 rijen dik. Iedere moeder krijgt de beschikking over 2 vuurwapens van overheidswege en wordt ingedeeld bij de dagelijkse ‘defense of children’ shift. Uiteraard kunnen bezorgde vaders zich ook aansluiten en zal de discussie gevoerd dienen te worden of het ‘ parents with weapons’ dient te worden. Nou, denk even aan de kassa als je iedere ouder in de VS dient te voorzien van 2 verdedigingswapens. Het plan dient uiteraard verder uitgewerkt te worden met een vroege schiettraining voor de kinderen op de lagere scholen waarschijnlijk te beginnen als ze 6 jaar zijn toeleidend naar het verplicht dragen van wapens vanaf hun zevende. We zullen zo die gekken met moordwapens wel eens een lesje leren!!

Reageer
gravatar

Zes jaar? Zes jaar pas! Menig Amerikaans jongetje van nog geen drie heeft met het pistool dat zijn papa onder het ouderlijk bed had verstopt, per abuis zichzelf of zijn zusje doodgeschoten.

gravatar

De wapenvervangers moeten weer terug in het ziekenfondspakket.

Reageer
gravatar

Al dat gedoe voor de apocalyps is zo onnodig!

Laten we de dagen die ons nog resten, met liefde en genot doorbrengen. Daarom ontsla ik al mij en mijn gewijd personeel van hun celibaatsplicht.

De tien geboden zijn vanaf heden afgeschaft.
Maar het condoomverbod niet. Gelukkig zijn ze niet meer nodig.

Reageer
gravatar

God Dorie, maakt mijn butler-secretaris weer een grote taalfout. Gelukkig had ik Al al bij voorbaat de laan uit gestuurd. Dus nu zelf maar eens geprobeerd op het toetsenbord.

Kom eerwaarde zuster Dorie zet dat ding even op mijn schoot en kom er ook maar gezellig bij zitten.

DaarOM ONSLA Ik mmezelf, Al en myn gelieiefd pERSONEEL VAn hun celibaatsplicht

Verdomme Dorie, waar staat de punt dat ik er achter wil zetten?

gravatar

Zojuist is bekend geworden dat de Republikeinen namens de wapenlobby nu eindelijk werk gaat maken van het stellen van paal en perk aan het schrijnend lage wapenbezit in de EU.

Voorgesteld wordt om de export van vuurwapens naar Europa een flinke impuls te geven door drastische verlaging van de inkomstenbelasting in de wapenindustrie van 0,5 % naar 0,0 % voor de werkgevers en van 25 % naar 24,9 % voor de werknemers.

Reageer
gravatar

Na spoedberaad kan de voltallige E.U. hiermee instemmen. We zullen nog nader overleg voeren over de vraag wie dit heuglijke feit aan de heer B. Obama mag meedelen.

De meeste stemmen lijken vooralsnog naar de heer G. Wilders te gaan, die heeft verreweg de meeste ervaring met ongefundeerde, controversiële uitspraken.

gravatar

Dave, heb jij dan ooit een duimzuigende bron gezien? Dat kan helemaal niet, want bronnen hebben geen handjes en ook geen beentjes en geen buikje en zelfs geen hoofdje!

gravatar

De NRA heeft gelijk. Vuurwapens moet je tussen de vingers van iemands dode koude handen vandaan pulken.

gravatar

HAHAHAH amerika is zo fokt op, laten we iedereen toestaan om met wapens rond te lopen, dat is totaal niet gevaarlijk, nee, laten we basisscholen verbieden om criminaliteit te verhinderen! Dat helpt ook om het gemiddelde IQ van de Amerikaan te verhogen trouwens, goed idee! Wauw, Amerika verbaast me weer..

Reageer
gravatar

Natuurlijk moeten basisscholen verboden worden, het is de bron van al het kwaad. In Noord-Korea hebben ze volgens mij ook geen basisscholen en daar hoor je nooit kwade dingen over.

gravatar

Hey Dumb ass,

Dit is nep nieuws om de draak te zetten met de werkelijke al ongelofelijke situatie. Amerikanen generaliseren is net zo dom als zeggen dat Nederlanders een stel fasisten zijn omdat Geert Wilders nu eenmaal regelmatig in het buitenland op het nieuws komt.

gravatar

Met dit verschil, Nicholas, dat er meer domme Amerikanen zijn dan fascistische Nederlanders.
Maar dat komt alleen maar omdat er gewoonweg meer Amerikanen zijn dan Nederlanders.

gravatar

Er zijn proefprojecten met een 9mm voor kinderen. Dit is niet zo gelukkig, het ding is te zwaar en erg hinderlijk op de rubbertegels onder de wipkip.
In afwachting van het kindvriendelijke wapen promoot de NRA nu het dragen van een lege holster. Het is een kleine stap in het wennen.

gravatar

@emmy maar als ik zie hoevaak mijn leerlingen hun zware boeken thuislaten en hun schrift vergeten, maakt dat pistool geen kans om altijd meegenomen te worden.