Kerkgebouw misbruikt voor religieuze doeleinden

‘In een kerk verkoop je sperziebonen, geen praatjes’

In het hele land is oproer ontstaan nu blijkt dat in de gemeente Den Haag een met subsidie in stand gehouden gebouw dienst doet als religieuze ontmoetingsplek.

Het gebouw is een zogenaamd kerkgebouw, herkenbaar aan een toren en een symmetrisch grondplan. Van oudsher zijn kerkgebouwen bierbrouwerijen, boekhandels, poppodia en supermarkten. Het is onduidelijk wat de beweegreden is van de mensen om hier religieuze bijeenkomsten te organiseren.

Nederlandse kerkgangers reageren vol verbijstering en ongeloof. Tim van Amerongen (17), scholier uit Amsterdam, gaat wekelijks tweemaal ter kerke. “Een kerk is een plek om te dansen en in pillen te handelen. Wie denken deze mensen wel niet dat ze zijn om deze gebouwen zo te ontheiligen?”

De organisatie die het gebruik van de kerk heeft opgeëist, karakteriseert zichzelf als christelijk. Het christendom is een aan de islam verwant geloof dat in Nederland een kleine schare aanhangers kent. De groep is zich van geen kwaad bewust. “Het was een leegstaand pand. Als daar niet voldoende activiteiten plaatsvinden, hebben wij het recht om er gebruik van te maken.”

De gemeente Den Haag rechtvaardigt de subsidie met een historisch onderzoek dat zou hebben uitgewezen dat de betreffende kerk eeuwen terug al dienst deed als religieuze plaats, zoals een moskee die functie heeft voor moslims. Burgemeester van Aartsen: “Er zijn zelfs aanwijzingen dat heel Nederland haar wortels heeft in een christelijke cultuur. Wij vonden het leuk om op deze manier een stukje geschiedenis te sponsoren.”

Harco ten Dorsselaar, vestigingsmanager van de Lidl in een Doetinchemse kerk, hekelt deze redenering. “In 1300 was het misschien zo, maar de tijden veranderen. Op basis van een Middeleeuwse gewoonte een gebouw claimen, is natuurlijk het toppunt van een zwaktebod. In een kerk verkoop je sperziebonen, geen stichtelijke praatjes.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Achterlelijke religie, alles motten ze verpesten. Kerken zijn om in te feesten!

Reageer
gravatar

Het is toch ook zo dat gelovigen vinden dat hun samenkomsten een prive achtigs insteek hebben?
Dan toch liever het publieke van de boekhandel, de markt of een feesttent, waar iedereen welkom is.

Reageer
gravatar

Analoog aan de ziektekostenverzekering: pilletjes die in ieder geval de patiënt niet echt helpen worden vergoed, terwijl voor pilletjes welke behulpzaam zijn in het genezingsproces de knip getrokken moet worden.

gravatar

Ik heb eens gekeken wat mijn aanvullende verzekering mij zoal te bieden heeft. Ach, als Hahneman en A. Vogel dat nog eens hadden mogen meemaken. Dit met de kanttkening dat Heer Maasbach c.s. nog niet door de verzekeraar is ontgonnen. Hier ligt nog een schone taak.

gravatar

Beste Parlementaire Kees,
Onlangs vernam ik dat het lichaam van Balthasar Gerards wordt opgegraven. Wellicht is daarom alsnog een postmortale executie iets voor u.
Een prettig bijkomstigheid is dat er geen druppel bloed meer zal vloeien en dus ook niet aan uw handen zal kleven.

Reageer
gravatar

Hoewel ik hier laag bij de grondse gedachten meen te constateren, wil ik hier aan toevoegen dat Lao Tse al constateerde, dat de weg belangijker is dan het resultaat en dat het zingen in de kerk verheffend kan werken. En een kogel door de kerk in plaats van erbuiten is zeer plezierig en nablijven is geen straf.

gravatar

Maakt je geen zorgen Henk, de linkse kerk blijft gewoon dakloos; solidair met de mensen die helemaal niets hebben. Haar discipelen zijn reeds in NGO verband naar het opkomende Afrika gevlucht.

Maar wel jammer natuurlijk van al die mooie solex musea en wat niet, dat daar nu opeens somber gepreveld moet worden over zonde en dagen ges oordeels enzovoort. Ik stel voor dat we hier (in eerste instantie) met ludieke acties iets aan gaan doen.

Stiekeme herinrichting was al genoemd meen ik.. Een ‘occupy church’ zou misschien awareness kunnen brengen? Anders is een anarchistisch benefiet festival voor het behoud van de Aldi nog een optie. Iemand een beter idee?

gravatar

Tja, Heer Zotheid. Of het een beter idee is weet ik niet, maar ik zie wel wat in het opvoeren van die Solexen en dan daarmee die predikers van de sokken tuffen. Gewoon jeugdsentiment. Ik ben mijn motorisering aangevangen met de Solex van mijn moeder. Zoiets laat nu eenmaal indrukken na.

gravatar

Toch niet van de Solex gevallen, Heer Spaland? U eindigde nogal abrupt?

Wellicht kan het gebouw met enige aanpassing dienstdoen als steile wand voor de opgevoerde Solexen, het zou de overweging waard zijn.

gravatar

Voor het goede voorbeeld van het gebruik van Kerkgebouwen gaat u in Google Maps met Streetview naar het adres Linnaeusstraat 35 te Amsterdam en/of het adres Wattstraat 42 te Wormerveer. Het lijkt mij vrij moeilijk om deze gebouwen zonder veel breek en sloopwerk voor kerkdiensten in te richten…

Reageer
gravatar

Och, Den Helder; bestaat dat nog? Vreemde naam trouwens voor dat mistige dorp op de scheiding van branding en vasteland. Nu ja, dat duurt net zo lang tot de Solex als geaccepteerd groen rijwiel met hulpmotor weer in zwang raakt.

Het is natuurlijk wel ten nadele sprekend voor de bewoners van Den Helder dat zij dit mogelijk maakten door en masse de Solex te verruilen voor een automobiel. Wellicht een niet voorzien zij-effect van het aanleggen van de Afsluitdijk?

gravatar

Het pleit wel voor de bewoners van Den Helder dat zij de Solex lang in ere hebben weten te houden en de neiging van velen konden weerstaan om spullen te kopen die men niet nodig heeft. Nu zal blijken dat zij de beste kaarten hebben om de crisis te overleven.

gravatar

Dat help ik u hopen, Heer Spaland. Wanneer de onverlaten eenmaal bezit hebben genomen van het pand, lijkt het onbegonnen werk ze er weer uit te krijgen, leert de geschiedenis ons, zonder geweld te gebruiken en het interieur danig vernield achter te laten.

Maar wellicht kan de Orde van de Heilige Solex worden opgericht teneinde het rechtmatig bezit weer in ere te herstellen.

gravatar

Maar Heer Jeette, de geschiedenis leert ons ook dat tijdens de beeldenstorm de heiligenbeelden werden vernietigd door hen die ze hadden betaald. Kortom: rationele oplossingen liggen niet in de lijn der verwachting.

gravatar

Dat moge zo zijn, Heer Spaland, doch u bevestigt mijn uitspraak dat het zonder geduw en getrek niet zal lukken.

Dan maar een irrationele oplossing: het afbouwen van de Afsluitdijk: eens kijken hoever we daarmee komen.

gravatar

Het schijnt, heb ik gehoord, dat er vroeger ook gezongen werd in deze gebouwen maar dat men dan voor het zingen de kerk verliet. Dat heb ik nooit begrepen. Was het dan zo vals dat het niet om aan te horen was?

Reageer
gravatar

Nee hoor, Maria. Iedereen speelde heel zuiver. Maar omdat iedereen anders was gestemd, leek het alleen maar vals.

Stemming – soms temperatuur genoemd – is de manier waarop de frequentie van tonen in de muziek gekozen wordt. Daarbij wordt enerzijds de toonhoogte van een van de tonen vastgelegd en anderzijds de toonafstanden tussen die toon en de overige gebruikte tonen. Het is dit laatste dat veel problemen en hoofdbrekens heeft gekost en nog kost.

Voor de in westerse muziek gebruikte toonstelsels met de verdeling van een octaaf in twaalf tonen is het vinden van de “ideale” muzikale stemming door de tegenstrijdige eisen een in wezen onoplosbaar probleem: “hoe stem ik een instrument zodanig dat zowel de octaven als de kwinten zuiver (rein) zijn?” Dat houdt in dat 7 gestapelde octaven dezelfde toon moeten opleveren als 12 gestapelde kwinten, maar:
2^7 = 128
en dat is niet gelijk aan
(3/2)^12 = 129,746…
De onmogelijkheid blijkt al daaruit dat in de te benaderen reine stemming verschil is tussen noten als bes en aïs, fis en ges en dergelijke, terwijl dit verschil in de “ideale” stemming weg zou vallen.

Al eeuwen wordt er naar een zo goed mogelijk werkbaar compromis gezocht. Dit heeft in het Westen geleid tot de volgende toonsystemen.
De reine stemming is de opbouw van de toonladder op basis van onderling consonante, boventonen, zoals die van ‘nature’ door getrainde zangers en violisten gebruikt wordt.
De stemming van Pythagoras is gebaseerd op het op elkaar stapelen van reine kwinten. De stemming van Pythagoras voldeed goed totdat polyfonie in zwang raakte. Vanaf dat moment zijn allerlei alternatieven geprobeerd.
De middentoonstemming heeft natuurzuivere grote tertsen (4:5) en maakt daardoor een harmonie en cadensen mogelijk, waarin de verschillende toonsoorten echter wel verschillen van klankkleur.
Diverse barokstemmingen: het gegeven dat elke toonsoort weer anders klinkt wordt in de barok door componisten uitgebuit: men kan een klavecimbel bijvoorbeeld zo stemmen dat de ene toonsoort nauwelijks zweeft, terwijl een andere afgrijselijk vals klinkt. Dat kan dan dramatisch uitgebuit worden. (Het hieronder genoemde voordeel van de gelijkzwevende stemming is dus ook een nadeel: alles klinkt hetzelfde). Voorbeelden zijn de Werckmeister, Werckmeister III.
De welgetemperde stemming, die voortkwam uit de barokstemmingen en waarin wél in alle toonsoorten gespeeld kon worden. Ontwikkeld door Andreas Werckmeister en verder ontwikkeld door onder andere Johann Philipp Kirnberger. Das Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach is een serie composities waarin gebruik werd gemaakt van deze manier van stemmen.
Gelijkzwevende stemming of evenredig zwevende temperatuur: de tegenwoordig populairste stemming, in feite een speciaal geval van de welgetemperde stemming, in twaalf tonen per octaaf, maar soms ook 24 (kwarttoon-stemming). Het octaaf wordt in twaalf even grote stukjes verdeeld. Bijgevolg klinken alle intervallen, behalve het octaaf, vals, ze wijken althans af van de ideale stemming. Voordeel van deze stemming is, dat alle intervallen gelijk blijven als op een andere toonsoort wordt overgegaan, en er dus niet opnieuw gestemd hoeft te worden.
19-toonsstemming: In plaats van 12 halve tonen per octaaf wordt het octaaf nu in 19 delen verdeeld.
31-toonsstemming: In plaats van 12 halve tonen per octaaf wordt het octaaf nu in 31 delen van 38.71 cent verdeeld. Het eerste voorstel hiertoe kwam van Christiaan Huygens. In later eeuwen hebben ook de Zwitser Leonhard Euler en de Nederlander Adriaan Fokker met de 31-toons stemming gespeeld. De laatste heeft een 31-toons pijporgel (met speciale klaviatuur) ontwikkeld dat in het Haarlemse Teylers museum te zien is.

Nog vragen?

gravatar

Hemeltje, Heer Spaland, het duizelt mij, deze boeiende inleiding in dissonanten en flageoletten. U heeft beter opgelet op de Muziekschool dan ik, moet ik vaststellen.
Toch één vraagje: hoe ziet u dit in verhouding tot a-tonale muziek?

gravatar

Voor heer Jeettje (ik kan het vandaag blijkbaar niet laten) maar ik verwijs u graag voor atonale muziek naar Frank Zappa (zelf ooit live gezien en beluisterd).

gravatar

Wel, Heer Jeettje, met de methode Diekstra kan men snel indrukwekkende overzichten produceren. De docenten die mij op de muziekschool de quintencirkel trachtten bij te brengen heb ik ooit tot wanhoop weten te brengen.

De a-tonale muziek heeft mij nimmer kunnen bekoren. Het is natuurlijk begonnen met zingende keukenmeiden zoals Maria die geen wijs konden houden. Dit heeft men kennelijk tot een gesubsidieerde cult verheven.

In den beginne was er ritme. Maar probeer dat maar eens uit te leggen aan bevindelijken waarvan sommige bloedgroepen de gewoonte hebben om elke noot even lang te laten duren.

gravatar

Beste heren,

Dit kan ik zeggen, omdat tijdens geloofsdiscussies het vrouwvolk doorgaans de tijd devoot zwijgend met een breiwerkje of een mand ongeschilde aardappels in de keuken doorbrengt; achter de schuifdeuren zoals het uiteraard hoort.

Enfin, de reden waarom ik u schrijf is, dat u bespottelijk zijt met uw gedachten dat een kerkgebouw niet bestemd is voor het eren van onze Heere, die inderdaad vaak verstek laat gaan, omdat Hij immers overal tegelijkertijd moet zijn. Dan ligt het voor de hand, dat Hij in zo’n kerkgebouw niet letterlijk aanwezig behoeft te zijn, omdat hij zich daar laat vertegenwoordigen door een dienaar, die Hij bij Zijn schepping de naam dominee heeft meegegeven. Maar dat geeft u niet het recht om misprijzend over onze kerkgebouwen te schrijven.

Het is echter opletten geblazen. Zo hebben de roomsen de euvele moed om tehuizen van bejaarde mannen in jurken, plaatsen die tevens dienen als opslagplaatsen voor beelden en bemande kruisen, ook als kerk te betitelen. In de zestiende eeuw hebben wij het buitengewone genoegen gehad om hier paal en perk aan te stellen. Daar denk ik nog vaak met weemoed aan terug.

Reageer
gravatar

Eerwaarde dienaar van dezelfde god, maar dan anders,

U schrijft over het recht van misprijzend schrijven. Ik wil u er daarom op wijzen dat wij roomsen altijd de mis prijzen.

p.s.
Heer Viesman, voor het geval dat u met uw smerige gedachten mijn boodschap opzettelijk verkeerd interpreteert, schrijf ik het volgende. Ik bedoel niet een miss, maar de heilige mis met slechts één s. Ik zou het ook anders willen, maar dat mag niet van de paus.

gravatar

Okee, heer Jeettje, wie heeft het laatste woord? Ik ga nog steeds voor Paradiso, de Melkweg en het BIM-huis. Liefhebbers van Paradiso volgen mij. (Concerto mag er ook wel bij. Oudere Amsterdammers kiezen voor Heck.)

Reageer
gravatar

Och heden, het laatste woord: u denkt toch niet aan het einde der tijden mag ik hopen?
Ieder zijn meug, zoals men zegt. Bimhuis, ja, Paradiso absoluut neen, Melkweg nooit geweest. Verdere favorieten: Diligentia te Den Haag en Oude Luxor te Rotterdam. Meer zal dat niet zijn: vanwege een onbestemd akelig gevoel bij mensenmenigten. Dus ook Rome en Tel-Aviv vallen af.

En het laatste woord laat ik aan Carrotte: Oranje

gravatar

@Heer Jeettje: Te straf afgestelde rookmelders kunnen (weet ik uit ervaring) heel veel commotie veroorzaken, en terecht! Maar met een kaarsje branden in een kerk doe je niemand kwaad. Net zo min als een bezoek aan het graf van Charleslemagne.

Reageer
gravatar

Mijn beste Psy, als er iemand zou moeten weten hoe vaak het ‘doet niemand kwaad’ -meestal met epitheton toch?- tot ontsporingen kan leiden, dan bent u het wel.

Edoch, voor alle duidelijkheid: verre van mij om u rustgevende mystieke ervaringen te willen ontzeggen. Persoonlijk zoek ik dat in Middeleeuwse muzikale gezangen, ter voorbeeld.

In de beslotenheid mijner woning, want om nu gelijk in een te groot tochtig gebouw te gaan zitten met slechte akoestiek doet toch afbreuk aan de ervaring.

gravatar

Heer Jeetje, ik ben Paradiso. de Melkweg en het BIM-huis gewend en daarnaast diverse kathedralen, in binnen- en buitenland. Valt dus wel mee. En vele poptempels, ook in Rotterdam (en Utrecht, Haarlem en Tilburg).

gravatar

Wat dat betreft valt Paradiso wel binnen de termen “slechte akoestiek”: van de laatste keer dat mijn bezoek samenviel met een muziekgroep is alleen een ongelooflijke bak herrie mij bijgebleven.
Het is dat ik wéét dat er bepaalde muziekinstrumenten aanwezig waren -ze werden ijverig bespeeld door muzikanten- , gehoord heb ik ze echter niet.

gravatar

Heer Jeettje, in Avignon, dus in Zuid-Frankrijk, kun je lekker, ontspannen en openbaar van heel goede muziek genieten. Voor Rome, Tel-Aviv en diverse Griekse eilanden geldt hetzelfde.

gravatar

Ik lig hier geregeld in een deuk en dat is positief bedoeld. Soms zijn de satires beter dan “normaal”, maar dit keer zat ik vast in een schaterlach. Heel herkenbaar. Overigens ga ik als jood nog wel eens naar een katholieke kerk en brand daar wat kaarsjes.

Reageer
gravatar

Dan is er ook nog een groep die juist op zaterdag aan het gebed gaat, en juist op zondag hun kerk (die heeft dan wel een andere naam, iets met syn en ogen)leeg laat staan. Zou je toch moeten kunnen combineren. En dan op zondag de Lidl in de kerk weer gewoon open laten gaan.

Reageer
gravatar

Helaas moet ik u hier toegeven een punt te hebben: door het Gemeentelijk kapbeleid ten aanzien van plantsoenen en het ontbreken van een deugdelijk Natuurbeleid op grote leest van de Nederlandse regering, is het aantal hagen en bosschages dramatisch afgenomen.
Wat natuurlijk niet in de weg staat dat enige leden van zo’n sekte een huurovereenkomst met een Volkstuinvereniging kan aangaan en daar hagen en bosschages plant.

Wanneer in die overeenkomst dan ook nog wordt opgenomen een verbod op gebeier en klokgelui, alsmede het hinderlijk voortbrengen van gerucht zoals gezang en geroep, zijn wij gelijk van die overlast af.

gravatar

U zwelgt in naïviteit, mijn beste. Het is zeker niet zo dat alle neringdoenden toevallig juist op zondag van een vrije dag genieten.
Zelfs al ware dat zo, laat het onverlet dat men met de tengels daar heeft af te blijven: hoe zoudt u het vinden als uw huis tijdens uw vakantie in een buitenland door deze onverlaten werd gebruikt met de dooddoener “ja, maar het stond toch leeg”?

gravatar

Gelukkig heeft onze gelieve premier Rutte aangegeven dat in een dergelijk geval het geoorloofd is om de indringers een corrigerende tik te geven. Misschien is dat ook wel de enige manier om dit soort tuig aan te pakken.

gravatar

Geachte heer van Swalmen, het zal U misschien ontgaan zijn, maar in het ontkerkte socialistische en liberaal denkende deel van dit land hebben de dienstdoende stads/dorpsbesturen verordonneerd dat alle winkels ook op Zondag open mogen zijn. Dat er op Zondag dan ook kerkdiensten gehouden worden bewijst voor mij dat ook de kerkgenootschappen een aardig eind op weg zijn naar volledige marktwerking en vercommercialisering.

gravatar

Ik heb begrepen dat deze “gelovige” alleen op een zondag ochtend de kerk gebruiken. dan staan ze meestal toch leeg. Dus ik kan best begrijpen dat de gemeente dit toestaat. Zolang de maandag,dinsdag,woensdag,donderdag,vrijdag & zaterdag nacht maar gewoon volgens het bestemmingsplan worden ingevuld kan ik er wel mee leven

Reageer
gravatar

daar heeft u een punt. Daarnaast zal dit natuurlijk ook betekenen dat de feesten eerder moeten stoppen…

gravatar

voor je het weet zijn alle kerken dit soort religieuze plekken geworden. Als of we niet al genoeg problemen hebben met al die moskeeën in de stad. Eerst moslims nu christenen wat is het volgende…

gravatar

Wat u gelijk heeft, Heer Spaland, met dat rommel niet opruimen. Het leidt zelfs tot toegenomen brandgevaar: ik heb meermalen mogen aanschouwen dat de onverlaten enige tientallen kaarsen en waxinelichtjes onbeheerd brandend achterlaten.
Daar zijn toch verordeningen voor?

gravatar

Ben afgelopen zondag eens wezen kijken in zo’n kerk. Best wel lachen. Ze zingen liedjes onder aanvoering van een travestiet, er worden sprookjes verteld, beetje zingen en tegen het einde ook nog gratis vreten en zuipen.
(Hoewel ze wel erg karig zijn met die gratis verstrekking, maar je mag dan weer wel gewoon achteraan aansluiten in de rij).
Heb nog even gevraagd waarom deze festiviteiten ook niet doordeweeks georganiseerd worden maar die travestiet zei dat ie dan op kinderdagverblijven en kleuterbewaarplaatsen lollies verkoopt aan de kinderen.

gravatar

Inderdaad, kaarsen en waxinelichtjes onbeheerd laten branden. Vandaar dat het weer zo goed is dat men in iedere moskee water kan tappen. Zij vullen elkaar dus aan, zal ik maar zeggen.

Verordeningen… tja… helaas brengt de scheiding van kerk en staat wel met zich dat de staat zich niet met geloofsaangelegen inlaat. Zo zal een koddebeier het pand niet tijdens de dienst betreden. Een Historische Fout.

gravatar

nu je het zegt, ze vullen elkaar inderdaad aan. Nu heb ik een idee: als ze onze kerken nou met rust laten en in plaats daarvan nou in de moskeeën trekken, aangezien deze op zondag ochtend ook nog wel een plekje hebben. Dit zou het probleem van de brandende kaarsjes ook op lossen.

gravatar

Nee, JP, nu doet u het wéér: u gedoogt niet alleen, maar wilt ook nog faciliterend meedenken. U gaat zelfs zo ver om andermans pand toe te wijzen.

Zoals ik al betoogde: in onze famille wordt geloof een persoonlijke zaak geacht -al of niet in kuddeverband-, dus je ziet maar hoe je je probleem oplost, doch val anderen daarmee niet lastig en blijf van hun spullen af.

Als Hugenoten is vooral dat laatste voor ons een belangrijk punt, aangezien destijds een op hol geslagen meute met al de eigendommen er vandoor is gegaan.

gravatar

Vilein. En dan heeft deze ehh …. christelijke groepering ook nog het blode lef om gezangen aan te heffen zeker? Het gebruikelijke verweer: ‘ja maar wij zingen toch, dat doen die anderen ook’.
Geloven doe je maar thuis en in je eigen tijd, zeggen wij in de famille, en als je geen daartoe omgebouwde kast hebt, of zolder, dan ga je maar de vrije natuur in.

Paal en perk, Jozias. En maatregelen, anders kinderporno: laat het ‘s-Gravenhage niet overkomen!

Reageer
gravatar

Bleef het maar bij gezangen, Heer Jeettje. Men heeft zelfs de onaangename gewoonte om klokken te luiden in de nacht van zaterdag op zondag. Maar op dit punt komen ze er gelukkig niet mee weg door te roepen dat anderen dit ook doen. Fatsoenlijke mensen slapen dan, nietwaar?

gravatar

Ik snap het wel. Dat buiten zingen in dit herfstweer is geen pretje. Dus bedacht een goochemerd dat hij liever voor het zingen de kerk in wilde.

gravatar

Ja, ja. “De groep is zich van geen kwaad bewust.” Men houdt zich weer eens van de domme. Er gaat toevallig nog wel een oud verhaal dat men zich in het verleden heeft bezondigd aan een krachtdadige restyling van de kraampjes van neringdoenden. Nu lijkt Van Aatsen mij er niet de burgemeester naar om hiertegen gepaste maatregelen te nemen.

Reageer
gravatar

Ik heb ook wel eens gehoord dat bijna al onze feestdagen een religieuze oorsprong hebben. Dat mag best eens wat beter uitgezocht worden; als dat namelijk echt zo is, dan moeten we ze toch maar eens afschaffen en inruilen voor gewone feestdagen, waarop je gewoon lekker dronken kunt worden en zo.

Reageer
gravatar

Bant uit Luttelgeest, dat is wel zo,maar het blijft een leuke -heidense- traditie. Net zoals de mistletoe, een kusje kan je hele dag goedmaken.

gravatar

Heidens is óók religieus..

gravatar

Het midwinterfeest en lentefeest zijn door de Papen ingepikt. Nu is het kerst en pasen. Onze jaartelling is gebaseerd op de (vermeende) geboorte van Christus. Voor meer achtergrond informatie verwijs ik je naar een ander artikel hierover in De Speld.