Lichaam Balthasar Gerards wordt opgegraven

‘Eindelijk duidelijkheid over doodsoorzaak’

In de hoop eindelijk duidelijkheid te krijgen over zijn doodsoorzaak, opent een team van forensisch onderzoekers vandaag het graf van Balthasar Gerards, de moordenaar van Willem van Oranje.

Sinds de publicatie van Nederland: Het Boek – in vijf miljard jaar van supermacht tot wereldrijk van De Speld gaan er geruchten over de dood van Balthasar Gerards. Zo zouden Nederlandse rebellen hem hebben gevierendeeld, maar ook zou zijn hand zijn afgeknepen, zijn hart uitgesneden, hij zou zijn onthoofd, én op meerdere plaatsen met een gloeiende tang bewerkt. Hoofdonderzoeker Ivo Krogt: “Het is simpelweg nooit duidelijk geworden waar hij nou precies aan is overleden.”

Daarnaast doen al jaren de verhalen de ronde dat hij incompleet in zijn graf zou liggen. Krogt: “We weten dat een edelman zijn tentoongestelde hoofd heeft gestolen en daarmee naar Rome is gereisd, alwaar lokale straatkinderen met het ding zijn gaan voetballen. De oplettende lezer van Nederland: Het Boek ziet dat er één stukje ontbreekt. Met deze excavatie hopen wij de legpuzzel weer compleet te krijgen.”

Er is de laatste tijd veel te doen rondom Gerards; volgens onderzoek van het Nationaal Historisch Museum had de moordenaar nooit een wapenvergunning mogen krijgen. Een vergunning was in die tijd voorbehouden aan mensen van adel en soldaten, niet aan een labiele persoonlijk met een lage status als Gerards.

De nabestaanden hebben gemengde gevoelens over het onderzoek. Willem-Alexander Gerards: “Natuurlijk willen ook wij graag weten wat er met hem is gebeurd, maar we krijgen Balthasar er niet mee terug.”

Als blijkt dat Gerards pas na de onthoofding is overleden, dan zou dat impliceren dat hij veel pijn heeft geleden tijdens het vierendelen. “In dat geval moeten we opnieuw gaan nadenken hoe wij als samenleving met moordenaars omgaan.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Het gerucht gonst in Nieuwspoort dat CSI Haaglanden na forensisch onderzoek en uitgebreide DNA-analyse heeft vastgesteld dat Balthasar Gerards een bastaardzoon was van Willem de Zwijger. Balthasar G. kwam ook niet door vierendeling, verworging en tenslotte door onthoofding om het leven, maar door een eenvoudige doodsmak over een opzettelijk losgeschroefde roede op de staatsietrap van zijn biologische vader. Voor de vorm hebben Maurits en Frederik Hendrik toen ook nog een kogel afgevuurd op hun bloedverwant. Motief voor dit handelen: de wens de erfenis niet te hoeven delen. Dit draaiboek is op 22 november 1962 opnieuw verfilmd door Harry Zapruder met in de hoofdrollen Lee Harvey Oswald en Jack Ruby onder regie van J. Edgar Hoover in een co-productie van FBI en CIA.

Reageer
gravatar

Er is de laatste tijd veel te doen rondom Gerards; volgens onderzoek van het Nationaal Historisch Museum had de moordenaar nooit een wapenvergunning mogen krijgen. Een vergunning was in die tijd voorbehouden aan mensen van adel en soldaten, niet aan een labiele persoonlijk met een lage status als Gerards.

Reageer
gravatar

Vreemd genoeg is het internationale gerechtshof in Den Haag gevestigd. Hierover zo dadelijk meer.


Beste antieke buitenstaander (>>14),

De meest-omstreden politieke wraakoefening ben jij vergeten. Dat is ongetwijfeld de feitelijke vermoording door de machtsbeluste Maurits van Oranje van de beste landsadvocaat en raadpensionaris die wij ooit hebben mogen kennen, onze Johan van Oldenbarnevelt. Zelfs zijn stokje werd publiekelijk gebroken.

Dezelfde rancuneuze machtswellusteling, een van de velen in de familie, heeft de vader van van het volkerenrecht, de internationaal gewaardeerde rechtsgeleerde en historicus Hugo de Groot doen opsluiten met de bedoeling hem op een stil moment om zeep te helpen. Gelukkig wist Hugo te ontsnappen, want anders hadden wij nooit een VN en een canon gehad. Het daarom in het geheel niet terecht dat het internationale gerechtshof in Den Haag is gevestigd. Een historisch museum, mocht het er nog ooit van komen, al evenmin.

Reageer
gravatar

Waarde Spotter; de ‘Justizmord’ op Johan van Oldenbarneveld mag inderdaad gelden als een staaltje van rancune en tirannieke wilsdoordrijving van de oorspronkelijke familie Oranje. Als schrale troost mag gelden dat een gebronsde Johan van O. later permanent een prominente plaats kreeg op het Stadhuisplein in Rotterdam. Hij heeft voor zijn langdurige verblijf aldaar een stoel meegekregen én een stok, zo herinner ik mij uit mijn jeugd. In 010 is men gelukkig zo tactvol geweest om exponenten van de ‘Oranjerie’ uit zijn zicht te houden.

gravatar

Ik laat mijn mening niet beïnvloeden door een bronzen beeld.

Vanaf de man die niet stellig stelling nam (vandaar de bijnaam “de Zwijger”) tot aan de machtswellustelingen Wilhelmina en haar schoonzoon Bernard werd de vrijheid des volks bedreigt. Julia en Bea werden destijds door respectievelijk Drees en Den Uyl bijtijds gewaarschuwd voor de veranderde onderdanigheid van hun onderdanen, want anders kon de historische schande alleen nog worden uitgewist door herstel van de Bataafse republiek in plaats van geschiedvervalsing waarbij de daden van Stapel kinderspel lijken.

gravatar

Omdat de plaatselijk huisartsenpost tijdens de lunchpauze onbezet was, heeft de dienstdoende chirurgijn, na terugkeer van de lunchpauze, op de overlijdensacte ingevuld: “Natuurlijke doodsoorzaak; door spierkrampen en ademnood”. We mogen dus aannemen dat er bij het noodlottig overlijden van de heer Balthasar G. geen sprake is geweest van psycho/medische begeleiding en al evemin van een fatsoenlijke verdoving. G. bleek terzake niet goed verzekerd, zo liet een woordvoeder van Univé ons desgewenst weten.

Reageer
gravatar

Helaas is tegenwoordig de sfeer zo verziekt door al die Peter R.’s, dat de inkt van de balkjes voor de ogen op is. Aan de andere kant: weet u wel hoeveel er zijn die Balthasar G. heten? Die maak je nu collectief tot verdachte – is ook niet fijn, ook niet voor de families. Met neveneffecten ook: neem nu Jasper S. Maak een typefoutje en zet er een Y voor en dan ….

En er blijven vragen vanwege het ontbreken van een deugdelijk proces en foute advocaten.
Wat deed die Willem de Z. trouwens daar? Liep hij met opzet in de baan van de kogel van het vuurwapen wat gereinigd werd door B.? Was hij wel echt dood daardoor? Iemand die een enorme lange reutel lastig Frans kan uiten met zijn laatste rochel heeft of enorme longen, of gaat niet dood.

Hier is het laatste woord nog niet over gezegd, blij dat die opgraving eindelijk de zaak zal oplossen.

Reageer
gravatar

In feite was het laatste dat Willem Z. zei: “Meurs a également un avantage, je suis maintenant une fois pour toutes de celui au-dessus-Moerdijkse des gajes.”* (“Sterven heeft ook een voordeel, nu ben ik voorgoed van dat boven-Moerdijkse gajes af.”) Maar ja, dat bekt niet zo lekker in een Staats geschiedenisboekje.

p.s.
* Zijn Frans was ook niet zo goed als lang werd gedacht.

gravatar

Ik had bij #2 al een voorzetje gegeven, maar de goegemeente luistert niet echt. Het is namelijk gebruikelijk hier te lande dat van een vermeende en/of veroordeelde misdadiger de achternaam niet voluit wordt geschreven, maar wordt aangeduid met de eerste letter.
Ik roep een ieder dus op voortaan deze Balthasar G. niet meer voluit te noemen.
Dank, ook namens de familie G.

Reageer
gravatar

Ik stel daarom voor om Nederlands bekendste familie voortaan Van O. te noemen. Dus Bea van O., Alex van O. , Maxi van O.-Z. (dubbel foute familie!) enz.

gravatar

JoOo lopen jullie niet een btje achter op schema, bedoel ze hebben er maar een paar honderd jaartjes over gedaan heur. Nu in apotheosestand met vanaf 2013 de vierING van 200 jaar KoninkRIJK…

Voor mummificeren is het voor deze schandknaap te laat godvrees ik, maar misschien dat er nog wat botten over zijn om leuke herdenkingsbeeldjes uit te houwen. Voor een creatieve kerststal?

Wat zou ome Adolf, de broer van Willem ervan vinden??
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_van_Nassau_%281540-1568%29

Reageer
gravatar

Is er eindelijk een wet in de maak waarmee we God wel mogen lasteren en denk je dat we daarmee nou eindelijk wel eens de Middeleeuwen kunnen vergeten en verder gaan dan krijgen we dit weer!! Wat kan men in Nederland nog meer verzinnen om de vooruitgang tegen te houden? Een Politieke Partij oprichten die vrijheid in haar vaandel heeft staan en ons weer terug naar die barbaarse tijd wil brengen??

Reageer
gravatar

Een opgraving die precedenten schept.

Ik neem aan dat de moordenaars van Floris V en niet te vergeten van Claudius Civilis een ongemakkelijke Kerstmis gaan doormaken, nu de politie ieder moment op de deur kan kloppen.

Reageer
gravatar

Inderdaad! Bij voorbeeld van de heer Bonifatius zijn ook niet alle ins en outs betreffende zijn overlijden bekend. Opgraven die man!
Tussen haakjes, Bonifatius zou waarschijnlijk nog geleefd hebben als hij 1330 jaar later was geboren, maar dat terzijde.

gravatar

Deze opgraving rakelt bij de familie het enorme verdriet over het grote onverwachte verlies weer op. De diepe smart over de brute moordpartij, die na zovele jaren eindelijk een beetje verwerkt leek, is weer helemaal terug.

Ik wens daarom de familie Gerards veel sterkte toe.

Reageer
gravatar

Hier moet dan toch onmiddellijk de wrede lynchparty van de gebroeders Johan en Cornelis De Wit op het Binnenhof aan worden toegevoegd. De fine fleur van de Orangisten had een roedel hooligans ingehuurd om af te rekenen met de Raadpensionaris die derhalve de pensioenleeftijd nimmer bereikte. Cornelis de Wit die -toevallig- net de lunch gebruikte ten kantore van zijn broer, werd door het gepeupel in één moeite mee gemaltraîteerd. Toen werd het stil bij het journaille in Nieuwspoort, want men wist intussen wel hoe laat het was in Den Haag. Schout en schepenen hebben geen vervolging ingesteld en de dienstdoende Officier van Justitie heeft naderhand geen beroep ingesteld. Sindsdien heeft in Den Haag structureel de ongestrafte wetteloosheid toegeslagen: ik herinner slechts aan het Kinderwetje van Van Houten,de publieke terechtstelling van Pieter Jelles Troelstra, het Besluit tot de Politionele Acties in Indonesië, de wreed beëindigde Opstand der Loyalisten in het CDA; de gebroederlijke moord door Dries van Agt en Hans Wiegel op Joop den Uyl, need I say more? Kortom deze Stad der Bestuurderen is van God los en moet ommuurd, overdekt en ethnisch gecleansd worden; alle politici Nederland uit, te beginnen in Den Haag.

gravatar

Moordenaar, moordenaar. Is hij eigenlijk wel in een goed proces veroordeeld? Tot dat gebeurd is, is hij in principe onschuldig, volgens ons recht. Er wordt hier naar mijn oordeel toch te snel met de vinger gewezen. Het zou toch zomaar kunnen dat hij gewoon heel toevallig daar was. Op het goede moment op de verkeerde plaats of andersom.
Jammer dat de Speld niet aan deze hetze weet te ontsnappen. Meestal is dit toch een uiterst betrouwbaar medium.

Reageer
gravatar

Als voorbereiding op het opgraven van Balthasar Gerards is het praalgraf van Willem, prins van Oranje, graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Vianden en Diez – bijnaamd de Zwijger – geruime tijd geleden in het diepste geheim geopend.

Het DNA van Willem bleek verrassend weinig overeen te komen met dat van Bea. Daarom weten alleen Bea en deze forensische onderzoekers van de praalgrafschending. Opvallend is dat inmiddels bijna alle onderzoekers die het praalgraf zijn binnengetreden, door een mysterieuze ziekte aan hun levenseinde zijn gekomen. Dit wordt het geheim van Delft genoemd.

U zult begrijpen dat het voorgaande onder ons moet blijven, anders is het over en uit met de monarchie.

Reageer
gravatar

Al die gehaaste conclusies; waar is dat nu goed voor? Laten wij nu eerst eens het forensisch onderzoek afwachten: wellicht komen de DNA-stalen niet overeen en heeft men een verkeerde persoon geëxhumeerd.
Daarna moeten de respectieve onderdelen ook nog bijelkaar passen: licht dat men na het vierendelen enige slordigheid heeft betracht: men nam het niet zo nauw in die tijden. Het kan best zijn dat een meute honden er vandoor is gegaan met arm of been en men deze heeft vervangen door een van een ander persoon afgehakt onderdeel.

Overigens een misleidend begrip, dat vierendelen: 2 armen, 2 benen en één romp houdt men over 5 stuks dus. Wanneer het hoofd dan ook nog wordt gescheiden van de romp beloopt het aantal zes.
Het wordt tijd dat deze historische weeffout eens wordt rechtgezet.

Reageer
gravatar

Onafhankelijke waarnemers van het Nationaal Forensisch Instituut (NFi,Rijswijk) hebben in samenwerking met het Nederlands Meetinstituut (NMi, Delft)via de C-14 methode een multidisciplinair onderzoek verricht dat duidelijk maakt dat wijlen Balthazar Gerards onmogelijk de moord op Willem de Zwijger alléén kan hebben uitgevoerd. Aan de hand van één overgebleven tibia van de heer Gerards werdf vastgesteld dat deze niet langer was dan 1,28 m. Deze duidelijke dwerggroei maakt de gemeten hoek van inslag onwaarschijnlijk, derhalve onstond de these van betrokkenheid van leden van de hofhouding: een z.g. “inside-job”. Bekend is dat Balthasar Gerards een schuilnaam was voor de Spaanse Inquisitador Baltazar de Bourbon Y Parma Y Queso en dat zowel zijn voorlopige verblijfsvergunning als zijn geloofsbrieven al twee maanden daarvoor waren geëxpireerd. Van de zijde van D’66 is nu in een motie aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek in de archieven van asielwaakhond IND: “Waarom is deze asielzoeker niet eerder uitgewezen naar zijn land van herkomst: Spanje?”. Het had de 80-jarige oorlog drastisch kunnen bekorten. Principieel D’66 doet hier zichtbaar zijn best de proletiek dichter bij de kniezer te brengen.

Reageer
gravatar

Een 80-jarige oorlog moet men niet drastisch willen bekorten. Enkele maanden is mogelijk, maar meer bekorten gooit het laatste beetje historisch besef van ons volk bij het vuilnis.

gravatar

Daarbij klinkt ‘De 79-jarige, waarvan eigenlijk de laatste 15 al lang niet meer zo enthousiast gevochten werd en de Spanjaarden meer zoiets hadden van laat het ze dan ook maar zelf uitzoeken, oorlog’ niet zo goed.
Zelfs een paar maanden bekorten zou al ernstige complicaties ten gevolgen hebben. 1 April verloor Alva zijn Bril, zou volstrekt nergens meer op slaan, laat staan de fopperijen die ermee gepaard gaan.
Daarbij, wat moeten we dan met de maanden die we over hebben? Als we die niet ergens terug plaatsen, slaan onze computers op hol. Daarbij lijkt het me niet wenselijk net nu in crisistijd met extra maanden opgescheept te worden. Wie gaat dat betalen? De hardwerkende burger zal toch weer al die maandsalarissen er extra bij moeten verdienen.

gravatar

Welke van de twaalf prinsenhoven in ons land?

De hoven met hoge torens vallen weliswaar af, omdat van Oplawaai Alex niet hoog van de toren mag blazen, maar dan blijven er nog genoeg over voor grondige renovatie.

Alex, de handen uit de mouwen.

gravatar

Zijne prinselijke hoogheid Alexander de Grote II,

Als u het predicaat koninklijk aan onze bouwmarkten toekent, krijgt u een prinselijke korting op alle bouwmaterialen voor alle renovaties die u ter hand gaat nemen.

Gamma, de redder in nood als er bij u een schroefje los zit.

gravatar

Het graf van Christus hebben we ook moeten openen om de juiste doodsoorzaak te vinden. Over het algemeen wordt gedacht dat het bloedverlies was door gevoelige folteringen, zoals een hoed van doornige rozenstruiken, het uitdrukken van Turkse sigaretten op het gelaat, afranseling met elektriciteitsdraad en ten slotte een steek van een bajonet terwijl hij bloedend hing te hangen. Maar het Vaticaan wil onderhand zekerheid.

Overigens een wonderlijk groot in een rots uitgehakt luxueus graf voor een straatarme opstandeling, die zich een week voor pesach bij zijn bezoek aan Jeruzalem zelfs geen behoorlijke fiets kon permitteren.

Zijn beenderen waren echter spoorloos verdwenen. Het meest waarschijnlijk is, dat ze in kleine stukjes onder duizenden kerken als relikwie zijn verdeeld. Dat wordt nog een heel karwei om alles weer bij elkaar te krijgen.

Reageer
gravatar

Grappig. Gisteren was ik precies bij die bladzijde! Ik vind het een leuk boek.
Jan Modael wordt onderbelicht, maar de actiepagina’s compenseren een hoop (‘Maak eens wat stuk van een Katholiek’)

Reageer
gravatar

En weer zijn we bezig met het knuffelen van daders zonder dat we ons om de slachtoffers bekommeren. Ik vraag me af of de nazaten van Willem van Oranje wel zo blij zullen zijn met dit onderzoek!

Reageer
gravatar

Dat de Oranjes niet zo blij zijn, was al eerder heimelijk duidelijk. Uit onderzoek van de kogelgaten bleek namelijk, dat Willem als eerste heeft geschoten en Balthasar uit noodweer terug heeft geschoten.

gravatar

Ach Paulus, noodweer was in die tijd nog gewoon harde wind, bakken regen en een donderklap. Laat het verleden toch lekker rusten mensen, voor mijn part heeft meneer Balthasar zich destijds verslikt in een stukje knol..

gravatar

Waar was Balthasar G. eigenlijk begraven?

Reageer
gravatar

Hij is niet begraven. De zes restanten (zie: 9) zijn aan het Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra overgedragen, zodat hij na foltering, vuurpeloton, vierendelen en decapitatie ook nog voor de leeuwen kon worden geworpen.

gravatar

Suus,

Wij vliegen zijn niet zo dol op brievenbussen. Dat je een van ons daarin vond, maakt jouw verhaal onwaarschijnlijk. Bovendien, wat weten wij nu eenmaal van die Balthasar? Dat is voor ons zo’n 150.000 generaties geleden.