FNV fuseert met Bond tegen het Vloeken

Zieltogende vakbond voorlopig gered

Vakcentrale FNV heeft in een poging de organisatie te redden een vergaande integratie met de Bond tegen het Vloeken aangekondigd. Volgens woordvoerder Huib Wandrig is samenwerking met de vloekbestrijdingsdienst nodig om de kosten te drukken en het ledental op peil te houden.

Het voortbestaan van de vakbond stond al langer ter discussie, met name wegens het teruglopende ledenaantal. Ook de antivloekvereniging kampt met een teruglopend aantal donateurs waardoor de club gedwongen is  naar samenwerkingsmogelijkheden uit te zien. Wandrig: “We zoeken al sinds begin dit jaar naar manieren om relevant te blijven voor de Nederlandse samenleving, en zijn blij om in de Bond tegen het Vloeken een betrouwbare partner te hebben gevonden.”

Arie Dinteloord, erelid van de metaalbewerkersvakbond, juicht de aangekondigde fusie toe. “Het zou godvergeten zonde zijn als al die vakbondsexpertise naar de tering zou gaan, domweg omdat de jeugd te bescheten is om anderhalve knaak per jaar aan vakbondscontributie op te hoesten. Als die vogels van de Bond tegen het Vloeken onze FNV een tijdje willen sponsoren kunnen we de vakcentrales misschien net over het dode punt tillen tot de volgende episode van roofkapitalisme over onze verdomde ruggen aanbreekt.”

De plannen voor de fusie moeten nog worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad, de vakbond voor vakcentralemedewerkers en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Wandrig verwacht dat dit geen problemen zal opleveren. Dankzij de fusie zal de geplande ontslagronde van 2013 waarschijnlijk geen doorgang vinden.

De directie heeft al laten weten verdere fusies en overnames niet uit te sluiten. Ingewijden speculeren al langer op samenwerkingsmogelijkheden met onder andere MKB Nederland, Astrid Joosten en werkgeversorganisatie VNO-NCW.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ach Paulusch, welk een prachtig proza; het is gelijk het Orakel van Delphi, zij het dan dat u bevangen bent door varkensdampen. En gelijk het Orakel het rechte eind kwijt bent.

Om Heer Bøs te pleizieren had u ook Kootwijkerbroek in de opsomming mee kunnen nemen; het ligt dan wel niet in Drenthe, maar dat hád wel zo kunnen zijn.
Die onvoltroffen schoonheid proeven van het Brabantse land komt een andere keer wel weer: de koffietafels en boerenbruiloften komen me ruimschoots de neus uit. En aan dekbedden heeft de famille geen nood.

Reageer
gravatar

Zeggus, pleurisdwerg, azzie zo doorgaat laat ik je uit je kop leren hoeveel klinknagels de Hef nog heb door je der met je kop kennis mee te late make – stuk voor stuk begrijpie??

gravatar

Beste Bøs Showfør, Rotterdammert en Jeettje,

Rotjeknor is het toonbeeld van hoogmoed, omdat alles hoog moet; twee bewoonde walkanten van een brede sloot alwaar een megalomanie van Babylonische proporties heerst. Met een ‘schoonheid’ die Manhattan naar de kroon durft te steken. Tenminste, als men hoogte voor schoonheid aanziet, en schaduwen mint.

De plaats die zich roemt om zijn befaamde zweetlucht, die allang is verwaaid door dampen uit Pernis en Europoort.
Daar waar winkelcentra tot de saaiste ter wereld behoren en de historische pracht is gedempt. Waar voetbaloorlogen het enige verzetje bieden tegen het treurige lamlendige uitgaansleven.

Wie daar voldaan meent te wonen, heeft nooit de oprechte levensvreugde en werkelijk onovertroffen schoonheid van Brabant geproefd.

Vooruit dan, dat geldt in zekere mate ook voor Drenthe, uiteraard met uitzondering van Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen. Meppel, Westerveld, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en De Wolden.

Reageer
gravatar

Zojuist werd ik door mijn (nog immer in Rotterdam woonachtige) broer opgebeld; ook hij figureert namelijk regelmatig in de annalen van http://www.De Speld.nl en soms botsen zelfs onze visies. Kortom, uit vertrouwde bron vernam ik dat de bezwering in mijn bovenstaande bijdrage grovelijk incompleet is en derhalve niet als specifiek Rotterdams mag gelden. Deze moet integraal luiden: Overmaase-hazewindhouden-korenmolen-pestpokken-vlektyphus. Al zo lang weg uit het Rotterdamse obiter dictum en het oorspronkelijk stedelijke jargon, was mij deze omissie niet opgevallen. Ik dank mijn levenslange bloedverwant voor dit -zo essentiële- addendum.

Reageer
gravatar

Ben ik DÁÁRvoor Godverdomme al dertig jaar lid van de vakbond?! Betaal ik DÁÁRvoor altijd mijn contributie?! Ik heb een gezonde tyfushekel aan die Godvergeten koleerterige pleurisbond tegen het vloeken! Laat ze de touwtyfus krijgen dat ze kunnen pluizen tot ze wellicht zelf pluis zijn! DAN maar geen gouden speldje, straks over een jaar of tien, maar als deze fusie doorgaat, dan toch zeker zonder mij!

Reageer
gravatar

Beste Bøs, wat een heftige reactie zo ineens. Uit mijn Rotterdamse jaren herinner ik mij een tongbrekende verwensing die dan over een institutie of individu werd uitgesproken: die kon de Overmaase-hazewindhonden-korenmolen-pestpokken krijgen. De geadresseerde overleed weliswaar nimmer aan de kwalijke gevolgen hiervan, maar het gemoed van de verwenser luchtte aanmerkelijk op. En weet toch: u bent niet alleen; na 40 jaar trouw betalend lidmaatschap van deze maatschappelijke institutie ontving ik niet eens het Zilveren Troffeltje met Ketting. Ikzelf wijs daarvoor als schuldige aan: Wim Kok en Lodewijk de Waal die met hun bureaucratisering van het FNV en hun commissariaten bij de ING de toon zetten (ovt) voor dit soort lafhartig klassenverraad.

gravatar

Beste heer BS,
Naast het bijkans kansloze uitzicht op het ontstijgen van de heilloze Jupiler League van uw geliefde Sparta, blijkt nog een trauma u parten te spelen. Ach, hoe triest is het leven op de Noorderoever daar in Rotjeknor…
Hoewel mijn boordevolle ideeën mij bijna uitpuilen om uw leed te verzachten, doe ik er verder het wijze zwijgen toe en wens u veel sterkte in de komende tijd!

gravatar

Ho ho Carrotte; het leven is prima op de Noordoever. Op de Zuidkant zou men nog niet dood gevonden willen worden, en dat zegt genoeg.

Heer Bøs zal nog een teleurstelling moeten slikken, ben ik bang: als er al sprake is van een kleinigheid om een langdurig lidmaatschap te commemoreren zal het hooguit een sticker zijn.

Een ‘lulligheidje’, zoals wij dat in Rotterdam zeggen, als een speldje is tegenwoordig al niet eens meer verguld zoals in de rijke jaren, maar ‘goldplated’ met een inferieur micron dun laagje fools gold.

Betwijfeld mag worden of het speldje ooit wel in echt goud is uitgevoerd voor de leden. Voor de bestuurderen twijfel ik daar niet aan: het zou in schril contrast afsteken tegen de gouden handdruk.

Maar goed: dan de AVRO. Die lepeltjes, daar had men wat aan: men kon de koffie of thee er mee roeren, dan wel besuikeren of zout op het hardgekookt eitje strooien.

Een speldje, tja; men loopt dan toch op Koninginnedag daarmee voor joker. “Voor welke slag heeft u dat gekregen?” Voor de slag op het Malieveld, helaas jammerlijk verloren”.

gravatar

Die lepeltjes en speldjes zijn zó jaren 50 en 60. Op de rommelmarkt zijn zij nog verkrijgbaar voor € 1,- per doos. Zo ook de lepeltjes van globetrotters die ooit Den Bosch of Valkenburg hebben weten te bereiken. En dan de oorkondes die werden uitgereikt voor veeljarig lidmaatschap. Werkelijk, Heer Bøs had zijn salaris beter kunnen besteden. Maar dat is natuurlijk wijsheid achteraf, want inmiddels is het op…

gravatar

Dit schaadt natuurlijk de internationale betrekkingen, hierdoor gaan wij Michelinsterren kwijtraken.
Wij hebben regelmatig gastronomische uitwisselingsprojecten met buitenlandse chefs, en het kan toch niet zo zijn dat topkoks als Ramsay uit de Nederlandse keukens gebannen gaat worden?

Wij vinden die Bond tegen het Vloeken sowieso branchevreemd: elke andere Bond is vóór het maken van iets, en zij zijn tégen: dat kán toch helemaal niet?

Reageer
gravatar

God ver…………..
-biedt het vloeken,
-kneukelt zichzelf over de fusie,
-dient een schouderklopje,
-morzelt Zijn vijanden,
-veelt zich zelden,
-acht den duvel,
-oordeelt discriminatie van homo’s,
-oordeelt de discriminatie van vrouwen.

Ach en zo kunnen wij wel uren doorgaan, maar het wordt al laat.

Reageer
gravatar

De mannenbond SGP wil volgaarne met de nieuwe vakbond meedoen op enkele bescheiden humanitaire voorwaarden:

– de FNV moet zo verstandig zijn om homo’s en vrouwen er eindelijk eens uit te gooien;

– buiten huis verkeren van vrouwen, zeker als het arbeid betreft, moet stevig worden ontmoedigd;

– alle vergaderingen beginnen en eindigen met voorlezing uit de bijbel, in pauzes worden psalmen gezongen;

– in de beginselverklaring wordt opgenomen:
– – het verbod op abortus, euthanasie, onanie en zelfdoding;
– – als geboortebeperking is alleen verkrachting toegestaan;
– – de zondag is uitsluitend voor kerkbezoek en gebed;
– – het scheppingsverhaal wordt in alle natuurkundeboeken opgenomen.

Nou, dat lijken mij toch geen onbereikbare of wereldvreemde voorwaarden, waaraan u met een beetje bezinning en moed ons gemakkelijk tegemoet kunt komen.

Reageer
gravatar

Wij willen wel meedoen, maar dan alleen op voorwaarde dat de leden van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt ook de bijdrage van boeren opnemen in hun dankgebeden bij hun maaltijden. God lukt het echt niet om het in zijn eentje voor elkaar te krijgen.

Reageer
gravatar

Dit wordt zoiets als de fusie tussen NVV en NKV, in NKV; gedeeltelijk geslaagd. Want de mannenboeders van het CNV vonden dat die Rooien en die Papen teveel vloekten en men bleef lekker buiten schot, traditiegetrouw aan de kant van werkgevers en overheid. Een goed gristen weet namelijk feilloos aan welke kant zijn boterham is gesmeerd. Ik betwijfel dus of de Christelijke Kerken dit keer wél positief zullen adviseren. Cees van der Staaij zal nog menig slapeloze nacht moeten doorwoelen en blootsvoets en -hoofds bij de Dordtse Synode te biecht moeten, overdrachtelijk gesproken natuurlijk, want gristenen biechten natuurlijk nooit; die belijden slechts schuld en doen daarna lijdelijk boete.

Reageer
gravatar

Verre van mij om de feestvreugde een halt toe te roepen, doch mijn makkers van de Zettersbond binnen het overkoepelend orgaan, hebben reeds een proteststem laten horen: zij zijn bevreesd dat de avonturen van Kuifje het voortaan zonder kapitein Haddock moeten stellen.
En dat is voor ons zetters nu juist de krent in de pap welke het zetten veraangenamiseert.
Creatieve oplossing moeten worden bedacht voor niet alledaagse uitdrukkingen: wij laten ons dat niet zo maar afnemen.
Men is gewaarschuwd, duizend bommen&granaten!

Reageer