Onvoldoende regulering in derivatenhandel zorgsector

Ruim 56% van de chirurgen handelt met voorkennis

De overheid heeft op dit moment te weinig controle over de handel in complexe zorgderivaten. Dat stelt Arnold Moerkamp, voorzitter van het College voor Zorgverzekeringen, vandaag in De Telegraaf.

Moerkamp waarschuwt vooral tegen de zogenaamde ‘health default swaps’. In een HDS verzekert een zorgaanbieder, bijvoorbeeld een ziekenhuis, zich tegen het geval dat een zieke onverhoopt aan zijn ziekte overlijdt, waardoor de zieke minder zorg af kan nemen. Speculatieve zorgaanbieders hebben de laatste jaren veel meer HDS’en uitgeschreven dan het totale zorgvolume, vooruitlopend op de verwachting dat de vergrijzende bevolking steeds vaker op zijn leven zal defaulten. Daardoor is de situatie ontstaan dat ziekenhuizen en artsen er belang bij hebben dat zoveel mogelijk patiënten vroegtijdig overlijden, waardoor ze de premie van hun HDS kunnen opstrijken.

Handelen met voorkennis is een ander probleem, aldus Moerkamp. Vrijwel iedereen in de sector beschikt in potentie over informatie over de gezondheid van anderen. Ruim 56% van de artsen geeft aan prognoses te maken over het genezingsproces van hun patiënten, maar ook zorgverzekeraars kunnen met hun kennis over hun patiëntenpopulatie de toekomstige zorgvraag voorspellen, bijvoorbeeld van het aantal bypass-operaties. “Als zo’n verzekeraar weet dat het gros van de verzekerden dik is en rookt, weet hij dat het aantal hartinfarcten zal toenemen. Dat soort informatie is in de markt goud waard.”

Artsenorganisaties erkennen dat er ‘weeffouten’ in de huidige zorgmarkt zitten, maar denken dat de situatie minder ernstig is dan Moerkamp schetst. Dokter Memelban, chirurg in het Flevoziekenhuis: “Uiteraard beleg ik in zorgderivaten. Ik koop bijvoorbeeld altijd put-opties op ongeveer 50% van mijn galblaasoperaties. Als dan plotseling de markt voor die operaties in elkaar klapt heb ik mijn risico’s beperkt. Maar keihard short gaan op organen, zoals sommige collegae dat doen, dat vind ik echt onethisch.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Griezelig dat dit voor kan komen. Het ergste lijkt me nog dat andere sectoren van de economie ook besmet raken met hetzelfde soort denken. Stel je voor dat brandweer op politie zo in elkaar zouden steken?

En natuurlijk is het een bastion van ethisch handelen, en daarom ondenkbaar, maar stel nu eens gewoon zuiver fictief: stel dat de bankwereld zo in elkaar zou steken, dan zou het mooi een puinhoop worden!

Reageer
gravatar

Daar waar de overheid faalt ontstaat ruimte voor particulier inifiatief en dus brengen wij graag het volgende onder uw aandacht:

Waarom wachten tot u bent overleden?

Beleef nu al plezier van de mogelijkheid tot orgaandonatie.

Orgaandonatiebemiddelingsbureau ‘Moosje’ biedt u ongekende mogelijkheden.

Meldt u vandaag nog aan voor vrijwillige donatie van een orgaan en ontvang een leuk litteken waarmee u in familiaire-, vrienden- en kennissenkring kunt pronken. Ontvang een extra bonus bij gelijktijdige donatie van meerdere organen!

Ook aan de ontvanger hebben wij gedacht.

Koop nu een optie op een beschikbaar komend orgaan en vergroot op die manier uw kansen.
Wij bieden u twee mogelijkheden;
* de zogenaamde put-optie, waarbij u een optie neemt dat een vrijkomend orgaan in de daarvoor beschikbare of bedoelde ruimte van uw lichaam gestopt wordt en,

* de call-optie waarbij u een optie neemt op de mogelijkheid dat wij een donor oproepen die beschikt over één of meerdere door u gewenste organen.

Ook de ontvanger krijgt van ons als extra bonus een aantrekkelijk litteken.

Bij het (de-)monteren van organen maken wij uitsluitend gebruik van goed-geïnstrueerde co-assistenten om de kans op een fors litteken te vergroten.

Tegen bijbetaling is het mogelijk tijdens de ingreep verdoofd te worden waarbij wij uiteraard gebruik maken van goedkope anesthetica-derivaten.

Disclaimer
In het verleden behaalde resultaten bieden u geen garantie op een gezonde toekomst.

Reageer
gravatar

Geen probleem. Als straks iedereen automatisch donor wordt dan is het tekort opgelost. Wat ik wel echt ziek vind is dit: KLIK klik maar op m’n naam…

Reageer
gravatar

Voorkennis? Voor wat? Ik heb een kennis en voor hij mijn kennis was, was hij gewoon niet mijn kennis. Ik snap het allemaal niet.

Reageer
gravatar

De foto geeft bij nauwkeurige inspectie de toelichting af: Cc Army Medicine. Het lichaam betreft dus een crash-test-dummy in combinatie met het Dr. Bibber-spel. Bovendien onmiskenbaar een crash-test-dummy halfbloedje: het viel op hoe weinig bloed er aan de wondranden zichtbaar was.

Reageer
gravatar

O heremetijd, maak ik me om 19 uur en 18 minuten even een forse fout. Ik schaam mij diep, want iedereen heeft natuurlijk al gezien dat ik “mij nicht” schreef. Ik bedoelde natuurlijk: “mijn zeer gewaardeerde nicht en allerliefste vriendin”.

gravatar

Voor de leden van de Paulinische stam die zich op geneeskunde concentreren: bij het bewegen van de cursor over de foto komt vanzelf de melding “Cc Army Medicine” weer. Ik heb die er niet in gezet. Overigens was Zuster Bloedgijn’s opmerking over “uit de nek lullen” onverwacht relevant door het voorwerp dat de dienstdoende chirurg in een schaarklem gevat houdt. Trek het u niet aan Zuster: zelfs de beste Zuster laat wel eens een ‘steek’ vallen.

gravatar

Bij nader inzien: het lijkt alsof men op de foto van binnenuit een vaso-vasectomie toepast. Klopt dat? Het kan -zo op het blote oog- ook een penisverlengende operatie betreffen die niet door een chirurg maar door een dienstdoende portier wordt uitgevoerd omwille van een lagere overhead. (Dit soort operaties wordt niet door de basis-ziektekostenverzekering gedekt).

Reageer
gravatar

U ziet mij ook rechts op de bovenstaande foto. Wij zijn hier inderdaad bezig met een default swap short Maleisische voorhuid, in vakjargon een dssmvtje, die wij vanwege de verwisselbaarheid vastzetten met klitter- of klittenband, naar gelang een penis geklitterd wordt of een clitoris geklit. Dat laatste heb ik overigens nog niet mee mogen maken.

gravatar

Na het aanschouwen van dit reukorgaan weerklinkt als vanzelf het lied van Toon Hermans: “Mien waar is mijn feestneus, (bis), waar is mijn feestneus gebleven?” Meneer heeft duidelijk niet achteraan gestaan toen er neuzen werden uitgedeeld. Qua gebit is hij niet in dezelfde mate begiftigd. Maar, beste Zuster Paulien Bloedwijn, wat is de boodschap áchter uw bericht? Een grote neus betekent ook een grote loeris? U heeft daar als pleegzuster ongetwijfeld empirisch onderzoek naar gedaan. En, klopt ‘t?

gravatar

OK. Er is hier dus een zorgsector zeepbel in de maak. Zoiets vermoedde ik al omdat ik in 1981 voor 14 gulden 50 mijn nier kon verkopen en dat ik dit nu kan doen voor 79 Default Swap Shorts Maleisische voorhuiden. En dan denk ik bij mezelf: Dat kan niet goed gaan! Want wat moet ik met die Maleisische voorhuiden? Ze zijn dan wel weer aftrekbaar. Dat wel.

Reageer
gravatar

Ik ben eigenaar van textielbedrijf Voor ‘t Lapje en daarnaast voorzitter van branchevereniging Textielle. Namens deze laatste club laat ik weten dat de textielbranche zich doodergert aan het gebruik van het woord “weeffout” sinds de eurocrisis. Onze branche komt hiermee in een slecht daglicht te staan alsof textielbedrijven alleen maar weeffouten maken. Al sinds enige decennia komen weeffouten nauwelijks meer voor door technologische vooruitgang en verscherpte regulering. Mocht dit woord vaker gebruikt gaan worden, dan rest ons niets anders om een proces-verbaal voor smaad op te laten maken door onze advocaat.

Reageer
gravatar

Op dit moment zijn we in onderhandelingen met Ten Cate om het bedrijfsonderdeel Cunnilingo, dat wereldmarktleider is in de productie van beflapjes, te verkopen om onze kapitaalspositie te versterken. Tegucigalpa IV verplicht textielbedrijven namelijk dat per januari 2014 minstens 20% van de bezittingen uit liquide middelen bestaat. Ik houd je op de hoogte…

gravatar

Ik zeg: “Voorzitter Raad van Bestuur van Apax®. Lik mijn reet (wel met ons product graag)! Excusez-le-mot.” Wij gaan niet in op vijandige aanbiedingen van Apax® en consortium. Bovendien zal de Europese mededingingsautoriteit hier niet mee akkoord gaan.

gravatar

De getoonde operatie betreft duidelijk een onverzekerde; de afwezigheid van mondkapjes, monitors, narcotiseur, bliep- en piepapparatuur en beademing duidt daar op. Verder is de aanwezigheid van een naaste (echtgenote) linksboven in beeld al een indicatie dat dit een HDS betreft. Men hoort het nieuws dan direct uit “the horse’s mouth”. KLOZ-koning en VVD-icoon Hans Wiegel is de originator van dit soort ‘open’ operaties voor minvermogenden. Let ook op de arts met de blauwe handschoenen: die verzorgt de toediening van de MRSA-bacterie.

Reageer
gravatar

Hahaha, deze foto had nog niet geplaatst mogen worden, hahaha, want het is een ultra-geheim experiment van VVD en CDA, hahaha.

Zoals u weet willen wij de zorgtoeslag zoveel mogelijk afbouwen, hahaha, maar omdat we geen onmensen zijn zoeken we een goedkoop alternatief voor de lagerbetaalden; hahaha.

De foto toont dus inderdaad zo’n goedkope operatie, hahaha, en er zijn ook al vergaande besprekingen met andere dierenklinieken, hahaha; maar mondje dicht, anders doet de oppositie weer moeilijk en dat mag niet met de naderende verkiezingen, hahaha.

gravatar

Nu snap waarom ik de opdracht heb gekregen een lied te maken met als begintekst: “Er zit een paard bij de arts, daarna bent u aan de beurt….”.
Dat is natuurlijk voor de tv-spotjes over het VVD/CDA plan.

gravatar

Geniaal. Met de VVD als grootste partij een realistisch toekomstscenario. Kwantiteit boven kwaliteit, reduceer liefst alles van waarde tot een aantal euro’s, graaien waar je kunt, liefst met zo complex mogelijke financiële derivaten, zodat alleen jij het nog snapt. Ik zeg doen!

Reageer
gravatar

Zeer actueel artikel, vooral nu in de Bondsrepubliek het schandaal over ‘Organspende’ is losgebarsten.Ook duidelijk gelieërd aan de voorkennis-affaire die nu de Nederlandse zorgindustrie parten speelt. Het ‘short’ gaan op organen is voor de politiek al reden geweest een wetsvoorstel voor automatisch donorschap voor te bereiden. Sybrand van Haersma Buma gaat daar met Jolande Sap en Emile Roemers een punt van maken bij de komende verkiezingen.

Reageer