Tieners beginnen eerder aan seks

Gemiddelde begintijd naar half vier 's middags

Tieners waren er in 2011 steeds vroeger bij op seksueel gebied. Dat blijkt uit de Tienertourmeter, een jaarlijkse steekproef waarbij meer dan zesduizend pubers in de leeftijdscategorie 12 tot 19 jaar worden ondervraagd over hun levensstijl. Vorig jaar begonnen de pubers gemiddeld rond half vier ’s middags aan seks.

Volgens onderzoeker Willem Kuttscheuter, betrokken bij de totstandkoming van het onderzoeksrapport, is het gewijzigde seksuele gedrag van de respondenten niet zozeer een morele kwestie, maar vooral praktisch van aard. “Veel van de geïnterviewde tieners hechten grote waarde aan een open invulling van hun avond. Dan willen ze zich volledig kunnen richten op huiswerk, afspraken met vrienden, of televisie kijken. Het televisieaanbod is ’s avonds nu eenmaal gevarieerder dan eerder op de dag. Tieners worden wat dat betreft steeds efficiënter en doelmatiger.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

U was er dan wel héél erg vroeg bij. En met de wipkip is het ook goed afgelopen? Goed dat er toen nog geen plofwipkippen waren.

gravatar

Ik quote;

“Dat blijkt uit de Tienertourmeter, een jaarlijkse steekproef waarbij meer dan zesduizend pubers in de leeftijdscategorie 12 tot 19 jaar worden ondervraagd over hun levensstijl. Vorig jaar begonnen de pubers gemiddeld rond half vier ’s middags aan seks.”

Tja, hoe wil je het onderwijs onderuithalen?!

In mijn tijd begonnen we pas in het weekeinde aan de seksuele handelingen.

Geen wonder dat de jeugd van tegenwoordig denkt dat Nelson Mandela een bekende Surinamer is of dat Haarlem de hoofdstad van provincie Noor-Holland is…

*zucht*

Dr. Herman De Doktor van Leeuwin.

Reageer
gravatar

Er is geen genealogisch onderzoek bekend dat eenduidig uitsluit dat Nelson Mandela Surinaamse roots heeft. Wie de schoen past, trekke hem aan: immers ‘Nelson’ als schoenhandelaar (in het goedkopere marktsegment) is hier landelijk bekend en heeft niet Suriname een rijke traditie in het -gratis- wereldwijd verspreiden van haar procreatieve zwartzaad? Waarvan het vruchtgebruik uitsluitend berust bij de recipiëntes: “wie het krijgt, mag het houden”. Want ook Nederland kent vele autochtone recipiëntes van Surinaamse donors. Tenslotte: aan de aanname dat Haarlem de provincie-hoofstad van Noord Holland zou zijn, is al eerder aandacht besteed in een hoofdredactioneel artikel in De Speld; de discussie daarover hervatten lijkt niet raadzaam.

gravatar

Dag Paulien,

Ik heb je klacht ontvangen en ik ga er spoedig mee aan de gang. Ik heb mijn moeder, majesteit van een of andere land waar Geert Wilders haat zaait, Hierover gesproken. Integendeel Paulien, mijn moeder was jaloers dat u juf bent geworden.. U kunt tenminste nog iemand wat leren. Dat gaat onze familie niet echt goed af.
Overigens kan ik u niet meer herinneren als klasgenoot, maar dat kon nog wel eens kloppen. Was niet vaak nuchter.

Met vriendelijke sproetjes,

W.A+

Reageer
gravatar

Alex,

Ik weet mij nog heel goed te herinneren dat jouw moeder Bea bij een pyjamapartijtje mij een doosje Durex Missionaris met zaaddodende pasta gaf, terwijl ik jou niet zag zitten met jouw bezopen kop op de troon. Ik dacht nog: Van mijn dooie dood niet met die prinselijke bolle.

Sans Rancune

gravatar

Toen jij 16 was, was jij nog minima…
Dat mag niet van mam.

Reageer
gravatar

Landgenoten, mijn man is een beetje dom…
Ik had begrepen dat mijn lex hier gereageerd heeft uit angst voor het falen van de monarchie. Ik wil dit recht zetten. Wij sexten NOOIT toen we 16 waren. Wij kenden elkaar namelijk nog niet.

Reageer
gravatar

Nou Hare Koninklijke Maxiheid, ik wil niet uit mijn school klappen, maar er was eens een dochter van een tandarts…

Ik moet eerlijk zeggen dat ik maar wat jaloers ben. Ik ben maar gewoon schooljuf geworden en jij prinses. Het belangrijkste was dat Bea mij, net als haar, niet op het oog had.

gravatar

Mijn moeder en ik zijn zeer verheugd dat in de reacties op dit artikel nog niemand heeft opgeroepen de monarchie af te schaffen.

Reageer
gravatar

Toch wordt e.e.a. niet zichtbaar in significant verhoogde geboortecijfers, we blijven als natte Delta-bewoners jammerlijk steken op een geboortencijfer van 1.45, waar minimaal 2.25 nodig is om de bevolking op peil te houden. Ceteris paribus moeten onze geslachtsrijpe tieners collectief op stage naar de Maghreb, waar plaatselijk geboortencijfers van 11.9 en hoger worden gemeten dankzij vruchtbaar werk van Oxfam/Novib. Hier staat tegenover dat in deze streken structureel geen AOW en Kinderbijslag bestaan. Sommige lokale stammen hebben daarom hun productie verplaatst naar Nederland.

Reageer
gravatar

Ja, maar dat heeft ze geconcludeerd toen haar ascendant Jupiter in het sterrenbeeld Kreeft stond, en derhalve zo onder invloed stond van Waterman, dat haar Schorpioen helemaal is weggespoeld.

Wellicht zal hierdoor haar kennis van zaken, die doorgaans toch al vertroebeld werd door haar Leeuw, hierdoor niet helderder worden. Overigens heb ik een stronthekel aan van Bijsterveldts Jupiter, die mijn Saturnus voortdurend zit te dwarsbomen. Begrijpt u, meneer de decaan?

Reageer
gravatar

Hieraan wil ik nog toevoegen dat uit een van mijn laatste onderzoeken is gebleken dat op basisscholen onder de leerlingen nog maar 1% maagd is.

De rest was leeuw, boogschutter, kreeft…

Reageer
gravatar

Niemand op het idee gekomen, dat dit onderzoek niet klopt?
Ik ken onderzoeker Willem Kuttscheuter zeer goed. Hij was wetenschapper bij de KUT (Katholieke Universiteit Tilburg) maar moest,het veld ruimen, toen bekend werd, dat hij de methode D. Stapel/ R. Vonk hanteerde bij zijn onderzoeken.
Alle onderzoeken van Willem worden nu tegen het licht gehouden, waaronder ook deze.

Reageer
gravatar

Dat komt door die lege lesroosters. Bij ons op school werd er tot 4 uur exact streng op toegezien dat we onze tijd niet verneukten.

Reageer
gravatar

Ik geef de reclame de schuld: pubers zijn daar nu eenmaal zéér gevoelig voor. Dat merken we dagelijks!
Het ziet er dus naar uit, dat dit het gevolg is van ‘4 uur: Cup-a-Soup’!
Dan moet e.e.a. natuurlijk wel klaar zijn. En op dat moment (iets voor 4-en) heb je natuurlijk wel lekkere trek, dus is er een ‘gat in de markt’ gecreëerd om in die behoefte te kunnen voorzien, m.i.

Reageer
gravatar

Wat klopt er niet aan dit artikel? Àlles.

Een béétje puber begint aan seks bij het ontwaken en stopt daar pas mee na het sluiten van de ogen ‘s avonds. Dat is nu eenmaal het doel van puber zijn.

Dat onze tegenwoordige pubers dus pas ontwaken om half vier ‘s middags, iets dat ik ook bij de kleine staartjes waarneem, zegt àlles over de verslapping van de huidige jeugd.

Waar zijn ze gebleven, de frisse knapen die bij zonsopgang al aan een ferme trektocht begonnen? De meiskes die met een welgemeend “goedemorgen” hun rozenknopjes inspecteerden? De stelletjes die reeds op weg naar school de eerste spanningen uit hun relatie masseerden?

Verdwenen zijn ze, zeg ik u. Verdwenen, en vervangen door een lamlendige jeugd die zich ‘s nachts voor de computer vermaakt en pas tegen de late middag ontwaakt om zich halfhartig van haar plicht te kwijten.

Als dìt het moderne Nederland moet voorstellen, als dìt de generatie is die het voortbestaan van de natie moet garanderen, dan voorzie ik Griekse toestanden in de nabije toekomst.

Reageer
gravatar

De tijden zijn veranderd. Ik was des morgens om een uur of acht in de streekbus op weg naar school heel intensief bezig met een plekje zoeken naast een bevallig wezentje om tussen de hoge rugleuningen enkele verkennende oefeningen te kunnen uitvoeren. Kwam vaak heel opgelucht op school.
En tegeswoordigs doene ze dat dus pas des middags?

Reageer
gravatar

Heel logisch allemaal: in Voorts duurt de middelbare schooldag gemiddeld zo tot 14.30, dan samen naar huis om huiswerk te maken zogenaamd, dus om 14.50 u thuis zijn, tot 15.00 u beleefdheden uitwisselen met wie weet a.s. schoonouder(s) dan naar de studeerkamer, in de stemming komen en om 15.30 u is het dan zo ver. Bleef het leven maar zo vanzelfsprekend.

Reageer
gravatar

Dat pubers vroeger aan seks beginnen is evident; mijn Spes Patriae is pas aanspreekbaar vanaf 16.45 uur (indien klaar met de dagelijkse dosis ars amandi) tot 18.15 (etenstijd). Daarvoor en daarna mag het jonge volkje niet gestoord worden in hun secundaire tijdsbesteding: Facebook, Hyves, inhoudsloos getwetter op Twitter, computerspelletjes en zielloze producten van de Amerikaanse televisie-industrie. Als grootvader houdt ik mij natuurlijk aan de opgelegde formats en tijdschema’s. Maar in onze jeugd ging dat toch heel anders; mijn broers en ik moesten huiswerk en seksuele activiteit combineren met huishoudelijke taken bij toerbeurt; veel te vaak was er alleen maar huiswerk en ‘helpen bij de afwas’ (want geen zussen). O tempora, o mores.

Reageer
gravatar

Paulus, zijn jullie al terug van jullie familieweek?

Mag ik dan afrekenen voor het waarnemen? Dat is 25 euro per reactie maal 101 reactie, excl. reiskosten. Stort 5050 euro op mijn rekening en we praten nergens meer over.

Reageer
gravatar

Mijn zoon en dochter herkennen zich niet in dit verhaal. Ik heb ze net nog gevraagd, en nu sesamstraat al tegen half zes begint is de tijd tussen half 4 en half 6 simpelweg te kort voor een kwalitatief goede coitus in hun ogen.

Reageer
gravatar

Kijken ze wel goed uit? Op deze wijze is coïtus volgens mij slecht voor de ogen.

gravatar

Zoiets zei mijn juf voor de vakantie tegen de meester van groep acht, maar de wip is nog steeds stuk. Ik denk, dat ze geen verstand hebben van wippen.

gravatar

Wij deden het vroeger in de schuur, daar had je wat meer ruimte om een fatsoenlijke wip te maken. Vaak met meerdere mensen tegelijk voor de gewenste hand- en span diensten. Beter georganiseerd, dus makkelijker met het hoofd erbij. Veel boren, maar alle gaatjes werden wel gevuld. Veel inspanningen werden verricht, maar uiteindelijk verliet iedereen dan wel weer bevredigd het schuurtje.

gravatar

Maar waren jullie dan met het maken van die wip ook helemaal klaar gekomen, zodat jullie weer lekker konden wippen?

gravatar

Tussen het brood en lippen door, vergat ik mijn neus – dat was even wennen, maar ze vond het wel apart. Maar goed, ja vroeger eraan beginnen ben je eerder klaar en voor veel tieners is dat de goal – toch – veilig oversteken staat ook niet hoog op de agenda.. komt wel goed..

Reageer
gravatar

Speld, van harte! U bent er eindelijk in geslaagd een ondubbelzinnige dubbelzinnigheid in een waardeloos artikel te proppen. Anders is de “steekproef” natuurlijk niet te verklaren, of het moet zijn, dat die vieze Paulus hier de hand in heeft gehad. Nee, reageer nu niet met iets waar een vinger in voor komt, die kan ik zelf ook wel verzinnen. Ook vakantiekrachten kunnen beter dan dit. Zij hebben elke dag tot 15.30 uur de tijd om grondig onderzoek te plegen.

Reageer
gravatar

Ik deed het pas om half twaalf ‘s nachts…

Reageer
gravatar

Tsjonge Carrotte, was jouw stapavond zo laat al voorbij. In mijn jonge jaren sekste ik juist heel vroeg, zo tussen twee en vier uur ‘s ochtends.

gravatar

Hmmm… menige nacht meegemaakt, dat het nog gauw een uurtje slapen was voordat we weer moesten gaan werken. Machtig mooi, maar de volgende dag wel helemaal kapot eneuh… nee, daarvoor hadden we géén drugs nodig. Gewoon een machtig mooie en lieve vrouw kan (ook) wonderen verrichten.

gravatar

Hmmm… menige nacht meegemaakt, dat het nog gauw een uurtje slapen was voordat we weer moesten gaan werken. Machtig mooi, maar de volgende dag wel helemaal kapot eneuh… nee, daarvoor hadden we géén drugs nodig. Gewoon een machtig geile, goed geschapen man kan (ook) wonderen verrichten.