Burgers doorbreken taboe op aanslag

De ingezonden brief voorbij

Een groep bezorgde Noord-Brabantse burgers wil het taboe op daadkrachtige kritiek op gemeentelijke verordeningen aankaarten, zo laten ze via een anonieme klacht weten.

De klacht werd geuit door twee auto’s de voorpui van het gemeentehuis in te rijden, het gebouw door brandstichting te verwoesten en de omwonenden in direct levensgevaar te brengen. De klager, die anoniem wil blijven, realiseert zich dat de methode ongebruikelijk is: “Het is inderdaad een dwingender signaal dan een ingezonden brief, maar je moet niet onderschatten hoe groot de maatschappelijke gevolgen zijn van gemeentelijke verordeningen. Mijn onvrede heb ik op deze wijze geuit. Ik probeer ook alleen maar mijn taak als participerende burger te vervullen.”

De gewraakte verordening Art 52i lid 1 sub b regelt de hoogte van de afzettingen rond mobiele woningen. Waar deze hekwerken eerst massief mochten zijn en maximaal 1,30 meter hoog, vanaf oktober 2012 moeten de omheiningen voor het merendeel doorzichtig zijn en maximaal 90 centimeter hoog. De gemeente zal handhavend optreden vanaf 1 januari 2013. Dit besluit schoot de klager in het verkeerde keelgat: “Als je zo’n verordening leest dan is de tijd van praten voorbij, dat begrijpt iedereen. Wij moeten nu een aanzienlijk deel van de heg die over onze schutting hangt snoeien, dat is een tamelijk kaal gezicht. Daarom kozen we er voor om twee voertuigen het gemeentehuis in te laten rijden en daarna, met behulp van licht ontvlambare brandstof, wat er van het gemeentehuis over was in de as te leggen. Dan hoef je in ieder geval geen nummertje te trekken voor een antwoord.”

Gemeentes in de omgeving hebben nog niet laten weten of ze de omstreden manier van burgerfeedback ook zullen doorvoeren. Provincie-woordvoerder Andrea Verstijn: “We beseffen dat de klachtenlijn niet altijd optimaal functioneert, maar deze methode heeft ook enkele nadelen. Zo moet het gemeentehuis als verloren worden beschouwd en is de kans op gewonden of zelfs overledenen reëel. Vooralsnog houden we dus vast aan ingezonden brieven.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

De stille krachten achter de Nationale Postcode Loterij hebben gemeend een gebaar te moeten maken naar de onderbuikgevoelens (het Gesundes Volksempfinden) van haar Nederlandse afnemers. Na een reeks succesvolle loterijen in Irak en Afghanistan met als hoofdprijs een serie tot bomauto’s opgepimpte Peugeots 208, stelt de NPL nu overjarige modellen van dit merk en type ter beschikking aan kampers en andere semi-mobiel behuisden. Bij deze nummerbordloze exemplaren wordt gratis meegeleverd een overzicht van historische stadhuizen en (anders dan bij de Arabische modellen) een afstandsbediening met een reikwijdte van 300 meter.

Reageer
gravatar

We zitten hier nu wél met een cruciaal omslagpunt: laten we, als vanouds, het geweldsmonopolie bij de overheid of schuiven we nu in de richting van geprivatiseerd geweld; denk aan de Arabische lente van Scheherazade die geen 1001 Nacht duurde voor zij tot nachtmerrie werd? Het is heavy, maar ik vrees dat we hier niet onder consultatie van Neerlands onderKoning uitkomen. Denk aan het precedent van het grauw dat Johan en Cornelis de Witt lynchte op het Binnenhof in Den Haag, maar óók aan de succesrijke geweldsprivatisering door Blackwater Inc. in bevrijde Arabische gebieden en de effectieve sponsoring daarvan door de National Rifle Association NRA van Newt Gingrich. Mao Tse Tung: “Alle macht komt uit de loop van een geweer!”: Power to the people en iedereen minstens één Kalashnikoff in de paraplubak?

Reageer
gravatar

Heer Uitzijder,

Nu we het toch over staatsmonopolie hebben, wist u dat de fiscus namens de overheid het diefstalmonopolie heeft?

Daarom treden wij streng op tegen arme drommels in ons dorp Paulisse die de neiging hebben om dat diefstalmonopolie te omzeilen.

Mijnheer de baron en mijnheer de bankier laten wij natuurlijk met rust. Traditie, weet u wel.

gravatar

Bijzonder pijnlijk weer om te moeten constateren dat de overheid hier ernstig tekort schiet in haar dienstverlening naar de zwakkeren in de samenleving toe.

Immers, het initiatief van deze klager is, hoe lovenswaardig ook, enkel bereikbaar voor mensen die minstens één auto hebben waarmee ze hun klacht kunnen deponeren.

Door de privatisering van het openbaar vervoer is het waarschijnlijk ook niet mogelijk om de bus van lijn 16 aan te wenden als klachtenlijn en het per spoor bereikbaar maken van ieder gemeentehuis gaat, vrees ik, decennia lang duren.

De meest voor de hand liggende oplossing is dan ook een ideeënbusje, een met brandbare vloeistof gevulde Ford Transit die iedere gemeente beschikbaar stelt voor burgers met een geschil die zelf niet beschikken over een auto.

En voor diegenen die óók niet beschikken over een rijbewijs: een Bijzondere Ontploffings Ambtenaar die de rit verzorgt.

Reageer
gravatar

Nee hoor Leo. Het gemeentehuis is gebruikt voor het slopen van auto’s bij gebrek aan een echte sloopmuur. Die was immers door de gemeente gesloopt.

gravatar

Als er iets is dat mij woest maakt zijn dat verdachtmakingen naar ‘minderheden’ en hun cultureel-eigen ideopatietjes, bevobbeld dat gehak op Islamitisch balkonslachten, de historische onwil van kampers om BTW af te dragen op hun autotransacties en marihuanaproductie, de lage kruisbroeken en arbeidsmoraal van Antilliaanse jongeren, de onovertroffen vaardigheid van tasjesrovers op scooters en hun Oost-Europese concurrenten, de politiek en de verhoging van de BTW en de eigen bijdrage, de SGP en hun stokpaardje vrouwenhaat. Ik bedoel, er is altijd wel iets aan te merken op minderheden, geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan. We zijn zo vlot met het duiden van de zwarte balk voor de ogen van minderheden, dat wij onze eigen spiegelende zonnebril niet meer zien.

Reageer
gravatar

Och, heer Outsider, om nu burgerlijke ongehoorzaamheden gelijk te scharen onder koeienvlekjes gaat mij ietwat te ver. Bovendien vraagt de overheid daar zelf om: de uitvoering van de roep om zelfredzaamheid wil wel eens haaks staan op de bedoelingen van beleidsmakers die juist gebaat zijn bij burgerlijke gehoorzaamheid vanwege hun maandelijks te ontvangen vergoeding.

Het moge u duidelijk zijn dat ik uw ‘we’ verre van mij werp. Het is een modeverschijnsel waar ‘we’ ons tegenwoordig veelvuldig aan bezondigen, dat ‘we’.

gravatar

Jeettje, op de keeper beschouwd, snijdt uw respons hout. Mijn ‘we’ suggereert een collectiviteit die in de huidige multiculturaliteit verloren ging, verdampte. We zijn niet meer één volk, verenigd onder Oranje, de Dordtsche Synode en een ferm staatsman. De BV Holland werd een archipel van ethnische eilandjes die elk druk bezig zijn uit te groeien tot gesegregeerde ontwikkelingslanden met eigen territoir voor Batavieren, Hunebedlegerigen, Kaninefaten, Friezen, Saksen, Berbers en Osmannen compleet met vertrouwde stameigen symbolen zoals knotsen, knuppels, golfclubs, ezels en kamelen: “men” verkeert hier in de laatste dagen van Pompeï; de ‘bellum omnia contra omnes’ staat voor de deur en het kabinet bezuinigt op onderwijs, zorg en politie.

gravatar

Deze methode is eerder in Irak toegepast. En het heeft daar in elk geval geleid tot het intrekken van de verordening over de maximum fietssnelheid op fietspaden.
Dus zolang gemeentes in hun klachtenprocedure geen ruimte voor emoties geven, ben ik bang voor meer explosieve burger initiatieven.

Reageer
gravatar

Met auto’s worden toch allang geen taboes op aanslagen meer doorbroken. Dat is zelfs al met vliegtuigen gebeurd. Om het Groot Internationaal Taboeboek (Dublin 2013) te halen zal men toch echt met iets beters moeten komen. Met ruimteschepen of zo.

Reageer
gravatar

Ingezonden brieven niet krachtig genoeg?

Beste auteur van bovenstaand artikel, wat dacht je van het in ere herstellen van de eens zo populaire bombrief, ook wel klapstuk genaamd.

Reageer
gravatar

… naah … zeg nou zelf … een afzetting van 90 cm hoog … daar houd je nog geen eens een sjoveltje mee tegen … laat staan een ludiek protest …

Reageer
gravatar

Ik zal er alles aan doen wat in mijn macht ligt om te bewerkstelligen, dat er in het midden van ons land voor dit soort van hedendaagse burgerinspraak een flink aantal lekker brandbaar bordkartonnen gemeentehuizen op een braak liggend stuk grond in het provinciale Utrechtse ruimteplan zal kunnen worden opgenomen.

Het komt mij voor, dat het terrein naast de begraafplaats van het Suïcidespoor een uitnemende plek zou kunnen zijn.

Referentie: http://www.speld.nl/2011/07/31/ns-wil-zelfmoord-faciliteren/

Reageer
gravatar

Dat is weer zo’n halfslachtige oplossing, die je wel vaker tegenkomt.
Als burger met een valide bezwaar voel je je dan toch weer tekort gedaan. Sta je dan bij een sneu hoopje uitgebrand bordkarton.
Brandweer niet eens geweest. Pers ook verstek laten gaan.
Ik pleit ervoor een lijst te maken van alle gemeentehuizen, die zo lelijk zijn, dat ze wel eens een flinke opkapbeurt mogen krijgen.
Een autootje of twee, met wat brandbaar spul, kan een leuke start zijn voor een algehele renovatie.

gravatar

Eerluk Frank, het lijkt een meesterzet: burgers blij met inspraak, gemeente ook blij want zij kunnen WEER MEER bouwen.

Een onteigeningsprocedure lijkt me echter relevanter, anders verandert er nixxx. Terug naar de publieke functie in plaats van misbruik van gemeenschapshuizen als heerschappijbolwerk.

gravatar

Ik heb ook nog een openstaande klacht met betrekking tot het (laten) verwijderen van onkruid tussen de stoeptegels. Nu het gemeentehuis in de as ligt, kan iemand mij vertellen waar ík nu mijn auto’s naar binnen kan jassen om aandacht te vragen voor mijn probleem?
Kunnen we in dit tijdperk van moderne communicatiemiddelen ook bij buurgemeentehuizen terecht?

Reageer
gravatar

Nou dat ingezonden brieven is eigenlijk ook niet optimaal.
Daarom pleit ik voor ingezonden briefkaarten die zijn ook voor de postbode te lezen dus is er meer zicht op waar het om gaat.
Dat geheimzinnigen gedoe van ingezonden brieven moet eindelijk maar eens afgelopen zijn

Reageer
gravatar

Met alle marktwerking in de post bestaat er reële kans dat de briefkaart in de binnenlanden van Congo, Nieuw-Guinea of op de veerpont naar IJsland bezorgd gaat worden en zou daarom willen pleiten om het bezwaarschrift in meerdere talen te verzenden.