Hillen: troepen terugtrekken uit Limburg

‘Provincie stabiel genoeg om eigen veiligheid te regelen’

Minister Hillen heeft aangekondigd nog voor het einde van het jaar alle troepen uit Limburg te willen terugtrekken. Volgens het kabinet is de situatie in het gebied nu zodanig verbeterd dat militaire aanwezigheid niet langer noodzakelijk is om de veiligheid van de bevolking te garanderen.

Naast het terugtrekken van in totaal zo’n 6500 troepen wil de ministerraad ook een begin maken met het terugsturen van Limburgse asielzoekers die zich op dit moment in centra in Holland bevinden. Voor de asielzoekers, die in Limburg eerder bedreigd werden omdat ze bijvoorbeeld geen zachte g hadden of niet van speenvarken hielden, is de regio nu veilig genoeg om te kunnen terugkeren.

Waarnemers in het gebied bevestigen dat de situatie inmiddels ‘gespannen, maar momenteel stabiel’ is. De heuvels ten zuiden van Venlo worden nog grotendeels gecontroleerd door PVV-aanhangers, en over het grensgebied ten oosten van Geleen hebben de centrale autoriteiten weinig controle door de aanwezigheid van lokale kartels van drugsbaronnen. Met het oog daarop overweegt minister Hillen om de komende 4 jaar nog driehonderd manschappen in Maastricht te houden om de lokale politiemacht te trainen, maar hij benadrukte dat dit ‘nadrukkelijk geen militaire missie zal zijn.’

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen heeft de voorgenomen plannen van de regering inmiddels scherp veroordeeld. De organisatie noemt de terugtrekking ‘prematuur, volslagen onverantwoordelijk en een voorbeeld van een totaal gebrek aan inzicht in de situatie op buiten de hoofdstad.’ Volgens hen moet er veel meer gebeuren voordat Limburg op eigen kracht verder kan. “De instanties zijn door en door corrupt. Bovendien mist het overgrote deel van de bewoners basisscholing. Als de Hollanders hen nu aan hun lot overlaten wordt het een totale chaos.”

Ook internationaal is er nog weinig steun voor de voorgenomen terugtrekking. Volgens een anonieme Amerikaanse diplomaat is de regio een ‘oververhitte frituur’, en speelt buurland België een ‘dubbelrol door op haar grondgebied onderdak te geven aan honderden radicale Limburgers’. “Nu terugtrekken zou de weg openen naar een totale destabilisatie van het subcontinent.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Die militantes zijn nog steeds niet weg – echt, ik zag gisteren nog zo’n madameke langs de weg met uitdagend polyform ; kort rokje, glanzende rode muiltjes.. nou nou.. het was weer tijd voor een verse kruistocht..

Reageer
gravatar

Als woordvoerder van het LAF, het Limburgs Afscheidings Front dat weer de militante tak van het LOB (de Limimburgse onafhankelijkheids Beweging) ben ik zeer te spreken over het voornemen onze prachtige provincie te zuiveren van niet-Limburgse elementen. Het wordt hoog tijd dat we het recht weer in eigen hand nemen.
First things first: De plannen om alle Boedha’s op te blazen zijn al uitgewerkt en zullen meteen ten uitvoer worden gebracht. Daarna zullen we ons gaan beraden op nadere maatregelen om vreemde elementen te verwijderen.

Reageer
gravatar

Dank voor de goede raad, die hier duur is. Ik kan u melden dat het front reeds dicht genaderd is. Helaas is mijn kelder niet geschikt om in onder te duiken, vrees dat het ook op gaat vallen als ik ineens veel etenswaren ga inslaan. Denk er over om contact te zoeken met andere noorderlingen en samen een geheime tunnel te graven. Heb wel connecties bij UNFIL maar die zijn de laatste tijd wat bekoeld. Beraad mij verder, alle hulp welkom.

Reageer
gravatar

Er is nog grote onduidelijkheid over de juiste ligging van het front tussen enerzijds de VN-troepen en anderzijds de Braboonse en Limbabwaanse opstandelingen en hun Vaticaanse huurlingen. Vraag inlichtingen bij het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNCHR) en waak ervoor in de tussentijd uw tweede paspoort aan lokale bewoners te tonen. Wellicht kunnen Rode Kruis, NOVIB, OXFAM, CORDAAN of andere NGO’s nog iets voor u doen. Sterkte.

gravatar

Nee, niks inhoudelijks meer toe te voegen, maar 69 (reacties) is zo’n raar frivool getal om deze a-sexuele en b-geopolitiek hoogstaande gedachtenwisseling mee te beëindigen. Nu zijn het er 70 (N.B. onze toekomstige pensioenleeftijd) en daar kan iedereen wel vrede mee hebben. Mooie score trouwens voor zo’n off-topic topic.

Reageer
gravatar

Allen, namens het gehele bestuur van het Brabants Bevrijdings Front wensen wij dat er tussen Limburg en Brabant een VN corridor komt. De aankomende vluchtelingenstroom kunnen wij niet meer aan na de massale verhuizing van veel Zuid Hollanders naar het Bourgondische Brabant. Zoals veel Polen zijn Limburgers voor ons ook niet te verstaan en zien geen toegevoegde waarde om er nog een minderheid met teveel politieke macht bij te krijgen. Daarnaast willen wij als bestuur van het BBF van de gelegenheid gebruikmaken dat wij niets te maken hebben met de – nog te ontdekken – explosieven onder de Moerdijk-, Haringvliet, Gorinchemse brug. De Zuid Nederlandse afscheidingsbeweging is hiervoor verantwoordelijk. Wij distantiëren ons volledig van dit Limburgs/Brabants initiatief. Vandaar het dringende verzoek aan Koffie met Annan om een corridor in te stellen.

Reageer
gravatar

Zijn wij allen slechts figuranten? In een systeem met kinderziekten? Net zoals mensenrechteninspecteurs in de ontluikende democratie … ooit… in Limbabwe. De lente is Nederland is net begonnen; die in de Limbabwaanse hoofdstad Lim Salabim is al weer voorbij.

Reageer
gravatar

Idee?: we verklaren snel en eenzijdig Limbabwe onafhankelijk; net zoals Suriname in 1975. Maar het gevaar van anarchie en van grootschalige corruptie door een nieuwe lichting roofridders/krijgsheren (zoals ooit Desimoer Bouterse, Ronnie Brunchwijk, Ismael Langetabbetje en Arno Drakentand c.s. ligt dan wel op de loer. ‘t Gebied onder mandaat van de VN stellen dan? Dan moeten ook de enorme jaarlijkse sommen ontwikkelingsgeld door ‘verdamping’ worden afgeschreven. Nóg een suggestie: laat het gebied tot wereld-erfgoed verklaren en geef het bij Unesco in beheer.

Reageer
gravatar

Dat is wel een idee, maar er kleeft een klein bezwaartje aan: als er een Sitalletje demonstratief moet verongelukken met zijn gesaboteerde parachute, zal de AWAC waaruit hij springt, maar nauwelijks boven het hopveld der Gulpener Bierbrouwerij uitsteken. Zó krijg je Sitalletjes niet kreupel, laat staan de wereld uit!

gravatar

De adelaar is geland…

Alleen jammer dat onze plannen met Luxemburg blijkbaar al in een vroeg stadium zijn uitgelekt. Ik ga meteen mijn contacten (codenaam Jotzeejot) in de Luxemburgse krijgsmacht op de hoogte stellen!

Reageer
gravatar

Die Hillen is KNATTERGAK! Wat denkt hij nou? Dat de Gouverneur opeens zal ophouden met het terroriseren van de plaatselijke bevolking? Dat er dan ‘vanzelf’ een einde komt aan fatale martelpraktijken in ziekenhuizen en tandartspraktijken?

Reageer
gravatar

Ik perdsoonlijk zou daarvan zeggen, Paulusch: waarom ophouden bij het piemeltje? Voornoemde heren castreren kan wel zo’n beetje tot bij de nek doorlopen,lijkt mij.

Maar ik begeef me op glad terrein nu; het dorpsleven en ditto gebruiken in die regio staan mij niet duidelijk op het netvlies. Wel iets met ganstrekken, zou dat wat zijn?

gravatar

Inderdaad Jeettje: ganstrekken is aldaar een oud ende cultureel vermaeck, net zoals het gansknuppelen, katknuppelen, dwergwerpen, worteltrekken en R.K. machtsverheffen. Rudimenten van wat ooit de strijdbare stam der Bronstgroene Westgothen was, nu gedomesticeerd tot Huis-, Tuin- & Dakgothen.

gravatar

mensen die niks begrijpen van he leger en politiek snappen kunnen beter hun mond houden !!!!!!!!!!!!!!
en politie trainen is geen overbodige luxe
wand komen er wapens in zicht dan schijten ze in hun broek .
rijden kunnen ze ook niet rij ik over verdrijvingsvlak ok rij ik 80 waar ik 60 mag krijg ik een prent (bekeuring) en hun mogen het wel

Reageer
gravatar

Niet alleen de leerplichtleeftijd: ik stel voor het mogen behalen ener rijbewijs voorwaardelijk te koppelen aan voorafgaand het behalen van een academische graad. Niet verkrijgbaar bij Inholland, Windesheim of Brinta.

gravatar

Beste neef op 26,

Ik geloof niet dat Hillen vijf miljoen soldaten alleen al in Limburg beschikbaar heeft.

Ik vrees dat de beide correspondenten lijden aan pseudo-anglicisme. “Troop” oftewel “platoon” worden in onze mooie bedreigde taal door elkaar “peloton/legereenheid” genoemd. Het woord “trooper” soms ook wel foutief “troop”, staat in het Amerikaans voor “cavalerist”.

Reageer
gravatar

U schiet in de roos met deze opmerking. Zelfs met dienstplicht* zou de legermacht daarvoor tekort schieten om aan vijf miljoen manschappen te komen. En een huurleger.. Tja dat kost helemaal veel geld hea!

*Dit is even belangrijk, er wordt binnenskamers al over gediscussieerd om de dienstplicht in te voeren om een mogelijke ‘Zuidelijke Lente’ af te slaan. Begin maar vast met excuusjes bedenken!

gravatar

Kef op zeven had het er al over. Ik heb het nog even nagerekend. Een troep bestaat uit minstens twee legerkorpsen. 6500 troepen is bijeen dus toch pakweg al gauw vijf miljoen soldaten. Weet je hoeveel troep die maken in zo’n kleine provincie?

Van de andere kant zal de middenstand toch flink moeten worden gecompenseerd voor het omzetverlies. We houden het zuinig, zeg tienduizend euro per jaar per soldaat. Dat wordt dus een postje van vijftig miljard per jaar, af te bouwen in laten we zeggen twintig jaar.

Tja, dat in deze tijd van bezuiniging.

Reageer
gravatar

Een visionair artikel. De nationale politie staat al te popelen sinds het regeerakkoord, deze komt eraan. En mogeLIJK Europese Troepen op de koop toe. Want die maatschappelijke betaalorde dient gehandhaafd te worden. Zie maar dat je er vanaf komt!!!

Wilders een eigen land geven is best een bijster idee. Maar ondanks dat ie ervantussen komt denk ik dat de meeste Limburgers niet samen met hem willen. Zelfs zijn eigen broer (Paul) niet.

Reageer
gravatar

De oplossing waar Hillen vast nog niet aan gedacht heeft: Groot hek om Limburg heen, Wilders, Eurlings, Leers en Verhagen tot ongewenst vreemdeling verklaren en terugsturen naar het zuiden en verder negeren die hap!

Reageer
gravatar

Nederlandse, Belgische en Duitse Limburgers verenigen zich in Groot-Limburg. Luik en Luxemburg worden gevraagd zich aan te sluiten. Een nieuwe natie ontstaat waarin iedereen minstens 4 talen spreekt (zeven is beter op uw cv). De valuta wordt de florijn, zowel bekend in de Verenigde Provinciën als in Zuid-Duitsland. Het bankgeheim wordt opnieuw ingevoerd en de plaats in de EU en de NAVO worden heronderhandeld. Als Luik toetreedt wordt de Tweede Kamer in Luik geplaatst en de Eerste in Luik. De Raad van State zou in Luxemburg of Genk kunnen komen.

Reageer
gravatar

Had natuurlijk veel eerder gemoeten. En maar denken dat je met het doortrekken van de A73 en een interventiemacht het draagvlak voor de rebellen kunt wegnemen. Nee mijnheer, hier past slechts één remedie, precisiebombardementen van Mook tot Maastricht, en daarna een groot hek erom. Zonder slagboom, want daar Limbodansen die lieden met hun handen in de zakken onderdoor…

Reageer
gravatar

Hoeja! Hoeja.. aindelijk jaan die militere veer wek, al det zwaer materieel – zat ik lekke effe koffie te drinke.. begonnen al mi glaze te rinkele man – komt er veer z’n rupsding voorbij fietse.. maar eindelijk rust..

o Heer.. is mien jebet tog eindelik verheurt.

Reageer
gravatar

Het gewelddadige naburige Helmond zal ook opgegeven moeten worden. De daar aanwezige drugscultuur vergiftigd ook het moreel van Onze Troepen. Snel vertrekken en Rijn en Waal als natuurlijke grens instellen. (evt. wat safe havens rond Willemstad en Beneden-Leeuwen)

Reageer
gravatar

Marg00tje toch, het Vlaams Belang en de PVV hebben hier een prima basis voor internationale samenwerking. Zoals hieronder beschreven kunnen Antwerpen en Groot-Limburg een federatie aangaan met PVV en Vlaams Belang. Antwerpen ligt helaas niet in Limburg, dus de partij speelt wel tweede viool.
Alleen over de kleur van de uniformen moet worden nagedacht. Roze misschien, of geel? Zwart, rood, groen, blauw, paars en oranje zijn al bezet. De primaire en secundaire kleuren komen in het nauw. Wellicht is een uniform met horizontale afwisselende witte en zwarte strepen een idee. Altijd goed voor een slapstick.

gravatar

“Met het oog daarop overweegt minister Hillen om de komende 4 jaar nog driehonderd manschappen in Maastricht te houden om de lokale politiemacht te trainen”

Helemaal niet nodig. Ik ben ervan overtuigd dat Eva van Dongen, Floris Wolfs, Marion en Romeo het heel goed aankunnen zonder de hulp van buitenaf.

Reageer
gravatar

Mensen, mensen, hebben jullie echt niet door wat er aan de hand is? Nu is het Limburg, straks volgt Zeeland (niet meer met de poten in de klei willen staan), de waddeneilanden (boten te duur), Friesland (taaltechnische redenen), Drenthe (onderhoud fietspaden te duur), Flevoland (wordt teruggegeven aan de natuur, in plaats van de Hedwigepolder), Overijssel (had sowieso nooit toegevoegde waarde) en over 40 jaar Groningen (gas op). Gelderland ontspringt de dans, want men moet wel ergens heen kunnen met psychiatrisch patiënten. “En Noord-Brabant dan?”, zult u zich afvragen. Precies, dáárom!

Reageer
gravatar

Ik begrijp niet wat er op tegen is om psychiatrisch patiënten terug te geven aan de natuur.

gravatar

Tsja. Zolang er nog steeds een gouverneur in Maastricht zit en er duizenden Hollandse “adviseurs” in Limburg ronddwalen, is de terugtrekking van de soldaten puur symbolisch.

Reageer
gravatar

Gevreesd moet worden voor een toenemende verharding van de zachte g.

Reageer
gravatar

Inderdaad, terugtrekken is nog veeeels te voorbarig zo lang Nederlands en Belgisch Limburg plannen smeden om te komen tot 1 Groot Limburg!! Wat dan de wereld verder zal gaan veroveren, pas op uw zaak!!

Reageer
gravatar

Als u, gezien uw schuilnaam, op de Javastraat, Den Haag, woont en uw onderduikers Gert, Gerd en Maxime heten, dan heeft u e.e.a. niet heel goed geheim gehouden ben ik bang.

gravatar

Hoe dan ook, het zal daar nooit meer zijn zoals het ooit moet zijn geweest maar eigenlijk ook nooit echt was.

Jammer hoor, die stilte in dat struikgewas…

Reageer
gravatar

Uit hoeveel soldaten bestaat een troep?
Als er 6500 troepen in Limburg waren, dan was er voor de Limburgers zelf nauwelijks meer plaats (mischien alleen ondergronds in de mijngangen).
Kunnen ze nu als eerste zelf terug, of bovengronds.
Kan de PVVD in de noordelijke provincies ook het Meldpunt Carnavalsvierders opheffen.

Reageer
gravatar

Enkele opmerkingen m.b.t. FREE LIMBABWE:
– de ENCI is intussen ‘uitgemergeld’ in de voormalige Sint Pietersberg; die is nu tot een vals wielerplat verworden, maar de mergelgrotten boden al in de vroegchristelijke tijd onderdak aan subversieve elementen die de Romeinse overheerser het leven zuur maakten.
– in de verlaten mijngangen heersen nog de normen en waarden van de kompels, het verzet gaat daar, onder aanvoering van fundamentalistische geestelijken, eenvoudig ondergronds, Glück auf!
Als nu de 6500 manschappen, minus achterblijvende overlopers en gedeserteerden, worden teruggetrokken blijft het regionale NAVO-hoofdkwartier onverdedigd. Hoe gaat Hillen dat oplossen? Met 300 man die de lokale politie moeten gaan opleiden met inzet van één (de gereviseerde ‘Lybische’) helicopter?
– En wie bewaakt die 300 ‘opleiders’ in hun werktenue: blote-kont-koppel-en-speer? We willen toch geen tweede Srebrenica?
– Krijgsheren uit Schinnen en Maastricht (de bende van Nijveren) krijgen zo zonder slag of stoot de strategisch onvervangbare Khyberpas bij Vaals en de beide tunnels van de A73 in handen. Verder kan de bottleneck tussen Nieuwstad en Grevenbitch worden geblokkeerd door Belgische en Duitse Limburgers. Misschien moeten we Raymond Westerling weer eens uit de mottenballen halen. Hillen: Alaaf!

gravatar

Een ongelofelijke en verschrikkelijke vergissing! De PVV heerst nog altijd over het hele gebied. Asielzoekers nu terugsturen betekent hun doodvonnis.

Reageer
gravatar

Uitgelekt uit het Catshuis? Is dit de invloed van de PVV op het verherbegrotingsgesprek? Voorwaarde: Geef Limburg terug aan de Limburgers?

Reageer
gravatar

Als medewerker van defensie wil ik graag een ander licht schijnen op deze toch wel schreinende zaak. Er zijn behoorlijk wat andere motieven die ten grondslag liggen aan dit streven:

– Allereerst blijkt de grondstoffenopbrengst drastisch verminderd te zijn (uitgeputte mijnen alsook verminderde uitvoer vlaaien)
– het materieel schiet te kort: de voertuigen blijken niet opgewassen tegen het onbegaanbare berglandschap
– De vermeende massaverdrietigingswapens zijn nooit aangetroffen

Naast deze beweegredenen zijn er nog meerdere. Ik zal via Wikileaks de rest publiceren. U kunt begrijpen dat het inperken van deze missie dus noodzakelijk is voor defensie.

Reageer
gravatar

Er zijn wel degelijk stoffen aangetroffen die gebruikt kunnen worden bij het fabriceren van massavernietigingswapens. Die sluwe Limburgers produceerden die in een fabriek nabij het provinciestadje Geleen. Als dekmantel noemden ze de fabriek DSM, wat staat voor De Staats Mijnen.
Het is niet zeker of deze installaties volledig ontmanteld zijn.

gravatar

Ai, indien dat werkelijk juist blijkt, kunnen we hier spreken van een ernstige ambtelijke fout. Bij defensie staat DSM namelijk bekend als de DruiveSuikerMachine; om een aanslag op de volksgezondheid nu direct massavernietiging te noemen vind defensie wat ver gaan. Maar ter geruststelling meneer Neuzel: er is zojuist een onafhankelijk team veiligheidsinspecteurs aangesteld om dit nader te onderzoeken.

gravatar

Maar klokkenluider B., dat kan Defensie eigenlijk toch helemaal niet betalen, dat inperken?

Het terugtrekken kost ontzettend veel geld, plus alle spulletjes die we daar achterlaten voor de dumphandel.

gravatar

Beste meneer Stalpaert. In essentie heeft u gelijk. Daarom moet het geld uit een ander project komen. Defensie heeft besloten dat de stoelverwarming in de JSF komt te vervallen.

gravatar

Is dat een oplossing, Klokkenluider B.? Hebben wij dan nog voldoende grondpersoneel om de stijfbevroren piloot uit het toestel te hijsen?
Ik bedoel maar; uit het verleden weten wij dat de boordschutters achterin het koepeltje daar uit getild moesten worden en nog uren in dezelfde houding zaten voor het laaiend haardvuur.

En elke keer de schietstoel te gebruiken om de piloot uit het toestel te krijgen gaat ook in de papieren lopen.
Is een terugtrekking dat wel waard?

gravatar

Beste meneer Stalpaert, u noemt dit terecht als mogelijke kostenpost. Naar aanleiding van uw commentaar is Defensie in gesprek gegaan met Scouting Nederland. Defensie leent (oude) tenten uit voor de zomerkampen, met als tegenprestatie dat de scouts hijsconstructies pionieren en kampvuren aanleggen voor de piloten. Op deze manier zou de stoelverwarming wegbezuinigd kunnen worden denkt men. Het is dus een klassieke win-winsituatie: de scouts hebben hun goede daad, Defensie bespaart!

Het voorstel is enkel door Scouting Limburg afgewezen, dus het proces kan in werking worden gesteld. Overigens bedankt voor uw goede raad. Staat u open voor de functie van veiligheidsinspecteur? Heldere geesten als die van u kunnen we goed gebruiken bij Defensie!

gravatar

Fatale vergissing. Het is duidelijk dat de fanatieke kern is geïnfiltreerd in het Haagse circuit en een mol heeft binnengesmokkeld – daar waren ze altijd al goed in, die Limburgers, smokkelen.

Meneer Hillen heeft er dan ook geen verstand van – waarvan wel is ook een vraagstuk, trouwens.
En hij was nog wel zo gewaarschuwd: Het strijdlied laat geen twijfel bestaan over de vuige bedoelingen:
http://www.youtube.com/watch?v=cJ7Ggo7kgkQ

Ik zeg: Cordon Sanitaire!!

Reageer
gravatar

Als Limburger ben ik zeer blij met dit bericht, die Hollandse soldaten moeten weg. We hebben in Brunssum en Schinnen Amerikaanse en Britse soldaten die veel beter in staat zijn ons te beschermen tegen radicalen

Reageer
gravatar

^^^^^En deze hoort bij 2.

@it_at_the_basement => ik wil graag weer kunnen editen en verwijderen. En dat mijn bericht daar terecht komt waar ik wil.