Kiezer stapt op

Burger neemt verantwoordelijkheid voor politieke impasse

Stemgerechtigde Jaap Hilkens stapt op als kiezer. De 61-jarige burger uit Haaksbergen neemt op die manier zijn verantwoordelijkheid voor het falende overheidsbeleid en de politieke impasse van de laatste jaren.

“Het was geen eenvoudige beslissing.”, zegt Hilkens. “Ruim veertig jaar heb ik me beziggehouden met het kiezen van politici op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Het resultaat is bedroevend. De staatsschuld is explosief gestegen, het onderwijs is met sprongen achteruitgegaan en de zorgkosten rijzen de pan uit. Allemaal mede door mij. Na veertig jaar is het tijd geworden om mijn verantwoordelijkheid te nemen.”

Hilkens begon zijn kiezerscarrière in 1970, toen hij tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in Overijssel strategisch op de KVP stemde. In de jaren erna miste hij geen enkele stembusgang: “Al die tijd zag ik natuurlijk ook wel dat het niet goed ging met Nederland. Ik heb meerdere malen geprobeerd het tij te keren door op andere partijen te stemmen, maar dat werkte averechts. Doordat ik minder trouw bleef aan mijn traditionele stroming, creëerde ik onbedoeld een versplinterd politiek landschap. Dat betreur ik.”

Toch ziet Hilkens ook een uitzondering op de electorale malaise: “Ik moet toegeven dat ik als kiezer voor de Waterschapsverkiezingen vaak goede beslissingen heb genomen. Je ziet ook dat Nederland op dit punt goed functioneert. Toch zal ik ook bij deze verkiezingen niet terugkeren als stemgerechtigde. Je kunt niet zeggen: ik stop als kiezer, maar alleen als het me uitkomt. Dat valt ook niet uit te leggen aan de politicus in het land.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Wij, lijsttrekkers van “De Tegenpartij” kunnen uw mening volhartig onderschrijven. Wij doen al sinds de oprichting van onze partij niet anders. Helaas hebben wij een groot verlies moeten leiden met het heengaan van onze oprichters van onze partij, de heren Jacobse en van Es, die ook altijd op onze partij stemden. Met het verlies van nog een stemgerechtigde, de heer Hillen, die wij al jarenlang in ons midden als vaste stemmer konden meerekenen, zien wij de toekomst met een hard hoofd in. Dit ondanks ons verkiezingsprogramma, dat wij exact hebben gekopieerd van de heren Rutte en Wilders, wil het maar niet lukken om meer stemmers te trekken. Dat dit samenhangt met de toename van het IQ van zowel Rotjeknor bewoners als Amsterdamners moet toch als een ongelukkige samenloop van omstandigheden moeten worden gezien. Wij zijn daarom ook groot voorstander op meerdere bezuinigingen op onderwijs, zodat er geen pogingen meer worden gedaan om mensen op te zadelen met meer ontwikkeling, daar dat tot een daling in de peilingen kan leiden van het aantal kiezers op onze partij.
Namens “De Tegenpartij” DE partij die u dom wil houden.

gravatar

Dat is wel de humane oplossing….

Niet meer hoeven kiezen, geen eigen mening meer………zal voor velen een opluchting zijn….Bedankt!

gravatar

Voordat ik m.b.t. mij IQ-indicaties (op 28) wetenschappelijke kritiek krijg, nog even deze adstructie. Voor elke IQ-bepaling is een nulmeting noodzakelijk: voor deze gelegenheid heb ik die nulmeting gepositioneerd rond een onbenoemd blijvend fractielid dat zijn lid onbevreesd ook in brievenbussen plaatst, ongeacht de aanwezigheid daarachter van waakse honden. Deze Medelander is op de goede weg: een goed Kamerlid stopt zijn neus in allerlei zaken die het daglicht niet verdragen. Met enige deskundige hulp kan deze nijveraar leren i.p.v. zijn lid, gaandeweg zijn neus in heikele zaken te steken.

Reageer
gravatar

Heren, heren, wat ik u bidden mag; laat niet dit Forum ontaarden in raciale conflicten tussen pro- en contra Amsterdammers. Er rust op ons -qualitate qua- de zware plicht een lichtend voorbeeld te zijn voor Verlicht Nederland. In de beste democratische traditie kunnen wij zeggen: “We agree to disagree”. Er is al zoveel gekrakeel en dissonantie tussen onze Volksvertegenwoordigers onderling die in feite alleen zichzelf en hun eigenbelang vertegenwoordigen. Het benodigd IQ voor een fractievoorzitter overstijgt de 64 niet en dat voor een doorsnee-Kamerlid de 48 niet; toch worden kandidaten met het Down-syndroom nog steeds geweigerd voor politieke ambten. Laat ons daar eens de mouwen voor opstropen. Ontwaakt, gij verworpenen der aarde uit Rotterdam e.o.

Reageer
gravatar

Bussjauffeur zou gewend moeten zijn aan vertragingen. Wel superknap dat hij in al zijn commentaren, over welk onderwerp dan ook, off-topic of niet, altijd en immer zijn frustratie de vrije busbaan geeft over het feit dat hij niet in Amsterdam woont.

Reageer
gravatar

Als ik -zo eens in de zoveel jaren- eens in dat pleurisdorp geweest ben, weet ik weer meteen hoe FIJN het is daar niks te zoeken te hebben. Daar wonen? Dat kun je een mens niet aandoen!

gravatar

Mijn tandarts heeft ook een kieshokje. Als ik de tandartsrekening betaal met mijn giro-overschrijfkaarten doe ik dat altijd met een rood potlood en bij de opmerkingen schrijf ik steevast: “Zo, we eten er allebei weer goed van.” Ja, het is lachen bij mijn tandarts.

Reageer
gravatar

Weer een kippige/knijnige professor tussen gewone mensen. In de politiek werkt dat ‘format’ allang niet meer (zie o.a. Job Cohen, Joris Voorhoeve, JanPeter Balkenende, Ronald Plasterk e.v.a.) maar nu krijgen we weer professoraal voorgekauwd hoe we moeten denken. Is er geen ballottagecommissie meer bij De Speld die de diploma-inflatie een beetje in toom houdt? Verder deel ik de mening van diverse respondenten dat er bijdragen worden gewist of pesterig gewoon niet in beeld gebracht. Bij mij verschijnt zelfs niet meer mijn roepnaam in beeld. Vreemd!

Reageer
gravatar

Geachte heer Leeflang,
Ik tracht mij op eender welk forum niet te profileren als zijnde kippig, dan wel Knijnig, en tevens is het mij geenszins van enigerlei bedoeling een mening voor te kauwen aan wie dan ook, echter ben ik voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging ter Mijmering en Melancholie “Vroeger was alles Beter” en vanuit deze functie zie ik het als mijn rol mij in te zetten voor een hernieuwd, beter gezegd, verouderd, stemklimaat waarin het voor de stemgerechtigde burger normaal is om zonder scrupules zijn gang naar de stembus te kunnen maken.
Echter steun ik uw mening dat het electoraat niet gebaad is bij zogenaamd professoraal voorgekauw en zijn we beter af met de spindoctoren zoals daar zijn onze welbekende coole kikker Jack de Vries.

gravatar

Hier waren wij al bang voor. De trend binnen het electorale systeem is gezet. Maar wij moeten ervoor zorgen dat het stemmen weer léuk wordt!
Geef de kiezer weer een rood potlood en hang het welbekende bordje “Gelieve het potlood niet te bevochtigen” weer terug. Dát haalt stembusgangers terug!

Reageer
gravatar

Gordijntjes terug ! Gordijntjes weer toe! Lekker knusjes zwijmelen met een potloodje…

gravatar

Exact, kopje koffie erbij, exit-polls doornemen met over-ijverige middelbare scholieren, dewelke in verkiezingstijd immer bezig zijn met een project over politiek, en via Twitter Maurice d’Hondt doorspelen welk vakje de buurman heeft roodgekleurd.

gravatar

Ik zou de heer Hilkens willen adviseren om omwille van de statistiek de volgende keren wel te gaan stemmen, maar dat te doen met een zelf meegebrachte ballpoin met blauwe inkt. Zo is hij ervan verzekerd dat zijn stem afzonderlijk wordt behandeld en is zijn stem ongeldig en heeft dus geen invloed op welke formatie dan ook. Als absolute klap op de vuurpijl, bestaat zelfs de kans dat er kamervragen over worden gesteld.

Een (drie)dubbelslag.

Reageer
gravatar

Opstappende kiezers zijn een zege voor de gevestigde partijen want juist het kiezersvolk dat op blondie uit Venlo of de clown uit Boxmeer stemt is niet erg honkvast gebleken en zal naar verwachting ook opstappen om verdere versplintering te voorkomen.

Reageer
gravatar

Dat is nou verdorie al de tweede keer dat De Speld onduidelijk is in de berichtgeving!!
Waar stapt die kiezer op? Dat weet ik nou alweer niet. Op de fiets? Op de hoogte? Op zijn strepen? Op zijn achterhoofd? Op…
Als dat zo doorgaat, ga ik ernstig twijfelen of ik mijn jaarabonnement van De Speld wel ga verlengen. Mijn geduld raakt op!

Reageer
gravatar

Beste Carrotte. Af en toe is het hier wel een moeilijk maar zeg nou niet je abonnement op. Als iedereen het zou doen is hier niets meer te beleven. Toe nou blijf? Naast de familie Paulussen en mijn persoontje en vele anderen kunnen we hier niet gemist worden.

gravatar

Lieve Marg00tje,
Dank voor je lieve woorden. A propos, zit je nog steeds in Madurodam? Kan ik eens langskomen?

gravatar

Lieve oma, dat komt waarschijnlijk, omdat u een woord heeft gebruikt, dat op de nieuwe blokkeringslijst van ongewenste woorden staat.

Ik zal het u laten zien. In mijn volgende bericht zet ik een verboden woord. Als het bericht niet binnen tien minuten hieronder staat, bewijst dat de juistheid van mijn bewering.

gravatar

Het is juist door standpunten als die van de heer Hilkens dat stemgedrag weer stapje (!) dichter komt bij wat het eigenlijk al jaren is. Sinds het einde van vorige eeuw heb ik twee letters verwisseld om het toch nog ergens op te doen lijken. Ik stel voor dat wij allen in den lande daarom vanaf nu ook echt niet langer meer spreken van ‘verkiezingen’, maar van ‘verziekingen’!

Reageer
gravatar

Hoe hoog is de bonus van zo’n mannetje eigenlijk? Falen met kiezen, dat doet hij voor de bonus natuurlijk en de jongeren er maar weer mee opschepen.

Reageer
gravatar

Ook bij De Speld lijkt de klad in de onderzoeksjournalistiek gekomen te zijn. Hadden zij hun huiswerk uitvoeringer gedaan dan was aan het licht gekomen dat de heer Jaap H. al in 1970 het actief kiesrecht ontnomen is. In dat jaar beging hij in de keuken van een niet nader te noemen sterrenrestaurant enkele geraffineerde misdaden tegen de misselijkheid. Heel vervelend dat dit heerschap na al die jaren weer opduikt en in zijn aanstaande val wederom de naam van de KVP bezoedelt. Juist deze partij zat de laatste tijd al behoorlijk in de verdrukking. Ik had ze beter gegund.

Reageer
gravatar

Mooi makkelijk! De resultaten zijn niet naar meneers zin, dus stapt hij maar op. In plaats van de schouders eronder zetten en bij de volgende verkiezingen keihard terugkomen met de beste stem van zijn hele carrière als stemgerechtigde.

Briljant stukje, Diederik!

Reageer
gravatar

Kiezen is duur en drukt op onze begroting. Om de hardwerkende burger te ontlasten ligt er nu een voorstel op tafel om verkiezingen plaats te laten vinden door middel van een Maurice de Hond-systeem (patent is inmiddels aangevraagd) door uitslagen te laten bepalen door volatileitscorrecties (“de beta van de kiezer”) op de ontwikkelingen in wekelijkse verkiezingsvoorspellingen. Steekproef met n=2000. Perioden in maanden ™=48. Leeftijd (Lt)>17 (n is lid van N). Correctiefactor 0.07.

Reageer
gravatar

Als je het een beetje gevolgd hebt, had je het wel kunnen zien aankomen. Maar toch…
Jaap, bedankt voor al die jaren. En veel succes verder.

Reageer
gravatar

Als Hilkens nu 61 is mocht hij in 1970 nog niet stemmen, dat mocht pas in 1971. Precies in dat jaar werd de kiezersleeftijd tot 18 verlaagd zodat de net-stemgerechtigden die toen juist 21 waren geworden lelijk bij de neus genomen waren. Eigenlijk hadden wij toen al meteen moeten stoppen wegens dergelijke nep.
(Voor een eenenzestigjarige ziet Hilkens er wel erg afgeleefd uit).

Reageer
gravatar

Ja, dat stemgerechtigde zijn is Hilkens niet in de koude kleren gaan zitten. Hij ziet er behoorlijk afgeleefd uit…

gravatar

Een sympathieke doch halfzachte beslissing. Je ziet dat wel vaker, dat in de nadagen van het bestaan twijfel toeslaat.
O.K., dat van die KVP was geen goede start, een jeugdzonde.

Kijk naar mij: ik kies altijd goed. Dat er veel mensen zijn die verkeerd stemmen is jammer, daar doe je niet veel tegen. Maar ik blijf stemmen; de luis in de pels zogezegd.
En ik voel aan mijn water dat het binnenkort weer feest is: ik verheug me nu al op het kopje koffie met cake wat dan op mij wacht in het stemlokaal!

Reageer
gravatar

Ik voorzie GOUDEN TIJDEN voor de vaderlandsche schoenidustrie! Waar de wandelschoen het op een lopen zet (en wel terug. Die is duidelijk op zn retour) kan de opstapschoen de leemte vullen. Het einde van de crisis komt aldus met rasse schreden naderbij.

Reageer
gravatar

Tja Neuzel, dat afschaffen heeft natuurlijk helemaal NIKS geholpen. Linksom of rechtsom, in dat dorp daar in NH zal het ALTIJD aanmodderen blijven!

gravatar

Tja Neuzel, gevreesd moet worden dat het afschaffeen van de Opstapper daar in dat dorp in NH niets helpt. Hoe het ook loopt, het zal daar aanmodderen BLIJVEN!

gravatar

Hoe VREEMD! Stel ik een reactie op, plaats die waarop die verdwijnt. Stel ik min of meer dezelfde reactie nogmaals op, staan ze er plots beide op…. Worden reacties nu weer eerst uitgespeld alvorens te worden ingespeld?

gravatar

Pauw en Witteman zullen komende week de potentiële opvolgers van Jaap Hilkens presenteren. Het zal een hevige strijd worden om Jaaps plek. Vele mensen die deze week 18 jaar worden staan te popelen om het plekje in te nemen.

Reageer
gravatar

Ik vermoed dat Jeroen Pauw zelf de plek zal innemen.
Hij springt immers in ieder gat.

Op de volgende verkiezingsdag zal hij, zo vermoed ik, het masturberen even onderbreken en zijn lid verwisselen voor een rood stempotlood.