Geheim genootschap bestaat waarschijnlijk niet

Nieuwe geruchten leiden tot speculaties

Het vermeende bestaan van een geheim genootschap is al dan niet op losse schroeven komen te staan. Dat is wellicht onlangs bekendgemaakt.

Hoewel het genootschap nooit is gesignaleerd, waren er tot op heden talloze aanwijzingen dat het bestaan ervan voor sommigen aannemelijk was. De mogelijkheid van nieuwe geruchten heeft onder kenners echter tot speculaties geleid die eerdere vermoedens doen wankelen. Nader onderzoek zou kunnen uitwijzen of alle veronderstellingen wel boven water zijn gekomen.

“We kunnen geen genootschap verifiëren op basis van vage vermoedens, dat gaat niet werken. Wat we nodig hebben, is de empirie of op zijn minst een aanwijzing daarvan. Het is gewoon van belang dat je weet met wie je te maken hebt,” aldus bronnen.

Kenners spreken de bronnen tegen. “We kunnen met een aan waarschijnlijkheid grenzende zekerheid vermoeden dat deze keiharde veronderstellingen het mogelijke bestaan van vermeende geruchten niet uitsluiten,” aldus kenners.

Sommige kenners vrezen dat de nieuwe geruchten leiden tot nog meer onduidelijkheid. “Als dit inderdaad het gevolg is, zijn de oorzaken niet te overzien. We kunnen er wel schimmig over doen, maar uiteindelijk gaat het wel ergens over, al weten we nu niet waarover. Dat moeten ze bekendmaken. Want zoals het nu gaat, valt het niet uit te leggen aan de gewone burger die elke dag braaf bestaat,” aldus een kenner.

Het geheime genootschap zelf heeft inmiddels gereageerd op de aantijgingen van non-existentie: voorzitter Jan de Bont van het Diogenes Broederschap in Boxmeer ontkent dat de verdachtmakingen ooit zijn uitgesproken.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Discours-genoten; ik moet u bekennen dat niet mijn schoonmoeder als een wrekende Nemesis achter mij staat, omgord met deegroller en/of schuimspatel; zo er al één achter mij staat is dat mijn pro-motor die nog graag vóór zijn functioneel leeftijdsontslag de pedel met zijn staf op de vloer wil horen tikken en “Hora est” horen roepen. In feite is dit rituele gebeuren eigenlijk je reinste poppenkast. Maar u weet hoe het gaat, uiteindelijk wil men -na vier jaar ingespannen doen alsof men druk bezig was- toch de satisfactie proeven één keer pro forma de degens te mogen kruisen met lieden die beduidend intelligenter zijn dan de promoV&Dus en dan te merken dat die eigenlijk helemaal geen zin hebben in verbale gymnastiek in hun warme ambtsgewaad. Liever ging men tennissen met de secretaresse. Maar men moet het een keer hebben meegemaakt, zo vertel ik straks mijn kleinkinderen.

Reageer
gravatar

Wij van de complotverkennerij maken graag onderscheid tussen werkelijke complotten en complottheorien die de aandacht daarvan afleiden. Zo zijn de Illuminati en de NWO een complottheorie die dus de aandacht afleiden van de complotten van EU, ESM en Bilderberg. Daarentegen was het officiele 9-11-verhaal een echte complottheorie. Jawol!

Reageer
gravatar

Mijn waarde mede-Forumleden, het is zo simpel: Jeettje gaf u reeds de oplossing: s.t. is de afkorting van salvis titulis: een korte aanduiding dat de aldus geëtiketteerde enige jaren vervolgonderwijs genoot, afgerond met een geldig diploma; dus niet van de Hogescholen InHolland of Windesheim. Bij s.s.t.t. is er sprake van meerdere met goed gevolg afgelegde (post)academische opleidingen.
Ik geef toe, aanvankelijk gebruikte ik al mijn credenties, maar allengs overviel mij een soort schaamte over dit titulaire exhibitionisme en ik schakelde geleidelijk terug; via s.s.t.t. naar s.t. Zie het als een proces van bewustwording: niet het vele is goed, doch het goede is veel. Verder heeft mijn echtgenote serieuze problemen met mijn aanwezigheid in dit forum: ze vindt dat ik mij moet richten op afronding van het lopende traject, het proefschrift. Maar u kent dat; hoe gaan mensen om met verslavingsgedrag? Gewone mensen, dus ik zeker ook, nemen zelden een rationeel besluit. Hooguit hult men een emotioneel besluit in een rationeel klinkende verpakking. Maar ach, ik zeg teveel en ik stop voor ik mensen op hun tenen zou gaan staan. Hier sta ik, ik kan niet anders. Ik dank u voor uw aandacht.

gravatar

U kunt zich verzekerd zijn van mijn medeleven, mijn waarde. Immers: achter elke man van betekenis staat een ferme vrouw met een mattenklopper, dan wel een vrouw met een ferme mattenklopper of, erger nog, een ferme schoonmoeder. En daarmee wordt de mattenklopper overbodig.

Hulde voor uw streven naar eenvoud, doch hoed u ervoor ten onder te gaan in valse bescheidenheid: men heeft titels of men heeft ze niet, en men heeft ze niet om ze te verbergen.
Pronken doet men met titels welke men niét heeft, getuige enkele politici hier en daar.

Maar wat mij intrigeert: u heeft uw vrouw niet kunnen overtuigen dat uw bijdragen op dit forum een intrinsiek en significant aandeel vormt voor het welslagen van uw proefschrift?
Hoe jammer toch.

gravatar

Dat bij een ferme schoonmoede de mattenklopper overbodig wordt, kan ik helaas niet met u eens zijn. Ik maak mij sterk voor de stelling dat een ferme schoonmoeder met mattenklopper het doctoreren aanzienlijk kan versnellen.

Deelname aan De Speld is ook een bespoedigende factor. Bij aandachtige lezing van de diverse berichten kan men vaak kant en klare stellingen aantreffen. Het besef dat originaliteit vaak neerkomt op het bedekken van de bron (met dank aan Heer Bomans voor de formulering) doet de rest.

Inderdaad heeft men geen titels om ze te verbergen, maar het heeft anderzijds naar mijn mening ook geen nut om via een naambordje op de voordeur de bezorger van het reclamedrukwerk een blik te gunnen in uw curriculum vitae. Ik meen dat het voeren van titels zich dient te beperken tot de zakelijke correspondentie waar dit nog enige relevantie kan hebben. Maar ook hier is voorzichtigheid geboden. Naambordjes als “Drs. J. Jansen, arts” werken bij mij op de lachspieren.

Het door u gemelde pronken met titels die men niet heeft, zoals in de politiek wel is waargenomen, toont weer eens aan hoe verderfelijk deze wijze van broodwinning is.

gravatar

Hm tja; dit lijkt me een enerzijds/anderzijds situatie. Uitgaande van persoonlijke overwegingen volstond de schoonmoeder tout court.

Van collega’s heb ik begrepen dat deze ook wel eens in combinatie met een deegroller voorkomt, maar zo een situatie is makkelijk op te lossen door een multifunctionele keukenmachine ten geschenke te geven op een daarvoor geëigend moment. Men moet echter niet de zaak op de spits drijven door een electrische verfstripper als haarföhn aan te prijzen. Maar dit terzijde.

U hebt gelijk dat men niet, tenzij voor strikt zakelijk gebruik, titels op naambordjes aan de openbare weg dient te voeren, enerzijds; anderzijds is mijn ervaring met bezorgers dat men daar totaal niet op let. Onkunde is hier ook deel aan: vooral postbestellers bestaan het om de letter na het cijfer onjuist te interpreteren. Een hele naam spellen is een deur te ver.

Ergerlijker is het, dat de buurt u weet te vinden voor veronderstelde gulle donaties ten bate van goede doelen: in de simpelheid der geest menen vele lieden dat een titel synoniem is aan een torenhoog salaris.

Anderzijds is het op dit forum toch wel prettig te weten dat net taalgebruik en beschaafde argumentatie geschraagd worden door een adequate en afgeronde opleiding; dat maakt het bepalen van het waarachtigheidsgehalte aanzienlijk makkelijker, naar mijn mening.

gravatar

Over geheime genootschappen gesproken, geachte Leeflang s.t., de vraag speelt al een hele tijd bij mij: Waar staat dat s.t. achter uw alias eigenlijk voor? Bent u lid van een flying cocaïne squad of van de Sectie Stiekum, Vrij-zinnig metselaar wellicht of agent/provocateur van een Illuster gezelschap, met bijzondere opdrachten? Kunt u duidelijkheid verschaffen of blijft u liever verdekt opgesteld? Nu Jeettje zijn toevoeging Z.H. heeft toegelicht is het wellicht relevant ook dit raadsel op te lossen.

Reageer
gravatar

EJPD gooit hierboven een visueel balletje op inzake het faillissement van Euro én Griekenland. Ik vraag mij of JanKees, Mark & Maxine, Charly en Geert reeds hun spaartegoeden hebben geconverteerd naar Zwitserse Francs en daarvoor de signaleringsplicht van bijzondere transacties door banken (bedragen boven de € 25.000,-) even buiten werking hebben gesteld. Of is dit een te negatieve veronderstelling?

Reageer
gravatar

Als men voorzichtig lijkt reppen over vermoedens van geruchten dat sommige andere geruchten niet kunnen worden uitgesloten, dan weet ik al hoe laat het is! Kijk maar naar het faillissement van Griekenland cq de euro…

Reageer
gravatar

Geachte medescribent Bus S. Bij uw toelichting in 8 l, wijst u Tante Paulien terecht omtrent het werkwoord chaufferen. Zuiver voor de statistiek maak ik u er op attent dat “chauffer” in het Frans “verwarmen of warmhouden” betekent, zoals wij dat in Noordelijke streken kennen uit “réchauffe’s ” op tafel, het wederom warmmaken. In die zin zijn er dus wel enkele aspecten aan zowel het chaufferen als aan ‘chauffeur’ die deze oud-studente aan de Spinazie-academie aan het chaufferen verbinden. Maakt u dus geen al te diepe buigingen vanuit de gymnasiale positie tot op het niveau van vervolgopleidingen. Dat kan op onze leeftijd leiden tot torsie op ruggengraat, thorax en tot bekkeninstabiliteit. Laten we het voeren van grote bekken overlaten aan de jongere garde, die zowel verbaal als fysiek gaarne de bekken(s) roert. Denk in dit verband nog eens aan Elvis, the Pelvis, zaliger gedachtenis.

Reageer
gravatar

Dank voor uw Goede Zorgen, Heer Leeflang! Het mag geen verbazing wekken, dat ik vanuit het besef dat onderhavige werkwoorden inderdaad op verrassende wijze met elkander verbonden zijn, ik immer zorg dat mijn voertuig tijdens het chauferen heerlijk warm is. Dit komt ook de dame ten goede, die zich in aaien bekwaamd schijnt te hebben.

gravatar

Mijn opmerking dat op de wijze van Leeflang het chaufferen opgevat kan worden als iemand die eerst zijn vehikel moet opstoken om ermee te kunnen rijden, is dus spam?!
Vreemd hoor.
Broodje zuurkool met knakworst gaat er wel in deze dag, maar met spam?
Overigens ben ik wel benieuwd of Heer Bøs op winterbanden rijdt, of dat ik gepaste afstand moet bewaren tot het bushokje.

gravatar

Nee, doorgaans rijd ik niet op winterbanden, maar op de openbare weg.
Mag ik u adviseren in plaats van worst, waarvan de herkomst minstens onbekend en waarschijnlijk dubieus te noemen valt, u te voeden met husky danwel chihuahua? Zuurkoolzou ik overigens geheel afraden. Niet voor niets zijn zelfsliefhebbers het erover eens dat de beste zuurkool die van het vat is, terwijl tegelijkertijd een van ‘s lands zeldzame wijsheden luidtdat wat in een goed vat zit niet verzuurt.

gravatar

Zojuist verneem ik dat Satudarah’s stamcafe “Zuid” in de Amsterdamse Rijnstraat op last van het gemeentelijk opperhoofd van 020 is ontruimd, op basis van de Wet Bibob. Hey Bibabeluba, wie vangt nu deze verweesde jongens op?
Moeten ze dan buiten blijven staan als bruine sneeuwmannen naast hun Harley’s, Versteend in deze vrieskou, met de onderkoelde laarsvoeten in de sneeuw? Hun Angelachtige vriendjes aan de Wenckbachweg moesten ook al hun clubhuisje verlaten. Maakt zich dan niemand druk om deze “Verworpenen der Aarde”? Eberhardt, Mark, Maxime, Job, JanKees … anyone? Bij afwezigheid van particulier initiatief wordt dit een klus voor de Mobiele Opsporings- en RampenBrigade van het Leger des Heils; tenten, dekens, warme soep, bier en kipsateh. Doen we nog iets aan naastenliefde, zo kort na de weken der goede voornemens? Of laten we het weer bij plichtmatig sms-en en los kopergeld in de collectebus?

Reageer
gravatar

Werkelijk? Ik had niet gedacht dat u enige ervaring had met écht werk.
Afrekenen dan weer wel, maar dat is toch niet echt werk gerelateerd? Of heeft u het nu over het aftanken van uw scootertje?

gravatar

In reactie 19c licht Jeettje (Rotterdammer Z.H.) een tipje op van de gesluierde dubbelorganisatie Vestia/Izvestia, half boven-, half ondergronds met een kantorenrij die vele bushalten groot is. Bovengronds benadert alleen de witwasorganisatie KPMG met haar kilometerslange kantorenrijen op de Zuidas (020) de kantorenlengte van de bovengrondse Vestia die binnenkort struikelt over haar immens ingewikkelde en verhulde derivatenhandel. Zó ingewikkeld dat het Mysterie van Financien de moed maar heeft opgegeven te onderscheiden wat bedrijfsmatig en privé aan algemene middelen werd ontstolen door een frauderend bestuur. Denk aan de Ceteco-affaire en de daaraan verbonden naam Leemhuis, denk ook aan Rochdale. Dit kabinet, liefhebber van particuliere zelfzorg, is gretig accoord gegaan met een intern onderzoek. , dat in 2052 uitspraak zal doen. Daarmee is dit kabinet de overkoepelende organisatie van alle “Klimop”-affaires: doofpot open, kleppen dicht. Grote geheime organisaties timmeren oppervlakkig aan de weg om hun diepere geheimen strikt geheim te houden.

Reageer
gravatar

Wat u daar noemt is het wat kleinere kruimelwerk, het gerommel in de marge dat nauwelijks enige naam mag hebben. Neem nu Rochdale, een zaak die niet verder gaat dan een wat overspannen ego van een kleuter die zijn stand op wenste te houden door een Maserati met chauffeur. Dit gaat toch nergens over? Immers: een Maserati is veel leuker zònder chauffeur.

gravatar

M’n waarde H. van M.S., u bent ongemeen mild jegens door en doorgecorrumpeerde woningcorporaties. De directeur van Rochdale wenste een Maserati als dienstwagen, hij achtte zich niet minder dan de stamvader van het Koninklijk Huis, maar die reed N.B. altijd zelf. Die Maserati was peanuts, want wat hij in eigen zak stak en in Zwitserland stalde was veel meer en erger. De beerput van IzVestia is nog niet geleegd, de miljarden die IzVestia moet bijstorten worden door ons allen opgehoest, het “eigen risico” van niet-kapitaalkrachtige Nederlanders onder dit kabinet. Ook de 50 miljard die Mark R. vergat te vermelden bij de Algemene Beschouwingen, moeten nog op tafel komen. Maar niet door de achterban van de VVD, u mag twee keer raden door wie wel. Op “extra bezuinigingen” wordt nu druk op gebroed door Mark, Maxime, JanKees en Geert. Ponst u maar vast wat gaatjes bij in uw buikriem.

gravatar

Ahaha! Wat is nog geheim tegenwoordig?

Welletjes: deze WAS geheim maar is nu openbaar: http://www.bilderbergmeetings.org/participants_2011.html
Voor een paar honderd miljoen mag je misschien meedoen? Vriendjespolitiek op het hoogste nivo. Zogenaamd gescheiden werelden van politiek met multinationals en massamedia + wat Europese clowningshuizen natuurlijk.

Of curse proberen ze er alsnog een samenzweringstheorie op te plakken: dat ze bezig zouden zijn met het overleggen voor een NWO, terwijl ze ondertussen lustuig doorlobbyen voor die maximale winsten (geweetzelluf wie die betaald). Google, Facebook, LinkedIn zijn gewoon vd partij.

Laat je niet gekmaken! Het mag geen geheim meer zijn van mij.

Reageer
gravatar

Doelt u nu op ‘blonde stoot’, ‘maserati’ of ‘geheime genootschappen: het is mij niet helder.
In ieder geval koop je zo’n ding voor de leukigheid van het zelf besturen.

Ach valt nij in, daarom is het natuurlijk misgegaan: meneer zat op zijn kantoor te wachten op de bestuurder die maar niet kwam opdagen, jaja, zo moet dat gegaan zijn.

gravatar

De blonde stoot was het onderwerp van de zoekopdracht. Gelet op het aantal treffers schijnt hier een ruime vraag naar te zijn, dit mede gezien in het kader van de door u genoemde “leukigheid”.

Tja, wat meneer op kantoor deed is mij verder een raadsel. Hij had een blonde stoot, een bolide en een overbodige chauffeur. Zo iemand heeft op kantoor niets te zoeken. Hij had de burelen moeten verlaten voor een geheime missie.

gravatar

NWO, stokpaardje van de pater familias van de Amerikaanse Bush Dynastie, George Bush Sr. Dit is quasi een denktank maar vooral een organisatie die in kleine kring het wereldgebeuren bestiert. Opgericht door o.a. onze hooglijk gewaardeerde Prins B., alias Victor (“Lockheed”) Baarn, bijgestaan door het invloedrijke fossiel Dr. Henry K. thans Amerikaan, maar ooit Europa ontvlucht. Men houdt zich overwegend bezig met het vraagstuk van overbevolking en hoe dit te bestrijden.
Is deze organisatie geheim? Nee, maar haar agenda en notulen wel. Begrijpt u wel?

gravatar

Inderdaad besta ik niet en mijn leden ook niet. In wezen dient u deze reactie eveneens als niet bestaand te beschouwen en de Speld bestaat waarschijnlijk ook niet, al heb ik daarover mijn twijfels.
Als u ook nog even controleert of u bestaat, hebben we gedaan wat wij kunnen.

Reageer
gravatar

Ik heb wat research gedaan. Als je zoekt op geheim genootschap vind je niet veel. Maar wat je vind als je zoekt naar besloten vennootschap is ongelooflijk. Ik heb het geheim hierachter nog niet doorgrond, maar heb er wel van genoten.

Reageer
gravatar

Er komen waarschijnlijk ook onbesloten vennootschappen, als iedereen meebetaald aan een onzichtbaar gebouw ergens op de heide, ga ik wel met de centen vandoor, dat is geen probleem verder, nu begint het echte werk, na het feestvieren

gravatar

Ik werk bij zo’n genootschap en omdat ze elke maand keurig het salaris overmaken is het duidelijk dat ze wel degelijk bestaan. Er is weinig geheims aan. Ze hebben een kantoorgebouw, een postbus, een kantine, managers die lijstjes bijhouden en een website. Het enige waar ik geen idee van heb, is wat ik er eigenlijk uitspook. Dat is geheim.

Reageer
gravatar

Hemeltje lief, Heer Spaland, u beschrijft treffend mijn situatie qua Genootschap.
Met dien verstande dat men op sommige afdelingen erg geheim doet: van Departementaal tot aan Staatsgeheim en zelfs verder.
Hoewel er dan weer geen kwalitatief hoogstaande frituur in de kantine wordt geserveerd zoals bij het andere Genootschap, jammer genoeg.

gravatar

Wel, Heer Jeettje. U verkeert dus in vergelijkbare omstandigheden. Wij maken van ons bestaan overigens geen geheim; aldus vallen wij het minste op. We hebben heel onopvallend een landelijk kantorennet en de kantine is onopvallend uitbesteed aan een gewone externe cateraar. Te Rotterdam zijn wij gevestigd ter hoogte van een tramhalte. Geen hond die daar wat achter zoekt en het is nog handig ook.

gravatar

Inderdaad, bezit mijn Genootschap ook een -rap afnemend- landelijk, ja zelfs internationaal, netwerk. Men verkoopt af en toe wat om daar veel te dure woningen door de plaatselijke projectontwikkelaar op te laten bouwen, aldus voormalig bestuurslieden aan een ander bestuursambt helpend. Zo gaat dat nu eenmaal in de grote wereld.
Om de één of andere onnaspeurlijke reden worden kantoren met bus- of tramhokje voor de deur afgestoten: een geheim wat ik nog hoop te ontraadselen, aangezien het dienstvervoer ook al wordt teruggeschroefd. Wat dat betreft benijdt ik u enigszins: in Rotterdam is zowat elk kantoor voorzien van een tramhalte, dus wordt hier optimaal gebruikt gemaakt van de infrastructuur, hetgeen duidt op een zeer leep gedachtengoed waarmee men zich verzekerd weet van onopvallendheid.
Laat onverlet dat onze medewerkers nog steeds onopvallend hun medewerkerschap kunnen uitoefenen en niet voorzien van valse snorren en baarden en spiegelende zonnebrillen over straat hoeven.
Openheid verbergt meer dan anderen lief is, is ons motto.

gravatar

Een zeer leep gedachtengoed, Heer Jeettje. Zo is gedachte dat het Genootschap voor het publiek goed bereikbaar moet zijn. Indien het publiek zich dan daadwerkelijk meldt, krijgt het doorgaans te horen dat men de zaken via de website moet afhandelen. Men vestigt in feite zich dus op een goed bereikbare plaats teneinde de zich aandienende bezoekers dan mede te delen dat zij beter thuis hadden kunnen blijven. U kunt dat gerust leep noemen. Hiermee bereiken wij dat wij niet goed worden begrepen en u doorziet dat dit nu juist onze intrinsieke bedoeling is.

U vraagt zich af waarom mensen dan toch nog de moeite nemen ons te bezoeken. Welnu, wij wekken de (overigens onjuiste) indruk dat er bij ons geld te verkrijgen is. Zoals bekend een uiterst effectieve benadering om aanloop te krijgen. Met zoveel toegankelijkheid zal niemand vermoeden dat sprake is van een geheim genootschap. Verborgenheid door openheid is ons motto. Maar dat spreken we altijd héél zachtje uit, zoals u begrijpt.

gravatar

Dat waren toch ooit jongens clubjes die geheime genootschappen? Met echte Hollandsche jongensnamen als Dries en Hans? Dat weet iedereen toch dus wat is er geheim aan?

Reageer
gravatar

In den beginne was het HET Christen Democratisch Appel, maar dat schijnt te zijn overgenomen door een Geheim Genootschap genaamd de Christen Democratische Afbraakorganisatie. Als mijn bronnen mij goed hebben voorgelicht.
Ik moet zeggen: zij verrichten uitmuntend werk.

gravatar

Overigens zou er ook een “e” achter “democratisch” moeten om de CDA enigzins logisch te laten klinken… Toch maar het CDA dan?

gravatar

Al mijn bronnen heb ik moeten raadplegen. Lange nachten van ernstige verhoren heb ik moeten doorbrengen. Uiteindelijk heeft mijn aanhoudendheid en waterboardende overredingskracht helderheid verschaft: de A slaat op de A van Apple (die van McIntosh) Voor deze verwijzing is gekozen om dat zowel de produkten van dit Amerikaander bedrijf als de ideeën van deze politieke partij weigeren aan te sluiten op de algemeen gangbare en bovendien vele malen duurder zijn dan andere. Er wordt slechts om ‘gewoontegetrouwheid’ en traditionele redenen voor gekozen.

gravatar

Ai, u maakt via de koppeling met het fenomeen ‘cabaret’ het lastig om het vierde geheime lid te achterhalen. De volledige Nederlandse politiek speelt immers al sinds mensenheugenis cabaret. In het bijzonder de kopstukken (vrij naar G. Bomans), vervullen hun rol uitmuntend. Zij speelden hoog spel zoals dat heet. Het gehele volk trapt(e) er in.

Neen, het was een moedige poging die u ondernam, maar helaas bleek zij vruchteloos te zijn.

gravatar

@10 Ik heb je wel door. Deze maagd was er alleen in je dromen, de ijzeren maagd had je niet overleefd (wees blij!).
Reageren op leuk uitziende vrouwen op internet kosten je altijd gewoon veel geld. De sportkantine en het café zijn betere alternatieven. Een broodjeszaak kan ook.
@11 Stand? Kama Sutra er bijhalen? Stout hoor… Je mag wel solliciteren bij Bus & Out Productions.

Reageer
gravatar

@Desill U. Sionist

frapant, ik stond onder de zon op de hoogste stand van de dag met een uitgesneden vrouwen hart en een schaap die ernaar snakte ontmaagt te worden, ik ontken het gebruik van beenderen tijdens chirurgie!

Reageer
gravatar

Hahaha. Ik heb me ooit eens verbonden aan zo een geheim genootschap. Maar ik kon de weg niet vinden, en eigenlijk be-antwoordde ze ook nooit mijn E-Mails. Sta je daar dan midden in de nacht helemaal alleen op de heide met alleen wat stenen, een uitgesneden lammetjeshart en een naakte vrouw die er naar snakt om ontmaagd te worden.

Reageer
gravatar

Hooggeëerde heer beus showfeur. Helaas begrijp ik uw bovenstaande Rotterdamse zinnetje niet omdat ik dat dialect niet beheers. Graag even Nederlands ondertitelen aub. Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

gravatar

Tja Opa, dan wordt het tijd dat pokkenjong een gezond pak op zn falie te geven. Istie nou helemaal besodemieterd?! Wat nou, naar die bekakte zooi in Hillebillieblues? Lekker naar het Erasmiaans, eventueel naar het Libanon Lyceum (net als Hein Polzer destijds) en als dat ‘m niet bevalt, kannie voor straf naar het Wolfert van Borsele!

gravatar

Wortel,
Hoezeer de Romeinse beschaving ook de kern van alle westerse beschaving is en daarmee een opvallende gelijkenis vertoont met Rotterdam, er zijn verschillen.
Latijn en Rotterdams zijn beide hoogstaande talen. Niet iedereen kent ze echter. Jij bent dan ook niet iedereen.

gravatar

Rotterdam als middelpunt van de beschaving? dit lijkt mij een beetje, ik zeg een beetje let op dit nuanceverschil, kras. wanneer Onze Lieve Heer gewild had dat dit inderdaad zo was dan had hij Rotterdam wel Den Haag genoemd..

gravatar

Hooggeëerde heer beus showfeur.
Omdat ik volgens u zowel het Latijn als het Rotterdams zou beheersen (of hebt u per ongeluk het woordje “niet” een keer te weinig gebruikt?) doe ik hier een poging uw zinnetje te duiden in goed Nederlands.

“Non modo bibo, ergo sum, sed etiam frigo, ergo felicitas non sum!”

“Nee gemiddelde bibliotheekbezoeker, dus opgeteld, zit in de koelkast, dus gefeliciteerd niet opgeteld!”

Ik moet eerlijk zeggen dat uw diepere gedachten hiermee helaas niet doogrond.

gravatar

Inderdaad heer Carrotte, u geeft beeldend weer er niet veel, dan wel niets, hier van te begrijpen. Is het onwil, is het onkunde; ik spreek daar geen oordeel over uit. Maar het heeft iets te maken met ‘koele dronk’ en koelkast; bij deze hints laat ik het.

Overigens zijn de geserveerde bitterballen bij het Genootschap (dat natuurlijk een andere naam heeft dan hier gesuggereerd) van uitstekende kwaliteit: ambachtelijk hand- en huisgemaakt. Dat koopt men niet bij Bram Ladage.

gravatar

Lieve Tante Paulien, oud leerlinge Kook- en Aaiacademie,
De plank schuddebuikt van het lachen, wijzend op u, die hem zojuist zo droef missloeg. Het is niet dat oud-gymnasiasten zich moesten verlagen tot het aangaan busstuurlijke verantwoordelijkheid. Noch is er sprake van enigerlij degradatie van het gymnasium of oud-leerlingen daarvan.
Vervolgopleidingen waren echter van een zodanig laag niveau dat zelfs heel diep bukken niet mocht leiden tot afdaling tot dat niveau. Bovendien is de bestuurlijke verantwoordelijkheid niet alleen een eer, doch tevens plezierige wijze tot het voorzien in het noodzakelijke levensonderhoud.
Overigens is het werkwoord, behorend bij çhauffeur niet chauffeuren, doch chaufferen. Het wekt geen verbazing dat dat niet gedoceerd werd op de kook- en aaiacademie, om welke reden ik u daarvan volgaarne op de hoogte breng.
Uw dank wordt op voorhand aanvaard.

gravatar

Beste Ca’otte,
Ter voorkoming van verdere en verdergaande stommiteiten van uw zijde zal ik het dan maar zozeer duiden dat zelfs de grootste onbenul het kan begrijpen. (Ik hoop dat u daarop geen uitzondering zult vormen)
‘Non modo bibo, ergo sum, sed etiam frigo, ergo felicitas non sum!’ betekent ‘Niet alleen drink, dus ben ik, ik heb het ook koud, dus ben ik niet gelukkig.’ Behoeft dat nog verdere uitleg? Of is het nu eindelijk duidelijk?

gravatar

Sorry, maar dit verhaal accepteer ik niet. De onderste steen moet boven. Rome, Jeruzalem en de vrijmetselaars bestaan.
Elk land heeft recht op zijn eigen GEHEIME, geheime dienst en geheime genootschappen, mits niet te voortvarend, moeten kunnen.
Een complottheorie houdt de hersens jong.
Occupy Geheime Genootschappen is een feit (enkelvoud of meervoud naar eigen inzicht).

Reageer