Pechtold: “Meer subtiliteit in nuance wellicht gewenst”

D66 gaat voor gebalanceerd genuanceerd

D66-leider Alexander Pechtold heeft gisteren in een toespraak bij de Jonge Democraten voorzichtig geopperd dat nuances wellicht met meer evenwicht geuit moeten worden. Anders ontstaat er mogelijkerwijs bij kiezers onduidelijkheid over hoe de vork gedeeltelijk in de steel zit.

“Aan de ene kant ben ik van mening dat de oplossingen die een politicus aandraagt recht moeten doen aan zowel de verscheidenheid aan meningen en gevoelens onder de verschillende kiezers als aan de soms weerbarstige maatschappelijke werkelijkheid, want, let wel, aan simpele oplossingen heb je over het algemeen niets, maar aan de andere kant kun je ook zeggen dat het verstandig is om je af en toe, ter wille van de herkenbaarheid, wat krachtiger en duidelijker uit te spreken,” zei de politiek leider van de middenpartij.

“Ik denk dat het uiteindelijk misschien wel mogelijk is om een uitweg uit dit dilemma te vinden, niet door minder genuanceerd te zijn, maar juist door op de juiste momenten naar de juiste mensen de juiste genuanceerde opvattingen op de juiste manier naar buiten te brengen. Gebalanceerd genuanceerd, noem ik dat. Het zou dus best kunnen dat onze politieke kleur behouden blijft, terwijl we tegelijkertijd een min of meer heldere stem in het Nederlandse politieke debat hebben.”

Op de bijeenkomst van de Jonge Democraten reageerden aanwezigen voorzichtig enthousiast. “Hoewel ik het ergens wel mooi vond om te zien hoe onze voorlopige politiek leider op meerdere borden tegelijk schaakte, meende ik toch ergens in zijn woorden een soort van neiging naar gematigd populisme te bespeuren”, zegt voorzitter Nikie van Thiel. “Ik heb volledig begrip voor de wens om een groot publiek aan te spreken, maar ik vind ook dat we moeten oppassen dat we onze positie als middenpartij niet op het spel zetten. We moeten dus goed nadenken over de te volgen koers.”

Pechtold hoopt natuurlijk dat andere partijen het voorbeeld van D66 volgen, maar blijft hierin realistisch. “Het zou natuurlijk vreemd zijn om dergelijke nuanceringen van Geert Wilders te vragen, anderzijds biedt de verscheidenheid aan smaken de Nederlander een ruim palet aan keuzemogelijkheden, iets dat wij als democraten alleen maar kunnen toejuichen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Waar moet het naartoe met de Nederlandse politiek als zelfs D66 zich schuldig maakt aan dit soort opruiende taal? Jammer voor u meneer Pechtold, maar er zijn nog mensen in dit land die uw demagogische volksmennerij kunnen weerstaan. Bah!

Reageer
gravatar

ik vind dat pechtold eens even op moet rotten met zijn provocerende opmerkingen! Waarom komt hij niet op de Jan met de Pet? Dit soort radicale uitspraken leiden alleen maar toch een radicalisering van het debat en tot symbool en cymbaalpolitiek. Ik walg en kots hiervan.

Reageer
gravatar

Dit is een zeer terechte constatering in een bijzonder penibel vraagstuk. De vraag of alles rond de vraag en het hieropvolgende antwoord draait, waardoor deze in zekere zin derivaat genoemd kan worden, kent een broosheid die zijn weerga niet kent. Het lijkt mij prematuur in te gaan op een eventuele ontkenning van het antwoord temeer lijkt het mij uitgesloten dat de vraag hiervoor redengevend is. Welbeschouwd is de constatering ondergeschikt aan dat wat men constateert. We moeten de dingen niet door elkaar gaan halen!

Reageer
gravatar

Na elke rede of andersoortige uiting van A. Pechtold (overigens een typisch Oostduitse naam) wend ik mijn blik schreiend van vreugde op de gladste aller politieke dieren; zijn finesse en zijn nietszeggende politieke correctheid moge ons allen tot blanco voorbeeld strekken. Een man die zich verbaal bekommert om de minste schepselen der aarde (arbeiders),terwijl hij toch uit zulk een kapitaalkrachtig gezin geboortig is. Het is bijkans alsof Karl Marx zich -wedergeboren- opnieuw tot leider der verworpenen der aarde maakt.
Stelt u zich allen voor: Alexander Pechtold: de nieuwe Friedrich Engels, maar dan links(?)-liberaal mét stropdas en rechts saldo bij de ABN-Amro. Deze vleesgeworden contradictie gaat in de slag met Emile Roemer; volbloed telg van De Worst Uit Oss; de Osseworst. Om straks weer in hechte broederschap met Mark Rutte verder te gaan, de volle neef van Fred Rutte die PSV weer zo mooi met stip op 1 bracht. Politics never cease to amaze me.

Reageer
gravatar

Heer Jeettje, een aparte reactie in uw richting lijkt mij gepast. Mag ik u allerhartelijkst bedanken, dat u kans heb gezien mij wederom op het rechte pad te houden? Opdat wij geen uitglijders mogen maken zullen wij radikaal het roer omgooien als dat noodzakelijk is. Wat zeg ik? Zelfs als dat gewenst is zullen wij dat doen!
Voorwaarts en niet vergeten!

Reageer
gravatar

Hoi Michel,(Geen garpje hoor) Van Harte Gefeliciteerd met deze eerste dag in je nieuwe levensjaar. We gaan er van uit dat je een geslaagd (tuin)feestje ? achter de rug hebt. Ivm diensten werd t lastig om ook in t warme badje van Rex aan te sluiten. We hebben er hier thuis eentje op je genomen. Mochten we je niet meer zien/horen dan in ieder geval vast een heel goede reis terug naar Down Under volgende week.

gravatar

Toch wel schokkend dat Pechtold ineens een mening blijk te hebben. Gelukkig is het alleen maar aan de ene kant. Wat op zich dan weer een eenzijdige mening is.

Reageer
gravatar

In 1966 woonde ik een lezing bij van van Mierlo en een andere dronkaard, die later ook nog minister werd. Zij zouden het bestel opblazen. Waar zijn de tijden van weleer?

gravatar

“Ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was.” (spreekwoord uit 1717).

Lachebekje Rutte lust wel een pilsje, dus daar hoeven we niets van te verwachten, Fortuijn lustte wel een ouwe klare: de enige die pogingen tot opblazen doet is Wilders. Geen idee of hij drinkt, maar als toch, dan heeft hij een kwade dronk.

gravatar

Heer Expert, dit valt mij een weinig van u tegen. U geeft reeds aan, dat de eerwaarde politici door u genoemd lustten graag een versnapering. Waarom zouden zij een bestelling opblazen, terwijl het niet alleen eenvoudiger, doch tevens aangenamer is die op te drinken. Wat maakt dat u verwacht dat zij niet de makkelijke weg zouden kiezen?

gravatar

Pechtold, onze ras-flegmaticus. Je kan tegen zijn en er is altijd wel wat voor te zeggen. Hij lijkt er serieus voor geboren te zijn. Toch stem ik liever op mezelf!

Toch nog maar eens een link met analyse (en foto van deze Alex P.):
http://www.anarchiel.com/display/polarisatie

gravatar

“Anders ontstaat er mogelijkerwijs bij kiezers onduidelijkheid over hoe de vork gedeeltelijk in de steel zit.”

Dat vind ik toch maar een hele bewering, maar aan de andere kant eigenlijk ook weer niet.
Het is maar net hoe je het benadert.
Persoonlijk vind ik dit toch een ongenuanceerde benadering. Tenminste…. dat dat denk ik vrij zeker te weten

Reageer
gravatar

Ik had graag gezien dat Pechtolds boodschap wat evenwichter was gebracht, dit is te dwingend geformuleerd. Dat valt me als D66 sympatisant van ‘m tegen. Ik doe een voorstel waar het congres dan binnenkort democratisch over kan beslissen, want zo hoort dat:

“Meer subtiliteit van diverse pluimage is wellicht, als dat tenminste van toepassing is en anders vooral niet, gewenst, maar dan met een slag om de arm in die zin dat het meer of minder gewenst kan zijn voor degene die zich daarin kan vinden tenminste. En zo.”

Reageer
gravatar

Wat een onvergelijkbaar geweldige kerel is die Pechtold toch! Ik zal maar meteen de hand in eigen boezem steken: eigenlijk ben ik altijd botweg genuanceerd. Ik hanteer normaliter de nuance, maar doe dat simpelweg te bot. Pechtold zet mij op het juiste spoor: subtiliteit! Ik zal een begin maken enigzins mijn best te doen, er subtiliteit in aan te brengen.
(Carrrrrrotttttttte, misschien heb jij nog een idee?)

Reageer
gravatar

Bedoelt u dit, heer bus showfeur?

Tall and tan and young and lovely
the girl from Ipanema goes walking
and when she passes
each one she passes
goes “Ahhh!”

gravatar

U moet niet overdrijven, heer Bøs, in uw beroep moet men soms botweg een andere richting inslaan; slechts bij zeer gladde wegen is genuanceerd van richting veranderen aanbevolen.

En wat de grote Alexander ook zegt: ‘wellicht’.
Wellicht is de grote betekenis van deze meesterlijke frase nog niet helemaal ten diepste doordrongen?

Het betekent zoveel als: kan vriezen, kan dooien; het kan, maar hoeft niet; de hamer kan vallen op een hoger bedrag dan de richtprijs, maar ook op een lager: kortom; niets gewonnen, niets verloren.
Hierin herkent men de pure pragmaticus: niet de kat uit de boom kijken, maar eerst kijken of het wel een kat is.
Men wil toch zeker weten of men de Brandweer moet bellen, dan wel de Diergaarde.

In het geval van the girl from Ipanema, heer Carrotte: die krijgt vrij reizen: daar gaan we niet genuanceerd bot tegenover staan, wellicht.

gravatar

Heer RET medewerker, ik kan vandaag een bijzondere gebeurtenis vermelden die mij als zijnde afkomstig uit Noord Holland moeilijk valt. Ik moet U namelijk volkomen gelijk geven. Onze Alexander is een van die mensen die op het juiste tijdstip de juiste nuances aanlegt, waar nodig met een scheutje pragmatisme. Deze eigenschap is slechts weinigen gegeven, misschien daardoor dat D66 in de laatste peiling “slechts” 16 zetels scoorde. Een droeviger bewijs van ongenuanceerdheid en gebrek aan pragmatisme bij de Nederlandse bevolking is er m.i. niet.

gravatar

Zeg wortel, welk een onbeschaamdheid brengt u ertoe het prachtige lied van de Grote Jobim, in Angel-Saksische vertaling neer te kwakken? ‘A Garote de Ipanema’ is slechts het aanhoren waard in de originele versie. Dat Astrud Gilberto het op zeker moment ook in een variant van Engels ten gehore bracht is al even onvergeeflijk als haar uiteindelijke keuze De Stad, vernoemd naar de Januari Rivier te verruilen voor een oord in een voormalige kolonie van zowel de Hollanders als de Engelsen. (Logisch dat heur gewezen man van haar wenste te scheiden)
Enneh…. Wie zou toch die RET-er zijn?

gravatar

Als ik het goed begrijp, heer beus showfeur, bedoelde u dit:

Tall and tan and young and lovely
the girl from Ipanema goes walking
and when she passes
each one she passes
goes “Ahhh!”

dus niet.

gravatar

Ik zou wel een kanttekening willen plaatsen over de zinsnede “niets”. Dat komt mij behoorlijk zwart/wit over. En is juist niet de polariserende werking van een dergelijk provocerende taalgebruik niet de kiem van een verdere mogelijke ontwrichting voor onze integrale plannen voor een gevorderde vorm van onze multi culturele pluriforme samenleving?

Met de meeste hoogachting,

Desill U. Sionist

Reageer
gravatar

Deze man is welkom bij PVV! Zo genuanceerd, zo gebalanceerd, hij heeft zijn huidskleur mee, en hij hoeft geen lidmaatschap te betalen, want dat kennen we niet bij de PVV! Heer Pechtold, mogen we u verwelkomen in onze fractie?

Reageer
gravatar

Pechtold zal het gelaten over zich heen laten komen, maar enerzijds-/anderzijdsredeneringen zijn zóó ‘not done’.
Als politicus moet je natuurlijk vaag blijven. Je uitspraken zijn dan multi-interpretabel. (Hoe kreeg ik dat uit mijn strot?) En daarmee kom je als politicus altijd weg.

Reageer
gravatar

De geringe tijd die de Waarheidscommisie van De Speld nodig heeft,na het plaatsen vaan een reactie, duurt nu enkele uren. Jongens (van mijn juffrouw Nederlands geleerd, dat je dit ook tegen jongedames mag zeggen en wie ben ik om daar tegenin te gaan?), ik heb een typfout gemaakt in mijn email-adres. Mijn verontschuldigingen.