Het jaar van de ZZP-terrorist

"Ik vrees dat ‘Jan met de bom’ weer eens de dupe wordt"

De doorbraak van ZZP-terroristen op de arbeidsmarkt in 2011 roept vragen op, volgens experts op het gebied van gewelddadige politieke aanslagen. Zijn de gewelddadige ZZP’ers het slachtoffer van internationale netwerken die hen als goedkoop ideologisch voetvolk gebruiken, of zijn het vrijgevochten geesten die uit passie voor hun werk hebben gekozen?

Tsjerk Onnema, hoogleraar Terrorisme en Arbeidsrecht van de Universiteit van Leiden, pleit voor een nationale dialoog tussen de bonden en de werkgevers over de ZZP-terrorist. “Het is zaak om tot heldere afspraken te komen. In het huidig sociale vangnet zitten allerlei regelingen die niet of minder voor de terrorist van toepassing zijn, zoals de afdracht van pensioenpremies. Terwijl een regeling als de rechtsbijstandverzekering voor een ZZP-terrorist wel handig kan zijn.”

Volgens Greet Westerveen, voorzitter van ZZP-Nederland, moet echter wel worden voorkomen dat door teveel onnodige regelgeving de ondernemersgeest van de ZZP de kop in te drukken. “Iemand die vrijwillig voor het beroep van een eenzame terrorist kiest, doet dat meestal uit pure passie. Tegen een verbeterde rechtspositie zeg ik natuurlijk geen nee, maar je moet zulke mensen niet teveel lastig vallen met papieren en andere bureaucratische rompslomp.”

Sophie in ‘t Veld, europarlementariër van D66, zegt dat een nationale dialoog weinig zoden aan de dijk zal zetten, omdat het hier om een internationaal probleem gaat. “Sinds de grenzen met het voormalig Oost-Europa openstaan, kunnen eenzame terroristen vrij reizen. Internationale problemen vragen om Europese oplossingen.”

SP-leider Emile Roemer heeft op zich niets tegen eigen initiatief. “Maar het moet niet zo zijn dat de zzp-terroristen de banen van de gewone man inpikken. We moeten voorkomen dat het bedrijfsleven de gewone terrorist, die zijn hele leven lang in loondienst werkt, buitenspel zet. Ik vrees dat ‘Jan met de bom’ weer eens de dupe wordt.”

 


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

twee opmerkingen,

goed idee maar waarom alleen de zzp terrorist? Waarom niet voor alle wetsovertreders in nl?

sinds de komst van goedkope boeven uit het voormalig Oostblok moet hier niet ook dan toch extra naar gekeken kunnen worden?

Reageer
gravatar

Allemaal leuk en aardig, maar er moet wel een soort platform komen voor coördinatie.
Dit is nu al de vierde keer deze week dat ik gestoord wordt door collega’s die hetzelfde object wilden terroriseren en ik moest uitwijken. Kom ik op mijn uitwijk, staan er alweer 2 in de wacht; de markt raakt een beetje overvoerd.
Dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. Als dit blijft aanhouden ga ik de consultancy maar weer in.

Reageer
gravatar

De doorbraak van zzp-terroristen op de arbeidsmarkt in 2011 roept vragen op, volgens experts op het gebied van gewelddadige politieke aanslagen. Zijn de gewelddadige zzp’ers het slachtoffer van internationale netwerken die hen als goedkoop ideologisch voetvolk gebruiken, of zijn het vrijgevochten geesten die uit passie voor hun werk hebben gekozen?

Reageer
gravatar

Ja, en dan zeker rijkelijk bedeelde nabestaandenpensioen voor de vrouwen (en die hebben er een stel!) en kinderen (nog meer!) van de zelfstandige zelfmoordterroristen! En wie mogen die weer ophoesten? Jawel, de hardwerkende Nederlandse belastingbetaler.

Reageer
gravatar

Ach, ons idee dat we zo hard werken is nu eenmaal voor enige relativering vatbaar. Wie denkt dat het in andere landen thuis bezorgd wordt zal nog van een koude kermis thuiskomen. Niet overal is een arbowetgeving die tillen zwaarder dan 23 kilo verbiedt, enzovoort.

gravatar

Ik mag daar zelfs aan toevoegen dat de hardwerkende Nederlandse belastingbetaler dan ook geen tijd heeft om uitgebreide correspondentie in De Speld te voeren.
Dat lijkt mij eerder voorbehouden aan de hardwerkende Nederlandse belastingontduiker, dewelke zich suf zit te rammelen achter zijn toetsenbord om zijn geldstromen buiten het bereik van de inspecteur veilig te stellen.

gravatar

Zo is dat, heer Jeettje. Tussen de financiële transacties door neemt men een berichtje in De Speld spelenderwijs even mee nu men toch even “toevallig” achter het scherm zit. Ik merk dat u goed bent ingevoerd in de materie.

gravatar

Helaas zijn wij genoodzaakt om, gezien de verwachte wildgroei in het zzp-terrorisme,mede gezien de instroom van zzp-terroristen uit de recent bij de EG aangesloten voormalige oostbloklanden, over te gaan tot verdere regulering in het aanslagwezen. Hiertoe hebben wij vanuit de belastingdienst aanslagdeskundigen gedetacheerd gekregen die momenteel werken aan een vergaand vergunningstelsel ten behoeve van een (ecologisch verantwoord)zzp-terreur-stelsel.