Arbitrage voor Esoterie

Commissie voor bovennatuurlijke geschillen ingesteld

De stichting Ouroboros, belangenbehartiger voor esoterische professionals, heeft om een onafhankelijke arbitragecommissie opgezet voor geschillen van bovennatuurlijke aard. Ze hoopt hiermee orde te scheppen in de vooralsnog wetteloze wereld van de esoterie.

De paranormale industrie heeft in de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Een steeds groter aantal Nederlanders zoekt zijn toevlucht tot zielegidsen en metafysisch consulenten. “We zijn het kruidenkraampje op de kermis definitief ontgroeid.”, vertelt Guido Marebroeck, woordvoerder van Ouroboros, “Esoterie is een serieuze bedrijfstak geworden”.

Helaas blijft de wetgeving in Nederland achter bij de groeiende paranormale markt. Guido: “De Nederlandse rechtspraak blijft het bovennatuurlijke stelselmatig ontkennen. Een evangelische gemeente had bijvoorbeeld een bindend gebed over een aurafotograaf uitgesproken, waardoor hij maandenlang zijn werk niet kon doen. De rechter wees een claim vervolgens van de hand. Hij moest eerst maar eens aantonen dat hij daadwerkelijk schade had geleden. Maar juist dat is niet zo eenvoudig bij dit vak.”

De arbitragecommissie heeft van de esoterische gemeenschap een volmacht gekregen om het juridische gat te dichten. Aangesloten metafysici kunnen geschillen voorleggen aan deze commissie, waarna de commissie een uitspraak doet. Hierbij kan de commissie bindend tot een eenvoudige boete tot maximaal een banvloek van 12 jaar.

Vanwege beperkingen die de Nederlandse wet oplegt, kan een gedaagde bij verstek niet worden veroordeeld tot sancties in de fysieke wereld, zoals boetes. Toch kan de commissie ook tegen deze overtreders optreden, legt Guido uit: “Juist omdat de Nederlandse wetgeving niets zegt over het bovennatuurlijke, kunnen we over deze mensen effectief een imperiusvloek uitspreken of hen zelfs overleveren aan het boze oog.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik kan het niet laten om mijn mening te geven. Zou het niet verstandiger zijn een
commissie op te richten die de relevantie
onderzoekt van de veronderstelde werkelijkheid, die men hier zo spontaan toedicht aan, het empirisch lege begrip “bovennatuurlijk.” Niet erkende groeperingen kennen geen,”professionals.
Deze soort geestelijke uitspattingen zijn een vloek voor de wetenschap.
Maar voor jullie je zelf gaan beoordelen
laat dit eerst anderen doen.
Ik verlaat deze vreemde gedachten soep
met de volgende stelling;
Niets onreeels kan bestaan.

Reageer
gravatar

Ik ben blij dat zo’n cie er nu is. Mijn buurman doet aan handoplegging en straalt mensen in, maar sinds die tijd is mijn stroomrekening wel mooi verdubbeld! Maar ja, toon het maar eens aan dat hij dat doet met mijn stroom!
Verder was er ook eens een esopeut die mij vertelde dat ik mijn zelf moest gaan zoeken om van mijn aambeien af te komen. Die cursus kostte een paar duizend euro en – verdomd – ik vond mijn zelf. Het zat in mijn duim! Ik heb het er – dankzij een tweede cursus van 2.000 euro – uit kunnen zuigen, maar MIJN AAMBEIEN HEB IK NOG STEEDS!

Reageer
gravatar

Herauthon (met stip op 27). Als ik u was zou ik wat minder expliciet van mijn consumptiepatroon reppen. Ik weet niet in hoeverre een olifant haram of halal is maar het risico is groot dat u naast de directeuren van de grote dierenparken ook nog de ayatollah van de Smaakpolitie op bezoek krijgt. En die laat zich niet zo makkelijk de deur uitwerken als hij eenmaal een voet achter de deur heeft, zoals de vroege Jehova’s Getuigen dat konden. Uit uw obiter dictum meen ik te mogen opmaken dat u ook kinderopvangcentra frekwenteert, als ouder of als gastronoom? Ten aanzien van uw verzoek om een grotere magnetron (voor o.a. olifanten spareribs) mag ik verwijzen naar de importeur van krimpovens met een inhoud van 24 kubieke meter.

Reageer
gravatar

Als Kanibalist in de Occulte
ben ik bescheiden begonnen met goed afgekloofde, gereinigde en gezegende botjes – eerst van kleine knaagdieren, de kat van de buren of een goede vangst na een stadswandeling in het park. Maar door de toenemende concurrentie van grootgrutters in de business ben ik genoodzaakt steeds grotere botten te gebruiken – met alle vervelende bijzaken vandien – zo is de plaatselijke bibliotheek nu zonder beheerder en moeten veel gemeentecentra sluiten. Kinderopvang komt ook gevaar want zij paste precies in mijn gewenste lengte. Ik vind het goed dat er een arbitrage komt zodat deze ontwikkelingen kunnen worden bijgesteld. Geen bibliotheek klaagt als er opeens minder ratten of muizen te bespeuren zijn – maar als klanten niet meer terug keren van een leestafel gaat het opvallen.

Verder moet ik meer nee verkopen als mijn klanten meer informatie willen hebben over hun verdwenen geliefden en ik mijn botten moet raadplegen. En die ontwikkeling is sterk tegen mijn princypes.

Graag een arbitrage en een nieuwe magnetron – liefst iets groter dan het huidige apparaat. Olifant beendren zijn net even iets te groot.

Reageer
gravatar

Graag voeg ik nog iets toe aan de tanende participatie in mystieke processen. Onze MP, ingeleid en ingewijd in de politieke arena door de grootste staatsman ooit (Hans Wiegel) dus wars van alle mystiek en ondoorzichtelijkheid, is het levende voorbeeld van een symbiose tussen duidelijkheid en verstoppertje-spelen; zie hoe hij -los uit de pols- vergat de € 50.000.000.000,- aan Euro-garanties te benoemen die straks aanleiding zullen zijn tot nog strakkere economische bezuinigingen. VVD/CDA hebben al besloten dat alle minvermogende bejaarden na 21-3-2012 zullen worden verboden en uitgezet. Beide partijen zijn in overleg met diverse landen die bereid zijn Nederlandse “overtolligen” op te nemen. De PVV gaat in beginsel akkoord.

Reageer
gravatar

Beste Bram Stoker, ik onderken uw ongeduld, ik begrijp ‘t, de jongere generatie wil vaart maken nu eindelijk de babyboomers van het toneel zijn verdwenen en tot de Orden der Rollatoren, Krukken, Loophekken en Rolstoelen zijn veroordeeld. De Dracula in u zoekt vertier, uw alter ego Frankenstein wacht op bevrijding uit de ketenen der civilisatie. En er moet nog zoveel gewoekerd worden met tijd en belastinggelden voordat op 21-12-2012 de gong van de AEX voor het laatst zijn bronzen geluid laat horen. Ik heb mijn dansende derwishen zojuist van nieuwe batterijen voorzien, als zij nu zijn uitgedanst zal El Zawahiri ze eigenhandig installeren in de Tweede Kamer of in de fractiekamer van de PVV. Het einde der tijden is nabij. Hoedt U voor namaak.

Reageer
gravatar

Stoker: U sluit de Akasha-Kronieken uit? En het Hooglied ook? Ik heb daar nog wel zó mijn best op gedaan! Stank voor dank; u wordt bedankt.

Reageer
gravatar

Mijn beste Salomo, makker. U weet dat ik uw verheven goddelijke wijsheid zeer hoog acht. Maar om uw platvloerse wereldse kennis bij te werken: de zaken die u aanhaalt zijn reeds voldoende geopenbaard. We moeten woekeren met de tijd en kunnen niet alles gaan herhalen. We kunnen niet met Jan, Piet, Klaas en alleman gaan rekening houden.

gravatar

Aan de onafhankelijke arbitragecommissie van de stichting Ouroboros.

Tot mijn genoegen kan ik u mededelen dat een afvaardiging uit Hongarijë onderweg is om een colloquium bij u te organiseren teneinde een beter begrip te bevorderen tussen de Fysicologen en de Spiritualisten.

Veel kennis en kunde uit de Balkan, de griekse Mythologie en zelfs esoterische kennis van muzelmannen, soefies, de kabbala en uit de tempel van Isis zal worden openbaar gemaakt.

Leidraad zal zijn de vertaling van de zuivere eenduidige wetten van karma in die van de hedendaagse ontaarde en als een kankergezwel groeiende jurisprudentie.

Reageer
gravatar

Gij zijt waarlijk verlichte zielen in deze donkere tijden. Uwen perceptie van deze dimensie is opzienbarend te noemen. Weldra zal alles anders blijven worden en zult gij de zieners en lijders van uw volken zijn. Geprezen zijn de vruchten uwer arbeid bij Dezen Speld.
Secretaris De feestCommissie

Reageer
gravatar

Die kolencentrale (Eemshaven of Tweede Maasvlakte?) hoeft heus niet te worden afgebouwd. In Kalkar heeft een geestdriftig ondernemer van zo’n geflopt project (kerncentrale)een keurig pretpark gemaakt met een geestloze sfeer, weinig uitstraling dus. Maar wel rendabel.

Reageer
gravatar

Let wel, deze overheid is gecharmeerd van kernenergie en onderhoudt warme banden met de kernenergie-lobby. Eerst moet die nieuwe CO2-kolencentrale nog worden afgebouwd (anders claim en/of faillissement van de bouwers), maar dan met kracht verder aan een nieuwe kerncentrale van Essent, in Borssele. Now do you see ‘the light’, brothers and sisters?

Reageer
gravatar

Dat gevoel kan men ook als leek ook onbetaald deelachtig worden, als men bedenkt dat de Japanse overheid de aandelen van Fukushima Unlimited overneemt, à pari. Nu onze centrales in Borssele, de Doden-Waard, Delft en Petten nog.

Reageer
gravatar

Door bepaalde mystieke oorzaken is Nederland niet bereid binnenlandse megafraudes en -blunders afdoende aan het licht te brengen. Daardoor genieten wij een goede naam en faam als veilig beleggingsoord van en voor staatsobligaties. De werkelijkheid (voor niet beleggende kleine lieden) is echter minder rooskleurig: We worden geregeerd door twee M & M ‘s, blauw en bruin: allebei “colors of money”. Henk en Ingrid krijgen lastenverhogingen tot zij blauw zien, terwijl establishment en OSM in Zuideuropese havens een ‘bruin’ leven leiden op hun smaldeel 50 meter+jachten. Democratie op z’n smalst, welke wonderdokter doet hier iets aan?.

Reageer
gravatar

Uit onbetrouwbare bron heb ik vernomen dat Rutten en Verhagen regelmatig een kaartje leggen met een onbetrouwbare kaartlezer Geert W. (verblijfplaats onbekend.)
Aangezien het pak kaarten gemanipuleerst of gemanipugeert is verklaart dit waarschijnlijk ook de hoge rekening die zij bij het henk en ingrid neerleggen ter incasso.

Reageer
gravatar

Laatst stond ik weer eens voor de rechter. Ik zou volgens de politie een alcoholpromillage van 1,3 in mijn bloed hebben gehad, terwijl ik overduidelijk kon aantonen dat het in werkelijkheid 1,6 was. Kijk, dat noem ik nog eens een ‘spiritueel geschil’.

Reageer
gravatar

Er staan dingen in dit topic, wie ik al heel lang zo voel.

Mijn gevoel zegt dat het klopt wat je schrijft.

En eerlijk gezegd is het heerlijk als je bevestigd krijgt wat je zelf al voelt!

Heerlijk esoterisch, dit topic!

Reageer
gravatar

Kijk, dat voel ik nou ook. Heerlijk als anderen meetrillen op de vibraties, daar kom je echt los van het alledaagse kleiwortel gevoel.
Ik mag wel wensen dat de heer Cruijff hier zijn almacht aanwendt teneinde een fusionaire actie met de tuchtcommissie van de KNVB buiten spel te houden?
Er wordt al genoeg tegen de aesotherie aangeschopt, meer is niet nodig.

gravatar

Het lijkt mij dat Outsider hier de kliek externe overheidsadviseurs en hun inhurende opdrachtgevers op de hak neemt door het geheel als “paranormale industrie” te betitelen. meer direct: “a-morele zakkenvullers” zou ook kunnen, maar het mag, althans volgens wetgeving, coalitie, Mark & Maxime. Want wie in het veen werkt, kijkt niet op een turfje!
Maar helaas; ook de meer spirituele en minder materialistische vakbroeders en -zusters rekenen hun arbeid niet altijd met een BTW-bon af. Er is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan.

Reageer
gravatar

De Ned. Ver. Van Numerologen is nog immer geschokt dat hun magische rekenmachine-waarmee-niet-gerekend-kan-worden indertijd is ontvreemd door een oudere dubbelganger van Harry Potter. Het laatst gesignaleerd als undercover “adviseur” van KPMG waardoor hij tweemaal zoveel inkomen opstrijkt als zou mogen volgens een naar hemzelf vernoemde inkomsten-norm. Allemaal dankzij de magische rekenmasjien dankzij welke ene W. Bos indertijd wegkwam met de verklaring:”Geld dat over vijf jaar binnenkomt kan volgend jaar al worden uitgegeven; de magische rekenmasjien bewijst het.” Prins Mark de Eerste is helaas de gebruiksaanwijzing kwijtgeraakt waardoor hij een eenvoudige optelsom ter hoogte van een verschil van 50 miljard niet kon verklaren. De vereniging wil graag de magische rekenmasjien terug om die voortaan te gebruiken voor het enige waar die goed voor is: voor niets.

Reageer
gravatar

Mijn broer is ziedend en voelt zich gedemoniseerd. “Eerst is hier de sharia ingevoerd en nu weer esoterisch recht. Ik weet niet waar Esoterië ligt, ik wil het ook niet weten. Ik roep Leers weer eens op het matje over zijn lakse beleid. Die Esoteriërs moeten worden teruggestuurd,” aldus Geert, “voordat ze hier gaan esoteriseren.”

Reageer
gravatar

Ik ben het hier geheel mee eens. Esoterier is een verbastering van het woord ecoterrorist, die moeten we hier ook niet!
Allemaal uitzetten dat tuig!

gravatar

De paranormale industrie heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Dat was deels belastingvlucht. Een aparte industrietak wierp zich intussen op adviezen aan de overheid en noemt zich “de beroepsgroep externe adviseurs”, vermomd als accountants, automatiserings- en business-redesign adviseurs. Een indrukwekkend briefhoofd, verder een postadres in Transandijvië en wat vriendjes in hoge ambtelijke kringen en in de apex van het bedrijfsleven; het is voldoende om een parasitair, volkomen crisis-ongevoelig leven op kosten van de belastingbetaler te leven. Dat wordt alleen nog maar beter als “Brussel” straks één verenigd Europees budget tot zijn beschikking krijgt.

Reageer
gravatar

Dat men in de paranormale industrie een goede boterham kan verdienen is niet het gevolg van belastingvlucht en andere laakbare praktijken. Wij hebben nu eenmaal het voorrecht dat onze werkwijzen aan ons worden doorgegeven op een wijze waarbij zij in één keer geheel perfect zijn. Toen in de orthomoleculaire geneeskunde Pauling hoge dosis vitamine C ging voorschrijven, wist hij onmiddellijk dat de juiste dosis 10 gram per dag was. Met betrekking tot de homeopatische werkwijze geldt, dat de huidige homeopatisch arts zijn buisjes op dezelfde manier schudt als Hahnemann dat deed in 1789. Hij deed dit toen al perfect. Nader onderzoek is daarom overbodig. De pharmaceutische industrie ziet dit uiteraard met lede ogen aan en tracht ons voortdurend in een kwaad daglicht te stellen.

gravatar

Beste Henk uit Schiedam; je neemt een intrigerend standpunt in omtrent de feilloosheid van (o.a.) Linus Pauling die megadoses Vitamine C als panacee zag voor een aantal ziekten, daaronder kanker. En dat elke homeopathische arts op dezelfde wijze schudt als ooit Hahnemann dat deed is -op zich- geen sluitende bewijs voor de werkzaamheid van ‘t homeopathisch repertoire. De felheid waarmee homeo-pathologen zich verdedigen tegenover de aanvallen vanuit de farmaceutische hoek, doet mij hen als ‘Esoterriërs’ kenschetsen. Het is logisch dat de ‘chemische lobby’ niets ziet in eindeloos verdunde en geschudde oplossingen. Want als die benadering echt zou werken worden hun omzet, winstmarges en bonussen véél kleiner (en dus hún “spoeling te dun”) en kunnen zij het wel schudden, inkomensgewijs.

gravatar

Het winstbejag van allopatische zijde gaat zelfs zo ver dat normale vormen van gedrag thans tot ziekte worden verheven. Had men vroeger een druk of lastig kind, dan was dit doeltreffend te verhelpen door toediening van een tuchtiging ofwel het bekende pak voor de broek. De rust in huis was hiermee spoedig hersteld. Aangezien de medische stand van deze zelfmedicatie niet kon leven, bedacht men dat sprake moest zijn van minimal brain damage (MBD). Nadat deze ballon werd doorgeprikt herdoopte men de diagnose tot minimal brain dysfunction om uiteindelijk te eindigen mt ADHD. Dit alles heeft ertoe geleid dat lieden die vroeger de wachtkamer van de neuroloog bevolkten thans zijn aan te treffen bij psychiater en RIAGG. Men speelt elkaar de bal (de patiënt) op onbeschaamde wijze door. Na dit lang vol te hebben gehouden verkondigt me thans dat depatiënt gebaat is met aandacht voor structuur, regels en regelmaat. De ijzeren consequentie hiervan zou moeten zijn de terugkeer naar de oude normen van kerk, school, werk, vis op vrijdag, ramen lappen op zaterdag en het pak voor de broek “indien nodig”. Aangezien dit de verkoop van onder meer Ritalin verhindert, ziet men hiervan af en houdt men deze modeziekte willens en wetens in stand.

gravatar

Ik onderschrijf van harte uw analyse, doch zij is te beperkt vrees ik. Ook onze autochpathische ziekenzorg verlustigt zich aan wat genoemd wordt ADHD:
Enkele voorbeelden uit de homeopathische praktijk:

– Arsenicum jodatum: hyperactieve kinderen die het snel warm hebben, niet stil kunnen zitten en de neiging hebben dingen stuk te scheuren; vaak verstopte neus, verstopte oren, hooikoorts, astma.
– Agaricus (vliegenzwam): grappige kinderen, nemen graag anderen in de maling, durven alles en zijn dan moeilijk af te remmen; deze kinderen leren vaak laat lopen door hun houterige, onhandige motoriek.
– Cina (levantalsem, een soort absintachtige plant): zeer prikkelbare kinderen die steeds iets anders willen, kunnen enorm dwars zijn (ze kunnen zelfs de moedermelk weigeren); vaak verkouden of last van de darmen.
– Tarantula (de grote wolfsspin): kinderen met een tomeloze energie, ze zingen en dansen en springen en rennen en gunnen zich soms nauwelijks tijd om te slapen (ze kunnen zelfs ’s nachts nog rondjes gaan rennen om tot rust te komen!); ze houden enorm van muziek met een hard en snel ritme.
– Veratrum album (witte nieswortel): rusteloosheid en een overmaat aan energie bij hele slimme kinderen die mentaal zo overprikkeld kunnen raken dat ze soms manisch gedrag gaan vertonen; in de tropen wordt Veratrum bij ernstige diarree (cholera) gebruikt.
————————

Merk op dat grappigheid en slimheid óók tot een verhelpbare kwaal worden benoemd.

“Geld wat stom is, maakt recht wat krom is”, sprak mijn bet-overgrootmoeder reeds.
Amai: geld stinkt niet; slechts de lijken waarvan het gepikt werd, durf ik daaraan toe te voegen.

gravatar

Uw vele aanvullingen betekenen evenzovele verbeteringen. Dank hiervoor, waarde Jeettje. Overigens had ik mijn analyse met opzet enigszins beperkt gehouden teneinde de zelfbenoemde “reguliere” behandelaars niet te doen schrikken. Mijn goede vader placht te zeggen (en daaraan houd ik mij) dat niet alle hoofden tegen overmatige indrukken bestand zijn en dat dit vaak wordt verborgen door gecultiveerd onbegrip dat het zoete gif is van repressief conservatisme. Een eenvoudige gedachte die velen echter te hoog gaat.

gravatar

Kleine aanvulling op de medicamentenlijst van Jeettje voor huidaandoeningen, die doorgaans vanzelf overgaan.

– droog eczeem: Sulphur D6 (homeopathisch zwavel).
– vochtig eczeem: Graphites D6 (homeopathische koolstof).
– acné en andere puisten: Hepar sulphuris D6 (vergelijkbaar met homeopathisch calciumsulfaat) versnelt de rijping en het herstel.
– allergische netelroos: Apis mellifica D6 (gemaakt van de honingbij) bij zwelling van lippen en oogleden; bij jeukende vlekken op armen en benen Urtica urens D6 (brandnetel).
– wratten: probeer Thuja D6 of aanstippen met Thujatinctuur (Thuja occidentalis is de Westerse levensboom, een conifeerachtige boom).
– koortsuitslag: Natrium muriaticum D6 (gemaakt van zout).

Let op: bij koortuitslag gebruikt u dus keukenzout (“muriaticum” is een homeopatische kwakterm voor o.a. Chloride) dat verdund is tot D6 (10^6 = 1 miljoenste deel). Verkrijgbaar in een doosje met twee honderd tabletten van VHS voor € 8,95. Bij de grutter kost zout slechts enkele kwartjes per kilo, goed voor biljoenen tabletten.

U kunt voor die prijs het spul ook gebruiken voor:

– oedeem
– huiduitslag met blaasjes en een waterig vocht
– droge huid
– loopneus
– verkoudheid met wondmakende afdscheiding
– braken met waterig slijm
– waterige diarree
– verstopping met droge ontlasting
– hoofdpijn
– vermagering
en tevens als ondersteuning bij:
– ontslakken (!)
– hooikoorts

gravatar

Als het maar geen arbitrage is met kerels als Luinge. Die man spreekt in de eerste plaats Nederlands met een Gronings accent en in de tweede plaats kan ie niet marchanderen. Altijd precies volgens de letter van het reglement. Helaas moet ik even passen bij de naam van de voetbalclub. Esoterie? Wordt hier misschien Excelsior bedoeld? Of?

Reageer
gravatar

In mijn belangwekkend esoterische werk word ik ernstig gestoord door het lage intelligentie gehalte van de huidige Nederlandse regering, door sommigen ook wel ‘Bruin-1’ genoemd. En niet voor niets, bruin is in de esoterie een ernstig storende kleur, die staat voor zeer verkeerd machtsgebruik. Ik ben dan ook van plan de arbitragecommissie in te zetten om een schadevergoeding van rond de 4.000.000,- euro te verkrijgen zodat het esoterisch werk in Nederland weer vol kan bloeien. ‘Domheid is niet erg; domheid aan de macht is stuitend’. (A. Lincoln)

Reageer
gravatar

Jawel, men heeft mij gevraagd zitting te nemen in deze commissie. Helaas moest ik afzeggen: mijn praktijk kent drukke dagen.
Wij, mijn esotherische zelf en ikzelf, worden overlopen door Hagenaren en Europeanen die in ‘s lands belang willen dat ik de knekeltjes werp en de ingewanden lees.
Maar ik ben volgaarne bereid de commissie in te zalven met etherische oliën opdat zij tot helder geziene geschillenoplossing komt.
De tijd is rijp!

Reageer