Belgen willen onvolwaardig lidmaatschap VN

Verzoek met gejuich ontvangen.

In een speech voor de Algemene Vergadering in New York heeft de delegatie van België de Verenigde Naties verzocht niet langer als volwaardig lid erkend te worden. Het land is inmiddels zo lang zonder regering dat het lidmaatschap volgens de Belgen ‘geen hout meer snijdt’.

De Belgische toespraak kon rekenen op een staande ovatie van de aanwezige gedelegeerden, die na drie dagen van pleidooien voor het erkennen van allerlei gebieden en volkeren duidelijk blij waren met de verfrissende Belgische boodschap. Een Syrische gezant verzuchtte dat ‘veel meer landen dat zouden moeten doen’, Angela Merkel hintte dat Duitsland het zou toejuichen als de Grieken het Belgische voorbeeld zouden volgen en ook de Russische delegatie moedigde het opheffen van natiestaten in een officieuze reactie aan.

Met hun verzoek om het land uit de ledenlijst van de internationale gemeenschap te schrappen gaan de Belgen in tegen de algemene herfsttrend van de Verenigde Naties, die vooral in het teken staat van erkenning van nieuwe staten. Op dit moment heeft de organisatie 192 leden, maar uit de langetermijnstrategie die begin dit jaar naar de pers lekte, blijkt de organisatie in 2020 ‘minstens 270’ lidstaten te tellen.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Omdat de kwestie als werd voorgesteld die impliceerde welke delegatie behoorlijk China in plaats van toelating of uitwijzing van een lid zou vertegenwoordigen vereiste deze kwestie slechts actie door de Algemene Vergadering.

Reageer
gravatar

Als de huidige €urocrisis rond de zuidelijke landen Italië, Griekenland, Spanje en Portugal slechts politiek kan worden aangepakt, moeten er kundige en vooral betrouwbare staatslieden zijn. Helaas zijn die er niet (meer), dus gaan bankiers de kar weer trekken. Uit eerdere exercities weten we allemaal waar dat op uitdraait: de heren vullen eerst tot berstens toe hun eigen zakken en laten vervolgens de failliete boedel voor rekening van de belastingbetalers. Toch blijft dit Schuim der Natie, deze Heffe des Volks juridisch ALTIJD buiten schot. Hoezo? Té goede vriendjes met de politiek en het O.M.?

Reageer
gravatar

Het is waarschijnlijk dat er idd een regering gevormd gaat worden in België. De verwachting is, dat die uiteindelijk beëdigd zal kunnen worden luttele weken (hooguit maanden) voor de nieuwe verkiezingen gehouden zullen worden, waaruit dan een nieuwe regering zal moeten worden samengesteld. Het organiseren van die verkiezingen zal dan ook de belangrijkste taak zijn van de regering die nu bijna gevormd heet te zijn. (Als wederom de formatie Miss Lucked zullen de verkiezingen moeten worden uitgesteld of door een ad hoc commissie georganiseerd worden)

Reageer
gravatar

Verder vind ik dat het Duitstalige deel van Belgié zich onmiddelijk dient af te scheiden van die 2 mallotige delen die voortdurend ruzie met elkaar maken en verder dient te gaan als ‘GrossDietsche Republik’ (GDR). Dat zal ze leren elkaar niet meer in de haren te vliegen.

Reageer
gravatar

Diets is een oud woord voor Nederlands. Ik vraag mij af of wij de Oostkantons erbij moeten halen; laat die maar lekker naar Luxemburg gaan, daar liggen ze toch al tegenaan. Het broedervolk Vlaanderen kunnen we wel bevrijden en als generaliteitslanden toevoegen aan ons Koninkrijk.

gravatar

Je vergeet dat als Luxemburg geen troonopvolger meer heeft, dit automatisch aan het huis van Oranje (dus de familie van Lex en Bea) toevalt. In het genoemde scenario krijgen we er dan de Belgische oostkantons als extratje bij waardoor een doorlopende geografische verbinding tussen Nederland en Luxemburg een feit zal zijn.

gravatar

Nee, we moeten Vlaanderen niet willen; behalve de frietkotten is er niets aan te beleven. Maar Wallonië, dat moeten we wel hebben, want als het water in Nederland stijgt, kunnen we nieuwe steden op hoog niveau stichten in de Ardennen.
En dat gebied is in de aanbieding ! Twee dorpen halen, één betalen, dus wat let ons.

Reageer
gravatar

We hebben nu een overzees gebiedsdeel bekomen in het plezante Zuid Zuid Amerika, geen slechte ruil.
Als we Suriname ook weer inlijven kunnen we kijken of we de tussenliggende gebieden ook kunnen annexere… um, koloniseren.
Kunnen we de lokale bevolking een echte taal leren ipv dat rare Zuidwest Europees dat ze daar nu bezigen.

gravatar

Hallo, weten de VN niet dat België eigenlijk al lang is opgedoekt en er alleen nog een Vlaanderen en een Wallonië bestaan ?
“België” geheel afvoeren als lid is de enige optie en vervolgens voornoemde landsdelen een onvolwaardig lidmaatschap geven is inderdaad een leuke suggestie.
Kortom: vive le Flandre, lang leve Wallonië !

Reageer
gravatar

Ge laat de arme Duitssprekenden volledig achterwege. Deze mensen weten zich in dit conflict geen raad. “Onze stem word niet gehoord.” zei Günther Obersprachendorf uit Eupen heel gevat. Of ze zich nu gaan aansluiten bij Duitsland of Luxemburg zal blijken… In ieder geval kan er vast weer een extra stoel worden bijgeschoven in de VN…

gravatar

Ach ja, het belgische gebied waar duits wordt gesproken mag best weer terug naar Duitsland; dat hun inval in België in 1914 foute boel was, is nu wel doorgedrongen tot de betrokken germanen. Long live the germanspeaking belgians, zou ik zeggen.

gravatar

Henk de Bolle, ge zijt zeker en vast een friet-sympathisant. Maar allez, doorheen de gescheidenis na W.O. II is er geleden in Duits België. Ik ben van eigens geen Duitstalige, maar nomdeju zoals zij daar in Eupen “Apfelstrudel” uitspreken als “Apfelschtrudel”, daar gaat ge spontaan weer van Goethe, Heine, Kant, Nietzsche en Schopenhauer houden als was er nooit een Adolf Schicklgruber geweest.

gravatar

Neo Kolonist 13d; we hadden natuurlijk allang onze statutaire -tropische-geslachts- c.q. gebiedsdelen overzee: De ‘Nederlandse’ Antillen. NU hebben we in Nederland speciale “Antillen-gemeenten” waarin Antillianen kenbaar zijn door hun spijkerbroeken met het kruis op kniehoogte. Een impliciete doch werkzame indicatie van locatie en omvang van de overzeese geslachts- c.q. gebiedsdelen. Met name bij het bleke deel van onze vrouwelijke populatie wekt dit idolatie en premature Bounty zwangerschappen: Hollandse melkchocola met een tropische verrassing.

gravatar

Helemaal correct Bolle Hendrik. Dat brengt het streefgetal van VN-leden in 2020 al op 275. Met de Koerden in Turkije, Irak, Iran en Syrië, de Oeigoeren in China, de Tsetsenen in Rusland, de ethnische Russen in Finland de opstandige Bosniërs in Servië, de gedecimeerde Serviërs in Kosovo, de Zuid-Tirolers in Noord Italië, de Limbo’s onder Weert en nog wat andere separatisten, moeten de magische 300 nationaliteiten in de VN al in zicht komen. Dus volop werkgelegenheid voor bureau-craten, in 2020! Leve de VN.

Reageer
gravatar

Aye aye, William Wallace Braveheart. Haggis, sporrans, caber tossing and single malt whisky from the Isle of Skye; my Kingdom for a bottle, how right you are about bonny Scotland. I still can smell our haggis a mile away. Aberdeen, may we have your votes please?

gravatar

Ik vind die streefcijfers van de VN gewoon hypocriet. Hun enige doelstelling is om zoveel mogelijk contributie binnen te krijgen. Zul je zien dat Ban Ki Mun c.s. binnenkort lekker aan de zwier gaan van onze centen.

Reageer
gravatar

Hierbij word niet vermeld dat de mogelijkheid bestaat dat er nu minstens 4 aanvragen zullen komen uit voormalig België om een plaats in de VN. Brussel heeft al plannen… Of Halle en Vilvoorde samen met Vlaanderen, Brussel of Wallonië gaan heeft men doen beslissen dat ze een ministaatje gaan vormen. De taalstrijd schijnt nu zulke vormen aan te nemen dat de steden weer muren zijn gaan opbouwen om mogelijke anderssprekenden buiten te houden.

Reageer
gravatar

Kabinetsformateur Di Lupo heeft le Roi Albert het voorstel gedaan het Royaume Belge om te vormen tot een overdekt velodrôme en gansch de bevolking tot een wielerteam om zo eenheid en sociale mobiliteit terug te brengen. ‘t Is om te zeggen dat Bart de Wever persisteert in zijn wens kopman te worden van het Vlaams peleton met medeneming van alle sponsors. Wallonië protesteert. Vermits de Kroonprins met zijn gesponsorde sportwagen de binnenlanden van Congo doorkruist, is van deze zijde redding noch advies te verwachten. Amai.

Reageer
gravatar

De aanvraag van het voormalig drietalig Koninkrijk België, schept echter wel een probleem: het halfjaarlijkse ritueel van de verplaatsing van het crisiscentrum van Brussel naar Straatsburg komt nu in de knel. Kunnen pan-Europese bestuursgremia in Brussel gevestigd blijven als België semi-afvallig wordt? Kan het Euro-Politbureau in Brussel oekazes blijven uitvaardigen over nationale regimes die op het punt staan te worden uitgezet? Denk hier aan Hellas, denk aan La bella Maffia Italia? Den Haag heeft zich al kandidaat gesteld als ersatz-bestuurscentrum. Het CDA lobbiet voor Den Bosch, de VVD voor Aerdenhout en de PVV voor Venlo.

Reageer
gravatar

Moeten we dan niet ontzettend gaan oppassen met onze scheepvaart?
Voor je ‘t weet hebben we Belgische piraten in het Nauw van Calais, we hebben in Somalie kunnen zien hoe dat afloopt…
De anarchie loert om de hoek.

Reageer
gravatar

Kunnen de Belgen niet ruilen met de Palestijnen? België wil geen land meer zijn en de Palestijnen willen juist een land…
Bovendien zou de introductie van Vlaamse frietekes in het Midden Oosten een verrijking zijn voor de lokale keuken. “Aleé oe akbar”

Reageer
gravatar

Op geheim, multilateraal niveau wordt er reeds (door elkaar heen) gesproken om die deal inhoud te geven. Lastige struikelpunten daarbij zijn het elkaar verstaan en wat te doen met het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De optie om die waterweg om te dopen tot Kanaal van Gaza naar Terneuzen ligt nog helemaal open. Of Baarle Hertog zich zal aansluiten bij Baarle Nassau of zal worden omgedoped, oeps, omgedoopt tot Baarle Yasser wordt gezien als beslissing die op plaatselijk niveau genomen mag worden.

gravatar

Hmm … het verzoek werd met gejuich ontvangen, maar actie blijkt in te druisen tegen niet alleen de herfsttrend, maar ook de groeistrategie van de VN. Het juichende smaldeel vertegenwoordigde klaarblijkelijk niet het volkje wat verantwoordelijk is voor de lange termijn strategie van de club?

Hulde overigens voor het voortschrijdend inzicht wat de Belgen hier laten zien. Dat ‘ontwikkeling’ en ‘groei’ niet per definitie maar één richting kennen. Daar zouden meer organisaties zich bewust van moeten zijn.

Zou dit een kentering kunnen zijn die kan uitmonden in een soort van ‘We geven ons land ‘terug aan de natuur”? 🙂

Reageer
gravatar

De Commissaris van de Koningin in de provincie Friesland is van zins de afscheidingsbeweging “Frieslân Boppe” de vrije hand te geven in het zelfstandig maken van het Friese territorium. Te lang heeft dit land gezucht onder het bewind van de Oranje-tak “Taciturnus”. De landadel is in opstand gekomen en wil zich niet langer meer onderschikken aan Soestdijk en Brussel. Men voert de eigen vlag (de “Friesche Vlag”) in, kiest een eigen economische graadmeter LEI (de Ljouwert Exchange Index) en alle Hollandsche bestuursgremia worden uitgezet. Daarmee komt het streefgetal van VN-leden van ‘minstens 270’op 271. Vergelijkbare ontwikkelingen zijn te bespeuren bij de Kaninefaten, Batavieren en Tubanten. Den Haag beraadt zich op “polutionele acties”.

Reageer