Foto van Flickr | FaceMePLS

Multiculturele samenleving meest mislukt in Volendam

Fernando y Raúl niet te onderscheiden van Nick en Simon

Het falen van de multiculturele samenleving is het duidelijkst zichtbaar in Volendam. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde studie van het SCP en CBS.

Jan Tol had een droom. Dertig jaar geleden diende de geboren en getogen Volendammer bij de gemeente een plan in om van het vissersdorp een multiculturele samenleving te maken. Hij had enkele families uit het buitenland op het oog, die hij wilde importeren. Turkse, Chinese, Guatemalteekse en Malinese aanwinst moest zijn kabeljauwverwerkingsbedrijf en het dorp een nieuw elan geven.

Tols droom liep uit op iets bloedeloos wat zelfs de aanduiding ‘nachtmerrie’ niet waard is. Het vissersdorp is even wit als het ooit was. De import assimileerde in sneltreinvaart, en maakte zich de Volendamse cultuur eigen voordat de koffers goed en wel uitgepakt waren. “Hier hadden we niet op gerekend”, aldus Tol. “Dertig jaar na dato is er geen enkel Chinees restaurant in het dorp te vinden, eten de Turken haring met uitjes en zijn de Guatemalteekse broers Fernando y Raúl voor buitenstaanders niet te onderscheiden van Nick en Simon.”

Typerend is de ontwikkeling van Mohammed (Melvin voor vrienden). Toen de jongen in de jaren tachtig voor het eerst in Volendam kwam beheerste hij zeven verschillende Turkse dialecten en speelde hij prachtig op de saz, zurna en de tzouras. Binnen een jaar leerde hij van Piet Veerman dat alle instrumenten gewoon uit een synthesizer kunnen komen en spreekt hij zo plat Volendams dat hij voor de rest van Nederland niet te verstaan is.

“We zien hier evolutionair belangrijke mechanismen aan het werk”, aldus neurobiologisch demograaf Flemmo te Gader, hoofd van het onderzoek. “De mens heeft er belang bij om bij een groep te horen, zo is hij verzekerd van bescherming bij gevaren. In de praktijk betekent dit dat we de cultuur van de omgeving zoveel mogelijk overnemen. Hoewel onderzoek heeft aangetoond dat er in Volendam niet zozeer sprake is van cultuur, alswel van door primitieve impulsen geleid gedrag, is hier een soortgelijk mechanisme aan het werk.”

Volendammers reageren gelaten en onverschillig op het falen van het multiculti-experiment in hun dorp. “Ik wist niet eens dat ze er waren”, aldus zanger Jan Smit. “Maar aangezien ze er zijn en dus nog leven hebben ze iedere dag gelachen. En dat is voor mij een voorwaarde om welkom te zijn in ons dorp. Daar in Turkije zijn ze al gek genoeg, dus doe hier nou maar normaal.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

@22 Jan Schmidt,
Helaas, helaas, de middelbare scholen in Volendam dienen al jaren als proeftuin voor ‘Inholland’. Met name het diplomerings’fenomeen’ (bekend geworden als ‘de Theo-route’, waarover onlangs uitgebreid aandacht is besteed in de pers) hebben wij in Volendam ontwikkeld.

Reageer
gravatar

Opvallend is misschien wel dat ondanks al die muziek de middelbare school in Volendam relatief één van de best presterende scholen is van NL (gezien slagingspercentages).

Daarnaast opvallende veel advocaten, accountants en actuarissen. Weinig werklozen en andere uitkeringstrekkers. Best presterende handbalclub van het land en FCVD financieel 1 van de gezondste voetbalclub van NL is.

Als je niet met het volk te maken hebt gehad, kan je er onmogelijk een oordeel over hebben. Bovenstaand artikel is overigens volledige onzin. Multiculti in steden. Dorpen zullen altijd hun eigen karakter behouden. Aanpassen en anders opdonderen.

Reageer
gravatar

Collega Moosje. Ik neem aan dat uw observatie is gebaseerd op landelijk en longitudinaal onderzoek, niet op ad hoc metingen bij lokale adolescenten. In de jaren ’80 deed de UvA onderzoek naar de effecten van langdurige expositie aan muziek van BZN. De onderzoekspopulatie toonde een sterk afnemende IQ-score tot op het niveau van hogere primaten (de test was de elementaire S-5 CITO-toets en de vragenlijsten waren 7-punts multiple choice gestructureerd). Een groep Mozart-luisteraars slaagde er in haar score 15 punten op te waarderen en de controlegroep die noch naar BZN, noch naar Mozart luisterde vertoonde een chronisch verhoogd alcoholgebruik. Dat nu het IQ van de multi-culturele influx in Volendam stabiliseert op lokaal niveau doet vrezen dat een Volendams IQ bij langdurige expositie besmettelijk blijkt. Reden om niet meer langdurig Volendam te bezoeken.

Reageer
gravatar

Gewaardeerde confrère, amice

Alsnog mijn waardering voor uw belangwekkend onderzoek destijds, een onderzoek dat nog steeds als baanbrekend bekend staat.
Uiteraard had ook ons onderzoek een landelijk én longitudinaal karakter.
Geheel terzijde, maar niet gespeend van importantie, brengt uw laatste opmerking mij op de gedachte dat, hoewel aan het multicultureel karakter enigszins getwijfeld kan worden, het verplicht verplaatsen van Zanger Rinus vanuit Drachten naar Volendam, statistisch zal leiden tot een opmerkelijke stijging van de gemiddelde intelligentie zowel in Volendam (onderzoekspopulatie) als de rest van Nederland(vergelijkingsgroep).

gravatar

De meest frapante uitkomst uit het onderzoek blijft, om vooralsnog onbegrijpelijke redenen, onderbelicht; het feit dat bij de multiculturele import de assimilatie het meest nadrukkelijk vorm kreeg in het in korte tijd dalen van de intelligentie van de onderzoekssubjecten, op zowel performaal doch het meest navrant op verbaal niveau met minstens 30 intelligentiepunten.

Reageer
gravatar

Collega Moosje, ik vraag me af of uw observatie is gebaseerd op meerjarig longitudinaal onderzoek. Weliswaar is er in de jaren ’80 -landelijk- een exponentieel dalen van het gemiddelde IQ gemeten na langdurige expositie aan Top-40 muziek van BZN. Uit parallel-onderzoek bleek dat recidive kon worden voorkomen door dagelijks 15 minuten te luisteren naar muziek van Mozart. De controlegroep, die noch naar BZN noch naar Mozart luisterde, bleek een structureel hoger alcoholgebruik te kennen dan de Mozart-adepten, maar desondanks empirisch hoger te scoren dan de BZN-populatie op de bekende S-5 CITO-score. In zoverre heeft u gelijk dat langdurige expositie aan Volendamse Palingsound het IQ dramatisch kan doen dalen. Maar ik betwijfel of zulks mogelijk is voor Slotervaartse varianten van multiculturele influx die al in embryonaal stadium, met sub-liminale microscopische kernwaarden worstelen.

gravatar

@outsider #7: Ik had juist in Volendam ook wel een aquarium voor Octopus Paul verwacht. Of is het geloof in de Ware Schepper van diepzee en hoogland daar nog niet doorgedrongen?

Reageer
gravatar

Kees22, Volendam is gelovig dorp; men gelooft namelijk oprecht in snel geldverdienen met palingsound, Maghreb garnalenpellen en ingeblikt zeefruit met een luchtje eraan. Inktvis Paul is helaas, evenals Loe de Palingboer, al in Hoger Sferen. Van beiden zijn geen andere relikwieën bewaard dan de inktpot met Paulus-inkt op de lessenaar van Bisschop Eijk en wat vruchtwater uit de aanhang van Loe de Palingboer. Paus Benedictus XVI heeft voor beiden in concept al een Zaligverklaring gereed, geschreven -inderdaad- met echte Paulus-inkt.

gravatar

Een allerlaatste poging de beoogde multiculturaliteit van Volendam nog iets ‘op te krikken’. Volendam kan Sylvio Berlusconi asiel verlenen als de Euro daar wordt vervangen door de Lire. De Italiaanse economie zal dan snel ineenstorten en Berlusconi zal (net als zijn afgezette Arabische vrienden) ergens asiel moeten aanvragen. Volendam (als eiland)is weliswaar geen Elba maar wel een veilige bestemming. Sylvio kan zich hier exclusief gaan bezighouden met het bezwangeren van 16- en 17-jarige Volendamse schonen. Wellicht precies de exotische noot die Volendam kan redden.

Reageer
gravatar

Beste Outsider,
Krikken hoef je de Volendarmen niet bij te brengen. Naast snuiven en hashiesh roken is dat volksvermaak nmmer 1 op dat eiland.
Het is ronduit sadistisch van Berlusconi te verwachten dat hij de Volendamse schonen zal bezwangeren. Kipje (17) zei het al zeer duidelijk: Volendammers zijn gewoon LELIJK! Een Volendamse schone is dus zoiets als een kraai met schubben.

gravatar

Volendam is de laatste plaats in Nederland waarin iedereen nog in mij gelooft. De hele Volendamse jeugd was daarom vorig weekeinde aanwezig in Madrid bij de internationale jongerenbijeenkomst ter verering van mij.

Helaas was er ook een negatief puntje. Mijn misdienaars – nee, geen broekje onder het jurkje – konden met de wierook niet op tegen de hasj- en wietlucht van de Volendamse jeugd.

Positief is daarentegen dat ze goed naar mij luisteren. Daarom doet het mij deugd dat het aantal ongewenste tienerzwangerschappen in Volendam nog erg groot is.

Reageer
gravatar

Goed idee voor de plaatselijke VVV. Volendam weer een eiland, net zoals Urk en Schokland; zijn we gelijk af van de parkeerproblemen rond de Volendamse haven. Hoger rendement uit veerboten, meer meters aanlegsteiger verhuurd aan Duitse Rijnschepen, ferríes, hasjboten en andere pleziervaartuigen. En dan ook een verbod op samenscholingen van meer dan 1 Volendamse zangers/zangeressen.

Reageer
gravatar

Ik loop al langer met het idee rond van het ‘ontpolderen’ van volendam, hiermee lossen we namelijk meerdere problemen in 1 keer op: Jan Smit, Nick en simon. Tel uit je winst.

Reageer
gravatar

HIERBIJ EEN OPROEP AAN VOLENDAMMERS DIE WEL FAMILIE VAN JANTJE SMIT ZIJN MAAR NOG GEEN CONTRACT HEBBEN MET ONS, ZICH TE MELDEN.

dit in verband met stopzetting van Bananasplit.

Reageer
gravatar

Ik ben allergisch voor vis en zingende vissersjongens, maar toch vind ik het knap: elk jaar weer busladingen Duitsers, Japanners, Amerikanen en ander dagjesvolk er op losgelaten, en het heeft géén effect! Men geeft geen krimp!
Hek eromheen, reservaat er van maken en op de werelderfgoedlijst, samen met wat onontdekte indianenstammen.
Weer iets waar Nederland trots op kan zijn!

Reageer
gravatar

Jaha, ook ik sta ergens in Volendam op de foto in een volendammer kostuum. De geintegreerde multiculti Volendamse mislukte samenleving is veel dichter bij dan u en ik denken.

Reageer
gravatar

Inderdaad, sinds ik als opgroeiende knaap mij in een zwart pakje moest hijsen en met een trekorgeltje een foto moest opleuken, kan ik Volendam niet meer serieus nemen.
Aangezien ik nog enige waardering voor BZN kan opbrengen, stel ik voor de naamgeving in die trant voort te zetten: PVT (Palingdorp Vol Toeristen), ZZY (Zanger Zonder Yolanthe) en dan de plaatselijke voetbalclub, die al jaren de Heen- en Weer mist en de supporters het heen- en weer bezorgt: CZT (Club Zonder Talent). Hoewel, veel serieuzer wordt het er niet mee, maar het is weer eens wat anders.

gravatar

Volgens onbevestigde geruchten kochten de families Keizer, Puul, Tol, Schilder en Veerman (samen 97,83 % van de plaatselijke bevolking)onlangs 500 hectare grond aan voor de bouw van een mega-Moskee voor de 250.000 gelovigen die worden verwacht bij de multiculturele viering in 2012 van 50 jaar Islam in Nederland; met als thema: “Van economische underdog naar religieuze topdog”. Boeddhisten krijgen een Stoepa/annex UMTS-zendmast van 93 m hoog en Joden een mobiele Klaagmuur van 40 meter. Voor belijdend Christenen en buitenkerkelijken zullen er naast Halal McDonald’s ook mobiele haringkarren, halal GSM-shops en haram-suikerspinnen zijn. Ondernemend Volendam weet dat vis duur betaald moet worden.

Reageer
gravatar

@2 om ook maar een duit in het zakje te doen: Als je kijkt hoe Nederland in het buitenland neergezet wordt dan komen steevast naast de molens in Kinderdijk en de Zaanse Schans de Volendammer klederdracht naar boven. Het is de Volendammers dus gelukt om de multi-cult als Nederlandse cultuur te exporteren. Tja, je moet toch wat als de vis straks op is…

Reageer
gravatar

De goeie gast heeft half gelijk. Vrouwen passen zich aan; die werden altijd uitgewisseld tussen de stammen. Mannen vechten alleen maar, dus die waren al aangepast aan Volendam.

gravatar

Wel zeer zeker is Flemmo te GAder een goeie gast! Hij is alleen vergeten de omkeerbaarhied in zijn selting op te menen:

““We zien hier evolutionair belangrijke mechanismen aan het werk”, aldus neurobiologisch demograaf Flemmo te Gader, hoofd van het onderzoek. “De mens heeft er belang bij om bij een groep te horen, zo is hij verzekerd van bescherming bij gevaren….”

Het bis onvermijdelijk dat het menselijke deel van de Nederlandse bevolking ertoe zal overgaan Volendam af te steken en terug te geven aan de zee. Dat betekent automatisch, dat het ‘groepsdier te Volendam’ zich verzekerd ziet van gevaren bij bescherming. Immers: blijft hij de bescherming van de Volendammers zoeken, dan vindt hij zichzelf uiteindelijk terug in de golven van de zee.

gravatar

De Volendamse enclave in Guatemala schijnt daarentegen onverminderd aan haar gewoontes vast te houden. “In Nederland waren we ook altijd al een onverstaanbaar volkje met rare gewoontes, dus waarom zou dat hier anders zijn?” aldus Geert Schilder.

Reageer
gravatar

ikke nie begrijp. ikke niet wonen in Volendam al 30 jar. Bij ons is tuurkse burt en geen blanke te zien. Wij tuurkse dingen eten en tee drinken. Blanke mensje allemaal weg. aleen frietwinkel nog hier. Ikke vaak frietje kopen. Niet vleesj, mag niet.

Reageer