Dader aanslagen Noorwegen is mogelijk extremist

Afkomst, politieke voorkeur, huidskleur en religie zijn motief

De dader van de tragedie in Noorwegen is mogelijk ‘een donkerblanke extreem rechts en linkse, gematigd extreme christelijke moslimfundamentalist’. Dat is de conclusie van internationale media op basis van haastig opgetrommelde relatieve experts.

De Noorse pers haalt opgelucht adem. Jesse Rasmussen, hoofdredacteur van Dagbladet Oslo: “Eindelijk is de tragedie te bevatten. Hiervoor moesten we speculeren naar de achtergrond en motieven van de dader. Nu hij in een hokje is geplaatst, begrijpen we zijn daad en kunnen we een herhaling in de toekomst voorkomen.”

Ook geschokte burgers zijn blij met de analyse. Vóór de duiding was het volgens een steekproef onder Nederlandse burgers ‘moeilijk te bevatten waarom de dader niet gewoon een boze brief naar de krant schreef, zijn eigen politieke partij begon of op een andere wijze zijn mening uitdroeg.’ Henk ten Loo (47) uit IJsselmonde: “Toen ik nog niet wist wie het gedaan had, vond ik het volslagen onbegrijpelijk dat iemand jongeren zou willen neerschieten of een overheidsgebouw zou willen opblazen. Gelukkig is die onzekerheid nu voorbij.“

De bomaanslag in Oslo en de schietpartij op het eiland Utoya duiden volgens experts op ‘een typische eenmansdaad of juist zeer goed georganiseerde terreur, gebaseerd op ideologische motieven of huidskleur’. Terrorisme-expert Flemmo te Gader is blij met dit ‘stukje duiding’ over de motieven van de Noorse moordenaar. “We hebben een sticker, we kunnen weer verder met ongerichte interpretatie en speculaties op basis van schaarse informatie. Dat is waar de nabestaanden nu bij uitstek behoefte aan hebben.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Kom, laten we maar eens ophouden steeds G. W. en de PVV overal bij te betrekken !
Trouwens zou het lukken Tammers in Zweden wel voor opruiing veroordeeld te krijgen ?

Reageer
gravatar

Ik wist niet dat Geert Wilders in Zweden zit te bridgen voor de PVV bokaal?
Is dit niet erg onhandig van je om dat hier te vermelden – Zweden ligt zo dicht bij Noorwegen: je weet maar nooit.

En kijk nou eens wat je doet: je bezoedelt de edele bridge-sport met een Geertwin.

gravatar

Da’s toch niet nieuw? Al eeuwenlang proberen ze met religie alles en iedereen naar god te helpen.

gravatar

Misschien waren er onder de vermoorde scholieren wel 72 maagden – dan wordt Allah’s wachtlijst weer een stukje korter.

gravatar

In het vorige bericht (16:44 uur) ontbreekt empathie voor de slachtoffers, de nabestaanden van de vermoorde kinderen en alle lezers die wel meeleven. Niet leuk!

gravatar

Piet Hein, je lult je er niet uit, maar je lult je er nog verder in.

Grappen maken over de overspannen reacties van de media, zoals De Speld dat hier doet, is leuk.
Grappen maken over de vermoorde kinderen is abject.

Koop een woordenboek, en zoek de betekenis van de volgende woorden op:
1. Ironie.
2. Jijbak.
3. Abject.

Sans rancune, en sterkte ermee, Drenth.

gravatar

Jaja, en jullie in het Westen maar denken dat onze Noordafrikaanse plastisch chirurgen zich specialiseerden in sex change operaties, há!

Modelletje Viking is een doorslaand succes gebleken.

gravatar

Ik houd ervan om zaken eenvoudig en duidelijk te houden. Daarom stel ik voor om het begrip moslim op te rekken, opdat we ook mijnheer Breivik tot deze categorie kunnen rekenen. Anders begrijpt de man in de straat er nog maar weinig van.

Reageer
gravatar

Wat een walgelijke omkerende redenering én omkering van feiten, is dat stuk van die idioot van een Ellian, zeg. Ik haal hier dan maar een van de weinige redelijke reacties op dat epistel aan van: Peter R
“Wat een weerzinwekkende poging is dit artikel om alsnog de islam zwart te maken over de hoofden van 92 onschuldigen. Dit was een aanslag van een volstrekt gestoorde idioot, en of zijn denkbeelden geïnspireerd zijn door de islam of door het PVV-gedachtegoed of wat dan ook, is alleen al vanwege zijn geestesgesteldheid volstrekt irrelevant!”

gravatar

Tja, bij sommigen neemt de wens tot categoriseren en de hokjesgeest wel erg extreme vormen aan. Mijnheer Afzien Ellian heeft een satirisch stuk geschreven zonder zich daarvan bewust te zijn.

gravatar

Niks is irrelevant in deze kwestie, ook niet vanwege de geestesgesteldheid.

Hoewel we bij die van mijnheer Ellian nu toch wel ernstige vraagtekens moeten zetten: gezien zijn absolute gebrek aan humor – schijnt overigens een grootste gemene deler te zijn in die kringen – acht ik hem niet in staat tot satire.
Dat hij toch die poging heeft gedaan, knap hoor.
En in de Elsevier nog wel; de man is een held!

gravatar

Er wordt hier niet gelachen om verschrikkelijke gebeurtenissen, maar de vinger gelegd op de pijnlijke plek die de journalistiek innam. Totaal ongegrond speculeren en wijzen is journalistiek van de onderste plank. Speld, bedankt voor deze waarheid

Reageer
gravatar

Wel opvallend dat bij ieder artikel het “W”-woord erbij gehaald wordt of er op zijn partij afgegeven wordt. Het siert de man dat hij zich van deze gek distantieert, echter ik vervat deze opstelling eerder onder de noemer: eieren voor je geld kiezen…

Reageer
gravatar

Precies, want ondertussen is hij toch de “imam” van de PVV en de profeet van het haatzaaien.

gravatar

Mediale lezer op # 27,

De kritiek in het artikel behelst de bloeddorstige en onzinnige wijze waarop de internationale pers omspringt met drama’s. Het verschrikkelijke gebeuren zelf en het aantal te betreuren slachtoffers daarvan staat in het artikel buiten kijf.

Ook Ome Paul in Oslo en Tante Paulien in Den Haag drijven alleen de spot met de wijze waarop media omgaan met dit soort omstandigheden.

Inderdaad, zoals jij hopen wij dat humor een beetje kan bijdragen bij de verwerking van emoties als droefheid, verslagenheid en woede, die ook veel Nederlanders voelen.

Reageer
gravatar

Fijn dat jij tenminste snapt waar het hier om draait. Ik kan niet anders concluderen dat dit hele drama geen winst voor wie dan ook heeft opgelevert, en met die zinloosheid in gedachten is het gewoon moeilijk om de juiste toon te vinden..

gravatar

@28 en 29: geheel tegen de gewoonte in bemoei ik me ook maar even tegen de inhoud aan: dat lijkt me een behoorlijk absurde redenering. De Geertwin was hier na 4 reacties al gemaakt, en dat is tegenwoordig kennelijk gebruikelijk op De Speld, maar dit soort gevolgtrekkngen ben ik persoonlijk niet van gecharmeerd.

Reageer
gravatar

Na het plassen door de brievenbus zit er een verdere opbouw in: kopstoten uitdelen, dronken de politie ontwijken in het duister, mensen op hun gezicht slaan enz. enz. totdat het duidelijk wordt waar het dit soort rechts om te doen is: een willekeurige massamoord.

Reageer
gravatar

Het begint met pissen door de brievenbus en het eindigt met een massamoord.

Reageer
gravatar

De omvang van dit drama werd pas de dag na het verschijnen van dit artikel duidelijk, ik betwijfel of het anders was gepubliceert. Ik hoop echter dat humor een van de middelen zal zijn waarmee de geslagen wonden zullen helen. I rest my case..

Reageer
gravatar

In de gezaghebbende Speld willen wij ons medeleven betuigen. Wij distantieren ons, net als onze Geert, van deze barbaarse daden. Wij prediken slechts liefde. Behalve voor de Lone Wulfes, die moet je net als de Islam en de linkse kerk, kei en keihard aanpakken. Het moet niet gekker worden. Als je dat al geeneens niet meer mag zeggen!

Reageer
gravatar

Dank je wel Ome Paulus. We zijn hier nog in gesprek met mr Tom Schalke.

Mijnheer Schalken, gaat u door met waar u gebleven bent.

Dank je wel, mevrouw Paulien.
Om kort te gaan. Heeft de bunjeejumpende rechter zich wel gerealiseerd dat de media die op bloed geilen en naar drama hunkeren, veel schandaliger bezig zijn dan het nieuwsblad De Speld? Is die nieuwshonger naar leed, kommer en kwel wel zoveel beter dan in troostrijke humor gevatte woorden van medeleven in De Speld? Heeft de man zich dat wel afgevraagd?

Dank u wel mijnheer Scholten, pardon Schalken.

Ik hoor het Wilhelmus al uit het Torentje komen. Het is dus tijd om af te sluiten. Goedenavond dames en heren. Morgenochtend zijn wij weer present met een nadere beschouwing van de drama’s in Noorwegen. Tot dan welterusten van mij en mijn collega’s.

Reageer
gravatar

Oslo hier. Heel Oslo is in rouw gedompeld. Veel verdrietige mensen nog zo laat op straat. Alle vlaggen hangen halfstok. Hare Majesteit Beatrix heeft namens het kabinet, de staten generaal en haar volk haar diepe leedwezen betuigt aan koning Harald V en het Noorse volk. Vanuit de hele wereld komen geschokte reacties en berichten van medeleven binnen. Het is vandaag geen grap om Noor te zijn. Vele families hebben een jong mens verloren.

Weer terug naar jou, Tante Paulien.

Reageer
gravatar

Ja Ome Paulus, je bericht is goed overgekomen. Wij vragen ons af wanneer de bungeejumpende rechter zijn besluit komt toelichten.

Intussen is de oud-raadsheer Tom Schalken bij ons aangeschoven. Mr Schalken is vooral bekend van de haatcampagne van Geert W. en Bram M. tegen hem.

Mijnheer Schalken heeft u commentaar op de veroordeling van De Speld door de bungeejumpende rechter?

Ja wel mevrouw Paulien, dat heb ik.

Nou vooruit dan met de geit.

Mevrouw, mogelijk leidt dat tot de versterking van de hetze tegen mij. Maar vooruit met de schuit. In belang van het vaderland dan. Maar ga alstublieft achteraf niet zeggen dat ik u heb trachten te beïnvloeden.

Ik moet even dit vraaggesprek onderbreken. Hare Majesteit klopt op de deur van het Torentje roepend: “In naam van Oranje doe open die poort”.

Mijnheer Schalken, ik onderbrak u omdat Hare Majesteit naar binnen wilde bij de heer Rotte. Gaat u door.

Nou mevrouw Paulien, waar was ik ook alweer gebleven. O ja, de heer Bram M., waarvan ik de achternaam niet kan noemen zonder een proces aan de broek te krijgen. O nee die bedoel ik niet.

Het zit u toch wel erg hoog.

Ja, dat kunt u wel zeggen.

Ik moet even dit vraaggesprek onderbreken. Hare Majesteit heeft te hard geklopt en is met haar hand door het bordkarton gegaan. U moet weten dat de oorspronkelijke eikenhouten deur uit bezuiniging is verkocht aan een toevallig passerende houthandelaar, die toevallig bevriend is met … Ik hoor dat we moeten overschakelen naar Oslo.

Reageer
gravatar

Hallo Tante Paulien, hier Ome Paulus in Oslo. Jouw bericht is hier in Oslo met gejuich ontvangen. Een menigte heeft zich voor de Nederlandse ambassade verzameld onder het roepen van “unna med pin”. Dat betekent zoiets als “weg met de speld”.

Daar komt de ambassadeur door de ambassadedeur om een petitie van de woedende menigte in ontvangst te nemen. Na een “ingen kommentarer” sluit hij haastig de deur voor de opdringende massa. Ik hoor in de verte politietsirener.

Als er nog nieuws is, zal ik mij weer melden. Tot zo lang over naar Den Haag.

Reageer
gravatar

Ja, dan moet je maar niet bungeejumpen. Die bloedstuwingen zijn voor je hersenen geen feest. Dan herken je ook geen opsomming van haastige spoed nieuwsgieren die van niets weten maar toch menen iets op te moeten schrijven: ergo hypocriete onzin en nonsensspeculaties.
Daar moet de zweep overheen, mijnheer de rechter!

Reageer
gravatar

Zo juist is bekend geworden dat de bungeejumpende rechter in zijn wijsheid heeft besloten om het nieuwsblad De Speld te veroordelen. De bekende maffiapleiter Bram M. zegt op voorhand, dat hij de verdediging niet op zich zal nemen, omdat het nieuwsblad hem niet onder tafel wil betalen.

Reageer
gravatar

Bungeejumpende rechter,

“Humor is een prachtige waterlelie die wortelt in het troebele water van verdriet.”

“Humor is overwonnen droefheid.”

Beide citaten zijn van Godfried Bomans.

De hier tentoongespreide humor krenkt de slachtoffers geenszins noch hun familie en bekenden.

Reageer
gravatar

@Badr,

Hey Badr Hari! Leuk dat je ook op de Speld actief ben. Dat zal je imago binnen de K1 flink opkrikken, of niet dan?

Maarre… effe een opmerking!
Quote…”Mohammed B. had geen doel in zijn leven, niets waar hij vanuit zichzelf kan doen als mens”

Bouyeri (zo heet die gast dus) was een Havist, die eerder solliciteerde bij de overheid.

Ook had hij samen met vrienden een compleet plan geschreven voor een buurtcentrum waar onder andere scholieren huiswerkbegeleiding zouden kunnen krijgen.

Het plan werd door het Ministerie van VROM afgewezen, zonder nadere argumentatie!

Ergo, de overheid maakt meer kapot dan wat kan worden gerepareerd!

Reageer
gravatar

Hallo Ome Paulus, hier Den Haag, hoor je mij?

Om een of andere reden is er de verbinding met Oslo verbroken. We gaan door met het nieuws uit den Haag.

Wij hebben hier nog niets vernomen van de maatregelen die Hare Majesteit en haar regering gaan nemen tegen De Speld. Algemeen wordt aangenomen, dat ze niet mals zullen zijn. Wacht even…

Ja, daar komen de heren Rotte en Behagen arm in arm met Geert W. naar buiten, terwijl ze het bekende lied zingen: “Allah is groot en Mohammed is zijn profeet”. Ze wensen geen commentaar te geven.

Reageer
gravatar

Hier in Oslo wordt schande gesproken over een bericht dat op zaterdag 23 juli 2011 om 14:22 uur is geplaatst in de De Speld.

De Nederlandse ambassadeur is zo juist op het matje geroepen bij premier Jens Stoltenberg.

Ceremonieel koning Harald V heeft een protesttelegram gestuurd aan Hare Majesteit Beatrix, vorstin en regeringshoofd der Nederlanden enz.

De volkswoede richt zich tegen Nederlandse instellingen. Benzineslangen in pompstations van Shell worden massaal doorgesneden, evenals telefoon- en internetverbindingen met ons land.

Reageer
gravatar

Wel jammer dat we niet weten of hij aan de antidepressiva zit, of er net mee gestopt is. Maar dat zullen we wel nooit weten, want in Noorwegen zullen de psychiaters ook wel beroepsgeheim hebben.
Voor mij is op deze manier de duiding nog lang niet compleet.

Reageer
gravatar

Wanneer iemand plotseling onverwacht excessief geweld pleegt en bekend was met depressie heeft hij in alle gevallen SSRI’s voorgeschreven gekregen. Moorden en zelfmoorden, Prozac speelt vaak een rol. Deze Noor heeft alles zorgvuldig gepland en valt wellicht in een andere categorie.

gravatar

Zoiets zal ooit wel uitlekken, maar het lijkt me irrelevant: zoiemand pleegt in de regel zelfmoord na zijn daad.
Dit was een politiek statement, een zorgvuldig geplande actie – Prozac heeft daar weinig mee van doen.
Slikt Geert trouwens Prozac?

gravatar

Wat een ‘opluchting’ om als Marokkaan te lezen dat het niet om een moslimextremist gaat, maar gewoon een rechts extremist. Gisteren voelde ik me ‘kut’ en dacht ‘shit, we krijgen dat gezeik weer en moet je jezelf gaan bewijzen door de aanslag te veroordelen.. etc. Niet dat ik dat doe overigens, want ik doe niet mee met de massa. Ieder individu is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

Wat me wel opvalt is dat de massa neigt om met de vingers te wijzen naar een groep. Nu dat het niet om moslimfundamentalisten gaat, heeft extreem rechts het gedaan. Welnu, ondanks de motieven van de dader die duidelijk G. Wilders’s partij ziet als een goede voorbeeld van politiek, vind ik dat je nog extreem rechts of welke ideologie dan ook hiervoor kan verwijten.

In Nederland, Duitsland en de rest van de Westerse wereld inclusief Rusland zijn er duizenden zo niet tientallen duizenden rechts extremistische neo-Nazi’s, die zelfs zich laten inspireren door de uitspraken van Hitler. Desondanks, je ziet ze niet aanslagen plegen zoals deze Noorse extremist.

Mensen als Anders Behring Breivik of Tristan van der Vlis of welk extremist dan ook hebben allemaal dezelfd gemeenschappelijke psychische stoornis. Van de buitenkant zien ze er normaal uit, ook hun sociaal wenselijk gedrag daar merk je niets van aan. Cognitief reageren ze normaal op mensen etc. Alleen hun falen is te danken aan een aantal factoren en omstandigheden.

De eerste oorzaak nummer één is de psychische toestand. Deze mensen leven meestal geïsoleerd. Ze zullen hier en daar wat kennissen en ‘vrienden’ hebben, maar sociaal gezien hebben ze geen echte sociale banden, vaak komen ze ook van een gezin die je niet bepaald ‘stabiel’ kunt noemen. Hetzij scheidingen, fysiek en/ of emotioneel geweld door een van de ouders etc. Als personen hebben ze een sterk negatief zelfbeeld en worstelen enorm met hun eigen identiteit. Ze groeien op en maken net als iedereen bepaalde keuzes in hun leven. Doordat ze constant op zoek zijn naar eigen zelfwaarde (wat erg laag is door die negatieve zelfbeeld), om zo hun eigen identiteit te vormen, gaan ze dan ‘kennis’ zoeken.

Velen dan op het gebied van politiek in combinatie met een geloof of ideologie. Ze willen ergens bij horen en lid zijn van een ‘gemeenschap’ die hen dus erkenning geeft. Op deze manier hebben ze het gevoel dat ze een doel en een streven hebben in dit leven. Op een gegeven moment (en dit het grootste gevaar) koppelen ze hun eigen zelfwaarde met de ideologie waarin ze geloven.

Met het voorbeeld van een moslimextremist zoals Mohammed B., wil ik dat ophelderen: het was bekend dat hij negatief zelfwaarde heeft, om die op te krikken zoekt hij dan naar iets waarin hij zich thuis voelt en in zijn geval de islam. Hij gaat zich er in verdiepen en steeds zijn eigen ‘waarheid’ creëren over het geloof. Mohammed B. had geen eigen zelfwaarde, maar voor zijn gevoel heeft het geloof hem die wel gegeven. Zijn geloof wordt dan letterlijk zijn ‘alles’. Wanneer je dus zijn geloof aanvalt dan is het net of je hem persoonlijk hebt aangevallen.

Normaal gesproken is het zo dat gezonde mensen buiten hun eigen geloof, hebben ook een eigen zelfwaarde als mens zijnde. Ongeacht waarin je gelooft je dient als mens zijnde positief te denken, trots zijn op jezelf, gelukkig zijn met je eigen ‘ikke’, maar als je die niet hebt dan kan je 2 kanten op gaan: of depressief raken en dan inkeren (tot soms suïcide) of je kan keren tegen de maatschappij en haar de schuld geven van je eigen onvrede, maar dit laatste wordt dan door extremisten vermomd met geloof of een ideologie. Ze hangen een ideologie of geloof aan en dan verklaren ze de oorlog aan de tegenstanders of diegenen die het niet met hen eens zijn.

Mohammed B. had geen doel in zijn leven, niets waar hij vanuit zichzelf kan doen als mens, dus zijn geloof betekende alles voor hem en leefde ook alleen voor de islam. Val je zijn geloof aan dan val je hem persoonlijk aan en ook zijn gemeenschap. Klinkt gek maar zo werkt het wel bij die mensen. Dit heeft te maken met het feit dat ze net als psychoten, een eigen ‘werkelijkheid’ gaan creëren.

Mensen met een psychose ontwikkelen een psychotische gedachte die op de eerste instantie reëel lijkt te zijn, maar op een gegeven moment neemt het grote proportie’s aan en worden ze fantasieën/ illusies, die de psychoot ziet als ‘waarheid’. Maar hiermee wil ik niet zeggen dat Mohammed of Anders Behring Breivik een psychose hebben. Maar het was slechts als voorbeeld.

Reageer
gravatar

Opgelucht en blij ben ik met deze duiding. Ik heb net 15.000 kilo kunstmest besteld voor mijn moeder bij wie ik inwoon maar nu val ik niet meer onder het profiel en kan ik met een gerust hart naar de schietclub.

Reageer
gravatar

Moederplanten (Mama Plantae) hebben niet meer dan een klein scheutje pokon in het weekeinde nodig en op de tweede zondag in mei nieuwe plantaarde. Met vijftienduizend kilo kunstmest verwen je haar iets te veel.

Met die schietclub schiet jouw moeder niks op. Of neem je haar mee als doel?

gravatar

Met zoveel kunstmest kun je de hele stad waar je moeder woont opblazen, als je er tenminste voldoende diesel bij gooit. Dat heeft het voordeel dat deskundigen het motief bij extremistische donkerblanken zullen zoeken.