Kappersgesprek Ben toch onderdeel maatschappelijk debat

Context gesprek doorslaggevend voor toelating

Een gesprek tussen Ben Elker (33), data-analist te Bilthoven, en zijn kapper heeft het maar net geschopt tot officieel onderdeel van het maatschappelijk debat van 2011. Hoewel de kortstondige uitwisseling slechts als poging tot beleefdheid werd geinitieerd, voldoet het gesprek volgens de toelatingscommissie MDN (Maatschappelijk Debat Nederland) toch aan de eisen om mee te tellen. De uitwisseling is het op 8 na kortste gesprek dat de verzamelde experts toelieten als onderdeel van het maatschappelijk debat.

Kort na aanvang van de knipbeurt, op 23 april om 11.05, vroeg Elkers kapper wat zijn klant van het weer vond. Hierop antwoordde Elker: “Het is maar goed dat het zulk lekker weer is, want door de bezuinigingen kan ik voorlopig geen vakantie betalen!” De kapper zweeg veelbetekenend en gaf in een nagesprek aan de bezuinigingen ‘op zich begrijpelijk te vinden in het huidige economische klimaat.’

De commissie MDN noemt het een moeilijk geval, maar was uiteindelijk unaniem in haar keuze. “De grenzen van het maatschappelijk debat moeten goed bewaakt worden. Hoewel het gesprek tussen Elker en zijn kapper kort was, leverde het volgens ons toch een bijdrage aan de brede politieke discussie over dit onderwerp. De vanzelfsprekendheid waarmee Elker de bezuinigingen bekritiseerde veroorzaakte onbedoeld frictie. Dit kwam des te mooier naar voren door de professionele relatie die op dat moment tussen de twee bestond. De context van zo’n gesprek is van belang, en daarom laten we het in dit geval meetellen”.

Het maatschappelijke debat van 2011 telde tot nu toe 57 miljoen gesprekken, 2 miljoen tweets, 23.000 stukken op het internet, 120.000 krantenstukjes en een Vietnamese loempia. Felix Rottenberg stelde dit jaar teleur door slechts 14% van het maatschappelijk debat op zijn naam te schrijven, maar heeft aangegeven aankomend jaar vaker in De Wereld Draait Door aanwezig te zijn. De resultaten van het maatschappelijke debat zullen in boekvorm worden uitgebracht. De knipbeurt van Ben Elker (van voren een beetje bijknippen, oren vrijlaten, dekkend in de nek) wordt zowel door Elker als zijn kapper als ‘vrij geslaagd’ beschouwd.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Persoonlijk heb ik hekel aan tandartsen, die praten terwijl zij met messen en tangen in mijn mond hun geld verdienen ! Net xzoiets als kappers, die hetzelfdedoen met scharen en tondeuzes. Bij beide vertrek je gedesillusioneerd en met een teleurstellend resultaat en een lege beurs! Er schijnt in amsterdam 1 kapper te zijn met een hele scherpe schaar en snavel die zijn vak verstaat! Ssst westerstraat!! Hij heeft zijn eigen debatuitspraken!

Reageer
gravatar

Ja, het gespreksaanbod is wel degelijk ook het nieuws van de dag tegenwoordig hier in de salon!
Niet gelukkig met de lage ranking in het nieuwsaanbod elk jaar weer: men wordt als een soortement sluitpost gebruikt, net als de opvulstukjes die wij in een kalende toupet inweven, hebben de komkommers een frontale aanval gepleegd op de nieuwsburelen, en met succes! De komkommer is niet van de voorpagina weg te slaan.
Bij mij in de zaak is het de klanten ook al opgevallen dat dit bio-initiatief ferme steun heeft verkregen van de courgettes en tomaten.

Wij filosoferen en debatteren over dit onderwerp heel wat af, en de meningen zijn verdeeld over wie nu een inhaalslag gaat proberen te maken: de rauwmelkse kazen of Geert Wilders.
Die laatste achten wij eigenlijk als passé en in de marge van het debat, maar het enigen hier achten het niet onmogelijk dat hij komkommer nuttigt om maar weer op de voorpagina te verschijnen, groen van ziekte en ergernis, om te kunnen bepleiten dat Nederland uit de EU moet stappen vanwege eigen komkommers eerst.
Zelf schat ik de rauwmelkse kazen hoog in; deze hebben wat goed te maken door jarenlange afwezigheid in de kolommen.

Het wordt een spannende zomer met volop debatstof, en daar ben ik verheugd over, omdat het bezoek van Elker dan eerder een rustpunt betekent dan een stiltemoment.

Reageer
gravatar

@Heimloo 35: de kern van de zaak is dat je wel komkommers in je togus kan stoppen, maar dat je bij de kapper daar je haar niet mee geknipt krijgt.

@Outsider: interessante optie. Ware het niet dat Ben Elker 0+ja, 1=nee hanteert. Dat bemoeilijkt in hoge mate het debat.

Reageer
gravatar

Een andere insteek: Ben Elker, data-analist (33) is altijd een man van weinig woorden geweest, bij voorkeur communicerend op binair niveau (0=nee, 1=ja). Hij is ook zo opgevoed door oerzuinige Zeeuws-gereformeerde ouders; ‘Ons bent zunig dus spreken is zilver, zwijgen is goud’. Vanuit die overtuiging laat hij de dienstverlenende Figaro het woord doen, logisch: die wordt er immers voor betaald. Het is erg slordig van de commissie MDN om nu juist deze nazaat van Willem de Zwijger een polemiek te willen ontlokken. Wie zijn de commissieleden? Vriendjes of neefjes van Hans Wiegel en Dries van Agt?

Reageer
gravatar

Blauwerik, “van de vrachtwagen gevallen” is inderdaad een traditionele uitdrukking (uit Rotterdamse havenkringen) uit de tijd dat scheepsladingen nog niet in containers werden vervoerd, maar als stukgoed uit het schip direct in vrachtwagens werden overgeladen. Bij waardevolle goederen (en sterke drank) werd er nog wel eens een pallet alternatief gelost, bij de verzekering werd dan opgegeven dat de bewuste pallet “van de vrachtwagen was gevallen”. Toen deze wijze van overslag de havenbaronnen teveel geld ging kosten, kwam containervervoer in zwang. Maar in bijdrage 36 werd nog gedoeld op de oorspronkelijke betekenis.

Reageer
gravatar

Het aankomende gesprek tussen Mathijs van Nieuwkerk en zijn kapper inzake de ADO Den Haag kwestie gaat denk ik dusdanig lang duren dat dit zeker in aanmerking komt vopor het Nationale Maatschappelijke Debat.
Overigens hebben ze mij naar goed beursgebruik geleerd dat je je niet moet bewegen als je geknipt en geschoren wordt, maar dit terzijde.

Reageer
gravatar

Laatste nieuws: bezuinigingen leiden tot kaalslag bij kappers.

Overigens vind ik een maatschappelijk debat alleen zinvol onder voorzitterschap van Jeroen Krabbé.

Reageer
gravatar

Toch vreemd, want normaal betekent “van een vrachtauto gevallen” toch iets anders. Of geldt hier “gestolen goed gedijt niet”? In ieder geval zijn het komkommervolle tijden !

Reageer
gravatar

Weet u, Heimloo, dat het weliswaar Spaanse komkommers betrof maar van een naar Spanje uitgeweken Nederlandse kweker? En hoewel er ongetwijfeld een categorie afnemers bestaat die komkommers rectaal tot zich neemt, is de intrinsieke bedoeling dat deze groente oraal wordt genuttigd. De specifieke Nederlandse aard van de kweker komt ook hierin naar voren dat de komkommers in Noord-Duitsland van de wagen zijn gevallen en daar en aldus besmet zijn geraakt met de EHEC-bacterie. De spreekwoordelijke Hollandse zuinigheid heeft ertoe geleid dat de komkommers eenvoudig werden afgeveegd en weer opgeladen: “Wat niet weet, wat niet deert”, maar in dit geval dus wel.

Reageer
gravatar

Dit gaat allemaal buiten de kern om. Je kunt wel doorgaan over kappers, maar ondertussen sterven in Duitsland honderden mensen. Daarom zeg ik: stop het anaal gebruik van komkommers. Te beginnen in Spanje!

Reageer
gravatar

Het bevreugt mij te kunnen constateren dat er belangstelling bestaat een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het symposium dat wij in Rotterdam wijden aan het “Kappersgesprek”. We verwachten een zeer levendige en uitgesproken sfeer dit jaar. We hopen erop dat menigeen de kappersspiegel voorgehouden wordt en tot inkeer komt over dit onzes inziens belangrijke onderwerp.

Overigens kunt u op Hair Style 2011 natuurlijk altijd de noviteiten op het gebied van preventie van arbeidsongemakken vinden. Zoals daar is de nieuwe Novilon handschoenen met extra flexibiliteit en tastbehoud (ter preventie van kapperseczeem).

@33 Voor leden van de Kappersbond is het natuurlijk altijd mogelijk een bijdrage te leveren.

@32 Wellicht heeft u interesse voor deelname aan een denktank over dit onderwerp? In ons PvA hebben we ondermeer de oprichting van een Projectgroep (De Kappersspiegel voor), waarin de voortgang van het project wordt besproken en blijvend worden getoetst. Ik zal in het bestuur nagaan in hoeverre we u tijdens het symposium spreekruimte kunnen bieden.
Synergie tussen bar en barbier is mijns inziens een logische vervolgstap op het voorliggende proces.

Reageer
gravatar

Dank Lucien, de uitnodiging is ontvangen, ontvouwen en na ampele overweging gehonoreerd.
Ik zou gaarne ook van de gelegenheid gebruik willen maken enige spreektijd te reserveren om mijn plannen openbaar te maken aan de beoefenaren van ons mooie vak.

Uw opmerking over de ‘ditjes en datjes’ is een juiste observatie, mij reeds lange tijd een doorn in het gehoororgaan.
Daartoe zal ik binnenkort een kleine aanpassingsverbouwing plegen om schuchtere cliëntéle het gebruik van een spreekvaardigheidspracticum aan te bieden: gedurende de wachttijd kunnen zij dan vast oefenen met wat ‘zwaardere’ onderwerpen.

En naar mijn idee zou ook op de vakschool een dergelijke leergang in te richten niet tot de onbespreekbare opties moeten behoren. Opdat wij ons mooie haarsnijdersambt vol vertrouwen en met een scherp geslepen schaar alsmede tongriem in deze pas begonnen eeuw op een gedegen maatschappelijke plek kunnen positioneren.

Reageer
gravatar

Inderdaad Lucien,

Mijn jarenlange ervaring leert mij dat de meest ervaren therapeuten bij bar- en kapperspersoneel zijn te vinden. Ik adviseer dan ook kroegen in kapperszaken onder te brengen en andersom. Dat heeft een hoge mate aan synergie.

Wil deze boodschap meenemen naar de Nationale Kappersdag? (Mijn tarief vind je op Speakers Academy.)

Reageer
gravatar

Ik stel het zeer op prijs dat er op dit medium aandacht wordt geschonken aan het (vaak vergeten) gespreksaspect binnen het kappersvak. We willen maar benadrukken dat het al langer het streven van Bond van Kappers is, te werken aan gespreksverdieping. We horen namelijk vaak verhalen van (vooral niet-aangesloten) kapperszaken alwaar het gesprek de dagelijkse ditjes en datjes niet ontstijgt.

Binnenkort presenteren wij op de Nationale Kappersdag, Hair Style 2011 in Rotterdam, het Plan van Aanpak “Een goed gesprek voer je in de spiegel”. Hierin streven wij onder meer naar een grotere bijdrage aan het maatschappelijk debat (een toename met 20 procent in 2015). Ik mag aannemen dat de kapper van Ben ook een uitnodiging heeft ontvangen? Hij zat ingevouwen in ons magazine.

Reageer
gravatar

@27: Volgens mij is Wilders eigenlijk Mordechai Shalom, van de israëlische geheime dienst, met als opdracht de morele en humanitaire steun van Nederland aan de palestijnen zoveel mogelijk te frustreren. Verder dient hij de islam zo zwart mogelijk te maken, daarbij ongewild uitstekend geholpen door de sharia- en taliban fanclubs in en buiten Nederland.

Wat er in en met Nederland gebeurt maakt Shalom niet uit, zolang het nederlandse steunvee maar weer, net als in de jaren zeventig, als één man/vrouw achter Israël staat, wat zij ook doen of laten.
Je begrijpt dat het geblondeerde haar bij de vermomming hoort, want welke israëli is er nu hoogblond ? En afkomstig uit Venlo ? Echt niet !

Reageer
gravatar

Geachte belangstellenden 26 + 27,
Ik drijf een nette kappersinrichting, tout court. Dat houdt in dat ik mij niet te buiten ga aan tatoeages en bouwvakwerkzaamheden.

Voorts is het een inrichting tot haarverzorging voor heren, hetwelk inhoudt dat er niet geperoxideerd wordt, hooguit een kleine kleurspoeling om de natuurlijke haartint aan te lichten.

Voor peroxide behandelingen vervoegt u zich liefst op deze avenue bij een naastgelegen collega MKB-er dewelke een Dental Health Care Center draaiende houdt.

Ik moet u wel waarschuwen dat de collega enigszins beroepsgedeformeerd is geraakt: gewend aan monologen valt weer- en tegenspraak niet zo goed. Debat is niet zijn ding, zo te zeggen.

Reageer
gravatar

Beste Kapper van Ben,

Mocht Geert W. uit Venlo met zijn knokploeg u (voor) het knippen en scheren aandoen, dan adviseer ik u zijn kop geheel kaal te scheren. Zo lijkt hij meer op een groot deel van zijn stemvee.

Als u mij een groot plezier wilt doen, tatoeëert u voor de herkenbaarheid met een ouderwets scheermes een swastika op de enorme bult op zijn achterhoofd, waarop hij een jaar of vijf geleden is gevallen. (Vooraf verdoven moet van zijn kamerknechtje Dion.)

Wellicht is het handig als u een honderdtonshijskraan inhuurt om voorafgaande aan het knippen en scheren de plaat voor zijn kop weg te halen. Gelieve hem bovendien de oren te wassen. Laat hem vooral zijn bek houden, want daaraan zult u geen lol beleven. Zet bijvoorbeeld zijn onder- en bovengebit in een ontsmettend, geluiddempend zeepsopje.

Reageer
gravatar

@24 GG: toch niet helemaal duidelijk die foto: het zóu een alternatieve tandarts kunnen zijn die de woorden uit de mond staat te trekken.

@22 psychiater Moos: heeft u dat nu ook, collega, dat demente patiënten erg slecht van betalen zijn?

Reageer
gravatar

Aan de normbewaker der brede maatschappelijke discussie in De Speld en dé maat aller zelfverklaarde juryleden, Drenth op 6. Geachte Drenth, er rijzen vermoedens van oud zeer n.a.v. uw stekelige commentaar à priori: “Betonnen referaten op een doorbuigende plank”. Het is u -in uw klinische objectiviteit- niet opgevallen, maar mijn observatie van het ‘mes op de keel’ kreeg nadien weerklank. Overigens heb ik al een flatscreen, misschien kunt er een ander een plezier mee doen. Is het nog geen tijd voor een nieuwe bril en een update in normstelling?

Reageer
gravatar

@15 Paulien, suïcidaal

U bent de zin niet vergeten want dan zou u ‘Paulien, dement’ zijn. U bent de zin gewoon kwijt en verwacht kennelijk ‘hem’ ook niet meer terug te vinden. U overweegt derhalve dan ook geen punt achter ‘de zin’ te zetten maar achter het leven.

Vaarwel.

Reageer
gravatar

Lieve kapper van Ben,

Ik vind u geknipt voor het kappersvak. 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉

Hartelijke knuffels van Paulientje met de vlechtjes
x x x x x x x x x x

Reageer
gravatar

Inderdaad, bij Elker moet ik vaak knikken om hem aan te moedigen: elke uiting mijnerzijds doet hem anders in onmachtig zwijgen verzinken.
Maar dank u, heer van der Tillaard: u heeft mij de oorzaak van mijn nekhernia zojuist aangereikt.

Als u tijd hebt moet u eens langskomen: dan krijgt u de Couffure De-Luxe gratis.

Reageer
gravatar

Felix Rottenberg zit wel onder t niveau van de kapper hoor. Rottenberg brengt nooit wat nieuws in. De laatste keer bij dwdd zei hij als ‘deskundige’ over de twee hoofdonderwerpen dat ze ongelofelijk gecompliceerd waren en niet te begrijpen. Wat schieten we daar nu me op. De kapper van Ben geeft daarentegen met een knikje en een stilte kort en duidelijk aan te begrijpen wat het voorgelegde maatschappelijk thema omhelst.

Reageer
gravatar

Opa 17: het is ons overkomen, en het kan ook u overkomen: ze zijn overal. Heeft u een mobieltje? Pas dan maar op: bij bepaalde steekwoorden gaat een bandje meelopen om te bepalen of het gesprek onderdeel kan gaan uitmaken van Het Debat.
Piet Hein Donner, BTW, koopzondag, hardwerkende Nederlander en nog wat van dat soort frasen.
U staat er op eer u het weet, en dan vindt u zichzelf terug in de media.

Die blondine houdt ik voor mijzelf: heerlijke meid, maar leidt ontzettend af. Klanten blijven niet stilzitten, zeker niet als ze zich bukt om het haar te verzamelen. Ik moet haar altijd wegsturen bij moeilijke coupes en diepscheerbeurten.
Maar met het afrekenen bij de kassa gaat het dan wel weer geweldig met de fooien.

(ik ben misschien wat lang van stof, maar als kapper ben ik gewend de hele dag vol te praten, vandaar. vandaar ook de teleurstelling dat juist dit gesprek met de heer Elker is geselecteerd, ik kan zoveel beter)

Reageer
gravatar

Kapper van Ben, (# 10)

Je wilde dus zelf niet op de foto. Niks op tegen, integendeel zelfs. Maar had je dan als vervanger niet beter voor een fraaie rondborstige blondine met sensuele glimlach en een diep decolleté kunnen zorgen.

Ik begin mij er toch echt over te verbazen dat de aanvraag van jou en Ben met deze foto door het bolknakken-rokende MDN-bestuur werd gehonoreerd.

Reageer
gravatar

Patiënt Paulien,

Je bent wel erg dubbel dubbelzinnig vandaag. Ik krijg van zo’n puntige puntenslijper als jij bent, een punthoofd. Misselijke mispunt! Ik zet een punt achter mijn behandeling van jou.

Reageer
gravatar

@Blauwerik #13,

Inderdaad…Harder en langer werken, makkelijker ontslagen worden, minder verdienen en de directeur een nog dikkere auto.

Waarom zou ik mijn kapper ermee lastig vallen?
Is het niet genoeg dat die man met zijn handen in jouw haar zit?!

Reageer
gravatar

Welk maatschappelijk debat ? Volgens mij worden wij ongevraagd en zonder inspraak nog veel meer geknipt en geschoren dan onze vriend Ben !

Reageer
gravatar

Volgens mij krijgt Ben dusdanig het mes op de keel gezet, dat van een onafhankelijke en spontaan gemeende reactie geen sprake kan zijn.
Ik vrees dan ook dat zijn, ongetwijfeld benauwd klinkende, opmerking geen recht doet aan zijn ware gevoelens.
Het opnemen van zijn afgedwongen verklaring in het MDN lijkt mij dan ook een ernstige vergissing !
Wel denk ik dat de vietnamese loempia een waarachtige en goed doorleefde bijdrage aan het MDN levert. In een frikandel zou ik aanmerkelijk minder vertrouwen hebben.

Reageer
gravatar

Opa Paulus, omwille privaatrechtelijke redenen is hier een in scene gezette foto van een figurant-kapper geplaatst. Enige gelijkenis met bestaande klanten is puur fictioneel.
De heer Elker is een baardeloos type, zodat scheren zich beperkt tot de nekharen.

Mijn tarieven zijn marktconform – zelfs de lotion head rub (bij u wellicht beter bekend als ‘het frictionnetje’) is normaal geprijsd. Dat de prijzen wellicht aan de hoge kant lijken, moet u de regering kwalijk nemen dewelke de lage BTW tarieven heeft afgeschaft.

Wanneer komt u eens langs?
Dan flikker ik de geraniums uit de bloempot en doen we het op de oude wijze.
Tegen speciaal ouderentarief.

Reageer
gravatar

Kapper van Ben, (# 7)

Blijkens de foto wordt Ben Elker door jou niet geknipt, maar flink geschoren.

Je hebt hem zelfs nog eens figuurlijk geschoren, gezien de hoge rekening.

Achteraf bezien is het bedrag van € 39,95 eigenlijk nog niet zo gek voor twee keer scheren.

Reageer
gravatar

Het is moeilijk een objectieve beoordeling te geven van de korte interactie tussen Ben en zijn kapper. Ik stel mij voor dat Ben ietwat terughoudend was de aandacht van zijn coiffeur te zeer tot zich te trekken. Met (letterlijk) een vlijmscherp scheermes op de keel en het dreinend kleinkind van de kapper binnen handbereik (zie foto bij dit artikel), zou óók ik het waarderen als de kapper zijn volledige aandacht bij zijn werk hield: één verkeerde beweging en men ondergaat een uitwendige amandeloperatie, façon Talibannoise. Dus misschien kan Ben een nieuwe poging wagen in aanwezigheid van een controleur van Guiness’ Book of Records.

Reageer
gravatar

Ja, ben ik het er mee eens? Ik heb dit niet gezocht. De heer Elker komt eens in de zoveel tijd zijn haar laten punten, dus dat duurt nooit zo lang.

Kreeg ik de kans om hem eens uitgebreid onder handen te mogen nemen: wassen, knippen, fohnen ad € 39,95 (- lotion head rub 6.85 extra), dat zou een meer substantiële gedachtewisseling mogelijk maken.

Vooral over de positie van het MKB ten aanzien van de koopzondagen. Maar dat lukt bij de heer Elker niet; daarvoor heb ik hem te kort in de stoel, dus het blijft iets onbeholpens houden, mede vanwege het repeterend karakter van het gespreksonderwerp.

Dat wassen is trouwens geen overbodige luxe, gezien de pizza-overblijfselen die ik er bij het punten uithaal.

Reageer
gravatar

Die Rottenberg is klein bier: ik wil weten wat Joost Zwagerman scoort.

Joost Z. heeft zoveel meer gespreksstof dan Felix R. met zijn beperkte politieke spectrum, waarbij hij ook nog de hulp van Flapoor Jack moet inroepen.

Joost is universeel allesweter: ik denk dat hij méér dan 85 scoort.

(ik neem tenminste aan dat een bijdrage volstaat zonder ook zinnig te hoeven zijn?)

Reageer
gravatar

Zijn ze dan niet vergeten om het lied ‘we gaan op Jodenjacht’ van Lex Immers bij ADO Den Haag – Ajax op 20 maart mee te tellen?

En de reactie van Moosje hierboven natuurlijk.

Reageer