Politiek: zinloos natuurgeweld keihard aanpakken

'De maat is vol'

Het kabinet heeft unaniem zijn afschuw uitgesproken over de natuurramp in Japan. Volgens premier Rutte is de maat vol, na eerdere rampen in Haïti en Myanmar. Hij heeft beloofd bij de volgende VN-top te pleiten voor keiharde maatregelen tegen de natuur. Rutte: “Natuurlijk zijn wij niet tegen geweld. Als het gaat om het handhaven van de orde en de rechtsvrede dan is geweld soms noodzakelijk. Maar dit is doelloos en buiten alle proportie.”

Staatsecretaris Bleeker van Milieu nuanceert: “Soms moet je milde vormen van natuurgeweld gedogen. Dat zit nou eenmaal in de aard van het beestje, en bovendien kan bijvoorbeeld een kleine overstroming goed zijn voor de vruchtbaarheid van de grond.” Maar daarvan is in dit geval geen sprake, aldus Bleeker. Hij pleit voor een duidelijke grens: “Tot hier en niet verder.” Minister Hillen van Defensie heeft aangeboden een fregat naar Japanse kust te sturen om een nieuwe tsunami te voorkomen.

GroenLinks vindt het natuurgeweld van de laatste jaren niet verwonderlijk. Fractievoorzitter Sap: “Als je ziet hoe de wereld met de natuur omgaat, dan kun je de bal een keer terug verwachten.” Ze vreest dat Nederland binnenkort aan de beurt is voor een wraakoefening, vanwege het afschaffen van de ecologische hoofdstructuur en de bezuinigingen op natuurbeheer. Sap is tegen harde maatregelen en pleit voor vreedzaam samenleven met de natuur.

Die mening wordt niet door de PVV gedeeld. “Tot nu toe richtte de natuur zich vooral tegen islamieten en andere buitenlanders. Maar we moeten niet denken dat het hier niet kan gebeuren: denk bijvoorbeeld aan de aardbeving in Roermond. Ook nu zie je dat het zinloze natuurgeweld oprukt naar naar de westerse beschaving.” Wilders, die bang is voor een ‘tsunami van natuur’, pleit voor een keiharde aanpak en heeft voorgesteld om snel de Oostvaardersplassen te asfalteren. Enerzijds voor het schrikeffect, anderzijds omdat het gaat om relatief wilde natuur die dichtbij woonwijken ligt. Wilders: “De natuur is gewoon niet te vertrouwen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ik stel voor in de toekomst van te voren met het natuurgeweld te onderhandelen over het aantal slachtoffers. Net als tijdens de brand in Groningen.

Reageer
gravatar

Zinvol als je de mensheid ook kunt zien als onkruidsoort die de andere soorten helaas overwoekert. Voor overblijfende soorten ontstaat er dan misschien ietsje meer ruimte. Zinloos als je het ziet vanuit het perspectief van de mensheid, de vraag is of dat zo’n aangenaam perspectief is. De kei in Apelfoort beraadt zichzelf nog eventjes.

Reageer
gravatar

Spontaniteit uiting van gevoel en creativiteit vormden de ingredienten voor nieuwe songs die tevens door de leerlingen zelf werden opgevoerd… Elco Brinkman voorzitter van Bouwend Nederland heeft tijdens het Bouwhuisdebat over het Groene Hart opgeroepen om gebiedsdelen terug te geven aan de natuur terwijl rond de kernen in het Groene Hart meer gebouwd moet kunnen worden.

Reageer
gravatar

Tja, misschien is ‘t niet zo zinloos als hier wordt gesteld.
Soms helpt de natuur een handje als door planologisch slecht beleid een nauwelijks terug te draaien nachtmerrie is ontstaan.
Dit is dus een typisch geval van een schone lei, daar is de natuur dol op!
En wij mensen kunnen nu weer iets nieuws gaan verzinnen om in plaats van het oude te gaan bouwen.

Reageer
gravatar

#21 Aargh: Heb jij het nu over planmatige de-populatie of bedoel dat het bedrijfsleven onder het regime van Rutte nu eindelijk weer fiscaal lucht en planologisch Lebensraum krijgt?
Er is een groep onder(aan)nemers die natte dromen heeft bij de bouw van een 5e (en 3e commerciële) operationele kernenergiecentrale. Want op reis door Nederland kom ik 4 kernreactors tegen: 1. bij (de TH van) Delft, 2. die bij Petten commerciële isotopen produceert voor Nederlandse en West Europese ziekenhuizen 3. die van Borsele die thans gemeenschappelijk eigendom is van Nuon of Essent en haar Duitse moederbedrijf RWE en 4. die in Dodewaard nu eerst 100 jaar moet afkoelen voor zij ontmanteld kan worden. Vooral een ‘ongelukje’ aan de lekkende reactor in Petten zal VVV-publiciteit op Japanse schaal genereren; NoordHolland staat dan weer stevig op de kaart: de Hondsbossche zeewering is aldaar nogal onderhouds- en breukgevoelig. Gelukkig is dat niet landelijk bekend; alleen bij omwonenden.

Reageer
gravatar

Gelukkig heeft Noach de dinosaurussen (die 6000 jaar terug de plaat vertrapt hebben met hun overgewicht). niet meegenomen op zijn boot, Nu ligt gods creatie in stukjes en zitten wij (lees ik)
Met de gevolgen.

Reageer
gravatar

Met die regen moet het ook maar eens afgelopen zijn, het wordt tijd dat er harde afspraken worden gemaakt wanneer het wel en niet regent!

Reageer
gravatar

Zo onderhand vraag ik me ernstig af wat voor bedenkelijke bijdrage mensen als Erwin Krol of Diana Woei (!) hierin spelen. Ik bedoel maar, dat zijn nou typisch van die vijfde-colonne figuren die, zonder enige gewetenswroeging, voor al die sneeuw- regen- en hagelbuien de routeplanner invullen. Die buien hoeven vervolgens alleen maar naar het journaal te kijken, en dan weten ze precies waar ze moeten toeslaan. Dit moet beslist nader onderzocht worden.

Reageer
gravatar

@27: dat is weer zo’n staaltje abjecte linkse propaganda; gewoon een fotootje in speigelbeeld zetten. Zo zie je maar weer dat Geert gelijk heb: alle media zijn linkse pvda steuntrekkers die alleen maar demoniseren!

Reageer
gravatar

@17: Moeder Natuur mag dan van de Efteling houden, ik niet. Dat vervuilt daar zomaar het landschap, ondanks die “Hier papier” knaap. Of misschien wel dankzij: iemand ooit ontdekt waar die dikzak al dat papier laat?

Reageer
gravatar

Hard terugslaan! Natuurlijk! Zij zijn begonnen! Ozo!
En het is echt geen idee van die dinges Rutten: het is Geert zijn idee.

Waarom? Natuur is links en het geweld komt dus van links! Weg ermee oprotte met die hap, de shovel derin: zo moet je dat aanpakke! Niks geen taakstraffen of andere d66 fauwekul.

En wie staat er voor de rechter? Nou nou? Geert. En wie staat er niet voor die rechter? Nou nou? Die tsunami. Zijn ze partijdig of niet al die pvda stemmers bij de rechtbank.
Omzage, net als die bomen die in de weg staan as je 130 wil rijen.

Reageer
gravatar

Zinloos natuurgeweld, een nieuwe bijnaam voor G. Doogmans?
Maar wil hier toch even opmerken dat de natuur onze enige gedoogpartner is. En zoals oma zei: een échte vent kent slechts een kort gedoogmoment.
Wij lachen om den pieper die dampend op het bord meent zijn vrijheid te hebben hervonden. Dus!: of Geert nou ageert, begeert, negeert of regeert, uiteindelijk is ook hij het hapje. Maar eh, waar ging het hier ook weer over?

Reageer
gravatar

jullie laten je allemaal een rad voor ogen draaien, het kabinet is helemaal niet tegen natuurrampen. In diep geheim wordt juist met alle macht aan natuurrampen gewerkt, kijk maar naar de voortvarende manier waarop het broeikas effect wordt versterkt. Hoe meer natuurrampen, hoe minder problemen met remmende factoren als oude stadskernen en beschermde landschappen, hoe meer puin hoe meer vrijheid en hoe meer economische bedrijvigheid.

Reageer
gravatar

Het Limburgse gouvernement overweegt uit wraakzucht de Vaalsterberg tot de bodem toe af te graven en de grond daarna te asfalteren voor een volslagen nutteloos ‘business park’.

Zo komen er op het Binnenhof voortdurend enthousiaste berichten binnen van bestuurders, poltici en normale mensen, die de natuur een lesje willen leren.

Een groep scholieren van de Marnix-havo is spontaan een briefkaart-actie tegen de natuur begonnen.

In Lutjebroek wordt voor vanavond een stille tocht tegen de natuur georganiseerd.

Reageer
gravatar

Wat is dat voor een eigenwijs stuk vreten die spade-agrariër om te beweren, dat ‘de’ politiek niet het natuurgeweld flink wil aanpakken.

Zo gemakkelijk wordt vergeten, dat cabaret Rutte alle subsidies voor de natuur intrekt. Als voorbeeld hoe doelmatig dat is, noem ik de hoge prioriteit die het cabaret geeft aan zorg en scholing voor iedereen. Als stimulans daarvoor wordt relatief flink veel daarop bezuinigd.
Minder is immers altijd meer, volgens… jawel m.p. Rutte.

Een belangrijke strafmaatregel voor de natuur vanwege de recente aardbeving plus tsunami is, dat binnenkort met 130 door de Veluwe kan worden gereden. Dat zal de natuur leren om te gehoorzamen! Als de natuur weer zoiets flikt, polderen we als sanctie de rest van de Zuiderzee en de Scheldedelta volledig in en plempen we het droogkomende land vol kolencentrales zonder rookfilters.

Geert W., gedoger van het cabaret Rutte, wil dat desnoods het leger wordt ingezet om ongewenste natuurelementen het land uit te gooien. Maxime Verhagen is van mening, dat de natuur zich aan zijn joods-christelijke normen en waarden dient te houden en anders naar de hel kan lopen.

Reageer
gravatar

Laatst werd ik bekogeld met zure regen, omdat ik mij openlijk uitliet over mijn afkeur omtrent de terroristische kou die ons land al maandenlang teistert. Bezint eer ge begint, voordat gij gepakt wordt door zonnewind…

Overigens heb ik horen fluisteren, door de wind waait door de bomen, dat wij begonnen zijn met onze spuitbussen en auto’s. Deze akties worden door Gaia als een oorlogsverklaring beschouwd en zij zal dan ook niets en niemand ontzien tijdens haar vergelding. Gelukkig pakt zij nu enkel Allochtonië aan, dus we hebben nog tijd om het goed te maken en een boom te planten. Ik stel een appelboom voor, in de Efteling. Iedereen houdt van de Efteling, ook Moeder Natuur.

Reageer
gravatar

Wat een geweldig plan: een “war on tsunamis”. Ik had het zelf kunnen verzinnen. De Nederlanders zijn zoals altijd weer de trouwste bondgenoten, en waren me nu zelfs te snel af. Waar kan ik tekenen?

Reageer
gravatar

Te weinig, te laat. Na 4,5 miljard jaar gedoogcultuur heeft de natuur zich veel te diep geworteld. En geen petitie gaat die plaattektoniek nog stoppen.
En de natuur heeft het spelletje slim gespeeld. En paar bacteriën leken ooit heel onschuldig tussen de vulkanen en meteoriet-inslagen, maar voordat je het weet kwijlt er een giraf op je hoofd op een zonnige zaterdag.

Reageer
gravatar

Wat ik wel grappig vindt aan dit stuk is dat het gaat over de politiek die vind dat we natuurgeweld keihard moeten aanpakken en Mark Rutten is het daarmee eens, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is dat de politiek heeft gezegd dat we natuurampen keihard moeten aanpakken en Mark Rutten heeft er ook niets van gezegt.

Reageer
gravatar

Weer zo’n misvatting van het kabinet met rechtse hobby’s… Het is een misverstand dat het natuurgeweld zinloos is. In feite is het verdwijnen van hele stukken oceanische aardkorst in de mantel (zoals dat oa. onder Japan het geval is) een zegen. Kalk dat op de zeebodem ligt, natuurlijk opgeslagen CO2, wordt er gratis en voor niets door ondergronds opgeslagen. Hoe sterker de aardbeving, hoe meer zeebodem en dus hoe meer CO2 er in een keer de diepte in verdwenen is. Misschien is het een idee om die kerncentrales ook een zetje te geven, de zee in. Even wachten op de volgende grote aardbeving en ze zijn ook onderweg naar het binnenste van de aarde.

Reageer
gravatar

In Apelfoort is het ook al een tijd aan de gang: de fameuze kei heeft woeste plannen om als een wilde door Apelfoort te gaan razen en daarbij hardwerkende burgers en eerzame huizen niet te ontzien. Ook dit soort schijnbaar nette natuurelementen horen achter slot en grendel: gelijk aanpakken dus die handel want ook die half aangepaste natuur moet weten wie er hier de baas is! Genoeg is genoeg!

Reageer
gravatar

Volgens mijn Maya kalender-app is er een complot van allerlei bomen op handen om ervoor te zorgen dat vanaf 2012 het hele jaar door blaadjes op de rails worden uitgestrooid. Ik zou zeggen: de beuk er in!

Reageer
gravatar

Terug naar onze wortels, de binnenlanden van Afrika. Daar schijnt het redelijk veilig te zijn. Er heerst eerder watergebrek dan dat men hinder heeft van overstromingen. Door watergebrek is immers nog nooit iemand verdronken!

Reageer
gravatar

Laten alle mensen en daarvan afstammende primaten zich verzamelen in kerken, kapellen, moskeeën, sjoels, tempels en voor de god van de portemonnee in banken teneinde alle duizenden goden tegelijk – dus niet alleen de monotheïstische – te bidden om de terugkeer van de vriendelijke en sociale natuur van onze grootouders.

Reageer
gravatar

Daarom is het ook maar goed dat die tuigdorpen in de eerste linie neergezet worden. Ze houden het ergste tegen en bij echt natuurgeweld slaan ze twee vliegen in een klap. Tuigdorpen weg en het tuig ook.

Rutte zal eensgezind het met Wilders helemaal eens zijn. Daar bestaat geen twijfel over. Maar om nou de Oostvaardersplassen te asvalteren gaat me een beetje te ver. Zonde van al die gras sprieten.

Reageer
gravatar

Gewoon harder straffen, die natuur en dan terugsturen naar het land van herkomst.

Reageer