Bevolking wist al jaren van onthullingen WikiLeaks

Politici reageren verbijsterd

Onthullingen van klokkenluiderssite WikiLeaks zijn al sinds jaren bekend bij de bevolking van diverse Europese landen, waaronder Nederland. Door deze collectieve zwijgcultuur is cruciale informatie jarenlang verborgen gebleven voor politici en beleidsmakers. Dit blijkt uit een vergelijkende analyse van afgetapte e-mails en telefoongesprekken van burgers. In politiek Den Haag is verbijsterd gereageerd op het nieuws.

Voorbeelden en bewijzen van het gemeenschappelijk stilzwijgen stapelen zich op. In gelekte e-mails uit 2006 wordt er gesproken over de onderlinge roddels tussen Angela Merkel en Silvio Berlusconi. Een in 2002 opgestelde brief, gericht aan een dispuut in Amsterdam, rept al van de aanwezigheid van de EU in Afghanistan met het doel de VS te plezieren. Afgetapte flarden van telefoongesprekken in Beetsterzwaag over de defensie-order verbonden aan Beatrix’ bezoek aan Oman zijn maar voor één uitleg vatbaar.

Geconfronteerd met de eigen houding ten opzichte van de onthullingen stelt de Nederlandse bevolking zich ontwijkend op. “In het landsbelang en gezien vanuit de toenmalige maatschappelijke situatie was het in onze ogen verstandiger niet meteen met teveel informatie naar buiten te treden”, aldus Frederik van Praag, loodgieter te Schijndel. “Ons doel was niet de politiek buiten te sluiten van belangrijke informatie. Belangrijk was vooral het voorkomen van al te grote paniek en het in stand houden van de politieke en maatschappelijke stabiliteit.”

Nederlandse politici reageren geschokt op het nieuws. Premier Mark Rutte voelt zich door het volk ‘in de steek gelaten.’ “Of je nou premier bent van de Nederlanders, Fransen, Nieuw-Zeelanders of Nigerianen: uiteindelijk zijn ze allemaal hetzelfde. Ze beloven transparantie, maar uiteindelijk, als ze op het pluche achter de geraniums zitten, gaan ze gewoon hun eigen gang.” Oud-premier Balkenende verklaart naar aanleiding van de onthullingen ‘niet boos, maar teleurgesteld’ te zijn en spreekt van ‘een achterkamertjessamenleving die wij niet moeten willen.’


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Wir habben alles gewust.. als dekmantel voor Wir habben nichts gegessen.. jaja.. die kende ik al.. ergens..

waarom lijkt essen en vergessen zoveel opelkaar?

Omdat als je eenmaal in een zure appel bijt.. je dat niet snel meer vergeet.. smakelijk..

Reageer
gravatar

# 21, Beste Indenhooiberghen, het gaat nog verder dan uw stoutste vermoeden: politici en bewindslieden worden niet gekozen op basis van hun kennis en inzicht in het métier. Integendeel, zij worden slechts gekozen op hun trouw aan de partij, de lobbygroepen erachter en de totale afwezigheid van een eigen mening. Eigen meningen ontaarden in de oude partijen meestal in ‘interne dialogen’ en daar zit geen gezonde fractieleider op te wachten, die wordt immers ook afgerekend op zijn electorale succes. De grondslagen voor een politieke benoeming zijn (links én rechts):
– machtige vriendjes hogerop,
– hand- en spandiensten aan lobbygroepen en netwerken,
– bereidheid tot deelname aan parlementaire enquêtes om
pijnlijke waarheden efficiënt onzichtbaar te maken
– gedegen kennis van bezwarende privé-omstandigheden
van hogergeplaatsten
– een bewezen vuurvaste en waterdichte kadaverdiscipline.
– dus absolute loyaliteit aan de partij.

Het kost soms wat vrije uren (met name de deelname aan parlementaire enquêtes) maar dat wordt individueel altijd gecompenseerd door benoeming op vrijwel arbeidsloze p.t. functies (Commissaris der Koningin, burgemeester van een middelgrote plaats, voorzitterschap van staatscommissies, plaatsing bij lobbygroepen, NGO’s en andere lucratieve functies). De naamgenoot van onze collega-Speldenaar Elco Brinkman weet hier alles van. Er moet weer en méér worden gebouwd, liefst in de luxe-klasse en dit kabinet investeert daarin aantoonbaar succesvol.

Reageer
gravatar

Eindelijk een bevestiging van mijn vermoeden dat volksvertegenwoordigers geen representatieve afspiegeling van het volk zijn: ze weten aanzienlijk minder en genieten blijkbaar niet het vertrouwen van hun achterban.

Reageer
gravatar

In kringen van geharde autonomen woedt nu de discussie of we het hele politieke circus nu niet eindelijk eens moeten opheffen. We besparen dan 150 Tweede Kamerleden tegen minimaal € 100.000,– per jaar exclusief toeslagen, reiskosten en onkostendeclaraties zonder bonnen, ongeveer 30 ministers en staatssecretarissen (m/v) die uitmunten in passiviteit voor minstens € 150.000,- exclusief emolumenten en bonusregelingen, 15 secretarissen-generaal van departementen die ongeveer 3 keer de Balkenende-norm aan schaalsalaris en 2 keer aan variabele beloning incasseren, alles bijeen aan afkoopsommen, bonussen en riante wachtgeldregelingen, huisvesting, verlichting en verwarming scheelt dat op jaarbasis al gauw zo’n 16 miljard aan lastenverlichting voor de gewone burger. Gezien de kwaliteit van de huidige club bewindslieden, zullen zij nauwelijks worden gemist als het lokaal bestuur gewoon zijn best doet. Rutte kan het goede voorbeeld geven door het eerst af te treden omdat H.M. toch een als lunch vermomd staatsbezoek heeft afgelegd bij de Emir van Bagrein, (Ouagadougou), n.b. zonder hoed, maar mét hoofddoek: Thorbecke is in 1848 voor minder met Willem II in de clinch gegaan.

Reageer
gravatar

Wij kunnen als zwijgende meerderheid de politici dom houden.
Ik ben er van overtuigd dat we het zelfde resultaat zouden behalen als we het van de daken schreeuwden.

Reageer
gravatar

Ik had nog zo gezegd….SSSSTTTT…

Loko: Dat boek vanuit de hemel komt morgen uit. De titel is:

Ik God besta niet….Allah is helemaal uit den boze…Na Kain en Abel was er niets…

Reageer
gravatar

@?, ik geloof niet, maar hoop op een boek vanuit de hemel.
Kan me het niet voorstellen dat ze het daar met elkaar zullen vinden.

Reageer
gravatar

Het is allang bekend dat je niks leerde van geschiedenis, kijk maar eens op de kalender van de Maya’s (1012). sukkels dat ze hun eigen einde niet hebben zien aankomen.

Reageer
gravatar

Tijdens de verkiezingen zet ik altijd de meest urgente leaks op het stembiljet. Maar er worden alleen maar van die miezerig kleine ronde vakjes beschikbaar gesteld, waarvan je er bovendien maar één van mag gebruiken. En dan moet je in dat ene vakje ook nog eens met zo’n lomp dik rood potlood je berichten proberen samen te vatten. Nou, mijn schuld is het niet dat het dan allemaal onleesbaar wordt. En dan nog klagen dat ze niet door het volk geïnformeerd worden, het is je reinste gotspe.

Reageer
gravatar

In Amersdoorn weten de plaatselijke politici ook van niets. Sommigen denken zelfs dat de plaats helemaal niet zou bestaan. Ook die laten we lekker in de waan!

Reageer
gravatar

Dat is nu zo aardig van de politiek.
Dat oud-premiers enorm gaan radicaliseren.
Balkenende laat zien, dat hij tegenwoordig gewoon ballen heeft, en komt niet meer snotterend aanzetten met het verhaal, dat hij zich weer eens ergens niet in herkent.

“Niet boos, maar teleurgesteld”.

Ik wed, dat dat de titel van zijn memoires wordt.

Reageer
gravatar

Aangezien politici en beleidsmakers meestal fout
zitten, is het zeer juist van de bevolking om ze
verkeerde informatie te geven.

Aangezien min maal min plus is, is er redelijke kans
dat een foute aanpak met verkeerde informatie een
correct resultaat geeft !

Reageer