Nederlandse opstandelingen bezetten basisscholen

‘Libische toestanden in heel Nederland’

Scholen in het hele land worden sinds vanochtend vroeg bezet door opstandelingen. Zij eisen het aftreden van provinciebestuurders en een nieuwe vertegenwoordiging in de Eerste Kamer. “Met grote stapels papier, brievenbussen en bloedrode potloden zijn ze binnengedrongen”, aldus een ooggetuige. De acties verlopen vooralsnog zonder geweld. Opvallend is de uitstekende organisatie en de betrokkenheid van lokale ambtenaren bij de acties van de opstandelingen. Het lijkt te gaan om een roep om meer democratie, aangezien veel verzetshaarden zijn uitgeroepen tot “stembureau” en “kieslokaal.”

De bezettingen zijn goed voorbereid en begonnen vanochtend overal in Nederland om precies 7:30 uur. Volgens de politie is de sfeer bij de meeste verzetshaarden ‘rustig tot gemoedelijk’ en in sommige gevallen wordt thee en koffie geserveerd.

De opstandelingen hebben nog geen gezamenlijk programma gepresenteerd, al zijn ze opvallend eensgezind in hun wens tot politieke verandering. Onduidelijkheid bestaat over de structuur van de verzetsbeweging. Aangezien de groepssamenstelling voortdurend wijzigt, is het moeilijk een harde kern aan te wijzen.

Vrijwel alle opstandelingen dragen papieren lijsten mee, waarop zij namen van politici aankruisen.“Op zich een symbolisch gebaar van weinig betekenis”, aldus hoogleraar Politieke Psychologie Stien Ruishaar. Toch meent zij dat de papiertjes invloed kunnen hebben op de machtsbalans in politiek Den Haag. “Genoeg ingevulde lijstjes zenden een krachtig signaal uit naar de lokale machthebbers, die dan hun invloed kunnen aanwenden om een machtsverschuiving in de Eerste Kamer teweeg te brengen.”

In politiek Den Haag is tot dusverre ontspannen gereageerd op de volksopstand. Enkele leiders van de regeringspartijen zijn zelfs vrolijk zwaaiend in de buurt van de verzetshaarden gesignaleerd. “Dat wijst erop dat het huidige regime tenminste nog op enige steun van het volk kan rekenen”, aldus Ruishaar. Het is onduidelijk wat de positie van het leger is. De meeste militairen zijn gewoon aanwezig in hun kazernes, maar gerucht gaat dat ook daar de formulieren en rode potloden zijn aangetroffen.

Naar schatting zullen gedurende de dag zo’n 4,3 miljoen mensen deelnemen aan de opstand, waarmee dit het grootste georganiseerde verzet tegen de Provinciale Staten is in ongeveer 4 jaar.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Jeettje,

Ge moe nie alles geleuve wà gezeet wordt. Mee dun carnaval zin alle minsen gewôôn hil seriesjeus en zekers ôver gleuven. Oew “misplaatste lolligheid” is dèrum zeer misplaotst.

Agge maor leut hèt,¹)

Paulus den Urste

¹) ‘Alaof’ is mir veur Limbo’s, maor unne vloek veur ons bourgondiërs. Agge dâ maor wit.

Reageer
gravatar

Nou ik dacht, we zullen het meemaken, ik ga meedoen met de revolutie. 3 m/v achter een tafel. Dat was het. Verder niemand. Moest je zelfs je paspoort laten zien, nou vraag ik je, begint zo een volksopstand? Op mijn vraag waar deze mensen voor stonden kwam geen antwoord.

Ook dat kleurexamen snapte ik niet. Cito was veel makkelijker want dan had je maar 4 antwoorden waarvan er altijd 2 fout, en dat wordt dus afgeschaft.

Binnen 3 minuten stond ik weer buiten, dit was niks voor mij. Wel lekker weer, gelukkig. De krokussen bloeien. Mooi, de lente begint. Ook een soort revolutie.

Reageer
gravatar

Ik wil graag een nader onderzoek: ik, als waarnemer, heb bij geruchte vernomen dat op diverse plaatsen in Limburg en Brabant over de gleuf van de stembussen een gele pruik was gedrapeerd.
Deze vorm van beïnvloeding wordt geweten aan misplaatste lolligheid vanwege het aanstaande carnaval.

Het vermoeden is dat vele kiezers in de war zijn geraakt met de geplande Carnavalsviering en alvast in de roes verkerend deze actie verkeerd heeft opgevat en een stem heeft uitgebracht op de pruik, denkend dat zij voor een Prins Carnaval moesten stemmen.

Wellicht moet in de Zuidelijke Nederlanden opnieuw gestemd gaan worden ruim NA carnaval om onverkwikkelijke vergissingen te vermijden.
Nader onderzoek van de VN zal dit uitwijzen.

Reageer
gravatar

Maarten,

Je vergat te vermelden, dat elke vis in de hofvijver tegenwoordig wordt bewaakt door een fishcop en honderddertig mag zwemmen. De hofvijver wordt daarentegen tot een kwart ingekrompen om plaats te maken voor moslimvrije rechtse villa’s met superhoge hypotheken.

Reageer
gravatar

De contrarevolutie is toch weer gelukt: alle zwaarbeproefde burgers en burgeressen gaan fijn maximaal betalen aan de regering, om dat wat de regering heeft geschonken aan wanpresterende banken terug te betalen. Het volk mort, maar de regering beslist dat zij het gelijk en de democratie aan haar kant heeft. Politieke leugens worden niet als zodanig ervaren, als je ze maar voldoende vaak en duidelijk herhaalt.
De zalmen en goudvissen in de Hofvijver wilden hommen of kuit, welnu: ze kunnen minstens weer drie en driekwart jaar onbeperkt doorzwemmen in hun bonuswater. Nederland heeft gestemd toen de Pavlov-bel werd geluid; helaas is men allang vergeten waar de klepel hangt. Een minderheidskabinet zwaait de scepter en Nederlanders zijn een verzameling minderheden. Ocharm.

Reageer
gravatar

De dictatuur heeft nu echt de meerderheid gegrepen en dat gaat waarschijnlijk zo’n kleine 4 jaar duren. Hier past burgerlijk verzet, want de dictatuur schijnt op een minieme minderheidsmeerderheid gevestigd te zijn. Stalin zei al: het gaat er niet om hoe het volk stemt, het gaat erom hoe er gemanipuleerd wordt. De dictatuur van onder meer de marketing is inmiddels helaas een feit.

Reageer
gravatar

Het is Al-Qaeda! Ze zijn militaire bases binnengedrongen, hebben zichzelf bewapend en terroriseren het volk! Nu geven ze zich echter over, omdat de drugs van Al-Qaeda is uitgewerkt.

Reageer
gravatar

Het escaleert volledig uit de hand. In mijn buurt is de revolutie al overgeslagen naar het bejaardentehuis. Ook daar was zo’n kieslokaal ingericht. Terwijl het toch de bedoeling was om provinciaal te kiezen.
In reactie op de opstand in Nederland heeft de sultan van Oman laten weten dat Beatrix nu maar even beter niet op staatsbezoek kan komen.

Reageer
gravatar

Ow wat had ik graag mee gedaan aan deze revolutie, maar ik word geterroriseerd door een keelontsteking die mij belet de 200 km naar mijn thuisfront af te leggen. Ik zeg je, het is doorgestoken kaart!

Reageer
gravatar

Pottedorie, bij mij hadden ze zelfs de kerk bezet!!!

Maar ik ben me toch te buiten gegaan aan die vermaledijde verschrikkelijke linkse hobby van stemmen, o zo !!!

(als het goed gaat gaan we dit jaar nóg een keer om een échte regering te kiezen in plaats van een snotneus, een glibberaal en een gillende keukenmeid, en dan hopelijk 4 jaar rust: sinds ene Balkenende ben ik nog nooit zo vaak in een kerk geweest, ken dat nou wel onderhand)

Reageer
gravatar

Goed beschouwd zullen de opstanden moeten leiden
tot het aftreden van de commisarissen der koningin !
Wie kent deze brave lieden eigenlijk ?

Als je hen vergelijkt met bijvoorbeeldKhadaffi, dan is
het een vergelijking van goudvissen met een haai.
Dus volgens mij gaat het met een sisser aflopen !!

Reageer
gravatar

Ik verwacht dat we binnenkort de huidige provincie dictatoters en diens posse van uitzinnig tot stomverbaasd op tv zullen zien. Het tuig…

Reageer
gravatar

Ik ga toch stemmen, en iedereen die in mijn buurt komt moet oppassen. Ga me niet gek laten maken door wat ik op de tv zie.

Reageer
gravatar

Vanochtend zag ik al dat de jeugd in mijn dorp het schoolplein had bezet. Het gezag heeft deze bijeenkomst na een half uurtje beeindigt. Het zou me niet verbazen als de jeugd binnen de korste keren weer het schoolplein bezet. Dit kan niet anders dan een gecoördineerde actie zijn. Dit moet het begin zijn van de verenigde Lage Arabiën!

Reageer
gravatar

@ 5 Opa Gekke Gerritje : In de periode 1940-1945 is er een poging gedaan om dit aan naburige landen uit te besteden. De mateloze inzet van Duitsland heeft ongeveer 5 jaar geduurd, maar het effect is uiteindelijk teniet gedaan door een tegenactie van Amerika, Canada en Engeland. Plus nog wat aanvullende hulp van Polen en Georgië. Later hebben we nog een vergelijkbare dienst aangeboden aan Indonesië maar om een of andere reden is dat niet geaccepteerd.

Reageer
gravatar

Er is al jaren een beweging gaande die het gebruik van internet probeert te ondermijnen. De leden van deze beweging houden onderling contact door handgeschreven of geprinte papiertjes in een wikkel te doen, en die te deponeren in roodgekleurde kastjes. Er zijn zelfs commerciële organisaties die hier handig op inspelen, door tegen betaling die papiertjes naar de gewenste ontvangers te vervoeren. De sterke motivatie van de beweging mag blijken uit het feit dat de leden bereid zijn om telkens weer de bepaald niet malse tarieven van genoemde bedrijven te betalen.

Reageer
gravatar

‘Libische toestanden in heel Nederland’
Beetje heel fout om die vergelijking te maken??
Alsof het stemmen op politieke partijen hier in nederland ook doden heeft opgeleverd?

Reageer