Kabinet maakt einde aan uitroeptekeninflatie

“¥ moet miljoenen euro’s besparen¥!!”

Staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft gisteren in het tv-programma Nieuwsuur een nieuw uitroepteken onthuld, de ‘¥’. De ‘¥’ is evenveel waard als tien conventionele uitroeptekens. Een zin kracht bijzetten wordt daarmee aanmerkelijk eenvoudiger. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hoopt met deze maatregel een einde te maken aan de neerwaartse spiraal waar het uitroepteken in beland is. Zinnen met twintig of meer uitroeptekens werden de laatste tijd steeds vaker gesignaleerd.

Taalwetenschapper Bert Bokhoven: “De waardedaling van het uitroepteken is jaren achtereen genegeerd. Het laatste half jaar was er echt sprake van een vrije val.” Bokhoven geeft als voorbeeld de zin “Zag net de Daily Show. Geniaal!!!!!!” Bokhoven: “Je kunt rustig stellen dat wanneer er drie of minder uitroeptekens achter deze zin zouden hebben gestaan, er veel twijfel zou zijn geweest over de intentie van de schrijver. Vond hij het echt geniaal of is het ironisch bedoeld?” Volgens Bokhoven is die verwarring echt iets van de laatste tijd. Hij liet historische documenten onderzoeken op de frequentie van de vergelijkbare zin “Zag net Het Schaap met de Vijf Poten. Geniaal.” Hij trof deze eenendertig maal aan, waarvan slechts één keer met een uitroepteken.

Zijlstra sloeg zichzelf gisteren luidruchtig op de borst in Nieuwsuur. Hij voorspelde dat de maatregel jaarlijks tien miljoen euro bespaart door verminderd typewerk. Ook het milieu zou er wel bij varen, doordat naar schatting 0,5% minder papier nodig is. Een besparing die volgens de staatssecretaris de mogelijkheid biedt om de maximumsnelheid verder te verhogen. Zijlstra: “Zo snijdt het mes aan twee kanten. Zowel links als rechts kunnen bij deze maatregel hun vingers aflikken¥”

Bert Bokhoven deelt dit enthousiasme niet. Hij wijt de snelle waardedaling van het uitroepteken aan het gebruik van sociale media. Bokhoven vergelijkt Facebook met een marktplein waar de kooplui elkaar overschreeuwen. “Als Jantje twee uitroeptekens gebruikt, en Pietje wil ook aandacht, dan moet hij er wel drie gebruiken.” Hij verwacht dan ook niet dat de maatregel lang soelaas biedt. Bokhoven: ‘Het zal niet lang duren voor “Zag net de Daily Show. Geniaal¥¥¥¥¥¥” gemeengoed is.’ Bokhoven pleit voor een belasting op uitroeptekens en een maximumaantal. “Op drukke plaatsen zoals sociale media is meer dan twaalf niet verantwoord. Op rustige plaatsen zoals de Afsluitdijk mag het best iets meer zijn.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

.oO°Oo..oO°Oo..oO°Oo..oO°Oo..oO°Oo..oO°Oo..oO°Oo..oO°Oo.
Pas als je op je teken wordt getrapt drukt men zich uit middels een uitroepteentje. Zuinig mee omgaan want we hebben er niet veel. Het communiceren met de handen is al redelijk ontwikkeld.
Nu nog met onze grondvoelers.
.oO°Oo..oO°Oo..oO°Oo..oO°Oo..oO°Oo..oO°Oo..oO°Oo..oO°Oo.

Reageer
gravatar

Bij opgravingen van de fundamenten van de bibliotheek van Alexandrië bleek dat het uitroepteken tot de vroegste emoticons behoort. Nadere bestudering bracht aan het licht dat het uitroepteken ongeveer overeen komt met :-[] .

Reageer
gravatar

De werkgroep hier dacht dat die wet allang gemeengoed was.
De wet van de afnemende interesse namelijk; de meest compacte formulering ervan is deze:
«De aandacht die een mens besteedt aan een boodschap is omgekeerd evenredig met het aantal uitroeptekens in die boodschap»

Reageer
gravatar

En wij betalen Halve Zoolstra voor dit soort futiliteiten? Hoeveel uren zijn hieraan besteed? Moet de kunst naar de knoppen geholpen worden om geld vrij te maken voor dit soort onzin? De beschaving mag de neerwaartse spiraal in getrapt worden, zolang het uitroepteken maar niet devalueert… In wat voor waanzin zijn we beland? Dit is toch te triest!

Reageer
gravatar

Het nieuws is niet nieuw meer en er is al flink op gereageerd. Maar schijnbaar taalt niemand ernaar dat Bokhoven coulanter wil omgaan met het gebruik van !s op de Afsluitdijk dan elders. Ik vind dat toch wel bezwaarlijk, nu de maximum snelheid daar wordt verhoogd. Tijdens het rijden hoort men zijn concentratie te kunnen richten op de weg en niet op !s, in welke staat van valuatie dan ook. Mijn credo: Alle leestekens snel weg van de weg

Reageer
gravatar

Hoe maak je jezelf belachelijk. Wat een quatsch zeker op Europees noveau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Reageer
gravatar

Als het echt om het besparen van papier gaat, stel ik voor dat we massaal overstappen naar gebarentaal en elkaar voortaan in plaats van brieven alleen nog maar filmpjes sturen. Dat scheelt zoveel papier dat we niet alleen de maximumsnelheid kunnen verhogen, maar ook allemaal de verwarming een graadje hoger kunnen zetten!

Reageer
gravatar

Excessief (inflatoir) gebruik van uitroeptekens en andere notatiewijzen in onze taal, duidt er op dat er wordt gezocht naar een taalvorm die meer -en beter- in staat is emoties en gevoelens uit te drukken; normatief, dus zowel instemmend áls afkeurend. De wens om nieuwe uitingsvormen te vinden of te verhinderen is zo oud als de mens zelf. Daarom spreken we -als gewone mensen onder elkaar- een andere taal dan 100 jaar geleden, behalve politici en bankiers die hun nering in historisch jargon aanbieden; (hun slogans, wolligheden, hele en halve onwaarheden) in de stellige overtuiging dat daarmede hun leugens makkelijker worden geslikt; zij zijn immers in herkenbare woorden gegoten.

De Speld biedt weliswaar een redelijk veilig platform voor onderling afwijkende opinies, voor- en afkeuren, zelfs iets beschaafder doorgaans dan in het dagelijks leven; maar het is geen filologische proefbank. Het moet allemaal wél leuk blijven, maar er mag best wel eens een grens worden verlegd. Zoals met die Y Grèque (of Grec) van Yen of Yuan. Taalvernieuwing en -verruiming komt niet uit de kokers en laboratoria van hooggehonoreerde taalgeleerden, maar uit fora zoals deze, met vallen en opstaan en een korreltje zout (cum grano salis).

Trouwens, Nadenkertje: (# 34) “by the way” acht ik inhoudelijk beter vertaald met de uitdrukking “tussen twee haakjes”.

Reageer
gravatar

Nadenkertje, # 34

Trouwens, wat is er mis met trouwens?¹¹
Overigens, overigens kan ook!¹³

Dat het internet wereldomspannend is, betekent nog niet dat je op deze puur Nederlandstalige weblog onnodig (!¹¹) Engels – dus anders dan voor komische doeleinden – moet gebruiken.

Trouwens,

Een afkorting in hoofdletters is vrijwel altijd een naam en zeer zelden een zegswijze. Ook in het “Kings English”.

Overigens,

Afkorten van zegswijzen en woorden is een soort luiheid die vroeger als onbeleefd gold.

Trouwens,

Toen ik nog geen rechter was, was ik een van de eersten, die uitvoerig van het ARPA, het NASA- en het ESRO*-net in ons land gebruik hebben gemaakt.

Overigens,

Een leek hoeft mij over communicatie en netwerken niks uit te leggen. Ik weet het namelijk al.

Nu ga ik weer naar het lachwerk, tenminste als je het niet erg vindt.

p.s.
* ESRO is de stokoude naam van ESA.

Reageer
gravatar

jajahskskskskiorinxnjiadujiwjdxnkjiajwijjjwn skjkjijudiad
jhsjdhuayusyuerwnnjhahaiuywejAuyiauyasjjnsiwhiueiwuei
jhjhjASJiausiauueqwenwehhansansjjsjasahsjhjshashahjjs
jhakJKJIASKKASKASAISKAKKKADJAAAA.

Reageer
gravatar

P.S. Kleinere eenheden zijn er niet, sinds na de oorlog de inflatie toesloeg. De “sen” 銭 verdween en men vond het niet nodig het geld te hervormen door de komma twee, of zelfs drie, plaatsen naar links te zetten, zoals de Fransen dat in 1960 wel deden.

Reageer
gravatar

@人民币. Dat klopt allemaal wel, maar de Japanse munteenheid wordt in Japan uitgesproken als “en”. In de tijd van ontlening (rond 1870) werd hij nog als “yen” uitgesproken, vandaar dat wij dat zo zeggen. Overigens is de etymologie dezelfde als van de Chinese “yuan”, maar in Japan wordt de munteenheid met 円 geschreven. En natuurlijk ¥.

Reageer
gravatar

@mr. Paulus #29,

U bent al wat ouder?

Tja, aangezien u zich waagt op het internet, dient u het volgende in ogenschouw te nemen!

Het internet is de benaming voor een zeer groot, de hele aarde omspannend openbaar netwerk van computernetwerken, waarvan de afspraken worden beschreven in de Requests For Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force.

De oorsprong van het internet is terug te voeren tot ARPANET, een in 1969 in de Verenigde Staten gestart netwerk van universiteitsnetwerken dat later ook militaire netwerken met elkaar verbond.

Inmiddels is het internet een mondiaal fenomeen, dat het karakter van massamedium heeft gekregen.

Met in achtneming dat het Engelse taal veelal ‘dominant’ is op het mondiale internet…

En daarmee kom ik terug op uw vraag, omtrent de afkorting BTW!

In het Nederlands betekent dit idd. (inderdaad) Belasting op Toegevoegde Waarde, doch is de kretologie op de Engelse taal gebaseerd en komt men tot de term; By The Way…

In correct Nederlands; ‘trouwens’…

Hopende uw vraag c.q. nieuwsgierigheid afdoende te beantwoordt,

Nadenkertje

Reageer
gravatar

Renminbi (人民币, rénmínbì „volksgeld“) is de munteenheid van de Chinese Volksrepubliek, die wordt uitgegeven door de People’s Bank of China. De internationale afkorting is CNY, hoewel in China zelf vaak RMB wordt gebruikt. Het symbool is ¥. De Renminbi bestaat uit Yuán (元, formeel: 圆, eenheid), Jiǎo (角) en Fēn (分). Dan wat verderop, in Japan: Het Yen (¥) teken staat symbool voor de Japanse munteenheid Yen. Dus op een bepaalde manier zijn Japan en China toch gelijk aan elkaar en aan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Reageer
gravatar

@ Nadenkertje,

Ik zie tot mijn verbazing dat de Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) een steeds belangrijkere rol speelt in blogs!²¹

Twee keer in jouw bericht # 24!³º

Waar moet die belasting dan over worden betaald en door wie?¹²³º

Reageer
gravatar

Een simpelere oplossing is het kwadrateren van het uitroepteken.

Voorbeeld: !²
Ook mogelijk: !³ en zelfs !²²²²

Voorts wil ik opmerken, dat een vraagteken en een uitroepteken in combinatie elkaar opheffen.

Voorbeelden: !?!, ?!? en ?!
Correct is resp.: !, ? en .

Reageer
gravatar

Ach,

Als het efficient is, waarom niet? Houd men meer tijd over voor ‘echte’ communicatie?

BTW, wat is er gebeurd met het voorstel om klinkers weg te laten?!

BTW2,

Quote…”Zijlstra sloeg zichzelf gisteren luidruchtig op de borst in Nieuwsuur”

Zijlstra? Bokito Zijlstra??

Reageer
gravatar

Even voor de goede orde: er is een onderscheid tussen het Yuan-teken en het Yen-teken. Het eerste heeft maar een horizontaal balkje (¥), terwijl het laatstse er twee heeft.
Volgende week overhoring !

Reageer
gravatar

Ik heb er in 1995 al voor gepleit dat de tussen-n zou worden afgeschaft in plaats van volledig ingevoerd, omdat dat in het papierverbruik zou schelen¥¥¥¥¥¥

Reageer
gravatar

Pijnlijk. Halbe Zijlstra dupeert hier wederom de gemotiveerde, hardwerkende student die als beloning voor de zware inspanningen voor de studie een avondje flink doorzakt en vervolgens aan z’n facebook vrienden wilt meedelen hoeveel biertjes en/of eerstejaars zijn verslonden. Het mist toch de kracht van het shift + 1 rammen. De gemiddelde student heeft dat Yuan symbool niet eens op het toetsenbord, laat staan dat de shift in alle enthousiasme vergeten kan worden of er op de verkeerde toets geramd kan worden!!!1!!!1one!eleven!!1!@ 🙁

Reageer
gravatar

Een handige manier om de vele reacties van PVV’ers, die normaal hun ‘mening’ & scheldkannonades kracht bij zetten met een peloton aan uitroeptekens, buiten spel te zetten.
Hopelijk wordt hierna het gebruik van incorrect Nederlands en emoticons aangepakt.

Reageer
gravatar

Hé, dat is hetzelfde teken als gebruikt wordt voor de Chinese munt Yuan.
Hoe moet ik nu mijn verontwaardiging over de aanhoudende inflatie in China laten blijken?
¥500¥ dat is ¥200 te veel ¥. Eerst kostte het ¥100¥¥

Reageer
gravatar

De uitroeptekeninflatie is slechts één symptoom van de alom heersende superlatiefus.
Getal van Grahamgoed dat dit nu eens aan de kaak wordt gesteld.

Reageer
gravatar

Ben hier wel blij mee Ik moet soms een berichtje schrijven voor iemand anders. Hij durft dat zelf niet vanwege zijn angst voor computers, als held geef ik daar niet om. Er moeten altijd uitroepingstekens bij, en ik kan die dingen niet vinden op mijn toetsenbord. Omdat ik een keyboard uit china/japan (weet ik het is hetzelfde) heb zal dat nu wel wat makkelijker gaan.

Reageer
gravatar

Als semidigibeet en dus anders dan de overige, wat meer bijdehandte Speldenaren, slaag ik er niet in het bedoelde teken te vormen via mijn oude toetsenbord.

Mijn eerste reactie is derhalve Y o Y, te lezen als “Why o Why?” Maar als amateur-iconograaf geef ik mijn opinie weinig kans en mijn commentaar weinig gewicht in deze clash der Denkers en Veelbelovenden in de Speld, die mythische arena van wits en nitwits; “better a foolish wit, than a witty fool”.

El-jee op # 5 maakt terecht een punt van de vele punten die soms in sms’en en e-mails verschijnen, a.h.w. om iets nog duidelijker onder de aandacht te brengen. Hier is slechts één verweer tegen: de CONTRAPUNT; over de vormgeving daarvan in normaal schrift moeten de geleerden zich maar buigen. Ikzelf zou neigen naar een zwart vierkant ter grootte van de hoofdletter X kwadratisch zwartgemaakt, maar ik geef mijn mening graag voor een betere.

Reageer
gravatar

ik snap de hele ophef niet ik gebruik al jaren geen interpunctie meer

Reageer
gravatar

Het wachten is op een boos bericht uit Japan wegens belediging van haar nationale munt en het uitlachen om de inflatie van de Yen.

Reageer
gravatar

Omdepapierbesparingendaarmeedusookde maximumsnelheidopdesnelwegeneenflinkeimpuls tegevenzouhetpasechtopschietenalsdespaties wordenafgeschaft.Proefondervindelijkblijktdat zinnenzonderspatieprimakunnenwordengelezen. Ookdesocialmediavarendaarwelbij.Jehebt gemiddeld10%meerruimteineentwitterbericht.

Reageer
gravatar

Ik houd ook niet van teken die niets uitroepen, maar wel bijten. Ik ben vorig jaar zeker 3x door die kleine krengen te pakken genomen¥

Reageer
gravatar

Dan moet er ook een teken komen voor de rijen puntjes waarmee, bij wijze van geheimzinnigdoenerij, sommige schrijvers een regel afsluiten… De impliciete instructie aan de lezer om er verder het zijne (of het hare…) van te denken verhult niet zelden het feit dat de schrijver het zelf ook niet meer weet… Dat kan nog een boeiende discussie worden om een keuze voor een vervangend teken te kiezen… Ik ben benieuwd wat het gaat worden…

Reageer
gravatar

\infty !
Het eerste teken is het teken voor oneindig, een liggende 8 alleen ondersteund deze site die niet.
Dus techneuten van deze site, er is werk aan de winkel om nog meer te besparen mvg een boomknuffelaarster

Reageer