Gebrek aan veroordeelde criminelen in Rutte-1 ‘schrijnend’

Ook gebrek aan werkelozen en comapatiënten tast diversiteit aan

Het nieuwe kabinet is geen afspiegeling van de Nederlandse maatschappij, zo luidt de conclusie van diverse maatschappelijke organisaties. Het kabinet van Rutte telt voornamelijk grijze mannen, maar ontbeert een representatief aantal vrouwen, negers, werklozen, comapatiënten en kent geen enkele linkshandige salafistische postzegelverzamelaar. “Dit kabinet is bepaald geen dwarsdoorsnede van Nederland”, aldus de gezamelijke woordvoerders die de afgelopen dagen in verschillende media hebben laten weten dat dit ‘echt niet meer kan anno 2010.’

Cyril Bernhout van de vereniging Ieders Belang Nederland (IBN) heeft geen goed woord over voor het gebrek aan diversiteit in de ministersploeg van Rutte. “Neem nu werklozen. Toch een kleine 10% van de stemgerechtigde Nederlanders. Ze zijn op geen enkele wijze vertegenwoordigd in het aanstaande kabinet.” Uit een recente enquête blijkt bovendien dat 32% van de Nederlanders zich totaal niet interesseert voor politiek. “Die mensen zien wij niet terug in het huidige kabinet. Dat werpt nu al een schaduw over Rutte-1. Wij zijn bang dat het kabinet op deze manier de aansluiting met het volk mist.”

Het schrijnend gebrek aan comateuze regeringsfunctionarissen is de patiëntenvereniging COMA ‘een klap in het gezicht.’ “Neem nu Ariel Sharon. Een rolmodel voor comapatiënten en politici overal ter wereld. Dit kabinet gaat eerst bezuinigen op het ziekenfonds, en vervolgens geen chronisch of terminaal zieken opnemen in het bestuursapparaat; ronduit kwalijk. Het is bovendien onzin dat er in Nederland geen bekwame comapatiënten te vinden zijn. Dan hebben ze niet goed genoeg gezocht.”

Ook zijn er vooralsnog geen overleden mensen in het kabinet opgenomen. “Dat terwijl Colijn, Thorbecke of Oldenbarnevelt precies het soort daadkracht tentoonspreidden dat Nederland hard nodig heeft”, aldus politiek historicus Theodoor d’Hooghe. “Natuurlijk is Oldenbarnevelt onthoofd, maar dat betekent niet dat hij niet bekwaam zou zijn. Niet je doodsoorzaak telt, maar je toekomst.”

Dat er geen enkele linkshandige salafistische postzegelverzamelaar in de ministersploeg te vinden is beschouwt de belangenorganisatie als ‘een gemiste kans’. “We beseffen dat dit deel van ons ledenbestand wellicht niet de meest invloedrijke minderheid in Nederland vormt. Toch vinden wij dat een staatsscretariaat een goed signaal had kunnen afgeven. Het glazen plafond heeft een beklemmende werking op de sociale mobiliteit in dit land. Op de lange termijn is dat voor de concurrentiepositie van Nederland uitermate ongunstig.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

@Maarten 32: Jazeker, dat heb je met bekendheid: eenieder roept iets om lollig te zijn, ook mijn naam werd wel eens ijdel gebruikt.
Maar bellen, ho maar.

@36 Klaas Vaak: in dit licht beschouwd is het maar goed dat er weinig vrouwen in het kabinet zitten, begrijp ik hieruit?

Reageer
gravatar

Ik denk dat werkelozen oververtegenwoordigd zijn. Geen van de kabinetsleden zou immers vrijwillig ingehuurd worden door de onderdanen om hun geld uit te geven. De onderdanen staan hun inkomen af aan de politici onder dreiging van geweld. Strikt genomen is dat geen baan, net zoals een maffiabaas geen werk heeft. Hij krijgt zijn geld van een tegenstribbelend slachtoffer, maar werk is het niet. Een bankrover heeft ook geen werk. Bij werk hoort vrijwilligheid,

Reageer
gravatar

Laat jullie maar lekker zand in de ogen strooien. Hillen waakt over defensie. Gaat u rustig slapen Burgemeester Dickerdak is ook ingehuurd. Meneer Kampf strijdt tegen de migranten. Het komt allemaal goed. Dankzij een voorkeursbeleid voor prostaatkankerklantjes

Reageer
gravatar

Jammer weer dit, zoals gewoonlijk wordt er niet in Polen geworven, terwijl daar toch echt behoefte is aan werk. En laten we wel wezen, het is toch geen overbodige luxe als zowel de badkamer als de Nederlandse politiek synchroon een opknapbeurt krijgen voor minimumloon?

Reageer
gravatar

@Jeettje, ambidexter atheistisch anarchist
Opmerkelijk, de naam Akkermans is nochtans in verband gebracht met een ministerspost, welke ministerspost? Daar kan ik u zoals u zult begrijpen nog geen mededeling over doen.

Overigens zijn anarchisten ondervertegenwoordigd in dit kabinet.

Reageer
gravatar

Philomena Bijlhout is ook helaas vanwege gezondheidsredenen niet beschikbaar, zij had het kabinet natuurlijk weer een stuk representatiever kunnen maken, in die zin kunnen we weer veel van Suriname leren waar de regering incl president wel weer een afspiegeling is van wat er zich in de maatschappij afspeelt.

Reageer
gravatar

Anders zijn kan niet meer.. ik zou niet weten hoe
Anders zijn kan niet meer.. ik zou niet weten waarom
hoe ver moet je gaan..
Vreemde kleding of gekke bekken met originele tanden
verpakt in neutraal pakpapier

Doe mij maar een stikker voor een jaar
een stikker voor een jaar, met mijn
lichamelijk bezwaar op een stikker
voor een jaar in grote lijnen.
Mijn benen doen het niet of ik lek
als een vergiet, de ogen lopen van verdriet
en niemand die het ziet…dus
Doe mij maar een stikker voor een jaar
een stikker voor jaar..

Als ik de kleur maar zelf kan kiezen..

Reageer
gravatar

Beste Piet-Hein, # 19

Je hebt helemaal gelijk. Wat dom en dat voor een haagspecialiste. Met Hilbrand Nawijn bedoelde ik in mijn publicatie # 18 inderdaad onze enige echte oud-minister van Oorlog Matje LPF Herben.

Dat kolonel b.d. Hilbrand Marnix van St Aldegonde Nawijn niet is gevraagd is een faux pas van grote orde. Om drie redenen kan hij niet worden gemist.
1 Hij is net als de Grote Baas van het Kabinet voorstander van de doodstraf.
2 Hij heeft als geen ander grote ervaring als minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in Balkende I.
3 Hij is een geweldige zanger en dat wordt nu node gemist in het Bruine kabinet. Zie een prachtig optreden van Hilbrand met Hey Jumpen:
http://www.youtube.com/watch?v=UMBM-6Di_qE&NR=1

Reageer
gravatar

Wel gloort er een schone toekomst voor de verpleegkundige met een voltooide opleiding. Zij kan nu op ministeriëel niveau vanuit haar eigen in die opleiding opgedane elementaire kennis en ervaring van het aanleggen van een mitella een bijdrage leveren aan de verbetering van ons onderwijs (van groep 1 t/m de universistair / wetenschappelijke) en de culturele vorming.

Reageer
gravatar

Diversiteit, tja, moet dat echt met het labelen van bevolkingsgroepen.. of kunnen we dat ook met een paintball-gun doen.. Pang.. raak.. weer iemand anders.

Er is echt voldoende diversiteit.. en het uiterlijk was toch niet meer de maat.. innerlijk.. dat is de trend.. steeds meer mensen nemen een zuchtje H2S – en daarmee wordt het getal van 2 miljoen net niet gehaald maar we werken er aan…

Die mensen zijn trouwens ook anders.. maar danwel tijdelijk.

Reageer
gravatar

Met wat PVV’ers in het kabinet hadden ze in ieder geval (kopstoten, voorhamer, kroeggevechten) het criminaliteitsgehalte van het kabinet wat kunnen verhogen. De Speld was er zeker verder mee opgrbloeid!

Reageer
gravatar

Mijn naam is ook niet genoemd: samen met Akkermans (brildragend emeritus drs) heb ik uren, wat zeggen wij: in toerbeurt dagen en nachten, bij de telefoon gezeten, 2 blackberries extra aangeschaft en de oude fax weer aangesloten: Niets!!

Na zoveel jaar JPB’se onhandigheid dachten wij toch echt aan de beurt te zijn maar Niets!.

Moet er dan eerst een revolutie ontketend worden eer normale mensen het voor het zeggen krijgen?

Reageer
gravatar

Men had een uiterst bekwame comapatiënt op het oog. Echter toen bleek dat deze als gevolg van een uit de hand gelopen zuipactie in de Haagse Nieuwspoort sociëteit in coma was geraakt, is deze uiteindelijk niet benaderd omdat men het herhalingsgevaar te groot achtte.

Reageer
gravatar

@Moosje 15 daarom hebben ze ook een geriater in het kabinet opgenomen (Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner)
De werkelijkheid overtreft alle satire

Reageer
gravatar

Geen enkele spotter in het kabinet. Het zal een vervelende boel worden. De bekende spotter Hilbrand Nawijn is afgewezen door Baas Wilders, ondanks zijn grote voorliefde voor spotten.
Nawijn hierover: “Maar ik ben wel verheugd dat de Joint Strike Fighter eindelijk doorgaat. Overigens, mooie vliegmachine om te spotten.”

Lees meer nieuws hierover elders in de Speld.

Reageer
gravatar

Tel alle handicaps bij elkaar op en weet dat de afgelopen acht jaar wij in een die som overtreffende wijze werden vertegenwoordigd door dhr. J.P. Balkenende.
Én, de keuze voor veel ‘grijs’ in het nieuwe kabinet maakt dat, statistisch, de Alzheimerpatiënten in de komende regeeerperiode een kans krijgen feitelijk vertegenwoordigd te gaan worden door een hunner.

Reageer
gravatar

Ach het gebrek aan veroordeelde criminelen zal niet lang blijven bestaan, ook al is Geert W. slechts een gedoger en geen deel van het kabinet, hij heeft tocht voldoende invloed!

Reageer
gravatar

“Gebrek aan veroordeelde criminelen in Rutte-1 ‘schrijnend’”

Ik dacht even dat het over mijn belangenverstrengeling ging, maar de kop is misleidend.

Reageer
gravatar

Zojuist heb ik mijn LOI cursuspakket ‘Salafisme voor kuffars’ ontvangen.
Hierin staat dat het voor salafisten niet is toegestaan postzegels te verzamelen, aangezien dit voorwerp normaliter met de ‘tong beroerd dient te worden’.
Als alternatief worden suikerzakjes of sigarenbandjes aangeraden.
Het gaat nog een harde dobber worden om een linkshandige postzegel verzamelende salafist op de kop te tikken voor dit kabinet.

Reageer
gravatar

Als er iemand niet aan zijn zegels likt dan is het wel een postzegel verzamelaar… dus niets staat je in de weg om eens voorzichtig 2 zegels te kopen, dan heb je een kleine verzameling

gravatar

We hadden een heel bekwame linkshandige salafistische postzegelverzamelaar, maar dat vond Geert niet goed.
Een postzegelverzamelaar was ok, maar niet een van de linkshandige salafistische kerk/moskee.
De postzegel verzamelaars worden nu vertegenwoordigd door Frans Weekers. Verder spreken we niet graag van linkshandigen, maar liever van rechtsonhandigen; zij worden vertegenwoordigd door Ivo Opstelten.

Reageer
gravatar

maar de rechtshandige salafistische postzegelverzamelaars zijn dan weer boos dat zij als vergeten minderheid weer eens vergeten worden

Reageer
gravatar

Het probleem met werklozen is, dat zodra je ze een baan geeft, ze het niet meer zijn. De linkshandige salafistische postzegelverzamelaars hebben echter alle reden om boos te zijn.

Reageer
gravatar

Ach het vorige kabinet voerde acht jaar lang een coma-beleid. Dus daar missen we niets mee. Van werkelozen heb ik vernomen dat zij niet in de regering komen omdat dit hun huidige positie zou schaden en radicale moslims gloreren bij de verharding van het debat over de islam (zie de war against terrorism van Bush). Dus is het logisch dat die niets van zich laten horen. Vrouwen, zo heb ik van Jack de Vries gehoord, maken zich beter dienstbaar als ondergeschikte. Wat ik niet begrijp is de regering een frisse wind wil, maar daarvoor antieke, ratellende ventilatoren gebruikt. Zijn er vandaag de dag geen eigentijdse airco’s te vinden?

Reageer
gravatar

In het ge/re/doog/geer-accoord staat:
“Het kabinet beëindigt het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst. Selectie moet plaatsvinden op basis van kwaliteit.” Dan pas is de emancipatie voltooid.
En zo is het nieuwe kabinet ook samengesteld: de leden zijn geselecteerd op basis van door hen verleende diensten en/of gunsten.
Alle politiek is vriendjespolitiek.
Zegt mijn Henk (geen familie van die paardefokker uit Groningen, nu staatssecretaris van Landbouw.)

Reageer