‘Verschil tussen mensen en ééncelligen verwaarloosbaar’

Hoogleraar: "We zullen ééncelligen anders moeten gaan behandelen"

Voor het eerst is aangetoond dat ééncelligen gebruik maken van gereedschap. De Lactobacillus Bulgaricus gebruikt nanowerktuigen om het melkzuur van yoghurt rechtsom te draaien, dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen. De ontdekking is niet alleen van groot belang voor het onderzoek naar nanotechnologie, maar werpt ook een nieuw licht op de plek van de mens in het dierenrijk.

Nanobioloog Bert Bokhoven: “We hebben lang gedacht dat de mens zich met het gebruik van werktuigen onderscheidde van de dieren. Recentelijk ontdekten wetenschappers dat apen en bevers stenen gebruiken. Met onze ontdekking laten we zien dat de mens slechts gradueel van bacteriën verschilt.”

De bacterie, een staafvormig schepsel van 10 micrometer dat voornamelijk leeft in Bulgaarse yoghurt, neemt een gardevorming nano-instrument in zijn celwand op om het melkzuur rechtsom of linksom te draaien. Bokhoven: “We weten niet hoe de bacterie aan zijn werktuigen komt. Het meest waarschijnlijke is dat de natuur de werktuigen levert, maar misschien maakt de bacterie ze zelf wel – net zoals holbewoners stenen tot vuistbijlen slepen.”

Bokhoven zegt dat de bacteriën een opmerkelijke prestatie leveren, omdat mensen niet met nanotechnologie overweg kunnen.  “We hebben enkele tientallen proefpersonen nano-instumenten in handen gegeven, maar zelfs na een intensieve training wisten ze niet wat ze ermee moesten beginnen. En het waren niet de minsten: ingenieurs, timmerlieden en wetenschappers, ze wisten allemaal niet hoe ze met nanowerktuigen een bakje yoghurt moesten draaien. Dan sta je als arrogante Homo Sapiens toch mooi in je hemd.”

“Een gevolg van mijn ontdekking is dat niet alleen de mensen tot de culturele wezens gerekend kunnen worden. De bacteriën wisselen technologieën uit en hebben dus een cultuur. Vanaf vandaag de dag moeten we de term bacteriecultuur letterlijk nemen.”Bokhoven weet nog niet of de ontdekking onze omgang met ééncelligen zal veranderen. “Ik ben maar een simpele wetenschapper. Filosofen, theologen en politici moeten maar bedenken welke consequenties mijn werk heeft. Anderzijds kan ik me niet voorstellen dat onze ontdekking geen gevolgen heeft. Die beestjes, zo klein en toch zo geavanceerd. We zullen ze toch anders moeten gaan behandelen.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

@vrijeberoepsbeoefenaar: Je hebt ik zoverre gelijk, dat de mens ten onrechte als de maat der dingen gezien wordt en als de kroon op de schepping. We wetenm immers, dat de octopus de kroon op Zijn schepping is en de Maat der dingen. De mens is slechts een product van een nutteloos doorgaan van de evolutie, een bijproduct dat per ongeluk ontstaan uit uit een proces in zijn vrijloop, zeg maar.
Nu Octopus Paul ons een duidelijk bewijs van Zijn almacht heeft gegeven, zal ook de wetenschap daar de consequenties van gaan ondervinden.

Reageer
gravatar

Ik stoor me aan dit antropocentristische artikel. Gelukkig weet Dr. Bokhoven dat hem bescheidenheid past. Alereerst is dit, zoals eerder opgemerkt, geen nieuws. Reeds Flemming heeft het gebruik van antibiotica door schimmels al aangetoond. Ook is bekend dat bacteriën zeer geavanceerde buckyballs gebruiken om informatie te verzenden en uit te wisselen. Maar mijn grootste probleem is dat in het artikel en ook in de reacties de mens weer de maat der dingen moet zijn. Terwijl het duidelijk is dat bacterien veel dichter bij de schepper staan dan wij gedegenereerde kleffe meercelligen. Het behoeft dan ook geen verbazing dat eencelligen overal ter wereld hebben besloten de CO2 en methaanproductie op te voeren. Deels ter eigener gerief, maar vooral om de kleffe meercelligen – zichzelf hogere soorten noemend – erop te wijzen dat zij slechts een instrument zijn in een biosfeer die eencelligen dient.

Reageer
gravatar

U begrijpt toch welzeker dat de gehele wetenschap zoals uitgevoerd door mensen antropocentrisch is. Dit is inherent aan onze aard. Ik moet echter wel bekennen dat het een interessante opening biedt voor het onderzoek naar de antropocentrische factor van onderzoek door ééncelligen.

gravatar

Een regelrechte bedreiging voor de laatst resterende arbeiders in NL. Eencelligen verrichten arbeid in ruil voor slechts wat warmte en een minimale hoeveelheid voedsel. Den Nederlandsche Arbeider verdient de status van beschermde diersoort!
Wanneer wordt men bij LNV eindelijk wakker?!

Reageer
gravatar

PLAGIAAT!!
Madame Curie toonde het virus reeds in 1922 aan. Zij ontving daarvoor postuum in 2008 een Nobel-prijs voor. Opletten vrienden in Wgeningen!

Reageer
gravatar

Lijkt me verstandig de relatie te onderzoeken tussen deze bacterie en de micro-organismen die voorkomen in quark. Met name de beestjes in vanillequark schijnen gebruik te maken van stokjes, hetgeen ze zouden hebben afgekeken van de kaneelmousse-microben.

Reageer
gravatar

@ ds Paulus, atheïstisch predikant (10/11)

Ook ik vindt korfbal een vrij domme sport met al die uitgestrekte rechterarmen, en hoewel naar mijn mening het gebral nog wel meevalt, krijg ik telkenmale als ik deze sport moet aanschouwen (geloof me, ik doe m’n best het te vermijden) het schaamrood op de kaken.
De vraag is of korfballers naar een sportmedische keuring moeten om aan te tonen dat ze het virus hebben of dat ze op die keuring in het kader van doping het virus toegediend krijgen?
Daarnaast heb ik het idee dat het gebruik van de Koran tijdens korfbalwedstrijden met het kennelijke oogmerk de tegenstand(st)er letsel toe te brengen niet conform de spelregels is.

Reageer
gravatar

@14 Roland Suidman: ik ben bang dat dat niet eens op zou vallen gezien de algehele graad van dufheid, als ik de televisiebeelden mag geloven.
Maar om nu gelijk een partij op te richten: soms komt het me voor dat een fors aantal ééncelligen de Kamer al heeft gevonden, partij onafhankelijk ook nog.

Reageer
gravatar

wie wil er mee een partij voor de eencelligen oprichten ik gok op twee zetels als er een vrouw lijsttrekker wordt die door sommige mensen als lekker wijf gezien wordt als ik de andere zetel mag hebben heb het namelijk niet al te breed met mijn bijstandsuitkering wil dan best na een dag alweer opstappen vanwege de wachtgeldregeling vinden ze vast niet leuk als ik stoned in de kamer zit

Reageer
gravatar

@10: een kabouter met een ruim denkvermogen? Heeft-ie een externe harde schijf dan?
Inderdaad wordt die ene cel gebruikt voor gebral – welk een verspilling van de goede moeder natuur. Je kan d’r niet eens yoghurt mee maken.

Reageer
gravatar

Een kleine fout mijnerzijds, dat u goed kunt maken door één regel te vervangen.

“Besmetting leidt tot de neiging om de rechterarm gestrekt voorwaarts op te heffen onder het uitkramen van kreten, die een onbesmet persoon een vervangende schaamte bezorgen.”

Reageer
gravatar

Heer De Ridder,

Schei toch uit met uw insinuaties. Dat klopt toch helemaal niet, want de Lactobacillus Bulgaricus heeft juist een heel ruim denkvermogen, getuige de reactie van Kabouter PrikPrak.

U doelt wellicht op de Mononegavirales Wildersus. Dit is in bepaalde kringen een uitermate gevaarlijk en zeer besmettelijk virus. Deze virus is volstrekt willekeurig zowel rechts- als linksdraaiend, maar sterk neigend naar rechts. Besmettelijk leidt tot de neiging om de rechterarm gestrekt voorwaarts op te heffen.

Het virus kan het beste bestreden worden door haar te vangen in een Koran en die vervolgens hard dicht te klappen.

Reageer
gravatar

@ds Paulus, atheïstisch predikant 6: Het DNA-profiel van Lactobacillus B. komt in ieder geval overeen met DNA-sporen aangetroffen in de lichamen van een aantal onopgeloste sterfgevallen. Daarnaast wordt Lactobacillus B. verdacht van het op grote schaal doen bederven van melk (waarschijnlijk om schaarste te creëren en er dan mee te kunnen speculeren).
Lactobacillus B. staat dan ook op de internationale opsporingslijst van Interpol, vermoed wordt dat hij onderdeel uitmaakt van de Bulgaarse maffia.

Reageer
gravatar

Genesis kan uit de bijbel worden gescheurd

Het zou mij niet verbazen als het DNA-profiel van de Lactobacillus Bulgaricus 99,5 % overeenkomt met dat van de Homo Sapiens. Daarmee is bewezen dat deze eencellige de kleinste primaat is. Conclusie is, dat wij niet afstammen van een aap, maar van eencelligen. Dit zal de wetenschappelijke wereld letterlijk op zijn kop zetten. Bovendien is met de vondst van deze gemiste tussenschakel de evolutieleer overtuigend bewezen. Darwin heeft god eindelijk verslagen.

Reageer
gravatar

FNV bondgenoten start per direct een nieuwe bond voor amoeben en andere mindercelligen en streeft er naar de rechtspositie en arbeidsomstandigheden van deze minderbedeelden te verbeteren. In de CAO-onderhandelingen zal de FNV een harde opstelling kiezen daar waar het gaat om scholing en andere ontwikkelmogelijkheden voor onze eencelligen, handhaving van de VUT op 36 daagse leeftijd en een 32-urige werkweek. Ook zal de FNV zich verzetten tegen een Burkaverbod voor amoeben.

Reageer
gravatar

Zal je zien dat binnen niet al te lange tijd ook bij elke Lactobacillus Bulgaricus een Senseo apparaat op het aanrecht staat.

Darwinniaanse Evolutie?

Niet meer te stoppen.

Reageer