ME paraat bij experimentele uitvoering Beethoven

Autoriteiten vrezen georganiseerde confrontatie

Amsterdam is in de ban van de vrees. De spanningen tussen ‘klassiek-puristen’ en avant-gardistische muziekliefhebbers lijken tot een ongekend hoogtepunt te zijn gestegen. In het Concertgebouw in Amsterdam zal morgenavond door Ton Koopman een nieuwe uitvoering van Beethovens ‘Schwarzwalder Faustficker’ worden uitgevoerd. Koopman zal afwijken van de ‘authentieke uitvoeringspraktijk’, die voorschrijft dat klassieke muziek moet worden uitgevoerd op instrumenten uit de tijd van de componist. Klassieke puristen hebben gedreigd met ‘harde acties’, reden waarom de ME in opperste staat van paraatheid zal zijn.

Koopman, tot voor kort groot voorstander van authentieke uitvoeringen, heeft besloten een moderne triangel op te nemen in zijn ensemble.  De muzikant in kwestie, Jim Oosterduil, is in het dagelijks leven spaarlampsorteerder bij de Sociale Werkvoorziening Amsterdam en bespeelt zijn instrument in de Jostiband. Koopman noemt Oosterduil ‘dé juiste invulling van het minuscule gaatje dat Beethoven altijd in zijn composities openliet’ en ziet in de modernistische uitvoering ‘een 21e-eeuwse reïncarnatie van de authentieke gedachte die iedere liefhebber van klassieke muziek koestert.’

De puristisch klassieke lobby lijkt minder gecharmeerd van de nieuwe zet van Koopman. “Het verval van het muzikaal cultureel erfgoed lijkt hiermee in een stroomversnelling te komen”, aldus Jean-Enrique Distelvoorde, voorzitter van de Vereniging Bianco, die ‘zuiverheid en smetteloosheid van het symfonisch erfgoed’ nastreeft. Distelvoorde verklaart ‘de onverantwoorde stap van Koopman min of meer te hebben zien aankomen.’ “Ton zoekt al jarenlang de grenzen op. Zo zag ik ooit één van zijn muzikanten glimlachen tijdens een uitvoering. Ook droeg de paukenist vorig jaar een rode in plaats van een zwarte stropdas.”

Gevaar lijkt vooral te komen van de Bianco-afsplitsing  ‘Bianco Andante’. De groepering verklaart ‘geen enkel middel te schuwen om componistenland te zuiveren van rotte appelen.’ Bianco Andante voegde eerder daad bij het woord-een optreden van André Rieu werd vorig jaar afgelast vanwege doodsbedreigingen-en de AIVD overweegt al geruime tijd om de groepering op te nemen in de lijst van terroristische organisaties.

Avant-gardisten hebben op hun beurt aangekondigd ‘zich niet te laten intimideren door een stel fossielen uit de 17e eeuw.’ “Avant-gardisten vinden elkaar altijd en staan elkaar bij waar ze kunnen. Wij hebben iets burgerlijks als een vereniging niet nodig. Laat ze maar komen, we lusten ze rauw”, aldus uroloog en avant-gardistisch perswoordvoerder Jules Drochtspekker.

De ME is in opperste staat van paraatheid gebracht, mocht het werkelijk tot een confrontatie komen. Bianco-voorzitter Distelvoorde verklaart zich op voorhand te distantiëren van gewelddadigheden door de splintergroep. Ton Koopman zelf blijft opmerkelijk rustig onder de commotie rondom zijn uitvoering. “Beethoven zelf zou het verschil toch niet gehoord hebben.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

d.g. Hero,

Als ik zaterdags door de Kerkstraat loop zie ik links een moskee en rechts een synagoge. Loop ik zondags door dezelfde straat dan zijn ze veranderd in links een linkse kerk en rechts een rechtse. Ik loop ze allemaal voorbij, want ik ben ongelovig.

Reageer
gravatar

@Paulus, politiek commentator: Eeuwenlang ook heeft nooit meer dan de helft van de bevolking zich openlijk als homo gedragen, is dat dan een reden het nu te verbieden? Daar is Geert duidelijk geen voorstander van en ik ook niet, als ze het maar niet in mijn gezichtsveld doen.

Ik begrijp wel wat u doet, u wilt tweedracht zaaien in onze partij. Als politiek commentator bent u natuurlijk journalist, lid van de Linkse Kerk dus. Dat u voor de naam van mijn Vriend Geert het woordje vriend tussen aanhalingstekens zet, zegt al genoeg.

Reageer
gravatar

d.g. Hero,

De Hoofddoekjeskwestie kan ook anders worden gezien, waardoor we niet over een decenniumpje meer over minder behoeven te bekvechten.

Eeuwenlang heeft nooit meer dan de helft van de bevolking een hoofddoekje gedragen. Dus die hoofdbedekking heeft nooit echt tot Onze Gelukzalige Meerderheidscultuur gehoord. Onze “vriend” Geert heeft dus wel degelijk gelijk!

Reageer
gravatar

@Paulus, politiek commentator: Als ik foto’s uit de jaren 50 zie, toen onze eigen cultuur een van haar talloze hoogtepunten beleefde, zie ik mijn oma en talloze andere rasechte nederlandse vrouwen met een hoofddoekje rondlopen.
Dat het hoofddoekje in de jaren 60 nog wat aarzelend en in de jaren 70 zo goed als volledig verdween, laat al zien dat dit de schuld van Links is. Dus kan er niets tegen hoofddoekjes zijn.
Dat Geert tegen alle hoofddoekjes is, is gewoon een vergissinkje, zo gauw dat mogelijk wordt, zal ik dat ‘s op een ledenvergadering van onze partij aankaarten.

Iets anders zijn natuurlijk de hoofddoekjes van moslima’s, maar dat is omdat ze moslima’s zijn, met hoofddoekjes op zichzelf heeft dat niks te maken. Laten we alsjeblieft de diskussie wel zuiver houden.

Reageer
gravatar

Nu de informatie wat meer opschuift naar een formatie die tot enige maanden terug onmogelijk leek, zien we de politieke stellingnamen van de partijen vóór de verkiezingen aan kracht inboeten.
Het is vooral jammer, dat de heer Wilders daarbij het voortouw heeft genomen. Zijn zorg voor de instandhouding van de Echte Nederlandse Cultuur werd allerwegen geroemd en zelfs geprezen.

Mag ik dat verduidelijken met enkele voorbeelden, die duidelijk maken hoe onze Mooie Cultuur verloren dreigt te raken nu de heer Wilders inbindt.

Naar onlangs bleek werd in de jaren ’80 op straat en in openbare gebouwen zeer zelden een hoofddoekje gedragen. Daarmee is duidelijk dat dergelijke hoofdbedekking niet tot Onze Cultuur behoort en ter handhaving daarvan streng moet worden verboden.

Uit onderzoek is gebleken dat slecht een klein percentage van Het Volk geen enkel Nederlandstalige liedje wil horen op de publieke radio. Daarmee is overduidelijk aangetoond, dat vrijwel alle Nederlanders Mieke Telkamp, Jonny Jordaan en Ria Valk ten minste elk uur willen horen. Voorts is hieruit duidelijk, dat Ons Volk wil dat de publieke omroep wordt geprivatiseerd.

Het Nederlandse volk wil niet dat overheidsgeld wordt uitgegeven aan Moskeeën met hoge minaretten in hun voortuin, maar ook niet in hun achtertuin. Daarmee is het duidelijk dat dergelijke bouwwerken niet tot Onze Cultuur behoren en het bouwen ervan derhalve moet worden verboden.

Tot een decennium geleden was het straatterrorisme in Onze Cultuur volledig voorbehouden aan gezonde blanke jongens. Dat willen wij natuurlijk zo houden.

Het is daarom terecht, dat de heer Wilders hard optreden voorstond tegen eenieder die Onze Mooie Cultuur beschadigt. Helaas blijkt dat nu verloren te gaan door de lokroep van de macht, die voor hem onweerstaanbaar blijkt te zijn.

Reageer
gravatar

@Jeettje

Afgelopen zondagavond hebben tijdens wij de vrije inloopavond in homocafé ‘t Mietje geprobeerd de triangel met tepelklemmen aan dhr. Jim Oosterduil te bevestigen. Dhr. Oosterduil heeft daarbij gemeend zich te moeten verzetten hetgeen een lichte beschadiging aan de triangel heeft opgeleverd. Naar blijkt maakt de triangel nu geen geluid meer. Omdat, vanwege zijn verzet, het klemmechanisme van de tepelklemmen in ongerede is geraakt hebben maakt dhr. Oosterduil sindsdien andere geluiden dan men van hem gewend is. Een in potentie glorieuze muzikale carriere zal daarmee aan een onbedoeld vroegtijdig eind gekomen tenzij dhr. Koopman bereid en in staat is de partituur zodanig opnieuw te arrangeren dat in plaats van de ‘partij voor triangel’ een ‘partij voor Oosterduil’ zal worden opgenomen. Een zacht rukje, op het gewenste moment, aan de nu onlosmakelijk aan Oosterduil verbonden triangel, kan een verrassend avant-gardistisch effect in het concert tot gevolg hebben.

Reageer
gravatar

Als ik nou een doorsnee, traditioneel burgerlijke persoon was zou ik iets zeggen als ‘Goh, waarom zijn die rellen nou nodig? Kunnen we niet in vrede leven met elkander?’ Edoch, aangezien ik avant-garde ben rest mij weinig anders te zeggen dan ‘Kwoerp, kwoerp, kwoerp, kwoerp’.

Reageer
gravatar

#36 heeft een punt: zou het niet véél avant-gardistischer zijn om de vorm van de triangel in een andere vorm te buigen? Een paperclips-achtige of zoiets?
Het is maar een suggestie, veel verstand heb ik er niet van, hoor.
Ik ben nogal ouderwets in dat soort aangelegenheden: “Traditie Beklijft” is ons familie-motto.

Reageer
gravatar

O ja, is die linkse linkmiechelelite er weer? Zoete broodjes bakken, hè? Niks zwanezang in mineur, André Rieu met de tritstrats polka en de Radetzkymars, willen wij. Dat is de muziek die het volk gekozen heeft, wen daar maar aan. Dat is mooi, want dat vinden wij allemaal mooi.
Het is dat die Hazes dood is, anders zou hij daar op moeten treden! Ongesubsidieerd!

Eigenlijk moet er elke week een avondprogramma komen daar wat live wordt uitgezonden!. Een soort Op volle toeren met Chiel Montanje als presentator en alleen echte Hollandse muziek van eigen bodem!
Wacht maar tot Geert aan de macht is, dan zul je het beleven!
Die gaat daarvoor zorgen!

Reageer
gravatar

Goede vriend van 33! Liever niet, maar als het echt moet, graag een zwanenzang! In mineur!

Reageer
gravatar

Het Volk wil eigenlijk niet anders dan gewoon mooie muziek in het Concertgebouw, zoals het altijd al was en maalt niet om stromingen, meningen of conflicten. Genieten van pure schoonheid, daar gaat het het Volk om! Het Volk is niet dom!

Reageer
gravatar

Even terug naar de actualiteit van het hoofdstedelijk muziekgebeuren! Want! Ook de muzikale agenda van het meest paarsplussige stukje Amsterdam blijkt overgenomen: Willie and the Wilders nemen in wat nu nog het Concertgebouw heet het concert over van Ton Koopman.
Met hun geelblonde Venlo-er tractoren naderen zij de Randstad en zullen pas stoppen op het podium van het Concertgebouw, onder het orgel. Dan zullen Willie and the Wilders plaatsnemen in de zaal en hun programma het publiek in daveren, zo als het ware gedoogsteun gevend aan het gelegenheidsduo M&M op het podium.
Veel ruimte zal er zijn voor een eigen geluid van de groep. Zo staan er op het programma Vlaamse strijdliederen als ‘Wij nemen Brussel terug’ en traditionals als ‘Haal van hun hoofd, die vreemd kledij’.
Bij een concert als dit is vanzelfsprekend geen ME nodig. “Het volk draagt ons repertoire in het hart”, aldus G.W., leider van het gezelschap.

Reageer
gravatar

Mr J. Doedel & mr B.Ph. J.M. Bokhoven, notarissen te Amsterdam. Op verzoek van ‘Die Stiftung Beethoven’ te Berlijn is hedenmiddag namens de bovengenoemde stichting aangifte gedaan bij de Officier van Justite, Parnassusweg alhier, teneinde middels een kort geding procedure ‘Een Verkaring voor Recht’ te verkrijgen, waarin de goede naam de heer L. von Beethoven wordt (her) bevestigd. Opdrachtgever bereid als blijk van goede wil een partij van ongeveer 321.924 wegroestende fietsen over te dragen aan Koninkrijk der Nederlanden. Waarvan Acte. w.g. mr Jan Doedel en Bertus Bokhoven.

Reageer
gravatar

@dgz

U kunt gerust zijn, los van een kleine financiële bijdrage in het kader van de franchise-activiteiten, kunt u beschikken over de financiële winsten voortvloeiend uit de te starten Brusselse nevenvestiging (hoewel, ‘neven’ in deze wellicht verkeerd geïnterpreteerd kan worden).
Waar voor ons de winst zit is dat een Brussels filiaal een bron van informatie voor ons kan zijn waarmee wij nader invulling en richting kunnen geven aan onze gedoogsteun voor G.W. en zijn PVV en daarmee de komende tijd de politieke agenda in Nederland voor ons (en u) gunstig kunnen beïnvloeden. U dacht toch niet dat G. zijn gedoogstrategie van Denemarken heeft afgekeken? Neen, hij is gewoon bij ons in de en het leer geweest.

Reageer
gravatar

@Moosje, Pimp: Ach, Marc D., wij delen onze weemoed, ik kon zelfs de kosten van ‘t drukken van een leus of logo op m’n voorraad witte T-shirtjes achterwege laten; ik heb nog nooit zoveel verdiend aan een demonstratie.

Maar, even los van onze gedeelde emotie, franchise, dat klinkt wel heel erg alsof ik ‘t werk mag doen en jij de winst opstrijkt. Ik had gehoopt dat je me beter kende.

Reageer
gravatar

@doorgaans gewoon zakkenvuller: mij is ter ore gekomen dat u het door mij in u gestelde vertrouwen beschaamd hebt, hierbij zeg ik dan ook onze samenwerking op.

@moosje, pimp: ik bedoelde uiteraard exploitatie, maar zou u geïnteresseerd kunnen worden om bronnen uit te wisselen? Iets wat voor ons beiden beroepsmatig van nut zou kunnen zijn.

Reageer
gravatar

@ dgw/dgz

Via de ons beschikbare overheids(k)analen hebben wij ons inmiddels verzekerd van het binnenhalen van het (voor ons niet zo geheime) project ‘Rechts in het leer’. U begrijpt dat de toekomstig gebruiker zich verzet tegen Europese aanbesteding. De hoofdhuurder is inmiddels gezwicht voor de druk van de onderhuurder.
Wij zijn echter niet geïnteresseerd in de exploratie van welke ruimte dan ook (dat laten wij graag aan instanties als de NASA, ESA en, op kleinere schaal, aan onze klanten over). De exploitatie daarentegen houden wij dan weer wel graag in eigen hand.
Over expansie naar het ‘Brusselse’ twijfelen we nog hoewel we er van overtuigd zijn dat, zeker het Francofone gedeelte van België, met zijn overwegend katholieke volksaard, interessante mogelijkheden biedt. Wij denken bijvoorbeeld met weemoed terug aan de, oorspronkelijk, prettige samenwerking met ene Marc D. uit Marcinelle. Voordat hij ietwat ontspoorde was hij een in onze kringen gewaardeerd kelderinrichter.
Gaarne treden wij dan ook met u in onderhandeling over een ‘franchise-neming’ bij onze Zuiderburen. U kunt dan, gebruik makend van onze kwaliteitskeurmerken, uw zakken vullen terwijl Belgische en Europese volksvertegenwoordigers de hunne legen.

Reageer
gravatar

@Moosje, Pimp, ouwe jongen: Uit doorgaans gewoon welingelichte bronnen heb ik vernomen dat het voor jou interessant zou kunnen zijn een europese aanbesteding te doen voor ‘t -vooralsnog geheime- project ‘rechts in de leer’ (of ‘recht in ‘t leer’, mijn bronnen zijn hier enigszins onduidelijk).

Misschien zou ‘t voor jou dan ook wel interessant kunnen zijn gebruik te kunnen maken van mijn Brusselse contacten. Je begrijpt dat ik je graag van dienst wil zijn.

Reageer
gravatar

psst moosje, pimp: om een optimale samenwerking tussen kabinet en gedogende partij mogelijk te maken, zal de kelder van het torentje worden ingericht als rust- en relaxruimte voor dhr wilders voor de gedeeltes van het torentjesoverleg waar hij niet bij mag zijn.

uiteraard zal de aankleding en exploratie van deze ruimte europees worden aanbesteed, een mogelijkheid tot bijverdienste valt zeker niet uit te sluiten.

Reageer
gravatar

@ Frater Paulus

Als manager houdt ik mij verre van directe intieme contacten met de klandizie. Ik heb derhalve frater Ab nog nooit in levende lijve mogen betasten.
Vanwege hygiënische redenen kunnen en mogen wij vaseline niet van bedrijfswege verstrekken. Het staat frater Ab echter vrij om gebruik te maken van een persoonlijke voorraad. Dit levert overigens belastingtechnisch een extra aftrekpost op.
Over een echte buitendienst beschikken wij niet. Incidenteel echter kan aan medewerkers gevraagd worden één dag per maand beschikbaar te zijn voor werkzaamheden in ‘het donkere torentje’, te ‘s Gravenhage. Nu echter de premierszetel naar verwachting binnenkort niet meer door een CDA-er, en gezien de politieke verhoudingen en een kennelijk veto van Hare Majesteit hierop, ook niet door een PVV-er gevuld zal worden kunnen wij niet uitsluiten dat de kelder van het Torentje een andere bestemming gaat krijgen waardoor deze mogelijkheid tot bijverdienste komt te vervallen.

Reageer
gravatar

@ ir Paulien (19)

Namens mijn neef, Moosje Pimp, wil ik u dringend verzoeken uw opruiende taal en wederrechtelijke vorderingen in te trekken. Met uw hogesschool-diplomaatje (hoe vaak hebt u moeten zakken voor een examen om alsnog aan uw titel te komen?) maakt u op ons geen indruk temeer daar de branche waarin mijn neef werkzaam is al jaren kan rekenen op wel iets meer dan gedoogsteun van leden van diverse successievelijke kabinetten.
Om maar eens een kleine hint te geven: Wist u dat het kapsel van ene G.W. uit V. oplicht in het donker?

Reageer
gravatar

De ARBO-wet schrijft voor, dat ME’ers, muzikanten, fraters, critici, koorknaapbegeleiders, proevers van Belgische bieren, doorgaans gewonen, buurmannen, Jeettjes, PVV’ers, pimpers, piraten, Pieter ‘t Hoen, Richard van der Toren en Steven van der Jagt een vak mogen uitoefenen na voldaan te hebben aan een nader door een Koninklijke Besluit te omschrijven criterium.

Ik – in mijn hoedanigheid van Regionaal hoofd ARBO – heb geconstateerd dat geen van de genoemde personen dan wel instanties daaraan hebben voldaan. Daarom beveel ik dringend met de kracht der wet om het item “ME paraat bij experimentele uitvoering Beethoven; Autoriteiten vrezen georganiseerde confrontatie” met onmiddellijke ingang te verwijderen.

Voor elke dag dat aan dit bevel niet wordt voldaan, zal door mij een boete worden geëist, waarvan de grootte nader wordt bepaald door een nog te formeren kabinet.

Reageer
gravatar

Zeer geachte heer Pimp Moosje,

Namens Ab mijn hartelijke dank voor uw snelle antwoord.

Graag treed ik zo spoedig mogelijk bij u in dienst al oefenmeester voor het bekende koor Die Wiener Schandknaben. Ik denk dat ik met hen op tijd klaar kom voor het Mondiale Festival in de Pimphall. Mondiaal? Ja, want menige mond zal overlopen van het gezang, waarvoor niemand voor het zingen de kerk zou willen verlaten.

Ook frater Ab is blijde, omdat hij persoonlijk met u mocht kennismaken in de donkere kamer. Of was het toch iemand anders? Hij laat vragen of bij het inwerken vaseline wordt gebruikt. Zo niet dan willen hij liever in de buitendienst.

Reageer
gravatar

Im Namen der Stiftung Beethovens entschiede ich gegen den Vorschlag, dass Ludwig die letste Tagen den Unterschied nicht hören konnte. Er war doch immer so taub wie ein Kwartel.

Berlin, I – VIII – MMX

Reageer
gravatar

@ Frater Paulus cs’

Meerdere leden van ‘de Koorknapen’ hebben in het verleden van uw begeleidende diensten gebruik mogen maken. Op de repetities hebben zij nog de mond vol over uw didactische capaciteiten. Vooral uw beeldende uitleg tijdens de lessen ‘noten lezen’ en de functie van ‘het kruis’ staat menigeen nog levendig voor de geest. De invloed die u daarmee op hun heeft gehad heeft hen, naar zij zeggen, voor het leven getekend. Het was voor hen dan ook even slikken toen zij uw aanbod vernamen.
Wij maken dan ook graag gebruik van uw aanbod en stellen ons voor dat u het meest productief inzetbaar bent als ‘personal coach’ bij de katholieke jeugdsectie van ons koor ‘de Schandknaapjes’.

Ook Frater Ab is meer dan welkom als medewerker in een van onze etablissementen. Dienstkledij wordt uiteraard van bedrijfswege verstrekt evenals elke maandagochtend een lavement bij de lokale GGD-post. Het verbaast ons echter, gezien zijn sacrale carrière, dat hij nog moet leren pijpen. Wij zullen echter desgewenst graag een korte training in het inwerkprogramma opnemen. Dit uiteraard onder het voorbehoud dat Frater Ab bij het uitspreken van zijn wens niet doelde op de dienstkledij, in welk geval wij hem teleur moeten stellen. Gemakshalve gaat ons personeel namelijk kortgebroekt te werk. Dit maakt de toegang tot het ‘derde oogje’, het enige oogje waarvan wij het niet op prijs stellen als het vroegtijdig wordt toegeknepen, namelijk voor de klandizie een stuk gemakkelijker.

Graag zouden wij Ab op uitleenbasis ook inzetten als bardame in ons travestiecafé. Wij gaan er van uit dat het dragen van jurken nostalgische gevoelens op zullen roepen.

Reageer
gravatar

Bij bestudering van vele vellen bladmuziek ben ik nooit innuendo tegengekomen, wel diminuendo.

De steeds schriller klinkende avant-gardistische muziekpraktijk moet paal en perk worden gesteld.

Maatvoering!

Als Jantjes op de Dam, augustus ’70 van de twintigste eeuw, mag de ME de zaak schoonvegen.

Bolero!!

Reageer
gravatar

Kan Bert Bokhoven niet voor wat psychoacoustisch glijmiddel zorgen om die dissonanten als een koorknaap zo zacht de geneugten van de heilige drieklank binnen te laten glijden?
Maar zo’n Koopman, daarbij zou je de genoegens toch wat meer in het Fingerspritzengefühl veronderstellen dan dat het nou zo nodig weer met Der Faust moet gebeuren. Of is de hele zaak gewoon opgezet als ME-feestje op authentieke wijze? Dan zou ik Ton naar de Arena adviseren.

Reageer
gravatar

@Moosje, Pimp 10: Mijn genot is toch anders in het Concertgebouw dan in uw soort etablissementen. Niets ten nadele van u en uw bezoekers, maar als ik niet minstens 150 euro voor mijn plekje heb moeten betalen, ervaar ik de beleving doorgaans toch als wat te gewoon.
Overigens verwacht ik bij het concert toch minstens een verlichting die sterk genoeg is om ‘t mijn zakelijke relaties en concurrenten op hun schamele klapstoeltjes a 90 euro mogelijk maakt te zien hoezeer ik van het concert geniet. Daarom verwacht ik niet dat u zich over oneerlijke concurrentie zorgen hoeft te maken.

Tenslotte weet u ook dat ik niet zal aarzelen ook van uw diensten gebruik te maken als ik weer ‘s aziatische relaties te onderhouden heb.

Reageer
gravatar

Weledelgestrenge heer Pimp Moosje,

Ik ben al veertig jaar frater bij de orde van de heilige Tactilius, de Tactilianen. Ik heb in die tijd veel ervaring opgedaan met knapenkoren in verschillende werelddelen. Ik was daarin zo goed, dat ik gemiddeld elke twee jaar naar een ander land werd uitgezonden, als expat zeg maar. Veel van mijn koorknapen van destijds zijn nog zo enthousiast, dat ze tegenwoordig veelvuldig over die goede oude tijd schrijven.

Vorig jaar zijn frater Ab Ortus (64) en ik (62) op staande voet het klooster uit gegooid, omdat wij een homofilie relatie hadden opgebouwd. De bekende druppel was, dat wij een condoom gebruikten.

Gelukkig kreeg ik voor mijn goede werk met knoorknapen een flinke bonus mee, waarop wij voorlopig kunnen leven. Maar u zult begrijpen, dat het ooit opraakt. Daarom solliciteer ik bij u voor de functie van knapenkoorbegeleider.

Ab wil graag barnicht worden in zo’n heftig broekje, dus hij wil graag leren pijpen. Hij heeft ruime ervaring in Belgische kloosterbieren met name met de proeverij. Hij is nogal ruimhartig in het donkere-kamer-gebeuren. Hij is bijna blind, dus hij knijpt met plezier daar een oogje dicht.

Graag spoedig een wederbericht,

Met de meeste hoogachting,

de Fraters Paulus en Ab
Susteren

Reageer
gravatar

@ Jeettje (6)

De vereniging van Darkroomexploitanten zal zich verzetten tegen een uitvoering Van Beethovens ‘Schwarzwalder Faustficker’ onder illuminatoire omstandigheden die normaal gesproken alleen in onze etablissementen worden aangeboden. Het omtoveren van het concertgebouw naar een darkroom, hoewel dit zeer wel de ambiance benaderd die Beethoven beoogde bij het componeren van het stuk, leidt ons inziens tot concurrentievervalsing daar het concertgebouw zwaar gesubsidieerd is en wij alles uit eigen zak moeten betalen. Zekerheidshalve zullen wij derhalve de leden van het radicaal homo-erotisch mannenkoor ‘de Koorknaapjes’ in de zaal posteren om het dimmen der verlichting, desnoods met gepast geweld, te voorkomen.

Graag bieden wij concertgangers na afloop van de voorstelling de mogelijkheid om in de ‘Reguliers’ een van onze darkrooms te bezoeken. U kunt zich al in de pauze van de voorstelling aanmelden bij de dirigent van ‘de Koorknaapjes’ (te herkennen aan zijn zwartlederen kledij, inclusief pet en halsband) voor een rondleiding die, naar aard van de zaak, een vooral tactiel karakter zal hebben.

Reageer
gravatar

Nog een vraagje, gewoon uit belangstelling: als die ME-ers gaan optreden, welke stemming en maatvoering gaan ze dan gebruiken? Ik bedoel maar: gaan ze in 3/4ts 5/8ste 7/16de oid maat knuppelen?
Gebruiken ze oorspronkelijke houten knuppels of de moderne hardplastic variant? Wordt het optreden buiten een aanvulling op het optreden binnen?

Wat stemming betreft ook interessant te weten dat het afvuren van rubberkogels in een andere toonsoort gebeurt dan dat van traangas granaten, dus ik ben benieuwd of dit gezamenlijk optreden een kakafonie wordt of juist een voor herhaling vatbaar fris nieuw geluid.

Reageer
gravatar

Ik raad de ME aan om lok-avant-gardisten in te zetten.
Ook ondersteun ik de visie van 5 aangezien ik al geruime tijd om aanmaakhoutjes verlegen zit. Dit was dan ook voor mij de doorslaggevende reden om op onze Grote Leider te stemmen.

Yarr,
Piraatje

Reageer
gravatar

Het moet nou eens afgelopen zijn met die linkse hobbies! Wie betaalt die ME-inzet? Nou? Geert gaat daar wat aan doen, wacht maar totdat wij het voor het zeggen hebben! Allemaal de gevangenis in en niks geen muziek maken in de nor: aanmaakhoutjes moeten ze van die strijkplanken maken.
En het enige dat ze mogen kijken is André Rieu want dat is echte eerlijke muziek die het volk gekozen heeft.

Reageer
gravatar

De Beethoventjes? Ja wie kent ze niet. De hele buurt in een straal van yijf kilometer kent ze. Je raakt je huis niet meer kwijt als ze eenmaal weten dat je erbij in de buurt woont.
Aardige mensen hoor, daar niet van, en reuze muzikaal, alleen: moet dat nou zo hard? De hele dag keiharde muziek en geschreeuw. Het lijkt wel of die gasten doof zijn of zoiets.

Maar zitten ze in de muziek dan?
Wij dachten altijd dat ze een speciaalzaak in antieke muziekinstrumenten dreven. Zelfs de houtworm is op leeftijd, haha. Ton Koopman? Een baard met brilletje? Is dat hun handelsreiziger? Die moet altijd wel waardevolle spullen bij zich hebben: hij heeft altijd een politie escorte om zich heen.

Klassieke muziek? Nee daar doen wij niet aan, wij zijn een nette vooruitstrevende familie: Bartok op cornemuse en dat soort dingen.

Reageer
gravatar

Für Elise (Bagatelle nr. 25 in a mineur, WoO 59, van mijn voorvader Ludwig) mag uitsluitend en alleen gespeeld te worden door een Elise, desnoods een Elisabeth. Daar zijn wij, de Beethoventjes, heel strikt in.

Of de bagatelle ook gespeeld mag worden door een Thérèse is al sinds 1810 een heikele kwestie in mijn familie.

Reageer
gravatar

Deze tendens is ingezet bij de opera, toen Maria Callas stukken ging zingen die al van voor haar geboorte waren. Ik weet nog goed de eerste keer dat ik daar een opname van hoorde, verschrikkelijk vond ik het!

Nee, geef mij maar uitvoeringen met instrumenten uit de tijd van de muziek zelf.

Reageer