Nederlanders ontkennen Hemelvaart

Simonis: discussie 'walgelijk’

Steeds meer Nederlanders geloven dat er met Hemelvaart wel ‘iets is gebeurd’, maar niet dat Jezus op die dag ten Hemel is gerezen en is opgevaren naar de rechterhand van god. Dat blijkt uit een opiniepeiling van Maurice de Hond onder verschillende Nederlanders.

“Wat er precies in het jaar 33 na Christus op hemelvaartsdag is gebeurd, weet ik niet”, zegt Hemelvaartonkenner Jos van Deunen, “maar dat er toen iets is gebeurd, daar ben ik vrij zeker van.” Protestante en katholieke belangenorganisaties hebben alarm geslagen. Zij noemen de Hemelvaartontkenning ‘een belediging voor allen die in het verleden ten hemel zijn opgestegen’ en pleiten voor actief ingrijpen van overheidswege.

Ondanks de recente ontdekking is het ontkennen van de Hemelvaart allerminst een nieuw verschijnsel. Apostel Thomas de Ongelovige had de primeur, maar ook de ‘Ordo Criticastrum’ zette in de 12e en 13e eeuw grote vraagtekens bij het waarheidsgehalte van de vermeende bijbelse gebeurtenis. Hendrik de Ongelovige, Hertog van Charleroi in de 13e eeuw en priester in de Orde, moest zijn ontkenning met een bezoek aan de brandstapel bekopen. Ook de omstreden Markies de Sade verklaarde in 1776 in zijn werk La rue de l’hedonisme ‘het zelfgekozen opstijgen van een Nazarener door middel van een wolk allerminst te kunnen rijmen met ‘s mensen aangeboren neiging tot aards genot.’ Albert Einstein verklaarde vanaf zijn sterfbed ‘dat zijn hoofddoel, het verklaren van het opstijgen van de Messias ten hemelen middels quantummechanische wetmatigheden, niet is verwezenlijkt, reden om hetwelks tot het wetenschappelijke rijk der fabelen te verwijzen.’

Kardinaal Simonis verklaart ‘tot in het diepst van zijn vezelen’ geschokt te zijn, maar geeft naar eigen zeggen de moed nog niet op: “Ik denk dat we niet te snel moeten denken dat alles verloren is. Kijk om je heen, er zijn genoeg dingen om te ontkennen: Kosovo, juspoeder, Yolanthe Cabau van Kasbergen. Wees niet bang deze aardse zaken te ontkennen dan wel te bagatelliseren, maar ik smeek u: laat ‘s Heeren gang ten hemelen de rol der waarheid spelen die zij van oudsher op zich neemt.”

De hoop die vanuit de geschokte woorden van Simonis weerklinkt lijkt ver te zoeken in christelijk Den Haag. Christelijke partijen hebben een ‘staat van beleg’ afgekondigd. SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij en ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob spreken van ‘een wankelend fundament onder onze toch al ontzielde samenleving’. Van der Staaij pleit voor kordaat overheidsingrijpen middels een wet om het ontkennen van de Hemelvaart strafbaar te maken. Vanuit de Tweede Kamer zijn overige reacties tot dusverre uitgebleven.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Even de rechtstreekse vertaling er bij pakken:
“En voor de ogen van zijn leerlingen steeg Jezus omhoog en zij zagen hem in een wolk verdwijnen. Daarna verdween de wolk met hoge snelheid de ruimte in”.
De leerlingen staarden de wolk na. En kijk, daar kwamen twee mannen naar de leerlingen en vroegen hen: “wat staan jullie nou de ruimte in te gapen?! Jezus heeft jullie toch verteld dat hij de Aarde zou verlaten om een nieuwe plaats voor jullie in het Rijk der Planeten voor te bereiden? Als hij daarmee klaar is, komt terug om zijn volk op te halen. Dus, vooruit en ga jullie informatie verspreiden”.
Dus…. wat daar gebeurde kan maar 1 ding betekenen. Hij is inderdaad omhoog gebeamed de wolk en. Wat er in die wolk schuilging kan maar 1 ding geweest zijn.
De werkelijkheid is grootser dan alle films van Star Wars bij elkaar.
Het zelfde gebeurde immers ook bij de geboorte van Jezus… maar ook op de berg Sion, bij Mozes etc etc.

Reageer
gravatar

De meeste reacties betreft hemelvaart is oppervlakkig en is niet gefundeerd men heeft totaal geen kaas van gegeten als je niet in God geloofd en geen kennis plus inzicht van de bijbel. Elia en Henoch had de dood niet gezien en is ook rechtstreeks naar de hemel opgevaren.
De hemel bestaat echt je kunt het niet ontkennen, zie getuigenissen op You Tube en mensen die bijna dood ervaringen hadden meegemaakt wereld wijd.
Een cardioloog had hierover een boek geschreven.

Reageer
gravatar

De meeste reacties betreft hemelvaart is oppervlakkig en is niet gefundeerd men heeft totaal geen kaas van gegeten als je niet in God geloofd en geen kennis plus inzicht van de bijbel. Elia en Henoch had de dood niet gezien en is ook rechtstreeks naar de hemel opgevaren.
De hemel bestaat echt je kunt het niet ontkennen, zie getuigenissen op You Tube en mensen die bijna dood ervaringen hadden meegemaakt wereld wijd.
Een cardioloog had hierover een boek geschreven.

Reageer
gravatar

Er is een stoffelijke wereld die je alleen kunt waarnemen met natuurlijke 5 zintuigen en er is een geestelijke wereld die je niet met 5 zintuigen kan waarnemen.
Een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam.
God is geest, de geest is onsterfelijk zo ook de geest van een mens, God en de bijbel kun je niet altijd met je gezond verstand benaderen alleen degene die in God geloven worden in geestelijk opzicht geopenbaard zo ook de hemelvaart en Jezus komt terug zoals Hij opgevaren is ten
hemel!

Reageer
gravatar

Alsof er iemand is die daadwerkelijk gelooft dat Jezus zo iets op klaarlichte dag zou doen. Meer een actie voor in ‘t geniep. ‘s Nachts dus. Hemelvaartsnacht lijkt me helaas een alternatief met flink wat haken en ogen. Zo zal de nachtrust van de niet gelovigen wellicht verstoord worden door “Hemelvaartsnachfeesten”… Ook daar moet ik niet aan denken. Al met al een precaire stituatie waar we ons in bevinden.
Als laatste hoop ik dat het hierna een beetje is afgelopen met Jezus in de media. Na al die jaren zou je toch denken dat hij er zelf ook moe van wordt.

Reageer
gravatar

Het zal mooi zijn, uiteraard
Mooier dan in alle dromen
Want wie naar de Hemelvaart
Is er nooit van teruggekomen

Reageer
gravatar

Vandaag met manlief Jezus (ook Spaans van geboorte) wezen bootjevaren… zegt hij opeens vanuit het grote niets: “bootje vaart hemels”…

Reageer
gravatar

Beste Franse Jan-Piet,

Als Jezus in de nieren zit, redt hij jou dan van nierstenen? Het gevaar is wel dat je hem er ook uit plast. Dus voor de zekerheid door een vergiet plassen, anders zou hij kunnen verdrinken.

gravatar

Lieve Verpleeghschwester Blutschwein, destijds hebben de lieden die Jezus aan dat kruis spijkerden er reeds rekening mee gehouden Hem juist NIET te verzuipen. Zij voorzagen dat anders alle katholieken met een aquarium om de nek zouden moeten lopen ipv een simpel kruis.

gravatar

Probeer maar eens hemel in te tikken op je tom tom. Hoe kan jezus gevaren zijn naar iets wat niet bestaat? Maar daarom krijgen we er ook een vrije dag voor. Kunnen we helpen zoeken.

Reageer
gravatar

Dat Hemelvaart ontkend wordt is nog tot daar aan toe, maar door het ontkennen van juspoeder is Kardinaal Simonis hierbij voor mij echt over de grens gegaan!

Reageer
gravatar

@ 29 Ger de Vries :

Al die willen ter hemele varen
Moeten mannen met baarden zijn
Jezus Christus en de rest
die hebben baarden, holadijee!

Reageer
gravatar

Sander,

De grafkei wordt door de niet-heidenen de steen des aanstoots genoemd. In de loop de eeuwen is de steen daarom erg gegroeid, dat zul je begrijpen. Daarom wordt tegenwoordig jaarlijks door het Vaticaan een fikse hijskraan gehuurd om het karwei te klaren.

Reageer
gravatar

En dan Pasen…ik wacht nog steeds op die reportage van Alberto Stegeman waarin hij onthult dat iedere willekeurige voorbijganger met wat spierkracht die steen gewoon kon wegrollen.

Reageer
gravatar

O jee, mijn auto is gebouwd naar een ontwerp van Bertone. Moet ik die nu teruggeven? Of rij ik dan belastingvrij? Als we niet bestaan hoeven we toch ook geen belasting te betalen?

Voor wat betreft Bonnie’s datum van verscheiden wacht ik nog even af of die datum door Peter R de Vries als de enige juiste wordt erkend, zeg maar.

Reageer
gravatar

Zijne Heiligheid Popie Geeneniksdus de eerste,

Bonifatius is bij Dokkum op 5 juni 754 waarschijnlijk juist daarom vermoord. Alhoewel niet van goddeloosheid kon worden gesproken. Integendeel, het Friese volk dat toentertijd de Heidenen werd genoemd, hadden vele goden. Dus kon men beter spreken van de godenrijkheid.
Maar dat Boni beweerde een boek te hebben waarin alles zou staan, maar waarin het Heidense Land niet was opgenomen, ging er bij de Heidenen niet in. Vandaar dus.

p.s.
Sinds wij Islamieten in onder onze gelederen hebben, kan Zijne Heiligheid Nederland niet langer goddeloos noemen.

Reageer
gravatar

Naar aanleiding van de berichtgeving rondom de toegenomen ‘Goddeloosheid’ in Nederland, zoals nu naar voren komend uit het massaal ontkennen van ‘Hemelvaart’ heeft de Tarcisio Bertone van La Segreteria di Stato è il dicastero della Curia Romana de Heilige Stoel geadviseerd, geheel in de lijn met de kerkelijke traditie in het omgaan met ongevallig nieuws, het bestaan van Nederland te ontkennen daar nergens in, noch het oude, noch het nieuwe testament, de lage landen worden genoemd.

Reageer
gravatar

Ik zie zo vaak mensen ten hemel opvaren op schiphol. Dus ik snap die ontkenners niet echt. Ik bedoel, Jezus was Bergkamp niet. Die was God, dat kan je van Jezus niet zeggen. Daar heb ik nooit een doelpunt van gezien.

Reageer
gravatar

Met ‘hetwelks’ verwijzen naar ‘het opstijgen’ lijkt me niet geheel correct.
Wat is overigens een ‘onkenner’? Waarschijnlijk synoniem voor ‘leek’, geen priester in de Orde dus. Heeft Jos dan wel recht van spreken?

Reageer
gravatar

@Pierre Wiede: Waarschijnlijk bedoelde Leonie Maria Magdalena, niet zijn moeder, dus.
En @ de redactie: Thomas de Ongelovige geloofde niet de wederopstanding van jezus, was dus een Pasenontkenner. Maar toen hij de gaten in het lichaam zag, was hij om.

Misschien dat hij ook Hemelvaart ontkende, dat is wel logisch: eens een ontkenner, altijd een ontkenner. Maar dat staat niet beschreven in de reguliere bijbel.

Reageer
gravatar

Hemelvaart, is dat niet een symptoom van succesvol celibaat?
Dat als het ware het hele lijf gelanceerd wordt in plaats van alleen, nou ja… misschien ligt het anders. Zei Jacqo Catso in zijn “Kleine Aanbevelinkskes” al niet: “Wie de jeugt de roede spaert zit op zwart zaet met Hemelvaert”. Hang naar armoe is immers nooit Rome’s sterkste kant geweest. Ik kan me de roomsche ontkenningszorgen goed kromdenken.

Reageer
gravatar

@ 11. K.V.Olè: het moet palinDROmatsich zijn;-) Neuquen heeft weliswaar (qua vorm en glibberigheid van het mannelijk lid) iets met de paling van doen, maar taalkundig in genen dele!

En overigens ben ik van mening dat het ontkennen van Yolanthe Camer van Koophandel door kardinaal Simons een belediging inhoudt van haardezelve en onze Jonge God Wesley. We zullen Wes en Yo volgende maand nog hard genoeg nodig hebben om de Groepsphase in Zuid-Aphrica te overleven! Laat ze dus voorlopig maar lekker neuquen!!

Reageer
gravatar

Ik vind het niet netjes om zo kort na de vliegtuigramp in Libië alweer te beginnen over de hemelvaart. Vooruit, Turkish Airlines, Onur Air en Afriqiyah zijn niet echt meer betrouwbaar te noemen, maar de meeste hemelvaartmaatschappijen zoals KLM en Iberia zijn ontzettend veilig om mee te reizen.

Reageer
gravatar

Volgens mij bedoelt nr7 dat Peter. R de Vries d’r eens in moet duiken.
Sjek komt meer langs de hemelpoort binnen …

En nr10 bedoelt toch zeker dat de bezem méér vrije dagen op moet leveren? Hoe vromer we worden des te meer vrije dagen te vieren zijn, dunkt me.

Reageer
gravatar

@Pierre ben jij niet in de war met Oi-die-paus. Klink overigens wel heel chique “neuquen” ofwel palingrammatisch vermenigvuldigen.

Reageer
gravatar

Neuquen is een stad in Argentinie.

gravatar

Het is voorjaar, dus grote-schoonmaaktijd. Laten we deze lente daarom gebruiken om de bezem door de verplicht-vrije dagen te halen.
Voorstellen wacht ik graag in.

Reageer
gravatar

Ik stel voor hemelvaartsdag in te ruilen voor een feestdag die iedereen begrijpt, bijvoorbeeld lucht- en ruimtevaartdag.
En Koninginnedag voor een dag van de grondwet (of Thorbecke-dag). Daar zal overigens Willem A. wel tegen zijn en Wilders te V. als artikel 1 niet eerst wordt geschrapt.

Reageer
gravatar

@Leonie: “waarschijnlijk dat Jezus en Maria gewoon met elkaar vrijden net als ieder ander mens”: Spreek voor uzelf, kruidenvrouwtje.

Alsof ieder ander mens z’n moeder zou neuquen….

Reageer
gravatar

Hemelvaart, wel of niet geloofwaardig?
Het gaat hier om beeldvorming, veel
belangrijker dan droge feiten.

Dus… Een klus voor
Jack de Vries!

Reageer
gravatar

“Het sluit ook helemaal aan wat ik meegekregen heb van de boeken van Gabriele en Reint Gaastra die via meditaties openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena hebben ontvangen en opgeschreven ”

Lol, mooi stukje tekst! Je zou bijna denken dat je het meent.

Reageer
gravatar

Ik was vorige week in een mis (katholiek) waarbij de priester uitlegde dat we vroeger geleerd hadden om de bijbel letterlijk te nemen, alsof we het konden filmen maar dat de teksten van het evangelie tussen Pasen en Pinksteren voornamelijk symbolisch bedoeld waren, en dat de boodschap die ervan uit ging (de verrijzenis oftwel hemelvaart) was dat God zijn mensenkinderen nooit in de steek zou laten. Hij vertelde ook dat Jezus waarschijnlijk in een massagraf terecht was gekomen, tegelijkerteijd met honderden anderen terechtgestelden en dat Maria en de vrouwen hier getuigen van waren. (Het is ook waarschijnlijk dat Jezus en Maria gewoon met elkaar vrijden net als ieder ander mens. ) Volgens hem kregen de getuigenis van de vrouwen steeds een belangrijkere plek in de kerk, er duiken ook steeds meer verdwenen geschriften op die het belang van vrouwen destijds erkenden, en hij vertelde dat dit bewustzijn langzamerhand ook in de kerk doordrong.

Ik vond het heel leuk om dit zo te horen van deze pastor.
Het sluit ook helemaal aan wat ik meegekregen heb van de boeken van Gabriele en Reint Gaastra die via meditaties openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena hebben ontvangen en opgeschreven http://www.openbaringen.com/

Reageer
gravatar

@Onkie; Daar heb je een punt, mijn beschte. Min maal min is plus. Iets ontkennen wat niet gebeurd is, is het eigenlijk juist onderkennen.

Reageer
gravatar

De katholieke kerk heeft zelf een eeuwenoude traditie van ontkenningen. Laat ze eerst die balk maar eens uit het eigen oog halen in plaats van met hun hoofd in een wolk te blijven lopen.

Het ontkennen van de hemelvaart is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de Joods-Humanistische traditie.

Reageer
gravatar

Ik ontken de hemelvaart niet: Jezus heeft gewoon de Olympus beklommen (dat gold destijds als het hoogst haalbare) en heeft toen zijn naam in Zeus veranderd.

Reageer