Oplossing zoekt probleem

Consultants denken lek boven te hebben

De oplossing “Met de neuzen dezelfde kant op flexibel denken en teambreed de feiten bij de naam noemen zonder op de man te spelen” heeft het gedurende 2009 zonder probleem moeten stellen. Het vraagstuk raakte in januari 2009 zoek en is tot op heden niet teruggevonden. De situatie is zo ernstig dat externe deskundigen zijn ingeschakeld om het probleem terug te vinden. Desondanks blijft resultaat tot dusverre achterwege.

De eigenaar van het probleem, een niet nader te noemen internationale organisatie, is tot dusverre terughoudend in het verstrekken van gedetailleerde informatie. Hoe het probleem er precies uit ziet is nog niet bekend gemaakt. Deskundige externe consultants geven wel aan dat het ‘groot’ en, ‘veelzijdig’ is. Verder is het ‘in alle lagen van de desbetreffende organisatie terug te vinden’ en lijkt het, met name voor een ongeoefend oog, ‘bedrieglijk veel op een uitdaging’. Drs ing. Bob Daendels, crisis consultant en nu zelfbenoemd consultant-consultant, noemt het probleem ‘verraderlijk en kameleontisch’. “Het probleem is ontstaan op de afdeling Finance. Daar kon het ongestoord groeien van een incident naar een structureel probleem. Toen we op het punt stonden de oplossing te implementeren, bleek het probleem zich al door de hele organisatie te hebben verspreid. Het past zich aan aan zijn omgeving, je kunt er bovenop zitten zonder het in de gaten te hebben. Als een probleem van deze omvang te lang ronddwaalt door een organisatie kan het uitgroeien tot een crisis. Het is van het grootste belang dat dit probleem snel weer teruggeplaatst wordt bij zijn oplossing.”

Deandels benadrukt dat de tijd dringt. “De oplossing begint onrustig te worden zonder probleem. Als we het probleem niet deze maand terugvinden, zullen we nieuwe problemen moeten ontwikkelen om deze oplossing op toe te passen.” Daartoe ziet Daendels goede mogelijkheden bij de komende saneringsronde van de overheid. “Dat wordt een chaotische wildgroei van problemen, waar onze oplossing zeker een antwoord op kan bieden”. En mocht er toch nog een probleem ontsnappen dan vestigt Daendels zijn vertrouwen in de ambtenaren die bij de saneringen hun baan zullen verliezen. “Zij kunnen als externe deskundigen meteen mee helpen zoeken.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Als oplosmiddel is alcohol nog immer veruit favoriet.Problemen mogen echter met een ongerust hart bij mij neergelgd worden. Ik garandeer: ik zal ze groter voor u maken.

Reageer
gravatar

Het probleem met problemen is dat het zo moeilijk is ze te beschrijven. Al snel heeft men het over de gevolgen van een probleem, of over de oorzaken en onderliggende oorzaken, en gevolgen en oorzaken zijn het probleem niet. En dan is ernst (kwantiteit of kwaliteit) van een probleem nog heel iets anders dan de urgentie van een probleem (tijdaspect). Ook de groei of krimp van een probleem speelt mee met de urgentie van een oplossing. Tenslotte wie is de eigenaar van het probleem? Hij of zij zou er iets voor moeten over hebben om het opgelost te krijgen, anderen hebben daar geen belang bij. En adviseurs dan? Nou die denken zonder probleem graag met u mee.

Ten aanzien van de oplossing van een probleem, het probleem zelf is hier helemaal niet relevant: neem een of meer oorzaken weg of verminder de gevolgen, en zie, het probleem verdampt (lost op) voor u het weet.

Reageer
gravatar

Ik ben blij dat de eigenaar van het probleem(een niet nader te noemen internationale organisatie).
Het voor zichzelf houd.
Jammer dat peter r de vries en opsporing verzocht alleen maar oplossingen zoek en niet naar problemen.

Reageer
gravatar

Duidelijk geval van een oplossing die is getransformeerd naar een incidenteel probleem en nu door lijkt te groeien naar een chronische management ontsteking. Om de impasse te doorbreken lijkt me de inzet van een interim-interimmer onontbeerlijk. Wellicht dat de oplossing zelfs ge-outsourced moet worden waarmee de focus weer verschoven kan worden naar het probleem. Hiervoor mis ik echter tot op heden de wetenschappelijke basis.

Reageer
gravatar

Wat we nodig hebben is een coördinator: iemand die zorgt dat mensen langs elkaar heen werken, zodat ze elkaar niet in de weg lopen.

Reageer
gravatar

Oplossingen zijn het probleem niet. Maare, was deze oplossing niet het alternatief voor die andere oplossing die zonder probleem zat? “Outsourcen van een nog nader aan te wijzen deel van het middenkader, concernbreed resetten van de equity en het bestrijden van passief downplayen.” Want dat probleem speelde geloof ik bij Toys’R’Us.

Reageer
gravatar

Zonder oplossing geen probleem, daar weten consultants alles van. Ze weten alleen niet het verschil tussen een probleem en een oplossing. Maar dat weten ze heel lang te verbergen; zo verdienen ze de kost.

Reageer