Kabinet stelt onderzoek in naar competentie burger

Nederlandse burger beschikt over 'deplorabele politieke vaardigheden'

Het kabinet heeft de WRR opdracht gegeven tot een diepgravend onderzoek, dat moet uitwijzen of de Nederlandse burger nog wel kan functioneren in een democratie. Het CDA, de PvdA en de ChristenUnie maken zich ernstige zorgen over de cognitieve vermogens, historische kennis en morele vaardigheden van de gemiddelde burger. Premier Balkenende spreekt zelfs van een ‘gênante degeneratie’ en beweert dat Nederlanders over ‘deplorabele politieke vaardigheden’ beschikken.

Het onderzoek zal in kaart brengen hoe de Nederlandse burger de afgelopen decennia zijn verregaande staat van geestelijke ontbinding heeft bereikt. In de opdrachtformulering wordt echter niet uitgesloten dat de burger altijd al gespeend is geweest van basale vaardigheden voor een gezond democratisch proces, maar dat dit feit dankzij de komst van het internet pas echt voor iedereen zichtbaar is geworden.

Volgens Jack de Vries, politiek strateeg van het CDA, is het publieke debat op het internet een duidelijk bewijs dat veel burgers slechts in staat zijn tot het produceren van ‘diarree op schrift’, in plaats van een afgewogen oordeel over hun politieke vertegenwoordigers. “Bij de meeste reacties op weblogs zijn spelling en grammatica dermate abominabel en worden de wetten van de logica zozeer aan de laars gelapt dat ze elke vorm van coherentie ontberen. En die types moeten dan naar de stembus. Daar mag best eens serieus naar worden gekeken,” aldus De Vries.

Wouter Bos, partijleider van de PvdA, is ook bezorgd. Bos: “We zien een schokkende combinatie van naïviteit, korte lontjes, kinderlijk onbehagen en pure stupiditeit. Deze eigenschappen bij elkaar lijken mij op termijn een ondermijning voor de democratie. Waarom zouden deze mensen moeten participeren in ons mooie politieke systeem, als ze het zo ostentatief niet kunnen? Je moet burgers ook tegen zichzelf in bescherming nemen, vind ik dan.”

Het kabinet wil eerst de onderzoeksresultaten afwachten voordat specifieke maatregelen getroffen worden. Volgens Piet Hein Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is de kans aanwezig dat er te veel imbecielen in het land zijn om op korte termijn verkiezingen te kunnen houden. “Als dat het geval is zullen we eerst flink moeten investeren in onderwijs en daarna kijken wanneer het weer verantwoord is om verkiezingen te houden. Daar zouden best wel eens wat jaartjes overheen kunnen gaan,” aldus een sombere Donner.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

mmmm… niet eens zo’n slecht idee. dit lijkt me de sterkste oplossing tegen populisme. je hoeft niet eens het stemrecht te ontnemen maar slechts de zwaarte van de stem persoonsafhankelijk te maken. slimmere mensen kunnen nu eenmaal een betere keuze maken omdat ze daar dus die stem is meer waard. Bovendien zijn slimme mensen minder makkelijk te misleiden. de volgende formule lijkt me een mooie om de zwaarte van de stem te bepalen.

zwaarte stem = IQ / 100.

dit zal de PVV fractie in de kamer waarschijnlijk verminderen tot 60 % van zijn huidige omvang. andere partijen waar niemand op stemt omdat ze gewoon te ingewikkeld zijn zoals D66 (een slogan als “anders, ja” is ook niet het meest doorgrondelijke) zullen waarschijnlijk groeien.

De enige reden om tegen een dergelijk systeem te zijn is omdat we het niet zo gewend zijn. ik zie geen ethische bezwaren eigenlijk, ook zie ik niet in waarom dit een oneerlijker zou zijn dan het huidige systeem.

Reageer
gravatar

@Paulus en Balkenendacqui: ernstig gewond heb ik mij moeten terugtrekken uit de strijd. Mijn computer trekt de Speld niet zodra er tegen de 100 reakties op een onderwerp zijn. Ik heb mij teruggetrokken op een schuiladres in een ander bericht. Volg mij niet: ik heb AAallem bij me als gijzelaar en ik zal niet aarzelen hem het lot van zijn verre voorvader te laten ondergaan.

Ik wens jullie nog veel sterkte in de strijd om ons vaderland te redden.

Reageer
gravatar

@Drieënveertig. Je moet maar zo denken: Tom is zo’n snelle jongen, die gelooft dat wat hij het eerste gezien heeft er ook het eerste was.

Reageer
gravatar

Zo zie je toch maar weer een nadeel van het internet, je kan geen eisen stellen aan de cognitieve vermogens van de mensen die hier reageren.
Aan diegenen die nog niet doorhebben dat dit een satirische site is en dat de artikelen die hier staan over het algemeen niet letterlijk bedoeld worden:
jullie zijn dus de mensen waar het hier over gaat als er staat “Te veel imbecielen in Nederland.” en neen het is dus niet letterlijk bedoeld: ministers zouden zoiets nooit zeggen, ze denken het waarschijnlijk wel, net als ik na het lezen van sommige reacties.

Reageer
gravatar

Het is in-en-in triest dat de politiek met zijn legioenen moreel gehandicapten, zichzelf bedienend van vaste tekstschrijvers en spin-doctors, zich een uitspraak veroorloofd over de beheersing van de Nederlandse taal door het grauw, het vulgus, de heffe des volks, het proletariaat, dat ten aanzien van onderwijs door elk opeenvolgend kabinet verder wordt gekortwiekt. Onze enige officiële reactie: Minister: “Majesteit, het volk mort”, De Majesteit: “Dan eten ze te vet en bewegen ze te weinig, de paden op, de lanen in, vooruit met flinke pasch!”.

Onderwijs is in Nederland een sluitpost, qua budgetomvang ver onder de ongelimiteerde bonussen en schaalsalarissen van bankiers, zorgmanagers, voormalige ministers en managers van recent geprivatiseerde overheidsdiensten en andere vormen van verkapte overheidssteun. “De duivel schijt op de grote hoop!” Domme kortzichtige regeringen kweken domme kortzichtige burgers. Vergelijk de Wet van Archimedes: “Een lichaam geheel of gedeeltelijk onder water gedompeld, verplaatst een gewicht dat gelijk is aan het gewicht van de verplaatste vloeistof”

Dus als onderwijs weinig gewicht KRIJGT, HEEFT het ook weinig gewicht. Het blijft drijven, wegens gebrek aan volume en gewicht, dus aan zwaartekracht. De overheid moet dan ook niet klagen, zeker Piet Hein Donner niet, als CDA’er toch al belast met het oppervlakkig drijfvermogen en de VOC-neigingen van zijn morele voorvader en naamgever Piet Hein.

Nu even in actuele conversatietaal: What you get out, is equal to what you put in.

Reageer
gravatar

@Kees67: “…maar er zijn ook een paar mensen die makkelijk door de ballotage van de regeringscommissie zouden komen.”

Omdat ik er nog immer hoop op heb, dat je -met enige bijsturing- in staat zult moeten geraken de deelnamecriteria te kunnen halen, hier nog eens de uitleg:

In gied Nederlands corresponderen persoonsvorm en onderwerp in hoeveelheid. In jouw zin zou het verkiezen zijn het onderwerp in overeenstemming te maken met de persoonsvorm. Het zou dan worden “…maar er zijn ook enkele mensen die makkelijk door de ballotage van de regeringscommissie zouden komen.”
Mocht je het onderwerp ongemoeid willen laten, zou het worden “…maar er is ook een paar mensen dat makkelijk door de ballotage van de regeringscommissie zou komen. “

Reageer
gravatar

Mooi gesproken! Het gehele topic gelezen hebbende, realiseer ik me dat je gerust van een belediging kunt spreken als je wordt vergeleken met M77. Ik hoop dat u daarvoor mijn nederige excuses wilt aanvaarden.

Reageer
gravatar

Herr Feldwebel, ik werp elke schijn van gelijkenis tussen Martijn67 en Kees22 verre van mij.
Het ging mij hier slechts om een aanvulling op de meningsvorming, zoals die in dit nobele medium plaatsvindt. Het is voor ons, als trouwe Speldlezers, van belang wat men in de buitenwereld vindt. Wij moeten goed voeling houden met het maatschappelijke veld en ons niet opsluiten in een ivoren toren met alleen o.s.m..
Toegegeven, onder FOK!kers zijn veel mensen die het ontbreekt aan cognitieve vermogens, historische kennis en morele vaardigheden, maar er zijn ook een paar mensen die makkelijk door de ballotage van de regeringscommissie zouden komen. Die parels onder de zwijnen moeten wij in de gaten houden en eventueel in onze gelederen verwelkomen.

Reageer
gravatar

@Kees: gaat het hier weer om zo’n klakkeloos overgenomen bericht of zit iemand van Speld te stoken op Fok!? Als ik mijn kennis van de Numerologie er op loslaat zie ik wel verbanden tussen Kees22 en Martijn67.

Ik vind het wel grappig dat sommige reageerders hier niet kunnen geloven dat de overheid zulk een onderzoek gelast. SP: communistische wortels, PVV: ook tikje gevaarlijk. Burger, let op uwen saeck!

Reageer
gravatar

1 april ligt nog een eind in ‘t verschiet, maar dit lijkt mij een grap. Ik verwacht nl. bij een dergelijk bericht toch op z’n minst een paar nieuwsbronnen.

(OK, het zij toegegeven dat je tegenwoordig het verschil tussen grap en werkelijkheid nauwelijks nog kunt zien!)

Reageer
gravatar

Het kan haast niet zo zijn dat de PVV daaraan meewerkt. Op die manier wordt tenslotte hun hele achterban geëutenaseerd, en houden ze geen kiezers meer over.

Reageer
gravatar

Het voorstel, een opleiding met een zekere mate van wiskunde als deelnameeis te stellen isals egoistisch berekenend te kwalificeren. De vermeende logoca uit de wiskunde schiet immers hopeloos tekort! Het Latijn als opleidingseis is veel logischer.
Ik weet dat het aantal uitgeslotenen dan zorgwekkend hoog zal zijn. Financiëel specialist van Groen Links, Kees Vendrik heeft reeds kamervragen in voorbereiding met als strekking ‘Wat kost ons de democratisch uitgeslotenen?’ Terwijl in het verlengde daarvan er achter de schermen reeds een verbond gesloten wordt door de PVV en de SP om de democratisch uitgeslotenen aan verplichte euthenasie te onderwerpen. De eerste drempel lijkt reeds genomen: de eis ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’ vormt geen beletsel: de maatschappij lijdt uitzichtloos en ondraaglijk onder de massa Dommerts. Er dienen zich interessante tijden aan!

Reageer
gravatar

Weer eens een typerend voorbeeld van de regenten politiek van het CDA en PvdA. Daar kunnen we in Utrecht ook over meepraten met deze partijen aan de macht. Het volk zou te dom zijn voor een referendum, pardon? Tijdens de raadsvergadering is maar al te duidelijk geworden dat het gemiddelde raadslid echt niet weet waar men het over heeft. En over de spelling: in het weblog van Bert van der Roest (PvdA) zaten aardig wat spelfouten, dus niet alleen de burger is zogenaam incompetent, maar ook de politici.

Reageer
gravatar

@Hanzel
Om een domme vertegenwoordiging te kiezen, zal het volk eerst moeten weten wat het begrip domheid werkelijk inhoud. Om daar een antwoord op te krijgen, dient het allereerst, zonder direct met een oneindigheid aan voorbeelden te komen van hoe de domheid paradeert, te veronderstellen dat zij zelf slim is, en niet dom. Die omgekeerde democratie waar jij voor pleit, berust dus op een denkfout.

Reageer
gravatar

ach…ik weet wie het zeggen. zolang de politici niet eens meer weten wat democratie inhoudt en al helemaal niet weten hoe ze een land moeten regeren, sterker nog kijk eens naar al de keren dat het parlement plat ligt omdat men niet samen door een deur kan. of miljarden uitgeven aan bijv. milieu of ontwikkelings zaken terwijl hun eigen land naar de kloten gaat…..enz. trek ik me hier niet zo veel van aan.

Reageer
gravatar

Elk volk krijgt wat het verdient: ik pleit voor de omgekeerde democratie. Ofwel, als het volk dom is, dient het een nog dommere vertegenwoordiging te kiezen.
En warempel, dat lijkt nog te gebeuren ook!

Reageer
gravatar

We zouden natuurlijk ook gewoon pasfoto’s naast de hokjes kunnen zetten.
In de beste traditie van het referendum over de EU grondwet, zetten we er dan gelijk “goed” of “fout” bij, zodat de burger weet wat hij/zij wordt geacht te stemmen.
Een speciaal geval is de PVV: wie op deze partij wil stemmen, zal worden gevraagd een rood kruisje OP het portret van dhr Wilders te zetten. Dit op uitdrukkelijk verzoek van dhr Balkenende.

Reageer
gravatar

Beste Vogel, de voorwaarde van geletterdheid is opgenomen in de Staatsregeling van 1798 (inderdaad, onze eerste en beste Grondwet). Ik citeer artikel 11: “en in staat zyn de Nederduitsche taal te lezen en schryven.” Ik pak mijn studie Nederduitsche grammatica weer op voor als jij aan de macht komt, Vogel.

Reageer
gravatar

Volgens mij ligt het probleem in het hart van de democratie, namelijk de verkiezingen zelf. Een hokje inkleuren, dan wel op een knopje drukken, dat kan een aap in principe ook. Om echter een weloverwogen keuzen in het stemproces te kunnen maken, is geletterheid wel de meest minimale vereiste. Dit zou men kunnen aantonen door een naam op het formulier te schrijven, in plaats van slechts een hokje aan te kruisen (of in het geval van elektronisch stemmen, een naam intypen in plaats van op een knopje drukken). Zo zijn er ongetwijfeld nog verdergaande tests te verzinnen die intrinsiek kunnen vaststellen of iemand democratie-waardig is.

Reageer
gravatar

@Haes
Dankzij een hypochondrische terughoudendheid functioneer ook ik al jaren niet meer in onze democratie. De meeslepende depersonalisering die mij van erg leuke en heel aardige jongeman tot gefrustreerd lastpost heeft gemaakt, is het gevolg van een plotseling besef van sterfelijkheid zo rond mijn dertigste levensjaar. De enige woorden die ik momenteel nog tot mijn beschikking heb, komen uit het Coëlho-Zakwoordenboek der Geneeskunde; en daar staat deplorabel ook niet in. Sorry.

Reageer
gravatar

@Jim. Jij valt dus ook af. Jij kan niet functioneren in een democratie.
“deplorabele (woord stond niet in mijn woordenboek met 63.000 woorden)”.
Schande! Dat woord moet je niet eens opzoeken, maar gewoon kennen. Dan zal het mij worst wezen of het in mijn woordenboek staat of niet. Maar ik prefereer een woordenboek met woorden die ik wel zou moeten opzoeken. Alleen ik vrees dat dat zeer dun zou worden.
Maar ik zal je nog een handreiking geven, misschien dat je dan over vier jaar nog een keertje mag meestemmen. Kijk eens onder “deplorabel”. De vorm hier is namelijk een verbogen vorm, en die staan niet in een woordenboek.

Reageer
gravatar

Ja de belastingberalers zijn een afspiegeling van de
bestuurders geworden, en die hebben weer hun wortels van opa NSB’er HE Donner\\\\\\\\\\\\ KAMP uitkomen
met vouw in je broek.

Reageer
gravatar

Dit is wederom zo’n goedkope zet van het stel minkukels dat zich heden ten dage op het Binnenhof ophoudt…! De politieke inzichten van menig CDA- en PvdA- “kopstuk” mogen ten zeerste betwijfeld worden in een tijd waarin de uitspraken die vanuit die richting gedaan worden die de kloof tussen allochtoon (sorry, ‘Nieuwe Nederlander’- ahum) en autochtoon nòg verder openzet in het voordeel van de eerstgenoemde. Dit is een regelrechte aanzet tot een parlementaire staatstgreep waarin de burger buiten schot gezet wordt door haar het énige wapen dat zij heeft te ontnemen; het stemrecht.
Is dit opnieuw een heimelijk onderdeel van de verborgen agenda die ergens op het Binnenhof schijnt te liggen met de “volledige-uitverkoop-plannen” van Nederland vóór 2013…?

Reageer
gravatar

Over morele vaardigheden gesproken: Jack de Vries probeerde enkele maanden gelden een aangifte van een strafbaar feit van tafel te spelen door de aangever (wiens naam ik niet noem maar Jack de Vries wel weet wie het hier betreft) een riant invaliditeitspensoen in het vooruitzicht te stellen. Wie is hier nu competent voor wat ?

Reageer
gravatar

Hee Jim,

koop eens een goed woordenboek man! De woordenschat van je huidige is echt
1
·
jammerlijk, betreurenswaardig.

Reageer
gravatar

Hahahahaha, lachwekkend elitair voorstel! Wat moet hier dan uitkomen? Hoe wordt er onderzoek gedaan? Wat zijn de variabelen? En waarmee wordt vergeleken? Nog interessanter; wat als blijkt dat er hard bewezen kan worden (wat mij echt heeeeeel erg sterk lijkt, dat dit ‘objectief’ kan) dat de Nederlandse burger inderdaad over deplorabele (woord stond niet in mijn woordenboek met 63.000 woorden) politieke vaardigheden beschikt? Wordt er dan toch maar een soeverein aangesteld, die, zonder draagvlak van het volk, alles met zijn alwetende verstand maar bepaald? Of wordt de bijbel de leidraad?
Pffff… Wat kun je in godsnaam met zo’n onderzoek… Belast de WRR hier niet mee… vraag ze hoe onderwijs beter aangepakt kan worden of hoe de meest basale basis van fatsoen aangeleerd kan worden (en dat is eigenlijk al te moralistisch).

Reageer
gravatar

Hihihihihi..Leuk proefballonnetje om de democratische gehechtheid van de burgerij te testen – het blijkt gewoon te stikken van de mensen die er helemaal geen been in zien om een ander onder curatele te stellen..
En dat terwijl ze er helemaal geen erg in hebben dat de politieke vaardigheden van zowel logisch bevoorrechten met een B-opleiding als die van halfgeletterde asinorems irrelevant zijn geworden: in het kader van de EUSSR is de beslismacht voortaan immers in handen van een zorgvuldig gebalotteerde ‘elite’?
Eindelijk geen inmenging meer van deplorabel toegeruste prôles..
Blijf vooral slapen volk – uw regering waakt!

Reageer
gravatar

De onderliggende oorzaak is natuurlijk de discrepantie tussen de spreekwoorden “Spreken is zilver, zwijgen is goud” en “Wie zwijgt, stemt toe”. Deze discrepantie leidt ertoe dat degenen die ergens tegen fulmineren, hooguit in de categorie zilver zitten. De potentiële gouden reageerders houden hun mond.
Het probleem is dus op te lossen door te zorgen voor een logisch coherente set spreekwoorden. Maar wat doet de regering? Een onderzoek instellen en vervolgens geen reet!

Reageer
gravatar

Dat referendum waar we nee tegen gestemd hebben moest natuurlijk een staartje hebben.
Eers hadden we te weinig politieke kennis, nu zijn we dus niet in staat om te handelen boven het niveau van IQ 60.
Na het uitsluiten van bezwaarprocedures door Camiel, het referendum min of meer ongedaan maken in Europeese politiek zijn we dus weer een stuk verder met het einde van de democratie.
Daarnaast is het blijkbaar voor de regering interessanter om debiele stukjes te lezen op internet dan zich druk te maken over digitale veiligheid ter bescherming van privacy etc.

Reageer
gravatar

Mijn beschte iedereen. Hun zegge wel dat de burger het niet goet doed, maar ondertusse vulle hun hun zakke en rije de treine niet, maar dat komt ook doordat Balkie liever zen zakke vult dan dat ie sneew gaat ruime voor de treine en zo zijn ze allemaal schurke, behalve geert, maar die is dan weer moslim, op de kommenist wauter bos na dan, maar die draait met alle sneew mee en de snelweg is ook wit, maar ik kan tog geen auto betale van me bijstand en zwartklusse

Reageer
gravatar

Het is niet zozeer de Nederlandse burger, als wel de Nederlandse ‘boer’ die hier ter discussie wordt gesteld. Die is zich in de laatste jaren door een plotselinge verstaanbaarheid gaan vereenzelvigen met de politiek. Plots was daar de stem van Wilders en wist ook Jaapie Knol waarover het ging, werd politiek Den Haag wetenswaardig. Nu ook links aangewakkerd door rechts Gilles-de-la-Touretterig uit zijn bek begint te schijten, voelt de buurman van Jaapie zich daar ook steeds meer thuis. ‘Oh oh Den Haag’, klinkt er momenteel met een dreunende bas via het open raam door de straten en portieken van het lompenproletariaat; en voilà! een nieuwe protestgeneratie staat langzaam op… om vervolgens echter weer te gaan zitten. Want dankzij het internet hoeven ze de straat niet meer op; bovendien ligt daar nu sneeuw en is het veel te koud. – Ja, de diepe, verheven stemmen van een Pieter-Bas en Jankees zijn allang gevlogen, naar betere oorden. Die laat het huidige klimaat hier ongemoeid. Logisch.

Reageer
gravatar

Het is dat ik al wat meer artikelen hier heb gelezen.
Maar ik denk echt dat hier een kern van waarheid in zit, zeker zolang een zeker persoon met een lelijk kapsel meer dan 0 zetels heeft!
Inderdaad Niels, helemaal mee eens. Beter gezegd iedereen die een studie heeft gedaan waarvoor toelatingseis is VWO WisB

Reageer
gravatar

De stem van mensen die wiskunde hebben gestudeerd zou zwaarder moeten tellen; zij hebben immers kennis van de logica. Zij zouden in staat moeten worden geacht de kul en flauwekul van verkiezingsprogramma’s te doorzien.

Reageer
gravatar

Meer bezuinigen in het onderwijs lijkt me de remedie tegen de crisis. Laat al die intellectuele docenten eens met hun handen werken, in plaats van om de haverklap vakantie te vieren!

Reageer