Het is fijn maar wat vindt Calvijn?

De moderne zondaar zonder erkenning van de zonde

Westerse mens! Gij die meende het geloof van u af te kunnen schudden. Ha, het heft in eigen handen nemen zoudt gij. Gedreven door het kinderlijke gedachtegoed van Nietzsche moest en zoudt gij uw eigen identiteit creëren. Uw God, dood was hij, ‘lang’ leefde de Oppermens!

Doch ziet, Westerse mens: uw moderne Ik blijkt een kaartenhuis. Gij die meende uzelve te scheppen, gij die Gods ondoorgrondelijke transcendentie verving door een broos surrogaat, gij moderne zondaar; verwijder de schellen van uw ogen en ziet: een ongekende controlezucht ontwaakte in u. Een werkelijk, wankelend zelf dat in schril contrast staat met het wenselijke Goddelijke. De druk om het Onbereikbare, Wenselijke Zelf te bereiken doet u bezwijken. Uw remedie hiervoor: pillen en een gesprek op de bank. Alsof de zondeval zichzelve laat tenietdoen met een goed gesprek.

Oh, zoude de zonde, die ‘imaginaire’ zonde, verworpen worden. Incompetentie, angst, melancholie, leegheid, verlamming, zij zouden zich vermalen zien als waren zij lammeren tussen des leeuws hongerige kaken, zo weerklinkt de echo van uw illusie. Doch ziet: het lijden blijkt nog immer alomtegenwoordig; en gij, de mens, doopt het slechts om tot ‘ziekte’. Was uw afzwering van de zonde ooit bestempeld als bevrijding? Mens, beraadt uzelve! Gij, die uzelve vastklampt aan experts, dokters en therapeuten die uw compulsieve mechanismen manipuleren naar een ‘gezonde’ staat. De ‘zieke’, zo dopen zij u, en gij verwordt tot object.

Ontwaakt, Westerse mens, ontwaakt! God kent geen ziekte. God kent generlei pathologie. God kent geen psychose, neurose, borderline, Oedipus of fobie. Gods oog is geestelijk. Ja, God kent slechts de zonde.

Mens van vandaag, in uw verwaandheid en eerzucht, in uw door zelfliefde verkozen eerzucht, Kunt gij uzelve nog doorgronden? Heeft gij de moed om in uzelve af te dalen, om zo te leren uzelve neder te buigen, te onderwerpen en uw lijden te erkennen? Mens van vandaag, herstel uw zonde in ere. Zij is slechts daar om u dienen.

Het Absolute is daar, seculiere mens, daar waar gij zijt, sinds gij het afzwoer. Koester Het en Het zal u koesteren. “Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde.” (Jn:9:41)

Johannes Calvijn, MMIX


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Kees22 in nummer 7. De spijker op zijn kop, de eikel in den dop, JP als PM of MP een flop. Kan iemand deze stoere , uit de Zuidhollandse klei getrokken, CDA’er uitleggen dat een stug volgehouden leugen alleen in de politiek een waarheid wordt.
De gewone man denkt er het zijne van en stemt dan toch weer massaal voor het CDA, kan iemand mij dit uitleggen?

Reageer
gravatar

@Bus Showfeur: Dat bedoel ik juist: het katholieke geloof is zo veel eenvoudiger dan het Calvinistische! Accepteer jezelf: ik ben OK, jij bent OK. En als je dan toch iets verkeerds doet: gewoon schuld bekennen, boeten en klaar. Iedereen maakt fouten, dat kan gebeuren.
Eigenlijk is het katholicisme heel modern, afgezien van de kerk dan, met die paus en achterlopende bisschoppen.

Dat is handig: de mogelijkheid van bewerken. Kan ik typefouten verbeteren!

Reageer
gravatar

@Kees: Néééé…!!! Géén wees gegroetjes en andere RK-ramsj. Dat wordt een heel nieuw pakket stellingen aan de deur nagelen. (Zou de deur daar groot genoeg voor zijn?)

Reageer
gravatar

Volgens mij is t antwoord, zoals vaker, 42

Reageer
gravatar

“God kent geen psychose, neurose, borderline, Oedipus of fobie.”

Waarom zadelt hij ons daar dan mee op? Vraag ik u af.

Reageer