Corrigerende tik op universiteit succes

Theologische Universiteit boekt goede resultaten

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) werkt al jaren succesvol met de ‘corrigerende tik’. Dankzij de godvruchtige tik op de billen is er volgens de universiteit minder schooluitval. Het slagingspercentage van de TUA is dan ook aanzienlijk hoger dan dat van seculiere studies als Coastal and Marine Engineering and Management, Wijsgerige Antropologie en de Togamaster. Abbink hoopt dat meer docenten de succesformule van de TUA zullen volgen.

Theodor Abbink, hoogleraar ‘rechte leer’ aan de TUA riep vandaag in zijn college ‘Roede: Slijpsteen van de geest’ ook seculiere universiteiten op om fysiek te doceren, uit liefde voor de student. “Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft tuchtigt hem reeds vroeg (Spreuken 13:24).” Aldus de gepassioneerde boodschap van de hoogleraar aan al zijn ‘collegae in den lande’.

Bovendien hoopt Abbink dat ook docenten in lagere onderwijsvormen zijn boodschap zullen horen en de tik in hun lespakketten opnemen. “Aangezien wij een universiteit zijn kunnen we nooit echt vroeg beginnen. Het zou voor ons een zegen zijn als het middelbaar onderwijs en vooral de basisscholen en crèches hun Bijbel beter zouden toepassen en af en toe eens een flinke tik op de billen uitdelen met het heilige boek.”

De corrigerende tik helpt volgens Abbink goed tegen domheid. Iets waar volgens de hoogleraar op universiteiten ‘geen plaats voor zou moeten zijn’. “Is dwaasheid vastgehecht in het hart van een knaap, de tuchtroede zal haar vandaar verdrijven (Spreuken 22:15),” is dan ook de boodschap van Abbink, die hoopt dat steeds meer docenten het IQ van hun pupillen af en toe een paar punten omhoog slaan.

Volgens Abbink moet de corrigerende tik niet overdreven vaak worden toegepast, maar wel met enige regelmaat en natuurlijk alleen uit liefde. “Sommige studenten in de Randstad doen jaren over hun scriptie. Bij ons gaat dat niet zo. Je ziet dat een flinke tik op de twee zachte kussentjes (die God volgens de hoogleraar niet voor niets geschapen heeft, red.) zo’n jongen of meisje uit de roes haalt en over de streep trekt om weer werk van het leven te maken. Dankzij een paar godvruchtige klappen heeft zo’n kind weer een toekomst, perspectieven en waarschijnlijk snel een goede baan en een leuk gezin.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Dank voor de waarschuwing, hans! Mijn typesnelheid ligt nogal laag, daar ik ook niet zo snel spreek. Ik zal gauw een tweede toetsenbord aanschaffen, opdat ik na twee schokken de nieuwe kan aansluiten en overnieuw beginnen. Zou het helpen als dat een snoerloos exemplaar is? Wellicht kunnen de schokken niet via bluetooth worden doorgegeven?

Reageer
gravatar

In de computer industrie wordt nu ook geëxperimenteerd met het geven van kleine maar oplopende schokken via het toetsenbord.

Bij teveel type fouten zal een kleine stroomstoot via de computer worden doorgegeven aan de gebruiker via het toetsenbord. Ook bij een te lage snelheid zal een lichte stroomstoot gegeven worden.

Gebruikers die volharden in slecht type werk of te langzaam werken, zullen na een aantal incidenten een hogere schok krijgen.

Er wordt nog overlegd of na 3 cruciale fouten de terminale schok gegeven moet worden. Vooral de vrees dat het toetsenbord of de monitor schade zal oplopen door het voorover vallende lichaam, baart de onderzoekers grote zorgen.

Reageer
gravatar

Mijnheer Showfeur, ik begrijp uw bedenkingen ten aanzien van mijn uitlating als zou ik zijn voorgelogen.
U moet echter begrijpen dat het antwoord mij werd gegeven door een jongedame van grote schoonheid.
Haar engelachtige voorkomen, hemelsblauwe ogen, weidezachte billen die wellicht te wijten waren aan het achtergebonden kussen en toch zeker ook haar zoetgevooisde stemgeluid maakten mij zodanig week dat ik op dat moment alles geloofd zou hebben.
Ik zou u moeten danken voor het openen van mijn ogen en in het vervolg mijn goedgelovigheid laten varen.

Reageer
gravatar

Gelukkig dat de TUA ons eindelijk weer op het rechte pad zet. Jammer dat men nog vergeet te vermelden dat wat Mattheus zegt over de wang (je weet wel, dat ding waarop je mag meppen, en dan ook de andere moet laten meppen) eigenlijk ook over het zachte achterhangsel gaat. Matje was echter wat preuts, en drukte zich derhalve wat cryptisch uit.
De katholieke Theologische Universiteit van Leuven had overigens nog een andere interpretatie van de in zowel OT als NT genoemde kastijding. Tuchtiging/kastijding zou staan voor voortplanting, vandaar ook de uitdrukking “van bil gaan”. Een zeker niet kansloze theorie gezien het hoofdthema van het laatste vaticaans concilie: “Gaat heen, en vermenigvuldigt u.”

Hoe het ook zij. Als gevolg van zware tuchtiging ben ik geworden tot wat ik ben: een godvrezend atheïst met rode billen, pardon, koontjes.

Reageer
gravatar

Nou, nou, nou, Gijsbert toch! Voorgelogen is wel een heel zware kwalificatie, hoor. Laten we zeggen, dat uit het scala waarheden, er één van mindere orde is gepresenteerd, als De Waarheid. En zelfs dat staat nog niet vast.
Hadden de jongelingen niet een beschadigd imago? Hield het dragen van het achterbind-kussen soms geen enkel verband met voornoemd beschadigd imago? En wees eerlijk: heb je dan specifiek gevraagd naar de allerbelangrijkste reden voor het dragen van dat kussen?Als je naar zomaar een reden hebt gevraagd, ben je wel heel goed van een antwoord voorzien, moet ik zeggen!

Reageer
gravatar

Ten eerste: mochten er lieden zijn die mijn naam herkenbaar mocht voorkomen dan klopt dit.
Mijn roepnaam is Gijs. Echter, na het bestuderen van mijn reisbescheiden ontdekte ik dat mijn volledige naam Gijsbert is. Dit met name ook voor degene die het niets interesseert.

Maar terug naar de actualiteit zijnde het bovenstaande artikel.

Het toeval wil dat ik in gemeente Apeldoorn woonachtig ben en ik regelmatig in de buurt van de Theologische Universiteit lieden, welke aanzienlijk jonger zijn dan ikzelf,
zie rondlopen voorzien van een kussen rond de billen.
Navraag leerde mij dat dit was wegens een beschadigd imago.
Het hier getoonde artikel vermeldt echter een andere reden.
Gezien de gebleken betrouwbaarheid van ‘s lands beste journalisten in dienst van De Speld kan het niet anders dan dat men mij voordien heeft voorgelogen.

Reageer
gravatar

@TK: Wat een goede promotiefilm! Je ziet hier duidelijk aan de lange wachtrijen hoe populair de universiteit is. Ook zie je de ontwikkelingen in de opvoedende tic… pardon: tik: van de eenvoudige enkelvoudige billenkoek tot aan de tweeslaags dubbelkoek, in dit speciale geval in stereo toegediend. Ook zien we duidelijk een differentiatie naar de dagen van de week.
Het water loopt mij in de mond en dun door de broek. Oh, was ik nog maar jong genoeg om mij in te kunnen schrijven!

Reageer
gravatar

Steev: een schokkende constatering! Maar is het wel Bea? Van de oude Bernhard is het een publiek geheim dat hij graag de billen en andere plezierig zachte lichaamsdelen van dames van minder koninklijk allooi dan Bea of Juul tuchtigde. Het lijkt er nu op dat Paul Tang zijn werkterrein heeft verlegd van gevoelige documenten naar zo mogelijk nog gevoeliger foto’s.

Reageer
gravatar

Wel heb ik hier en waarachtig van je ginder en van je hopsasa! Zien wij hier op de foto hoe wijlen prins Bernhard zijn oudste telg Bea tuchtigt? Gaat hier de beschte man postuum een affaire tegemoet welke Lockhead zal doen verbleken? Wie HET weet mag ‘HET’ zeggen!

Reageer
gravatar

@Rsva: Het zal u niet euvel geduid worden. U hebt klaarblijkelijk de strekking van dit hoopgevend artikel niet helemaal begrepen. (Niet ieder is getuchtigd geschoold geraakt, zullen we maar denken) Het betreft hier niet een vuig clubje, dat zich aanmatigend de titel universiteit toeeigent. Het betreft hier de alom gerespecteerde en onvolprezen Theologische Universiteit Apeldoorn.
De kwalificatie ‘malloten’ is niet alleen voor uw rekening, zij is ook geheel en al ten onrechte.
Zie toch eens hoe zeer de studente in de afbeelding reeds tot inkeer komt! Zij schijnt zelfs reeds haar zwoegende docent te waarderen om zijn rechtgeaardheid en inspanningen, haar te doen weerkeren op het moeizaam begane pad der theologische studeie. Wie zou daar niet voor in vuur en vlam geraken?

Reageer
gravatar

De titel “universiteit” zou toch beschermd worden na een aantal incidenten met allerlei dubieuze tenten die zichzelf ook zo gingen noemen?
Als dit geen reden om dat héél snel door te drukken dan weet ik het ook niet meer, wàt een malloten zeg.

Reageer
gravatar

Reeds vele jaren geleden wist ik de hand te leggen op een prachtige foto waarop Balkenende een pak voor de billen krijgt van onze monarche. Het betreft hier een publicatie van de Staatskrant!

Reageer
gravatar

@Piet Hein: Eén voordeel, tenminste één voordeel van die creationisten boven de achterhaalde evolutionisten is dat ze tenminste iets hebben om mee te slaan.

Evolutie had niets om mee te slaan, maar het ontplofte wel. Zolang het beginvraagstuk niet is opgelost, is de rest verloren moeite. Of begin jij je huis ook te bouwen bij het dak?

Reageer
gravatar

Ik ben een beetje bezorgd dat bij de studie geologie de corrigerende tik met een hamer plaats zal vinden. In de regel is dit slecht voor de studentenaantallen, en het is ook zeker niet bewezen dat een klap met een hamer domheid oplost. Maar misschien is dit wel deel van het plan van die vuige creationisten in Apeldoorn…

Reageer
gravatar

De trend breidt zich uit: bij de opleiding Informatica wordt sinds een paar jaar gebruik gemaakt van fysieke straffen om problemen met computers op te lossen.
Veel hardwareproblemen worden al traditioneel met een corrigerende tik opgelost; er wordt nu onderzoek gedaan naar softwareproblemen.
Woordvoerder Johnson van Microsoft: “Als een programma niet precies doet wat de gebruiker bedoelt, is de computer ongehoorzaam, en moet als zodanig kunnen worden behandeld.”
Men gaat er van uit dat deze tak van onderzoek over enkele jaren tot meer gebruikersvriendelijke software gaat leiden.

Reageer