Rekenkamer waarschuwt: PVV te duur

Kosten-batenanalyse zwaar in het rood

De PVV is de staat op financieel vlak een blok aan het been, zo valt te lezen in het jaarlijkse onderzoek “Kosten en Baten Tweede Kamer” van de Algemene Rekenkamer. Vooral de persoonsbeveiliging van partijleider Geert Wilders kost de staat handenvol geld. Minister van Financiën Wouter Bos, die het rapport in ontvangst nam, kan meekomen in de redenering: “Het is natuurlijk zijn goed recht om zich de woede van een wereldreligie op de hals te halen, maar het zijn u en ik, hardwerkende Nederlanders, die voor de kosten opdraaien.”

Een andere kostenpost is volgens de Rekenkamer het grote aantal kamervragen dat de relatief kleine fractie van de PVV stelt. Onderzoeker Flemmo te Gader: “Dat zijn dure grappen, vooral als de beantwoording interdepartementale afstemming nodig heeft. Bijkomend probleem is dat op de meeste vragen geen zinnig antwoord te formuleren is. Het zou wat dat betreft wenselijk zijn als de heer Wilders wat minder wijsneuzerig zou doen en zich gewoon zou richten op zijn kerntaak: de volksvertegenwoordiging.” De Rekenkamer noemt verder nog de vele rechtszaken en aangiften die tegen Wilders lopen als voorbeelden van excessieve belasting van staatsmiddelen.

Het is nog onduidelijk welke conclusies het kabinet op basis van het onderzoek trekt. Overwogen wordt om Wilders het land uit te zetten. Minister Bos: “De deportatie van Ayaan Hirsi Ali naar de Verenigde Staten was financieel gezien een gunstige zet. Bovendien heeft de heer Wilders veel financiers in de VS, dus waarom is hij niet allang zelf vertrokken?”

De PVV reageert verontwaardigd op het rapport. “Het is zeer ongepast om onze partij op deze manier te beoordelen. Typisch weer dat Haagse kosten-batendenken! De partij heeft een mandaat van de kiezer en dat geeft ons het recht om van alle voorzieningen van de staat gebruik te maken. Dat laten we ons niet afpakken door zo’n onderzoekje,” aldus een boze Hero Brinkman.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Hoi redactie,

Ik heb zojuist per abuis bij de “De Speld Kiest” bij nader inzien op de vraag wat ik graag verboden had in kleine cafés het verkeerde antwoord aangevinkt.
Kunt u deze stem terugdraaien zodat ik hem opnieuw kan doen?
Ik had Tapirs en Bananen aangekruisd, maar daar ik deze beide kodig vindt had ik liever Monstertrucs en CO2 uitstoot gedaan.

Alvast dank en met groet,

Johan

Reageer
gravatar

Hee,Haes,beter een oude opel die afbtetaald is,dan jij,die je eigen in de schuld steekt,voor een nieuwe auto,die van de bank is,dus – zullen we een keer thee drinken (edit redactie)?

Reageer
gravatar

Nou Piet Hein, je moet Sjaak niet zo stangen hoor. Al die moslims krijgen tenslotte zomaar een BMW cadeau – dat is immers het lokkertje waarmee links ze hier naartoe haalt -, terwijl hij het moet doen met een oude Opel Kadett.

Reageer
gravatar

Hoe is het mogelijk,de goudzoekers komen hier binnen met bosjes tegelijk,ze krijgen een aangekleed huis,een BMW om hun uitkering op te halen en Geert is te duur?Hoe zat het met dat moslim wijf hirsh ali,die eerst de moslims afzeikt en vervolgens weg ging naar die bush mongool en vervolgens weer terug kwam en wie betaalde dat wijf d,r veiligheid?
Wat een stelletje slappe mongolen zijn jullie allemaal!

Reageer
gravatar

“ik heb alleen wat tegen de uitwassen van Limburg.”

Volgens mij heeft die witte kuif ook wat tegen uitwassen, van kleurspoeling wel te verstaan.

Reageer
gravatar

‘Verder heb ik niets tegen Limburg – ik heb alleen wat tegen de uitwassen van Limburg.’

Precies, Piet Hein! Dat kan ik helemaal onderschrijven. Ik zou er zélfs nog aan toe willen voegen dat mijn beste biertjes ook Limburgers zijn.

Reageer
gravatar

Steev, amice, satire is een goede oude Nederlandsche traditie – maar helaas geen Limburgsche.
Verder heb ik niets tegen Limburg – ik heb alleen wat tegen de uitwassen van Limburg.

Reageer
gravatar

Kleine correctie@Kees22: “…de bankdirecteur betaald niet, hij betaalt.” Dat is natturlijk toch niet conform de werkelijkheid. De juiste tekst kan zijn: ” de bankdirecteur betaalt niet.” of het moet zijn: “de bankdirecteurwordt betaald.”

Reageer
gravatar

@Aandevoorzitter: Geniaal, de spijker op zijn kop.
Dus extra jammer van de elementaire spelfouten: de bankdirecteur betaald niet, hij betaalt.

Reageer
gravatar

Zie ook de antwoorden die de PM gaf op de vragen van de PVV over de kostenbatenanalyse.

http://www.aandevoorzitter.nl/2009/07/21/wat-kost-dat-dan-niet-westerse-allochtonen/

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan het voltallige kabinet (oa OCW, WWI, EZ en FIN) over de kosten die de staat maakt voor niet-westerse allochtonen en de inkomsten die hier tegenover staan. (Ingezonden 17 juli 2009)

Voorzitter,

Namens het voltallige kabinet vraag ik om uitstel in de beantwoording van de vragen van het lid Fritsma (PVV). Hij vraagt zich af of de bijdrage aan de maatschappij in financiële zin van de niet-westerse allochtoon aan de maatschappij positief is. Leveren die lui nog wat op, of vreten ze van mijn belastinggeld, om in PVV termen te spreken.

Het uitstel is nodig omdat de PVV vraagt naar iets heel fundamenteels; Wat is een mens nu waard. Willen we die vraag helder kunnen beantwoorden, dan zullen we voor iedere Nederlander Activity Based Costing moeten toepassen. Dit zal een integrale beeld moeten geven, hetgeen niet alleen zichtbaar maakt welke inkomsten deze Nederlander voor de Staat oplevert en wat de Staat rechtstreeks aan deze Nederlander overboekt. Nee, deze calculatie zal veel verder moeten gaan.

Laat ik u een klein voorbeeld geven van hoe iets dergelijks in het werk gaat. Laten we een bank-directeur evalueren over de afgelopen vijf jaar en over de komende vijf jaar. Kijken we nu alleen naar de belastinginkomsten die dit persoon heeft opgeleverd, dan zien we dat dit in absolute termen best hoog is. Helaas is het wel zo, dat relatief gezien de bank directeur minder belasting betaald dan een bijstandstrekker. Zo bekeken, dan valt er in ieder geval nog wel wat te halen. Kijken we verder naar deze bankdirecteur, dan blijkt dat deze in het verleden meermalen van de generositeit van de Nederlandse Staat heeft mogen profiteren, vaak op de betere borrels en handelsmissies. Maar goed, tot nu toe nog een batig saldo.

Maar nu komt het. Het gaat niet ver genoeg om alleen te kijken naar de persoon. Nee, het gaat hier om de activiteiten van de persoon. Kijken we op deze manier naar deze bankdirecteur, dan hebben we het hier absoluut over een loss-leader. 16,8 miljard euro heeft deze meneer alleen al direct gekost aan de Staat. En, helaas, dan zijn we er nog niet. Vele arbeidsuren zijn er besteed op diverse ministeries. Vele advocaten zijn tot de nacht toe opgebleven, allemaal werk, dat geld kost. Schaarse alternatief aanwendbare middelen die een minder renderende bestemming gekregen hebben. Niet alleen dat, maar het gedrag van deze ene bankdirecteur heeft een nog veel bredere impact gehad. We hebben het hier over gezondheidsklachten, beschadigde reputaties van Nederland en van individuele personen tot zelfs zelfmoord toe. Het is al met al niet weinig.

Een dergelijke calculatie maken met niet-westerse allochtonen stuit op vergelijkbare problemen. Hoe waarderen we een schoon toilet? Hoe waarderen we die mevrouw die geen belasting betaald over haar inkomen maar wel een oude dame van 85 helpt om thuis te blijven wonen (hiermee de maatschappij enige tienduizenden euro’s besparend). Hoe waarderen we het niet-westers allochtoon gezin in Wassenaar, dat alleen al bijna 2 miljoen in bijstand ontvangt. Het beslag dat dit gezin legt op de bijzondere bijstand is nog een veelvoud. Echter, deze mensen zijn weer niet te beroerd om hoogst regelmatig op te komen draven voor allerlei folklore en als internationaal visitekaartje van Nederland.

U begrijpt, het kost even om iedere Nederlander te waarderen. Er zijn nu felle discussies over de waarde van een chagrijnige, rokende, bierdrinkende ex-Amsterdammer en buschauffeur in Almere. Het heeft nog nooit iemand een positief gevoel gegeven en nog nooit iets positiefs bereikt, maar het betaald netjes zijn belastingen. En indirect financieren die belastingen weer dat stuk chagrijn.

Concluderend voorzitter, we zijn nog even bezig om de bijdrage van iedereen te kwantificeren. Mocht u nog een waarde kunnen geven voor vriendelijkheid en verdraagzaamheid, wij horen het graag.

P.S. Van onze kant is de vraag en wat doen we dan met al die mensen die de afgelopen vijf jaar niks opgeleverd hebben en dat de komende vijf jaar ook niet meer zullen doen? Oftewel iedereen tot 20 jaar en vanaf 65 jaar?

Reageer
gravatar

Over de inhoudelijkheid van PVV en de precieze kosten-batenanalyse wil ik mij nu niet uitlaten. In het oog springt echter, dat ook op termijn weinig opbrengst vanuit Wilders te verwachten zal zijn. Om puur economische redenen kan in deze crisistijd dus niet anders geconcludeerd worden dat -hoe naar dat ook is- Wilders zal moeten worden wegbezuinigd. Niet verbannen, niet wegsturen, maar gewoon wegbezuinigen. Aan minister van financiën Bos de schone taak om de begroting aan te passen!

Reageer
gravatar

Dit onderzoek klopt natuurlijk in grote lijnen, maar Flemmo te Gader formuleert het verkeerd. Het is niet zo dat op de vragen van de PVV geen zinnig antwoord te formuleren is. Het probleem zit hem erin dat het geen zinnige vragen zijn, waardoor er gewoon geen antwoord, zinnig of niet, op bestaat. Toch wordt men gedwongen enig antwoord te formuleren en dat kost tijd en geld.

Reageer