Centrum-extremisme rukt op

Nieuwe politieke beweging accepteert 'niets dan nuance'

Er waait een nieuwe politieke wind door Nederland. Waar historisch gezien de meest overtuigde activisten zich aan de uiteinden van het politieke spectrum bevonden, begint een nieuwe vorm van politiek ook in Nederland voet aan de grond te krijgen. Het centrum-extremisme, of CE, krijgt steeds meer aanhangers. De politieke beweging richt zich op het midden van het politieke spectrum, en wil daar de ‘spinrag van apathie’ wegslaan. Waar het politieke midden veelal het terrein was van gereserveerde partijen met vertrouwen in het poldermodel, komt daar als het aan de nieuwe lichting politiek talent ligt een abrupt einde aan.

“Het moet eens afgelopen zijn met dat laffe gedoe in het midden. Wij willen daar een krachtige stem zien, een stem van rede, die desnoods met extreme middelen zijn standpunten afdwingt” aldus Steven Kapteyn, beoogd lijsttrekker van MiddenDoor. “Onze beweging heeft duidelijke historische wortels. Aristoteles legde met zijn deugdenleer de fundering: in zijn filosofie is de deugd precies de middenweg tussen twee uitersten. Onze positie is dan ook om de middenweg te vuur en te zwaard te verdedigen. In onze optiek dreigt het belang van de boodschap van de nuance te verdwijnen door naïef idealistisch links en xenofobe volksmening van rechts.”

De partij geeft daarbij aan ook geweld niet bij voorbaat af te keuren. Een genuanceerd standpunt over de hypotheekrenteaftrek, een weloverwogen uitgangspunt wat betreft de eventuele vlaktaks en een bestudering van de diverse argumenten wat betreft het drugsbeleid moeten desnoods kwaadschiks worden verdedigd. “Wij zullen zeker niet direct tot aanslagen of geweld overgaan, maar uitsluiten kunnen we het niet. Daarvoor staat er te veel op het spel”, aldus Kapteyn.

De precieze invulling van het partijprogramma is nog niet openbaar gemaakt. “Genuanceerd, dat is één ding wat zeker is. Wat dat betreft willen we geen millimeter wijken”, stelt Kapteyn. De lijsttrekker noemt het ingrijpen bij het nationale bankwezen als voorbeeld. Teveel directe overheidsinvloed kan een beklemmende werking op de markt hebben, tegelijkertijd is onbegrensde kapitalistische decadentie voor niemand goed. “Daarom zijn wij er 100% van overtuigd dat er goed doordachte, juridisch haalbare maatregelen moeten worden genomen die de enerzijds de maatschappelijke onrust vertegenwoordigen, maar anderzijds bankiers niet publiekelijk aan de schandpaal te nagelen of de internationale realiteit uit het oog te verliezen. Met een partij die er ook maar enigszins anders over denkt kunnen wij niet om de tafel gaan zitten,” aldus een gedecideerde Kapteyn.

Volgens peilingen van Maurice de Hond zou de partij van Kapteyn kunnen rekenen op tussen de 0 en 19 zetels. “De bewust zwevende kiezers, dat is onze achterban. Wij zullen ze leiden in deze strijd tegen de uitgesproken mening en het eenzijdige standpunt. Koste wat het kost.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Men vindt zichzelf Holland niet waard?
Als iemand zichzelf zelfs de laagste groep Nederlanders niet waard vindt, wat schiet er dan nog over? Alleen onder de grond ligt men nog lager, dus trek Uw conclusies, zou ik deze mensen willen zeggen.
Dat een bed-and-breakfast in de Provence nog lager zou zijn, noem ik een Umwertung aller Werten. Al was het maar omdat men ter plaatse eerder zal spreken van lit et petit déjeuner.

Reageer
gravatar

@diederik: heb je alreeds van de allerallernieuwste trend binnen het rechts-extremisme gehoord? Het betreft hier het zgn ‘autofascistisch gedachtengoed’. Neen, het betreft hier geen fascisme jegensch de automobiel. Hier is sprake van verregaande zelfhaat, zelfs zover gaand dat men zichzelve deporteert! Men vindt zichzelf Holland niet waard en uitspraken als ‘Ik ben alleen nog maar goed voor een bed-and-breakfast in de Provence’ zijn hierbij niet van de lucht. Waakt u allen! Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer een politieke partij van dien aard het Haagsche strijdtoneel bestormt!

Reageer
gravatar

Inmiddels is ook al een gematigde extreem-rechtse beweging opgestaan: “Ook wij pleiten uiteraard voor het deporteren van alle buitenlanders, maar dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag en bovendien liggen er tal van juridische obstakels waar nog nader naar gekeken moet worden.”

Reageer
gravatar

Kapteyn is een eerste stap, maar is er ook een Steurman, die de koers MiddenDoor bewaakt?

Reageer
gravatar

Wat gebeurt er als deze groep radicaliseert? Komt er straks een keurige Jan Modaal bij het Binnenhof, haalt zijn explosief defecte Senseo tevoorschijn, roep “PECHTHOLD HAKBAR!!” en explodeert met de geur van verse AH roodmerk koffie.

Reageer