Thieme uit opinie met kunstwerk

'Complexiteit van problematiek niet in woorden te vatten'

Marianne Thieme, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, heeft in een recent optreden in de Tweede Kamer op unieke wijze uiting gegeven aan haar opinie over de mogelijke Europese wetgeving inzake zomer- en wintertijd. Toen haar fractie het woord mocht nemen plaatste Thieme een kunstwerk op het spreekgestoelte om vervolgens zwijgend terug te keren naar haar zetel.

Het kunstwerk, vervaardigd door de Finse beeldend kunstenaar en avant-gardistisch tuinslangontwerper Sappi Kuskonen is gemaakt uit bamboe, PVC, draadstaal en recyclebaar wrakhout. Het symboliseert volgens de kunstenaar ‘de vergankelijkheid van de vergankelijkheid an sich, voor de mens primitief bevatbaar in het begrip ‘tijd”.

Volgens Thieme zou een mondelinge toelichting op het werk de kracht ervan ondermijnen door ‘af te dwalen naar het dwaalspoor van de verbale communicatie’. Niettemin lijkt een zekere boodschap van het werk over te komen. Reacties uit de kamer zijn vooralsnog voorzichtig positief. Femke Halsema kon zich goed vinden in de positie van Thieme. “Europa is een hele lastige kwestie, waar wij intern ook mee hebben geworsteld. Op het vlak van de zomer- en wintertijd liggen duidelijk kansen, maar het gevaar van een log anoniem bureaucratisch monster op de loer. Dat is een tegenstelling die zich lastig in woorden laat vatten, en ik denk dat Thieme dat spanningsveld hier heel mooi weergeeft”. Vice premier Wouter Bos was minder concreet met zijn feedback: “Ongewoon, dat is het zeker”

Binnen haar eigen partij is lovend gereageerd op het statement. “Vaak willen politici in de tweede kamer liever hun eigen stem horen dan oplossingen aandragen. Die ellenlange Haagse monologen. Dat gezwatel in de Tweede Kamer altijd”, sprak Esther Ouwehand, tweede op de lijst van de PvdD , “Hier gaat zo veel meer kracht van uit”.

Uitspraken over de uiteindelijke invloed van het werk lijken vooralsnog voorbarig. Een werkgroep van kunstkenners en politicologen zullen deze week het kunstwerk analyseren om de ‘verborgen boodschap tussen de regels’ uit het werk te extraheren. “Je kunt natuurlijk nooit de hele boodschap vangen”, aldus Bert Bokhoven, voorzitter van de werkgroep “maar je komt zo wel heel veel te weten”. Verwacht wordt dat naast de visie over zomer- en wintertijd uit de analyse beleidslijnen over dierenwelzijn, vervoersbelasting en toetredingseisen zullen voortkomen.

Thieme zelf geeft geen verdere interviews over het kunstwerk, omdat dat ‘afbreuk doet aan de authenticiteit’. Wel geeft ze aan eventuele skeptici met een schilderij van weerwoord te willen voorzien. Balkenende heeft vooralsnog geen reactie gegeven op het ongewone statement. Bronnen op het Binnenhof beweren dat de premier sleutelt aan een eigen kunstwerk, waarmee hij de ‘emotionele achtbaan van 4 wankele kabinetten’ wil uitdrukken.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Redactie vaste prik
Ik zie dat u een foto van mij in gebruik heeft het gebruik is vrij maar niet vrijblijvend.
Daar waar u de foto vandaan heeft geplukt staat duidelijk onder welke voorwaarden u de foto mag gebruiken graag had ik dat u aan de voorwaarden voor hergebruik voldoet n. Mijn Naam + een licentie waaronder de foto is vrijgegeven
zie de voorwaarden van wiki
gr Roel Wijnants- roel1943

Reageer
gravatar

Ik was vandaag in Utrecht. En ergens (hoek Vredenburg-Neude, dat drukke kruispunt op de hoek van de markt? ik ben niet zo thuis in Utrecht) lagen er wat merkwaardige fietsonderdelen op de grond. Merkwaardig om hun samenhang. Bij nader inzien bleken ze op merkwaardige wijze aan elkaar gelast te zijn.
Duidelijk een statement. Ik zal daar nog lang door geïnspireerd worden.

Ik ken het werk van Thieme niet want ik heb helaas de uitzending gemist. Het is wel een verfrissende, nieuwe, intrigerende manier van non-verbaal communiceren.
Ik ben benieuwd of Balkenende een antwoord op hetzelfde niveau kan geven. Hij lijkt me geen begaafd vormgever.

Verdere vragen: hoe zal een en ander genotuleerd worden en kan de kamervoorzitter onheuse kunstwerken tot de orde roepen?

Reageer
gravatar

Ben zeer benieuwd naar het ongetwijfeld sterk Dali-achtige karakter van dhr. Balkenendes werk, hoewel er een grens is aan surrealisme. Sommige zaken kun je gewoon niet vatten in een schilderij.

Reageer