Dehaene omarmt anarchosyndicalisme

België wordt socialistische speeltuin

Na zorgvuldige weging van de alternatieven die nog open staan voor het op instorten staande staatsbestel van onze zuiderburen heeft beoogd interimpremier Jean-Luc Dehaene een uitdagend nieuw voorstel gepresenteerd: hij wil de staat opbreken in een aantal autonome regio’s, die zullen functioneren volgens de principes van het anarchosyndicalisme.

De socialistische stroming, die al enige tijd aan populariteit had ingeboet na een stormachtig begin onder inspiratie van Pierre-Joseph Proudhon, is een verrassende keuze van de christendemocraat. De aanhangers staan het opheffen van de staat voor, met het middel van de vakbond. In plaats van het kapitalisme stellen aanhangers de wenselijkheid van een samenleving waarin arbeiders en boeren directe controle over het land en de productiemiddelen hebben en zich via raden direct vertegenwoordigen. Iedere burger kan gelijkelijk delen in de opbrengsten, iets wat na de graaicultuur van de afgelopen jaren bij Fortis wellicht verwelkomd mag worden.

De positie van de Belgische koning levert nog wel enig hoofdbrekens op. In het huidige voorstel is er rekening mee gehouden om in een straal van 10 kilometer rondom de paleizen van het Koninklijk Huis een aantal vrijstaten in te richten, waarbinnen de koning weer absoluut monarch wordt. Of hieraan ook de aan zijn overgrootvader Leopold II verleende rechten verbonden zijn, is op dit moment nog onduidelijk.

Verder blijft de vraag of de nieuwe entiteiten de monetaire economie in zijn geheel zullen afschaffen, maar het lijkt waarschijnlijk dat zij geen deel meer kunnen uitmaken van de eurozone met zijn strikte budgetregels. Ook de voortduring van de vestiging van de EU en NAVO in de anarchistische commune van Brussel lijkt niet voor de hand te liggen. Dehaene zal het plan komende week met de leiders van alle grote politieke partijen bespreken.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Jean-Luc the Plumber. Misschien kan McCain nog een helpend handje toesteken. Of anders Palin met haar overvliegende buitenlandervaring.

Reageer
gravatar

Ik ben niet erg overtuigd van dit voorstel. Ik had betere ideeën verwacht van mijn landgenoot Dehaene. De loodgieter noemen we hem: hij praat niet, maar doét.
Iedereen deelt gelijk in de opbrengsten…klinkt als een déjà vu… waar heb ik dat nog gehoord?
Maar een koning met de macht van onzen aller Leopold II destijds, lijkt me écht geen goed idee, of toch niet voor Brussel. Een beter idee zou het Ardense Boussu-les-Walcourt zijn; er is daar niets te doen tenzij wat landbouw en bosbouw. Daar ginder in de bossen kan een almachtige koning geen kwaad, zolang zijn macht tot die regio beperkt blijft.
Jean-Luc Dehaene, you can do better. Yes you can!

Reageer
gravatar

Het lijkt mij een goede kans van slagen hebben. Weliswaar betekent dat in het België, dat wij zo goed kennen, dat het gedoemd is te mislukken, maar een nieuwe start betekent ook nieuwe kansen.
Het lijkt mij in deze noodzakelijk als De Haene zich ook wendt tot de Libertaire Studiegroep Gent, die reeds sinds mensenheugenis zich, naast actie-gerichtheid, op wetenschappelijke vlak met Anarchistische stromingen bezig houdt. Een voor de hand liggende oplossing mbt het paleis, is dat het letterlijk het veld moet ruimen om plaats te bieden aan de Bakoenin-weide. In de voormalige NAVO-gebouwen zal de Ferdinand Domela Nieuwenhuis Universiteit gevestigd worden.

Reageer