Kerstgedachte in Darfoer

'Khartoem laat menselijke kant zien'

De regering van Soedan heeft laten weten dat er tijdens de kerstdagen minder nadruk zal worden gelegd op massamoorden en groepsverkrachtingen in het westen van het land. Er zullen de komende week minder dorpen worden platgebrand in Darfoer en de gewelddadige aanvallen op vluchtelingenkampen worden tot een minimum beperkt. Hiermee hoopt het regime haar imago weer wat op te vijzelen. Plaatselijke militieleden hebben verheugd gereageerd.

President Al-Bashir zegt dat hij hoopt dat de rest van de wereld hiermee de menselijke kant van zijn regime zal zien. Hij sprak: “Darfoer is niet onze meest ontwikkelde regio. We zijn ons bewust van de problemen van de plaatselijke bevolking. We hopen dat de mensen daar een gezellige tijd met hun familie kunnen hebben, nu we de bombardementen op hun huizen hebben beperkt en martelingen wat minder vaak voorkomen.”

De Afrikaanse milities, die al jaren vergeefs proberen om de plaatselijke bevolking te beschermen tegen aanvallen van de arabische Janjaweed, verwelkomen het initiatief van de regering. Wel plaatsen de strijders een aantal kanttekeningen. Kwame Mpufu, militielid ter plaatse: “In Khartoem [de hoofdstad – red.] hebben ze heel veel kerstbomen. Wij zouden ook graag een kerstboom willen, met versiering en kransjes. Zo lang deze eis niet wordt ingewilligd, blijft het onrustig in Darfoer.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Zie je wel, meneer Al-Bashir is helemaal niet zo’n onaardige kerel. Ik durf te wedden, dat als je hem goed leert kennen, het best een joviale man blijkt te zijn. Hij heeft zo zijn probleemjes en is soms ligt opvliegend, daar is hij ook de eerste in die dat zal toegeven, maar het is allemaal met de beste bedoelingen gedaan en liefde voor zijn medemens is zeker zijn voornaamste drijfveer. Echter vertoont de uitvoering zo af en toe wat kleine haken en ogen, meneer draagt wel de authentieke kerstgedachte uit. Dat is iets, wat op zijn minst, lovenswaardig mag worden genoemd. Ik vind dat het beeld dat hier in de media over hem wordt geschetst toch wel eenzijdig is. De handreiking die door het Internationaal Strafhof in Den Haag is gedaan om hem uit te nodigen om hier naar toe te komen is dan ook een perfecte setting voor hem om zich van zijn slechte imago te ontdoen.

Reageer
gravatar

Daar ben ik het wel mee eens. In dergelijke verbeten twisten is een klein begin al een hele grote stap. Er zullen natuurlijk altijd fanaten zijn die een dergelijk mooi gebaar afdoen als zwakte of er misbruik van maken, maar het vergt juist moed om een klein begin te maken en dat ook vol te houden.
Alle hulde.

Reageer
gravatar

@ Wouter & Ype: Wees blij dat na jaren van halfslachtig getob door de internationale gemeenschap om de situatie aldaar te verbeteren er nu eens een voorzichtige, doch lovenswaardige nationale poging wordt gedaan! Ongepast, my backside!

Reageer
gravatar

@Wouter: met alle respect zou ik je willen vragen om nieuws over Darfur niet af te doen met de smakeloze kwalificatie ‘grap’. De situatie in Darfur vergt een serieuze bericht geving. Ik ben dan ook erg blij, dat De Speld hier zo nauwgezet aandacht aan besteedt.
Dat het initiatief van Al-Bashir nog wel wat verder had mogen gaan, opdat zelfs wellicht de helft der schendingen van de Mensenrechten opgeschort had kunnen worden, laat niet onverlet, dat dit een mooi begin is.

Reageer
gravatar

Normaal gesproken kan het baanbrekende nieuws dat De Speld mij brengt, mij zeer bekoren, maar deze maal wordt mijns inziens de journalistieke verantwoordelijkheid die bij een kwaliteitsmedium als De Speld verondersteld mag worden, niet genomen. Smakeloze grappen als deze over wat tot een van de grootste misstanden in de wereld van nu gerekend moet worden, gaan veel te ver.

Erg jammer.

Reageer
gravatar

Wat een loffelijk initiatief van Al-Bashir, wat een empathie!
En ook politiek geniaal: met één simpel gebaar zet hij de Yankees weg als ordinaire oorlogsmisdadigers! Soedan verdient een vaste plaats in de Veiligheidsraad.
En hij spaart nu natuurlijk ook de krachten van zijn eigen soldaten, die lekker thuis bij moeder de vrouw Kerstmis kunnen vieren.
Een win-win-situatie!

Reageer