Niemand meer onder het gemiddelde

PvdA komt met nieuw onderwijsplan

De Partij van de Arbeid presenteert vanmiddag het rapport ‘Egaal in het Klaslokaal’. Belangrijkste punt: niemand mag meer onder het gemiddelde scoren. Staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma: “We hebben het onderzocht en het was, eerlijk gezegd, erger dan we dachten. De helft van de Nederlandse jongeren scoort onder het gemiddelde.” Om hier zo snel mogelijk wat aan te veranderen, wil de PvdA grote investeringen gaan doen.

In het rapport worden drie mogelijke manieren van aanpak genoemd. De eerste manier heet ‘Massaal eXcelleren’, ofwel MaX. Dijksma: “Deze optie heeft onze voorkeur. MaX houdt in dat alle leerlingen het niveau van de beste leerlingen gaan evenaren. Hierbij moeten we dus extra leraren en leermateriaal inzetten om de tachtig procent die niet bij de beste leerlingen hoort, daar alsnog te brengen. Uiteindelijk zullen dan alle Nederlandse leerlingen een VWO-opleiding volgen.” Wel is MaX de duurste optie. Vier miljard euro.

De tweede optie is ‘Stabiel Aftoppen’ genoemd, StaAf dus. Dit scenario richt zich vooral op de onderklasse van slecht scorende leerlingen. Dijksma: “StaAf houdt in: meer geld voor de zwakkere broeders op het VMBO. Een deel van dat geld kunnen we weghalen bij de programma’s die nu worden aangeboden aan de betere student.” De bedoeling is dat uiteindelijk iedereen op HAVO-niveau functioneert. Omdat er ruimte ontstaat voor bezuinigingen, is StaAf goedkoper dan MaX.

En dan is er nog de derde optie: ‘Basaal Rustpunt’, afgekort als BaRu. Dit is een ‘budgetneutrale’ beleidsvariant. Dat betekent dat het de regering geen extra geld kost. Dijksma: “Bij BaRu gaat het vooral om het consolideren.” Deze beleidsvariant neemt het huidige niveau van de minst begaafde groep studenten als uitgangspunt. Vervolgens wordt ernaar gestreefd dat de hele leerlingpopulatie op dit niveau terecht komt. Alle middelbare scholen worden verplicht om een aantal VMBO-vakken aan te bieden. “Het is een goedkope manier om te zorgen dat niemand onder het gemiddelde scoort. Wat ons betreft zitten aan deze laatste aanpak nog wel wat haken en ogen” aldus Dijksma.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Zien boergemeest-generaal in herentals tulburg-antwerpen.?
Waat zitten noog van slaven?
Waar zitten zoekken en orloog?

Koning Keita Herentals.

Reageer
gravatar

Is dit een verlate 1 april grap? Dit is toch niet serieus?
Probeer nog een blik onderwijzers ergens vandaan te halen – die de rekentoets niet haalden zitten al bij de huidige onderwijzers geloof ik – en breng alles op hetzelfde lage niveau. Betaal die onderwijzers van het budget voor de betere student, meteen dat probleem opgelost. Het gemiddelde gaat dan steeds beter kloppen.

Reageer
gravatar

En iedereen die het toch niet haalt elimineren is dat probleem op gelost. Hebben we dan nog steeds niet door dat niet iedereen het leer niveau van een vwo heeft. En dat we ook praktijk mensen nodig hebben als we hun eens wat meer gingen waarderen zouden de problemen ook oplosbaar zijn.

Reageer
gravatar

Ik vind dat ze de onderste helft moeten gelijktrekken met de bovenste helft, zodat je halverwege precies op het midden zit. Groot voordeel daarvan is dat je weinig hoeft te veranderen. Zo moet de onderste helft het 50% beter gaan doen en de bovenste 50% slechter. Dan kun je ook meteen van de verschillende onderwijsvormen af. Bovendien voeg je de peuter, kleuter, basis, middelbare en hogere scholen samen tot 1 school. Dat is voor de leerlingen ook makkelijker dan hoeven ze niet van school te wisselen. Reken maar uit hoeveel geld je dat bespaart, dat verdient zich makkelijk terug. Of schaf school af, dan zit iedereen sowieso op hetzelfde niveau, en het spaart miljarden per jaar.

Reageer
gravatar

Vind het een prima idee. Eenheids worst dat is wat we nodig hebben lekker overzichtelijk en dan ook school uniformen vind je niet.

gravatar

Persoonlijk ben ik van mening, dat Sharon Dijksma hier wordt ondergewaardeerd. Zij heeft -volgens anonieme bronnen- zelfs al in voorbereiding een naamswijziging van haar departement. ‘Onderwijs’ is naar haar respectabele mening een stigmatiserend woord, dat suggereert, dat de gemiddelde kennis (wijs-heid) ONDERmaats is.
Aangezien er niet zo zeer van schappelijkheid in de wetenschAp is, maar van ‘schEppen’, zal de nieuwe naam van het departement miv de nieuwe regeringstermijn gaan zijn: “Ministerie van Bovenwijs en Wetenscheppen”
Een volstrekt logische en duidelijke verbetering, lijkt mij. Hulde! Sharon Dijksma!

Reageer
gravatar

Ze moeten toetsen beoordelen met een unair systeem, hierdoor zal niemand afwijken van een rekenkundig gemiddelde. Of, andere optie, slechts een leerling per klas, waar bij er een procentiele score per klas wordt verstrekt.

Reageer
gravatar

Een typisch geval van politici die zich blindstaren op een centrummaat. Iedere statisticus weet dat het rekenkundig gemiddelde volstrekt ongeschikt is om beleid op te baseren, vanwege haar grote gevoeligheid voor uitbijters. Beter is het zulke doelstellingen te baseren op een niet-parametrische maat, zoals de modus of, beter nog, de mediaan. Die is ongevoelig voor verdelingsaannames, waardoor de effectiviteit van het beleid veel beter na te gaan is; bovendien ontstaat er, als iedereen boven de mediaan scoort, een situatie waarbij de hierboven geformuleerde doelstelling vanzelfsprekend gehaald kan worden.

Reageer
gravatar

Weet men niet dat men al jaren het begrip bandbreedte aanhoud in de VMBO examen beoordeling? Heeft de gemiddelde klas een 4 voor een bepaald vak dan wordt het cijfer opgeschaald tot de gemiddelde klas een voldoende heeft. Daarbij wordt ook gekeken naar etnische afkomst, kansarmheid, adoptieoorsprong en gescheiden ouders en dat soort zaken. Dit wordt extra gewaardeerd op het cijfer.
Even serieus, dit is geen bullshit maar de werkwijze waardoor de VMBO ieder jaar weer voldoet aan het verplichte minimum percentage geslaagden. Zoek maar eens met Google……

Op deze wijze kweekt de overheid een (met alle respect voor de VMBO-er die hieraan overgeleverd is en het niet kan helpen) bevolking die kennisarm is en iedere maatregel van de overheid slikken zal bij gebrek aan kennis. Pim Fortuyn waarschuwde al voor deze ontwikkeling.

In het land der blinden is eenoog koning en die kant gaat Nederland op.

Reageer
gravatar

Jij was altijd al een moeilijke leerling op school. Maar ik zal het nog één keer uitleggen: als ik jou 3 maal 10 euro geef, geef ik jou gemiddeld 10 euro per keer. Hoe vaak geef ik jou nu ónder het gemiddelde geld: 0 keer.

gravatar

Aan denkers zoals Pieter gaat ons land ten gronde. Ik stem dus voor het voorstel van Haes om hem met ons allen te nivelleren. Als de grootste helft voor is tenminste.

gravatar

Beste Wah!, het is niet noodzakelijkerwijs het geval dat precies de helft van een populatie onder het gemiddelde zit op een bepaalde variabele. Situaties zijn denkbaar waarin bijvoorbeeld 5 procent het heel slecht doet, maar de overige 95 procent allemaal boven het (door de slechte vijf procent omlaag gehaalde) gemiddelde zit. Wetenschappers gaan echter, als ze geen reden hebben om een andere verdeling aan te nemen, uit van een normaalverdeling, waarbij het gemiddelde wel degelijk samenvalt met de mediaan.

Reageer
gravatar

Het ligt in dit geval heel erg aan de meetmethode. Als je tests te makkelijk zijn, zal de afwijking naar boven kleiner zijn vanwege een aftopping. (Als dit plan echt zou zijn, zou dat ook de praktische invulling worden: iedereen een 10, of een “goed” zoals ze dat in de jaren 70 noemden)
Dan heb je ook nog eens de beoordeling: Er wordt altijd op het aantal fouten gelet, een score van ver onder de 0 is meestal best haalbaar.
Al met al, is de mediaan een veel interessantere score als het gemiddelde (minder afhankelijk van de maatvoering).

gravatar

Mijns inziens is het verheffen van de onderklasse iets dat wij al lang achter ons hebben gelaten; ouderwetse socialistische idealen uit voorbije tijden. We zullen als kenniseconomie in een steeds verder globaliserende wereld ernaar moeten streven dat alle leerlingen bovengemiddeld scoren!

Reageer
gravatar

Opdat niemand buiten de boot mag vallen. Voorwaartsch kinderen der internationale, onder het illuschter motto: Pappen en de boel bij elkaar nathouden!

Mautje

Reageer