Taalverloedering deurwaarders zeer effectief

Een zegen of een zonde?

Het is slecht gesteld met het taalgebruik van deurwaarders. Een grootschalig onderzoek van het ITTA (Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs voor Anderstaligen) heeft uitgewezen dat het taalniveau tijdens het incasseren de afgelopen decennia drastisch is gedaald. Mensen met schulden betalen veel sneller als ze op de nieuwe, grammaticaal gebrekkige manier worden aangesproken. Volgens incassobureau het Gouden Knuppeltje is het nieuwe deurwaardersjargon ‘zeer effectief’.

In de jaren ’80 werd de communicatie van de deurwaarders gekenmerkt door strikt juridisch taalgebruik. Een typerend verzoek luidde: “Inzake de vereffening van de betreffende rekening wil ik u bij deze informeren over de eventuele consequenties bij herhaaldelijke wanbetaling.” Volgens woordvoerder Freddy Rookworst van het Gouden Knuppeltje werkt dergelijk taalgebruik simpelweg niet meer. “Deurwaarders die deze methode nog steeds hanteren worden steeds vaker bedreigd door wanbetalers. Je moet met de tijd mee. Ook in het deurwaardersvak.”

Het vakjargon kreeg in de jaren ‘90 al een meer expressionistisch karakter. De authenticiteit van de deurwaarder werd zichtbaarder. Zo leest het rapport een typisch jaren ’90 verzoek: “Je moet betalen, anders komen we je spullen halen”. De meer informele en licht poëtisch verwoorde boodschap werd veelal met cynische ondertoon gebracht. Volgens het rapport heeft de trend van de ‘persoonlijke recht door zee communicatie’ van de jaren ’90  zich voortgezet in de 21ste eeuw, maar is het correct taalgebruik verloren gegaan.

‘Betaal gast…nu’, ‘betaal direct jij’ en ‘hiero’ zijn slechts een paar voorbeelden uit het hedendaagse deurwaarderslexicon. De onderzoekers van het ITTA vermoeden dat het taalgebruik op straat is ontstaan bij immigranten die de taal nog niet volledig beheersten. Deze taal blijkt in het vak echter zo effectief dat autochtone werknemers het over hebben genomen. Rookworst: “Wij werken alleen nog maar in een zeer gebrekkig Nederlands. Slecht uitgesproken kernwoorden werken nou eenmaal zeer angstaanjagend.”

De Bond voor Wanbetalers laat weten zich ernstig zorgen te maken over de taalverloedering bij het incasseren. “Het gaat hier om de cultivering van slecht taalgebruik. Het heeft dus geen enkele zin deze mensen een taalcursus te geven”, stelt de woordvoerder. De debiteuren krijgen het dus zwaar te verduren de komende tijd, volgens de Bond.

Het Gouden Knuppeltje acht de paniek van de Bond voor Wanbetalers zwaar overdreven. “Zij niet normaal doen. Hier geen paniek zijn”, concludeerde Rookworst.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Het komt mij voor als een wellicht aardige geste van ‘herstelbetaling’ indien, in voorkomende gevallen van bewuste taalverwringing, de schuldenaar een -langs objectieve maatstaf gemeten- reductie krijgt, op de administratieve, zowel als incasseringskosten. In geval totaal abjecte taalverloedering der incasseerder zal er zelfs niet aan te ontkomen zijn een reductie op de hoofdsom toe te passen. Aldus kan een natuurlijke protectctie der vaktaal aangebracht worden. Hoogachtend verblijft,

Buster D.S. Showfeur, schuldenaar.

Reageer