Veiligheidsrisico’s bij ‘dataopslag voor veiligheidsdoeleinden’

Opslaan dataverkeer vooral mileubedreiging

Het opslaan van digitaal- en mobiel dataverkeer voor veiligheidsdoeleinden leidt in de praktijk vooral tot een bedreiging van het milieu. Zo blijkt uit het gisteren gepubliceerde rapport Dataopslag – een verborgen risico, opgesteld door de Werkgroep Technologie en Terreur. De energie die nodig is voor het opslaan van ‘enkel het Fitnaverkeer’ staat gelijk aan een midweek warm douchen voor alle Nederlanders.

Kern van de analyse is dat de capaciteit die nodig is om dataverkeer vast te houden enorme milieurisico’s met zich meebrengt. “Bij een opslagtermijn van 6 maanden voor een klein land als Nederland evenaart het energieverbruik al dat van een middelgrote stad.” Aldus een van de ontluisterende conclusies.

Coördinator van de werkgroep, programmeur en communicatiespecialist Prof dr. Johan Palsteijn, legt het probleem uit aan de hand van een snackmuur, zoals bijvoorbeeld bij Febo in gebruik. “In een Febowand houd je producten op temperatuur, die op een nog onbepaald, later tijdstip afgenomen zullen worden. Doordat je niet weet wanneer de kroket zal worden aangeschaft, moeten ze allemaal op temperatuur worden gehouden. Het spreekt voor zich dat als de wand groter wordt, en er meer kroketten liggen te wachten, het energieverbruik evenredig toeneemt.” De situatie bij dataopslag is enigszins vergelijkbaar. Omdat je niet weet wanneer je welke informatie nodig hebt moet je constant met zogenoemde ‘bots’ de data doorploegen om te kijken of iemand kwaad in de zin heeft. Dan kun je de informatie niet, zoals in een normaal archief, stil laten liggen, maar moet je het ‘warm houden.’

Het totale dataverkeer zal de komende jaren naar alle verwachtingen exponentieel toenemen. “Kortom, meer kroketten in de wand”, aldus Palsteijn. Vooral de opkomst van videotelecommunicatie blijkt een aanslag. “Natuurlijk zoeken providers middelen om zo efficiënt mogelijk te zijn, maar uiteindelijk is een pixel een pixel, en daar zit toch een klein bergje nullen en eentjes achter, die moet je bewaren.” Daarnaast maakt de toename aan beeldmateriaal het zoeken naar mogelijk gevaar weer complexer. De ‘bots’ zijn langer bezig om een foto te analyseren, omdat in de achtergrond geheime boodschappen kunnen voorkomen.”

De opslag zorgt voor een schrikbarende toename aan energieverbruik. Het rapport rekent dat, met de huidige stijging aan dataverkeer en het voornemen van de regering om 18 maanden data op te slaan, er binnen 5 jaar vier nieuwe kolencentrales energie moeten leveren voor de dataopslag. Los van de kosten, levert dit nieuwe milieudruk op en moet het energietekort dat ontstaat weer worden gecompenseerd. Dat klinkt bij een klein land als Nederland nog wel overzichtelijk, maar als China, de Verenigde Staten en dergelijke grote naties massaal dataverkeer gaan opslaan, ontstaat er op veel kortere termijn dan geraamd een chronisch energietekort.

Binnen de Nederlandse politiek is verontrust gereageerd op het rapport. Balkenende, die net zijn internationale krediet gebruikt heeft om Fitna te promoten, zal het moeilijk vinden het probleem onder de aandacht te brengen zonder cynische reacties op te roepen. Fitna verbruikt momenteel een grote hoeveelheid bandbreedte en is ook op deze indirecte wijze weer een bedreiging voor de nationale veiligheid. Palsteijn: “Het opslaan van het Fitnaverkeer komt qua energieverbruik overeen met een midweek warm douchen voor alle Nederlanders.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *