Shutterstock / BalkansCat

Shutterstock / BalkansCat

Oplossing voor problemen Balkan: opdelen in meer landen

De recente spanningen tussen Kosovo en Servië doen denken aan eerdere problemen op de Balkan. Om voor eens en voor altijd een einde aan de spanningen te maken, stellen geopolitieke experts voor om het gebied uiteen te laten vallen in verschillende landen. “Een sluitend plan”, meent geopolitiek expert Bert Bokhoven.

“In landen als Servië en Kosovo wonen mensen met verschillende achtergronden bij elkaar binnen de grenzen van één land. Dat is vragen om problemen. De enige werkbare oplossing wat mij betreft is opdelen.”

Door bestaande landen op te splitsen in kleinere landen, kun je landen steeds ‘gespecialiseerder’ maken, legt Bokhoven uit. “Je kan bijvoorbeeld mensen van één religie bij elkaar in een land stoppen, of mensen die dezelfde taal spreken. Het enige lastige is dat er dan soms in dat nieuwe, kleinere land nog steeds mensen wonen met een andere achtergrond, maar daar maak je dan weer een nieuw land voor.”

Op de vraag in hoeveel landen Servië, Kosovo en de rest van de Balkan moeten worden opgedeeld, heeft Bokhoven een duidelijk antwoord: “Als we kijken naar het aantal inwoners van de regio en dan een aantal landen creëren gelijk aan dat aantal plus een marge, dan zullen onderlinge verschillen niet meer tot problemen leiden.”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *