CNN/YT

Paus Franciscus moet voorganger Benedictus alwéér de groetjes van God doen

“Je krijgt de groetjes van God.” Paus Franciscus is op bezoek bij zijn voorganger Benedictus XVI en brengt routinematig de boodschap van de Heer over. “Bedankt”, antwoordt Benedictus. “Groetjes terug.”

Franciscus heeft het doorgeven van groeten altijd onzin gevonden. Ongemeend, in sommige gevallen zelfs schijnheilig, al kan hij de Vader van dat laatste natuurlijk niet betichten. Eén keer liet hij na om de groetjes aan Benedictus door te geven. De Alwetende sprak hem er meteen op aan. “Vergeten”, mompelde hij toen, maar vanzelfsprekend doorzag God zijn leugen en kreeg hij een uitbrander.

“U krijgt de groetjes van Benedictus”, zegt Franciscus ’s avonds chagrijnig. “O dank je wel, wat aardig”, kraait God. “Doe hem de hartelijke groeten terug.” Ik hoop dat die oude mof snel doodgaat, denkt Franciscus. “Ik geef hem er nog eens tien jaar bij”, reageert God. Godverdomme, denkt Franciscus. “Komt in orde”, zegt God.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

NEPNIEUWS!!

Dat gesprek ging eigenlijk zo.
(Leer het uw hoofd, belangrijk!)

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Ik zeg het elk uur wel een keer op.
Mooi hè?!

Reageer
gravatar

Ik een Rooms gebedje opzeggen? Mooi niet! Ik gebruik het onzevader uit de Statenbijbel:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.