Shutterstock/DutchMen

Man die ultieme oplossing had voor maatschappelijke onvrede en populisme overreden door scooter vlak voordat hij kon vertellen wat het is

Hij was de enige man die een oplossing wist voor decennia aan maatschappelijk onbehagen en oprukkend populisme: Douglas Pythia. Vlak voordat hij de oplossing kon vertellen aan een oud-collega is hij gisteren overreden door een scooter.

Pythia staat vlak naast een fietspad als hij in gesprek raakt over populisme en met luide stem zegt dat er één oplossing is om het maatschappelijk onbehagen. “Je moet kijken naar diepere historische oorzaken. De liberale democratie heeft jarenlang een gebrek aan vertrouwen in politici en instituties gevoed waardoor een groot deel van de burgers het gevoel heeft geen stem te hebben in het maatschappelijk debat. Daarnaast is er de angst dat de nationale identiteit wordt bedreigd door een veranderende bevolkingssamenstelling en het idee dat liberale politici dit niet zien. En je moet kijken naar de groeiende inkomensongelijkheid en onzekerheid over de toekomst. Veel mensen vinden het verleden beter dan het heden, het heden nog maar net beter dan de toekomst. Vergeet ook niet dat veel mensen een afbrokkelende band voelen met de traditionele partijen.”

Pythia waarschuwt voor simplificaties: “Het is een complex samenraapsel van oorzaken, je kan niet alleen naar de economie of cultuur kijken. Het gaat ook om veel meer dan ouderen versus jongeren, of armen versus rijken. In een steeds meer complexe wereld is er behoefte aan meer eenduidige antwoorden op de problemen. Ze willen uitgaan van een groep en niet alleen maar het individu. Ze zoeken logischerwijs antwoorden bij de politiek, al is die ook niet bij machte om dat zomaar te veranderen.”

“Toch heb ik hier dé oplossing voor!” riep Douglas. Toen stak Wim over en werd hij acuut geschept door een Vespa. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

[vagekennis alt=1]


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Heb even contact gelegd met Douglas/Wim in de hemel en dit is de oplossing voor de maatschappelijke onvrede:

1. Verhoog lonen, pensioenen en uitkeringen evenredig aan alle prijs- en kostenstijgingen in de afgelopen jaren,
2. zorg dat de verhoging van het lage BTW-tarief voor iedereen volledig wordt gecompenseerd door verlaging van de loonbelasting,
3. bestraf supermarkten, winkels etc. die op de BTW-verhoging van 3% reageren met 4 of 5% prijsverhoging,
4. draai die idioot grote prijsverhoging van energie voor particulieren geheel terug.

Was getekend: Douglas/Wim.

Reageer
gravatar

“And then, one Thursday, nearly two thousand years after one man had been nailed to a tree for saying how great it would be to be nice to people for a change, a girl sitting on her own in a small café in Rickmansworth suddenly realised what it was that had been going wrong all this time, and she finally knew how the world could be made a good and happy place. This time it was right, it would work, and no one would have be nailed to anything.
Sadly, however, before she could get to a phone to tell anyone about it, a terrible, stupid catastrophe occurred, and the idea was lost for ever.
—————–
Douglas Adams, The Hitch Hikers Guide to the Galaxy, 1979. Eerste pagina.
Goed om te weten dat jullie je door de besten laten inspireren.

Reageer
gravatar

Verwarring alom.

De overgereden persoon is een van de zeldzame hedendaagse nabestaanden van een helpster van het Orakel van Delphi, de hogepriesteres Pythia.

Hij heette niet Douglas en evenmin Wim of Jochem, maar Apollo Lykios. Dat hoort een gymnasiast te weten..

gravatar

Douglas en Wim moeten één en dezelfde zijn, dus dat is de oplossing voor maatschappelijke onvrede en populisme.
Moeten we nu iedere Wim Douglas noemen of andersom ?
Pas dan wordt de oplossing breed uitgedragen.

gravatar

Nee, het lag veel eenvoudiger: Wim (van Doormalen) is de alter ego van Douglas Pythia, een standaard- normale Gespleten Persoonlijkheid. Zij waren uiteengegroeid. Wim stapte iets teveel achteruit en zodoende kon een Mocromaffiaans duo hem niet meer ontwijken. De politie zoekt naar de daders, maar heeft geen DNA of vingerafdrukken kunnen veiligstellen. Wim is inmiddels in mediastilte ter aarde besteld.

gravatar

Hee, dat komt bekend voor! Zo’n situatie vond ook aats in “the hitchhikers guide to th galaxy”. En daar is ook het antwoord te vinxen: 42!

Reageer