ALPA PROD / Shutterstock.com

Blinden reageren op slecht toegankelijke websites

‘⠠⠊⠀⠉⠄⠞⠀⠑⠧⠑⠝⠀⠃⠥⠽⠀⠁⠀⠌⠊⠉⠅⠀⠕⠝⠇⠔⠑’

Veel visueel gehandicapten zijn niet blij met de slechte toegang die zij hebben tot veel Nederlandse webwinkels. Twee van hen legden aan ons uit waar voor hen de schoen wringt.

“⠕⠕⠅⠂⠀⠠⠊⠀⠝⠐⠑⠀⠺⠁⠝⠞⠫⠀⠞⠕⠀⠍⠁⠅⠑⠀⠁⠀⠏⠗⠕⠃⠇⠑⠍⠀⠳⠀⠷⠀⠹⠲”, begint Marco zijn verhaal. Hij is al 35 jaar blind. “⠠⠃⠀⠁⠋⠀⠁⠇⠇⠀⠘⠮⠀⠽⠑⠜⠎⠂⠀⠝⠕⠹⠬⠀⠓⠁⠎⠀⠡⠁⠝⠛⠫⠀⠿⠀⠥⠲⠀”, foetert hij.
“⠠⠐⠎⠐⠞⠎⠀⠠⠊⠀⠎⠏⠢⠙⠀⠹⠗⠑⠑⠀⠓⠳⠗⠎⠀⠕⠝⠀⠃⠕⠇⠲⠉⠕⠍⠀⠚⠀⠞⠕⠀⠃⠥⠽⠀⠁⠀⠗⠁⠙⠊⠕⠲⠀⠠⠭⠀⠉⠄⠞⠀⠛⠀⠕⠝⠀⠇⠀⠹⠀⠍⠡⠀⠇⠕⠝⠛⠻”

Danny (57 jaar blind) doet daar nog een schepje bovenop: “⠠⠭⠀⠊⠎⠀⠗⠊⠙⠊⠉⠥⠇⠳⠎⠲⠀⠠⠁⠃⠎⠕⠇⠥⠞⠑⠀⠃⠥⠇⠇⠩⠊⠞⠲⠀⠠⠊⠀⠁⠇⠀⠺⠁⠝⠞⠀⠞⠕⠀⠃⠥⠽⠀⠌⠥⠋⠋⠀⠕⠝⠇⠔⠑⠲⠀⠠⠊⠀⠁⠍⠀⠚⠀⠁⠝⠀⠓⠥⠍⠁⠝⠀⠃⠑⠬⠀⠯⠀⠠⠊⠀⠺⠁⠝⠞⠀⠞⠕⠀⠆⠀⠞⠗⠂⠞⠫⠀⠵⠀⠐⠕⠲”

Het moge duidelijk zijn dat de maat vol is voor hen. Wij kunnen ons alleen maar aansluiten bij hun punten.

 


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

gravatar

De enige lekkere meiden op het dorp waren Jenny en Mary. Maar die wilde iedereen al.
Jan en ik stonden onder dat niveau. Ik wist het, ik legde me erbij neer. Jan niet, zodoende. Hij stierf.

• Reageer
gravatar

Wat wil dit nieuws artikel bereiken?

Ook blinden kunnen geen braille op een gewoon scherm lezen(/voelen?) overigens, blijft gewoon een plat scherm immers (goed, een beetje gebogen als je een hele oude hebt, maar die braille komt er echt niet uit).

• Reageer