Twitter - VVD

Halbe Zijlstra: ‘Deze zin is onwaar’

'Als een politicus zegt: "alle politici zijn leugenaars", spreekt hij dan de waarheid?'

Deze zin is onwaar. Dat beweert althans Halbe Zijlstra. “Als ‘deze zin is onwaar’ waar is, dan is het niet waar dat deze zin waar is, en dus is hij onwaar,” aldus de VVD-politicus. “Maar als hij onwaar is, dan is het dus waar dat hij onwaar is en dan is hij gewoon waar. Maar dat kan nooit kloppen want de bewering die in de zin gedaan wordt stelt juist dat het onwaar is. Al bij al nog best ingewikkeld dus.”

Op de vraag waarom hij een ontmoeting met de Russische president Poetin heeft verzonnen is de minister van Buitenlandse Zaken duidelijk: “Als een politicus zegt: ‘alle politici zijn leugenaars’, spreekt hij dan de waarheid?”


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Ter informatie mail verzonden naar alle Kamerleden.

Onderwerp:
Huilen lijkt nergens naar: voorbeeldig en geloofwaardig zijn, moet een vereiste zijn op ieder ogenblik!

Geacht Kamerlid,

Zij waren minister, zij hebben gelogen…en zij moesten aftreden.

Hierbij maak ik toespeling op mr. Ivo Opstelten, op mr. Ard van der Steur en onlangs op mr. Halbe Zijstra.

Het schouwspel van een huilende minister op de schouder van een eerste minister is om de waarheid te zeggen ontroerend, want het getuigt van de wil voorbeeldig te zijn. Bij het zien van dit beeld zal een groot aantal wereldburgers de Nederlandse burger benijden…

Het is voor de burger alleen jammer dat de magistratuur van zijn land openlijk niet dezelfde ambitie toont. Het is voor hem vooral jammer dat niemand controleert of de rechterlijke beslissingen inderdaad conform zijn met hoe zij zouden moeten zijn, dat wil zeggen conform de Wet.

In de kern van de nalatenschappen Vennema sinds meer dan 8 jaar en met wat ik over de nalatenschap – sinds 2014 jaar open – van Jits Bakker weet, vind ik het nuttig U tot kennis te brengen dat de onafhankelijkheid van de rechter niet rechtvaardigt dat hij ten gunste van zichzelf de Wet misbruikt en de afwezigheid van controle van zijn beslissingen ook niet.

I. Misbruik van de Wet:

In de nalatenschap van de heer Vennema werd het originele Testament door zijn notaris vervalst: http://www.vervalsttestament.nl/images/productions/akte-na-enquete.pdf
maar het Gerechtshof heeft het officieel nog niet erkend – zelfs als zij het al heel lang weet – want dit erkennen verplicht het Hof meerdere schuldigen aan te wijzen en helaas is de Nederlandse magistratuur niet voorbeeldig.

In een “voorbeeldig” land

– weigert de magistratuur niet de authenticiteit van een Testament te verifiëren wanneer de voorgelegde fotokopieën een Testament tonen dat zichtbaar niet conform de eisen van de Wet is http://www.vervalsttestament.nl/images/productions/testaments/testament3.pdf
want noodzakelijkerwijs kan iemand worden beroofd.
In Nederland weigeren de rechters Hermans, Boshouwers, van den Heuvel en Lieber het wel

– verzint een rechter niet een gehouden zitting om in zijn beslissing staat te maken van een denkbeeldige mondelinge behandeling. Het feit dat het doel van dit misbruik een boedelnotaris – die niet alleen heeft gedaan alsof hij de anomalieën van een vervalst Testament niet zag, maar ook het Testament van de andere ouder opzettelijk verkeerd heeft geïnterpreteerd – te beschermen is, is geen verzachtende omstandigheid. De notarissen en de rechters worden betaald om hun werk goed te doen. Als zij het niet doen dan moeten zij hier de gevolgen van dragen.
http://www.vervalsttestament.nl/images/productions/ml-blaisse-21072016.pdf
In Nederland verzint rechter D. Vergunst wel twee zittingen op 20 april 2016 die nooit hebben plaatsgevonden

– een voorzitter van een Notariële Kamer, wiens functie is de belangen van cliënten van notarissen te beschermen, zou de uitspraak van mr. Vergunst niet dekken.
http://www.vervalsttestament.nl/images/productions/lees-verder3.pdf
In Nederland doet voorzitter mw. M.J. Blaisse – die ook president van de Rechtbank Gelderland is – het wel

– een rechter zou niet een uitspraak op basis van een door de politie vervalst proces-verbaal bepalen.
http://www.vervalsttestament.nl/images/productions/testaments/Beschikking09032015.pdf
http://www.vervalsttestament.nl/images/productions/productie/productie06.pdf
http://www.vervalsttestament.nl/images/productions/productie/productie07.pdf

In Nederland doet rechter van den Heuvel het wel.

– vervalst de politie geen proces-verbaal en bedreigt de slachtoffers niet. Er heeft inderdaad een veroordeling plaatsgevonden, maar door een politierechter die heeft geweigerd van onze argumenten kennis te nemen http://www.vervalsttestament.nl/images/productions/productie/intimidatie.pdf
Alsof Gelderland tot Groot-Rusland behoort…

Rekening gehouden met de bovenstaande punten is het toevallig dat in de nalatenschap van Jits Bakker de rechters Vergunst en presidente mw. Blaisse de notaris-rechter mr. Hermans te hulp snellen, die een door het interne beleid van de Rechtbank verboden opdracht aangenomen heeft?

II. Afwezigheid van controle:

Meer dan 2 jaar geleden heb ik de eerste minister Mark Rutte, de President van de Hoge Raad mr. Feteris, zijne majesteit de Koning Willem-Alexander en Uzelf voorzien van een lange lijst staatsdienaren die in het dossier Vennema meineed hebben gepleegd
http://www.vervalsttestament.nl/images/productions/m-rutte-06-07-2016.pdf

Tot op heden zitten zij nog steeds op hun post.

U, die zo nauwgezet bent met de voorbeeldigheid van Uw ministers hoe kunt U, wanneer U constateert dat Uw rechters corrupt zijn doodgemoedereerd niets doen?

Het is legitiem dat zij die voor de Wetten stemmen ook controleren of deze wel goed worden toegepast. Sommigen van U verschansen zich achter het principe van de scheiding der machten, maar krachtens dit principe zou de Nederlandse burger moeten accepteren, dat er recht wordt gesproken door rechters die vergeten dat zij in dienst van de burgers zijn?

Het antwoord is NEE: het volstaat Internet te bezoeken om te constateren dat het krioelt van sites zoals de mijne die de corruptie van Uw rechters melden.

De scheiding der machten is niet een principe dat iedere macht kan toestaan bij hem te doen wat hij wil. Dat is de reden waarom de meeste democratieën boven deze drie machten een conflictregulateur hebben geplaatst opdat deze drie machten harmonischer kunnen functioneren.
Op dit terrein zal ik mij niet toestaan U raad te geven, maar nochtans, U kunt niet een oogje dichtdoen over de feiten die in deze brief opnieuw tot Uw kennis worden gebracht, des te meer dat U daar voor een groot gedeelte zelf verantwoordelijk voor bent:

– Als de Wet een notaris in uitoefening ook toestaat op de stoel van een rechter te zitten, dan kunt U alleen maar verwachten dat hij zijn collega-notarissen beschermt

– Van hetzelfde, door bij de ondertekening van een notarieel testament getuigen af te schaffen, is het logisch dat de erfenisverduisteringen vermeerderen omdat de fraude technisch niet te ontdekken is.

Huilen zo nu en dan lijkt nergens naar: voorbeeldig zijn is niet gemakkelijk maar moet wel een vereiste zijn op ieder ogenblik.

Minister Zijlstra heeft moeten aftreden om de inhoud van een gesprek van president Poutine – verondersteld in 2006 in een datsja te hebben plaatsgevonden – verkeerd te hebben overgebracht.
De fout is ernstig wanneer iemand minister van Buitenlandse Zaken is en deze strafmaatregel deed zich gelden: de minister van Buitenlandse Zaken van het Nederlandse Koninkrijk moet tegenover President Poutine, net als tegenover de burger geloofwaardig zijn.

Wat de geloofwaardigheid betreft denk ik niet U te beledigen door U eraan te herinneren dat zij die de rechterlijke macht vertegenwoordigen ook voor de burger voorbeeldig moet zijn.
Dientengevolge als dit niet het geval is, dan lijkt mij dat er strafmaatregelen moeten worden getroffen door het verschil weten te maken tussen eenvoudig liegen en een delict plegen.

Op de website http://www.vervalsttestament.nl kunt U meer informatie vinden.

Met vriendelijke groet,

Drs. Ir. M.R. Barbier.

+33 231 97 07 35
+33 663 06 41 94

Reageer
gravatar

O.K. tot zover de politiek. Maar nou even het menselijke aspect, hebben jullie niet gezien dat -bij zijn abdicatie- Halbe het te kwaad kreeg? Hoe kwam dat? Door zijn gunstige wachtgeldregeling, of door een overweldigend aanbod van goed betaalde commissariaten bij MKB en grootindustriëlen? Of door het uiterst eervolle ontslag dat hem door ZKH Willem Alexander (vanuit Pyongchang!) werd verleend? Het was ook teveel emotie op één dag, ook ik had het moeilijk -als erkend VVD-watcher- het brok in mijn keel weg te slikken na wéér een neergang van een grote VVD-coryfee. Na Jos van Rey en Henry Keizer weer een icoon van internationale statuur die afging als een gieter. En wéér zal het niets uitmaken in de komende verkiezingen, de VVD blijft de grootste partij want het electoraat WIL bedrogen worden. Mundus vult decipi.

Reageer
gravatar

Waarom al deze commotie ? Weet u niet dat VVD-ers die niet minstens één keer per jaar liegen of frauderen, zonder pardon uit de partij worden gezet ?
En D66 is de partij van schone schijn en vuile handen.

gravatar

Wij gewone mensen moeten ook niet denken dat we iets van politiek snappen. Politiek kunnen we beter aan politici overlaten. Die mensen zitten echt in een andere dimensie.

Reageer
gravatar

er is 1 logische conclusie. De zin ‘Deze zin is onwaar’ kan alleen waar zijn als ‘deze zin’ niet slaat op de zin ‘Deze zin is onwaar’

Reageer
gravatar

1 van 2 tweelingbroers op een tweesprong.
De ene liegt altijd, de ander spreekt altijd de waarheid.
Je weet niet of je links of rechts moet.

Hoe moet je de weg vragen?

Reageer