lantapix / Shutterstock.com

Stervende naaktslak excuseert zich voor de troep

Uitgesmeerd weekdier leeft mee met Kirsty

“Gétver”, schreeuwde Kirsty toen ze erachter kwam dat ze met haar pantoffel in een naaktslak was getrapt. Het diertje was er ’s nachts blijkbaar in geslaagd haar woning binnen te komen en bevond zich nu in uitgesmeerde staat op de keukenvloer.

Toen Kirsty met een van walging vertrokken gezicht en een rol keukenpapier aanstalten maakte om de vloer provisorisch schoon te maken, hoorde ze een zwak geluid uit het ongelukkige hoopje weekdier. “Mijn excuses”, fluisterde de naaktslak met zijn laatste krachten. “Het was niet mijn bedoeling zo’n troep te maken.” Daarna verwisselde hij het tijdelijke met het eeuwige.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

drs. Plassen-Sterk,

Identiteitsdiefstal is een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse samenleving. Wil je met iemand kunnen communiceren, dan moet je eerst zijn identiteit aannemen, anders kan het niet. Zo ontslaat de typische kliek die maar op 1 persoon is gebaseerd.
Het probleem van het wildplassen voor ons is niet zozeer dat het in het wild gebeurt, maar dat het op individuele basis gebeurt en buiten de pauze wanneer de andere kinderen naar het toilet mogen.

gravatar

Professor Van der Plas,

U maakt hier een belangrijk punt. Zoals iedereen nu wel weet zijn er veel mensen die zich voor mij uitgeven. Deels begrijpelijk. Ze willen de touwtjes in handen krijgen omdat ik de baas ben van de hele wereld.
De Nederlander praat vooral met zichzelf. Politiek. We bestuderen historisch nog het aandeel hierin van de eigenwijze Zeeuw. Maar hoe anders kan er in Nederland nog enige romantiek bestaan? Er is al een punt gemaakt met Mieke die verschillende mensen door elkaar placht te halen en niet meer wist wie haar echte echtgenoot was.

gravatar

Dr. Van Plassen Sterk,

De steeds hogere hoge prijzen voor een huisje enz. komen doordat de Zeeuwen zich navenant voor hun naaktheid schamen. Zo proberen ze alleen de rijken over te houden die zich onttrokken hebben aan de zonde.

gravatar

Dr. Van Plassen Sterk,

Dat is privé, daar mag ik niet komen zonder id-kaart op zak.
Bovendien naakt heb je geen broekzak om hem in te stoppen.

gravatar

Zie ook ”reageerders” als John, Loek, Maria en Ma alsmede sommige ‘professoren’, die bij de zorgvuldige lezer sedert lang met ‘Maitreya’ geídentificeerd kunnen geworden.
Tegenwoordig hebben ze meerdere ego’s nodig om hun punt te maken.

gravatar

Prof Zen in ‘t Veld,

De Russen zitten erachter om Trump in het zadel te houden.

Inderdaad kan zonder oprechte interactie zoals u dat ziet kan nooit de echte afgunst aan het licht komen die de samenleving typeert zoals waarin u zich zo eenzaam, nobel, heldhaftig en zonder compromissen heeft staande gehouden zonder ooit de hoofdrol kwijt te raken in ons democratische landschap. Uw humor is een universum op zich. U staat boven dit forum, een maatstaf op zich. Een echte en oprechte Nederlander waar we allen trots op zijn.
U bent genomineerd voor de Nobelprijs.

gravatar

Prof Zen in ‘t Veld,

Maar bent u het dus die om die reden mijn computer heeft gestolen?
Zen en de kunst van het computeronderhoud.

Heeft u nog wat over voor de kankerbestrijding? Zonder uzelf te wille schaden?

gravatar

Maitreya, Zen, mijn broer, kan er niets aan doen, hij is door de Hollandse identificatieziekte aangetast.
Daarmee is iedereen gelijk. En het is ongeneeslijk.

gravatar

Der psychologie van de plaatsvervangende zondebok is reeds in het oude Testament beschreven. Ze wordt nu dankbaar gebruikt voor degene die zich, als Grote of Wereldleraar, een dermate niveau van verllchting bereikt heeft dat hij niet alleen boven de gewone reageerder staat (dat zijn maar mensen) maar als Bestierder van het universum alle aardse bindingen allang achter zich heeft gelaten.
Hij kan zich dus ongestraft in meerdere gedaantes manifesteren, immers de internet-etiquette is mensenwerk en dus minderwaardig.

Nu moeten alleen de oceanen (in zijn ogen kleine plasjes!) nog kleiner worden.
Dan zal hij het gelijk aan zijn kant hebben.

gravatar

Prof Whatever november 5th, 2017,

De grootmoedigheid van de Nederlander.

Er is aangifte gedaan. Het staat niet op zich. (Moord of levensbedreiging was niet zo belangrijk.) Het is opgenomen als diefstal, maar het motief was hetzelfde als hier, proberen te ondermijnen met een moraliserende toon. Ze denken dat ze heel goed en slim zijn. Het is een kliek waar al een hoop mensen bij zitten die je bij de kloten willen om de meest onschuldige stukken of opmerkingen, frasen, die op verschillende manieren zijn verspreid (eerst beleefd en min of meer serieus – omdat het zo absurd is hoe ze zijn, ik zeg ‘ze’ dat omdat ze dat ook graag op mijn conto schrijven – dan halfhumoristisch, satirisch tot dat op internet onmogelijk werd door mensen met de moraal van Zen in ‘t Veld. Ik ben hiermee begonnen net voor de Speld bestond) waarin praktisch iedereen een verrader is geworden die ik ken. Dat is het niveau. Wat ze niet begrijpen staat automatisch op het vlak ‘je bent gek’ en dan niet volgens sommige moderne psychologische opvattingen, maar volgens de lering van de ketterij van de middeleeuwen. Nederland 2017.

gravatar

Hmm, ik vraag me toch af of u in de positie bent om het predicaat ” moraliserende toon” op andere reageerders toe te passen, Maitreya.

Hoe beoordeelt deelt u de inhoud van uw eigen bijdragen dan als ik vragen mag?

gravatar

Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.

Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

Openbaring 3:16-18

Reageer