Bron: Justus Blümer

Hoe spreek je het uit: paprika of puzzel?

Je hebt deze discussie vast wel eens gehad met een vriend: is het nou paprika of puzzel? Wij besloten de hulp in te roepen van twee neerlandici om de discussie voor eens en altijd te beslechten.

Vera Kolk: “Er is geen discussie mogelijk, het moet paprika zijn. Als je het woord opdeelt in lettergrepen, pa-pri-ka, zie je dat de eerste lettergreep eindigt op een klinker, die spreek je dus lang uit.”

Sebastiaan Reuvers: “Wat een onzin, je spreekt het uit als puh-zel. Het woord komt uit het Engels dus moet je de Engelse uitspraak overnemen.”

Paprika of puzzel? We zullen het waarschijnlijk nooit weten.


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

For our English native speakers a translation:
How do you speak it out: sweet pepper or puzzle?

You have this discussion with a friend: is it now sweet pepper of puzzle? We have closed to shout in help from two Dutchies to evil the discussion for once and all.

Vera Twiser: “There is no discussion possible, it has to be sweet pepper. If you share the word in letter grabs, sweet-pep-per, you see that the first letter grab ends on a ding dong, that speaks you thus long out.”

Sebastiaan Smelly: “What a Geert Wilders speech, you speak it out as pah-sul. That words comes out Englishland thus must you take over English verdict.”

Sweet pepper or puzzle? We shall know it probably never.

Reageer
gravatar

Het leven is een puzzel vertelde iemand. Ik heb trouwens een plek gevonden waar ze geen flipofiel hebben. Daar haal ik mijn eieren.

Ik zal het geheim van het universum prijsgeven. Het is de Tao: het doel van de reis en de reis zijn één. De meeste mensen bereiken nooit wat doordat ze het resultaat afscheiden van iedere persoonlijke ontwikkeling. Als ze iets bereiken is het een illusie, maya.

Reageer
gravatar

Maitreya, vertel ons meer: over de reis (waar naartoe, welk reisbureau?) en het doel (Armageddon?). Zijn resultaat en persoonlijke ontwikkeling niet twee zijden van dezelfde ego-medaille (ego-boosting of ego reductie)

gravatar

Als een woord “rik” bevat dan dient dat altijd als een lettergreep uitgesproken te worden, het is dus pap-rik-a (met een korte ‘i’-klank dus, ik heet toch ook geen riek), overigens is dat ook hoe mijn kinderen mij noemen omdat mijn man toevallig ook rik heet, dus hij is pap-rik-één.
Mijn achternaam is overigens Duits en spreek je uit als Poetstsel

Reageer