CC BY-SA 2.0: Sebastiaan ter Burg

Formatie op knappen: D66 eist dat kinderen het Pechtoldlied zingen

Leerlingen hoeven alleen eerste en zesde couplet te kennen

De formatie is vandaag in zwaar vaarwater terecht gekomen. Eerder vandaag werd bekend dat kinderen voortaan het Wilhelmus op school zingen, maar dat is tegen het zere been van D66. Die partij eist dat kinderen óók het Pechtoldlied zingen.

Alexander Pechtold: “Kinderen krijgen zo een wel heel eendimensionale kijk op onze geschiedenis. Wel Willem van Oranje, geen Alexander Pechtold. Wel het Amsterdam van de Gouden Eeuw, niet het Wageningen van Alexander Pechtold. Daarmee ontneem je kinderen de kans om te leren wat ons als land gevormd heeft. Als onderwijspartij kunnen we onmogelijk akkoord gaan met zo’n voorstel.”

Basisschoolleerlingen hoeven (voorlopig) alleen het eerste en het zesde couplet van het Pechtoldlied te zingen.

Alexander Pechtold, Alexander Pechtold 
Wat is het toch een held 
Zijn kruis is warm en kneedbaar, en dat is al wat telt 
Van vragen over lekken wordt hij rillerig en rood 
Bejaarden zonder vrienden moeten morgen nog morsdood

Alexander Pechtold, Alexander Pechtold 
Jij prachtig mooie vent 
Ik zou maar al te graag kamperen in je ribfluwelen tent 
Op religie is ie kritisch, maar van de islam wordt hij blij 
En is er straks geen cameraploeg dan neemt hij lekker vrij


Uw reactie telt. Juist nu.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gravatar

Dat ben ik met jou eens Gert-Jan, maar het verbaast mij dat jij daarvoor niet een volkslied voorstelt dat gekend en geliefd is bij het volk:

De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden
Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

gravatar

Nee @ Jansens , Dat is het lied der communisten die zo”n beetje uitgestorven zijn behalve dan die gekken in Noord Korea. Es wahr einmahl das lied von Stalin,Mao, Pol Pot, Corbijn,SP,PvdA en meer van die weg kwijnende links gekkies.

gravatar

HET EINDER LIED!
C FM G7 G Am
HET EINDER IS HET EINDE
F CM Cm Gmail
DAT IS HET HELEMAAL
G Em E7 D D6
WE ZIJN HEEL BLIJE MENSEN
C G
EN ABSOLUUT NORMAAL
F CM Cm GM B7
WE SPELEN IN DE POPPENHOEK
G
WE LEZEN ER EEN PRACHTIG BOEK
F G6 G7 G AM
WE KENNEN ALLE TAFELS AL
G C BM AM AMv
EN SPELEN BUITEN MET EEN BAL
C
HET EINDER IS HET EINDE
F
DAT IS HET HELEMAAL
G Ais BM
WE ZIJN HEEL BLIJE MENSEN
C G
EN ABSOLUUT NORMAAL

gravatar

maak Pechtold toch niet zo belachelijk. Hij is pas sinds 2006 fractievoorzitter van de D’66, dus hij moet nog veel leren

gravatar

Stephan ter Borg, ongemanierde vlerk!

Je had weleens kunnen vermelden dat de originele tekst van mij is en de monotone muziek van Thierry Baudet.

Bovendien vind ik het schofterig, dat jij mijn complotten coupletten over moslims, vluchtelingen en andere politieke tegenstanders niet hebt opgenomen. En Thierry ergert zich aan het ontbreken van de noten.

Je kunt voor straf verwensingen en mogelijk zelfs doodsbedreigingen van het Volk tegemoet zien.

Reageer
gravatar

Het gaat Arrogander niet lukken, want dan wil Mark Trutte “Die Fahne hoch” als verplicht avondlied en Wallem Allesbrander met zijn wippie Max zijn het daar mee eens. Dus loopt Arrogander een verloren race.

Reageer
gravatar

Juist Cor Bolmers: Vergelijk hier s.v.p. Herman van Veen’ s vroegere mega-hit: “Hilversum 3 bestond nog niet; ieder zong zijn eigen lied. Van Paljas tot Jeruzalem”.

gravatar

Allez Loek, gij zwijgt dus demonstratief onder het zingen; maar weet ge wel dat ook hier van eigens geldt “wie zwijgt, stemt toe”? Awel, zwijgend aanschuiven of gedogend meeneuriëen, duidt seffens op crypto-katholicisme.

gravatar

Dan wordt het ook tijd dat De stem des Volks: De Internationale wordt onderwezen:
Ontwaakt, verworpenen der aarde!
Ontwaakt, verdoemde in hongers sfeer!
Reedlijk willen stroomt over de aarde
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Slaafgeboornen,ontwaakt,ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt!

refrein:
Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
en D’Internationale
Zal morgen heersen op aard.

De staat verdrukt, de wet is logen,
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort;
Tot ‘t merg en been wordt d’ arme uitgezogen
En zijn recht is een ijdel woord
Wij zijn het moe naar andrer wil te leven;
Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht, waar plicht is opgeheven,
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.

De heerschers door duivelse listen
Bedwelmen ons met bloedigen damp.
Broeders, strijdt niet meer voor andrer twisten,
Breekt de rijen! Hier is uw kamp!
Gij die ons tot helden wilt maken,
O, barbaren, denkt wat ge doet;
Wij hebben waap’nen hen te raken,
Die dorstig schijnen naar ons bloed.

Reageer
gravatar

Leuk Alex. Ik heb ook nog een coupletje …

Ik wapper wat met euro’s
En krijg altijd gelijk
Zo, weer een laagje teflon
GroenLinks: over mijn lijk.